Personalijuhtimine | Äripäeva teabevara

Personalijuhtimine

Teabevarad

Teabevara uuendus

Statistikaameti iga nelja aasta tagant korraldatav uuring “Töötasu struktuur” kogub andmeid ametite töötasude kohta ettevõtetelt, asutustelt ja organisatsioonidelt valimi alusel. Valimis on kõik 150 ja enama töötajaga ettevõtet ning asutust, kuid nende töötajatest tehtud valik on juhuslik. Alla 150 töötajaga ettevõtetest, asutustest ja mittetulundusühingutest on koostatud valim, kus on võetud arvesse üksuse tegevusala. Ametirühmade palgastatistikast saab lugeda lähemalt peatükist 7.6.2.

Sarnaselt Eesti statistikaametile, koguvad ja analüüsivad ametite töötasude andmeid ka Läti ja Leedu statistikaametid. 2016. a lõpus avaldati esimesed tulemused, millega saab tutvuda peatükis 7.6.2.1.

Õigusuudis

Detsembrikuu Õigusuudiste teemad: 

 • 2018. aasta jaanuarist on börsitehinguid tegevatel ettevõtetel vaja LEI-koodi
 • Jaanuaris jõustub töötajale tervist edendava tegevuse maksuvaba hüvitamist lubav regulatsioon
 • Aktsionäril on õigus nõuda dividendi jaotamata jätmise ja kasumi pahatahtliku kõrvalejuhtimisega tekitatud kahju hüvitamist

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, detsembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Juhtidel ja ettevõtjatel on sageli ambitsioonikad ning rohkelt ressursse nõudvad eesmärgid. Nad teavad hästi, et edukuse eelduseks on õige meeskond – heade
töötajate värbamises peitub suur jõud. Samas, paljud juhid ja ettevõtjad näevad kurja vaeva, et meelitada enda juurde just neid spetsialiste, keda neil on vaja kõige enam. Kandidaadi kogemusest saab lähemalt lugeda peatükist 5.1.1.

Õigusuudis

Teemad:

 • 2017. aasta 1. novembrist jõustusid ühistranspordiseaduse muudatused
 • 2018. aasta 1. jaanuarist jõustub ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus
 • Sisendkäibemaksu deklareerimine maksupettusena

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, novembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Hanna Jõgi ja Marili Lenk ettevõttest Personalidisain kirjutavad sellest, kuivõrd järjepidev peab olema ettevõtte töö töötajate hoidmise nimel. “Kuidas külvad, nõnda lõikad!” on nende kindel seisukoht. Palju on arutelusid teemal, kuidas värvata häid töötajaid, kust neid leida ning kuidas neid panna just enda ettevõtet valima. Läbimõeldud värbamisstrateegiaga pole see sugugi raske ning oma ala spetsialistid ongi leitud. Kui palju aga mõtleme ja räägime sellest, kuidas neid töötajaid seejärel oma ettevõttes hoida? Teemast lähemalt saab lugeda peatükkidest 9.5. ja 9.5.1

Marili kirjutab veel teiselgi teemal üks-ühele vestlustest, mida laiemalt tuntakse arenguvestluste nime all. Praegused ettevõtted on uuenduste lainel ning inimesed otsivaid väljakutseid tihemini kui kunagi varem, mistõttu püüavad tööandjad hoida häid spetsialiste erinevate motivatsioonipakettidega. Enamasti kiputakse aga unustama, et kõige mõjusam võimalus, kuidas oma töötajaid väärtustada, on nendega rääkida ja neid tähele panna. Levinuim viis juhi ja alluva „tõsiseks“ vestluseks on ikka ja jälle olnud arenguvestlus, kuid siinkohal tuleb tõdeda, et formaalne, kord aastas toimuv arenguvestlus on ajalugu. Võimu võtavad üks-ühele vestlused, mis on efektiivsemad kui esmapilgul arvatagi võiks. Lähemalt saab lugeda peatükist 6.8.1.

Marit Alaväli ja Madli Ulp avavad kahe tähekombinatsiooni IT ja HR omavaheliste seoste tagamaid. Ajal, mil internet, sotsiaalmeedia ning AT-süsteemid (applicant tracking systems) on osa personalitöötaja igapäevaelust, tuleb olla üha nutikam ning proaktiivsem, et potentsiaalsetele töötajatele silma jääda ning parimate talentide eest võidelda. Digilahendused on personalitöö toimimist muutnud ning tulevikutrendid ennustavad tehnoloogia  mõjuvõimu jätkuvat kasvu. Häid tehnoloogilisi lahendusi kasutades saavad igas suuruses ettevõtted luua sidemeid kvalifitseeritud uute töötajatega ja tugevdada suhteid olemasolevatega. Tehnoloogia mõjust personalitööle kirjutame peatükis 3.8.1.

Pille Näks ja Kaija Teemägi uuendasid ajale jalgu jäänud peatükki 4.9. Töökorralduse reeglistik. Nimelt ei kasutata enam töölepingu seaduses (TLS, jõustunud 1. juulil 2009) terminit „töösisekorraeeskiri”. Selle asemele on tulnud mõiste „tööandja kehtestatud reeglid töökorraldusele”. Praktikas on välja kujunenud lühem nimetus „töökorralduse reeglid/reeglistik” või „töökorralduse üldised reeglid”. Peatükk annab ülevaate, kas ja mis on muutnud.

 

Õigusuudis

Teemad:

 • Töövaidluste lahendamise võimalused muutuvad paindlikumaks
 • Maksuhaldurit tuleb teavitada aktsionärile või osanikule antavatest laenudest
 • Äriühing võib nõuda temaga konkureeriva mittetulundusühingu sundlõpetamist

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, oktoobri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.
 

Teabevara uuendus

Töölepingu seaduses (TLS, jõustunud 1. juulil 2009) ei kasutata enam terminit „töösisekorraeeskiri”. Selle asemele tuli termin „tööandja kehtestatud reeglid töökorraldusele”. Praktikas on välja kujunenud lühem nimetus „töökorralduse reeglid/reeglistik” või „töökorralduse üldised reeglid”. Tööandja ei pea töökorralduse reegleid kehtestades neid enam tööinspektsiooniga kooskõlastama. Reeglid tuleb koostada ja esitada heauskselt, selgelt ning arusaadavalt. Töökorralduse reeglistikust saab lähemalt lugeda siit.

Teabevara uuendus

Uuendasime oma tootemarki ja viisime selle vastavusse toote praeguse sisuga. Käsiraamatud alustasid paberväljaandena, mida pikka aega toetas käsiraamatute veeb. Nüüdseks on esikohale tõusnud digitaalne sisu ja võimalused, mida see pakub, seetõttu leidsime, et on aeg muuta ka tootemarki. Edaspidi saate tellitud käsiraamatut kasutada teabevara nime all teabevara.ee.

Oleme aasta jooksul oma digiplatvormi mitmel moel täiendanud. Kui te pole ehk veel kõiki uusi võimalusi märganud, siis vaadake ja proovige järele:

 • Lemmikud – kui klõpsate avatud peatüki päises paremal asuvale tähekesele, lisate selle peatüki oma lemmikutesse. Lemmikuid vaadata, avada, sorteerida ja kustutada saate, kui valite tähekese vasakul asuvast menüüst.
 • PDF-i allalaadimine. Saate peatüki omale arvutisse salvestada pdf-failina, kui klõpsate ülal paremal PDF-i ikoonile.
 • Hinnake peatükki klõpsates peatüki kohal asuvale meeldib/ei meeldi ikoonile ja soovi korral saatke toimetajale ka oma kommentaar.
 • Otsing – otsingu abil leiate sisust kiiresti vajamineva. Tulemusi näidatakse avatud teabevara, kõikide teabevarade ja nõuandekeskuse kohta. Otsida võib ka mitut sõna.

Soovime teile meeldivat kasutuskogemust!

Teabevara uuendus

Kuidas külvad, nõnda lõikad! Kujuta ette varakevadist päikest, kui paned mulda esimese seemne. Kastad, väetad ja pakud talle sooja hoolitsust ning ootad pingsalt taime tärkamist. Läheb aeg mööda ja taim on juba piisavalt suur ning elujõuline, kuid sul pole enam aega temaga nii palju tegeleda kui tahaksid või peaksid. Asi taandub vaid aeg-ajalt kastmisele ja seegi ununeb vahel. Mis aga juhtub selle taimega? Ilmselt näeb ta varsti veidi väsinud ja koltunud välja, võib-olla vajaks ta ümberistutamist või liigutamist valgemasse kohta ja millalgi on ehk juba liiga hilja temaga tegeleda ning ta närbub.

Kujuta nüüd selle seemne asemel ette oma töötajat, kelle otsimiseks oled kulutanud hulga aega ja vahendeid, et leida parim oma ala spetsialist. Oled panustanud selleks, et teda välja õpetada ja taganud talle parimad töövahendid. Möödub aeg ja tähelepanu „uuele“ töötajale muutub aina väiksemaks, sest ta saab suurepäraselt hakkama ning töötulemustel pole viga. Miks peakski muret tundma? Kuid ühel päeval koputab ta su uksele, avaldus näpus, ja siis võib olla juba liiga hilja midagi ette võtta. Töötajate hoidmine nõuab järjepidevat tööd. Kuidas töötajate lojaalsust kujundada ja hoida, loe teabevara uutest peatükkidest 9.5. ja 9.5.1.

Õigusuudis

Teemad:

 • Muutub sõidukilt erisoodustuse arvestamise, parkimistasu hüvitamise ja töötaja transpordiga seotud maksustamise kord
 • Jõustus riigihangete regulatsiooni reform
 • Äriühingud peavad teavitama äriregistrit tegelikust kasusaajast
 • Raamatupidamise aastaaruande kohustusliku auditi lepingu tähtaeg pikeneb

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, septembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Lehed