Personalijuhtimine | Äripäeva teabevara

Personalijuhtimine

Teabevarad

Teabevara uuendus

Personalijuhtimise teabevaras uuenes veebis 7. peatüki lisa 3 kalendaarse tööajafondi arvestusest 2018. aastal.

 

Teabevara uuendus

Töölepingu seaduse paragrahvi 89 kohaselt võib tööandja töölepingu erakorraliselt koondamise tõttu üles öelda, kui töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu või kui lõpeb muu töö. Millist teenust osutab töötukassa tööandjale koondamiste korral, saate lugeda peatükist 3.7.2.

Kui ettevõttel on plaanis võtta kasutusele tarkvaralahendusi, mille kasutajate hulka kuuluvad kõik ettevõtte töötajad, on kindlasti tarvis tegeleda teadlikult kasutajate oskuste ja ka hoiakutega. Uues peatükis 3.8.2.1 on kasutatud digikompetentsi mudelit, et selgitada välja töötajate digivõimekus ja seda hinnata. 

 

Õigusuudis

Märtsikuu õigusuudiste teemad:

 • Tulemas on uus küberturvalisuse seadus
 • Haldusmenetlus muutus ajakohasemaks
 • Riigikohus selgitas, millistel juhtudel ei pea juhatus osanikule teavet andma

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Valdkonna uudis

Teabevara uuendus

Meeskondade arendamisel on koolituste ja arengupäevade kõrval üha enam populaarsust kogumas meeskonna coaching – eesti keeles võiks seda nimetada meeskonna arengu toetamiseks või (mõnel juhul) ka meeskonna treenimiseks. Millega täpselt tegu on ja kuidas coaching’ut meeskonna arendamisel kasutada, saate lugeda peatükist 8.9.1.

Õigusuudis

Veebruarikuu õigusuudiste teemad:

 • Suurendati töövaidluskomisjoni pädevust
 • Täienes makseteenuste osutamise regulatsioon
 • Töölepingu kirjaliku vormi järgimata jätmisel on õigused ka tööandjal

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, veebruari õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Iga päev ilmub erinevates blogides, portaalides ja uudiskirjades sisukaid artikleid sellest, milline on hea juhtimine, kuidas meeskonna koostööd parandada, kuidas töötajaid motiveerida jne. Selle taustal on saanud teenimatult vähe tähelepanu üks väga oluline tööheaolu külg – töö ise. Noor inimene lõpetab põhi- või keskkooli ja mõtleb, mis teda huvitab, mida edasi õppida ning mis tööd ta tulevikus teha soovib. Seejärel otsib ta võimalusi, kuidas oma teadmisi ja oskusi ellu viia ning kuidas arendada end professionaalselt. Praegu on inimestel sageli mitu karjääri, ja sama muster toimib ka täiskasvanuna uut karjääri valides. Miks me siis unustame töö käigus töö? Teemast saab pikemalt lugeda peatükist 9.2.2.

Väga paljud personalijuhtimise funktsioonid liiguvad üha enam infotehnoloogilisse keskkonda – pilve või arvuti tarkvarasse. Nii on asunud värbamine, inimeste hindamine ja ka töösuhted üldisemalt (eelkõige andmed ja dokumendid) digitaalsesse vormi. See on paratamatu, sest üldise globaliseerumise ja traditsioonilise töödisaini muutumisega suureneb ka vajadus operatiivsuse ning paindlikkuse järele personalijuhtimises. Personalitöö tarkvaralahendustest saab lähemalt lugeda peatükist 3.8.2.

Õigusuudis

Jaanuarikuu Õigusuudiste teemad: 

 • Äriühingut saab edaspidi juhtida välismaalt
 • Suureneb reisijate kaitse reisiteenuste kasutamisel
 • Liisinguvõtjal on samasugune õigus esitada nõue kahju tekitanud isiku või tema kindlustusandja vastu nagu liisinguandjal

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, jaanuari Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Statistikaameti iga nelja aasta tagant korraldatav uuring “Töötasu struktuur” kogub andmeid ametite töötasude kohta ettevõtetelt, asutustelt ja organisatsioonidelt valimi alusel. Valimis on kõik 150 ja enama töötajaga ettevõtet ning asutust, kuid nende töötajatest tehtud valik on juhuslik. Alla 150 töötajaga ettevõtetest, asutustest ja mittetulundusühingutest on koostatud valim, kus on võetud arvesse üksuse tegevusala. Ametirühmade palgastatistikast saab lugeda lähemalt peatükist 7.6.2.

Sarnaselt Eesti statistikaametile, koguvad ja analüüsivad ametite töötasude andmeid ka Läti ja Leedu statistikaametid. 2016. a lõpus avaldati esimesed tulemused, millega saab tutvuda peatükis 7.6.2.1.

Õigusuudis

Detsembrikuu Õigusuudiste teemad: 

 • 2018. aasta jaanuarist on börsitehinguid tegevatel ettevõtetel vaja LEI-koodi
 • Jaanuaris jõustub töötajale tervist edendava tegevuse maksuvaba hüvitamist lubav regulatsioon
 • Aktsionäril on õigus nõuda dividendi jaotamata jätmise ja kasumi pahatahtliku kõrvalejuhtimisega tekitatud kahju hüvitamist

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, detsembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Lehed