Personalijuhtimine | Äripäeva teabevara

Personalijuhtimine

Teabevarad

Teabevara uuendus

Järelkasvu tegevused tagavad edu juhul, kui neid tehakse regulaarselt igal aastal. Eesti Energia on jaganud välise järelkasvu sihtrühma kolmeks: 

 1. kutse- ja kõrgkooliõppurid
 2. õpilased põhi- ja üldkeskhariduses
 3. koolieelikud

Milliseid tegevusi järelkasvuprogrammis neile rühmadele tehakse ja pakutakse, lugege peatükist 5.3.5.2.

Lisandunud on ka põnevaid raadiosaateid:

 • koolitaja Kaido Pajumaa rääkis, kuidas töötajaid mitterahaliste vahenditega motiveerida – kuulake peatüki 9.3.1 lõpust
 • tööõigusabibüroo juht Heli Raidve rääkis tööõiguse probleemidest: mida tehakse valesti, et lõpuks töövaidlusteni jõutakse – kuulake peatüki 11.4 lõpust
Õigusuudis

Novembrikuu õigusuudiste teemad

 • Ema ja isa saavad tulevikus samal ajal vanemapuhkusel viibida

  Riigikogu võttis 17. oktoobril vastu perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seoses teiste seaduste muutmise seaduse, mille kohaselt muutub suuresti vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteem. See on teine samm perehüvitiste süsteemi muudatuste rakendamises. Esimesed muudatused võeti Riigikogus vastu 6. detsembril 2017. aastal.

 • Välismaalased saavad eesti keele omandamise eest riigilt hüvitist

  1. jaanuaril 2019. aastal jõustub uus kodakondsuse seaduse täiendamise seadus, millega antakse Eestis elavatele välismaalastele võimalus sõlmida riigiga keeleõppeleping.

 • Mida teha, kui vara on jäänud üürileandja valdusesse?

  Riigikohus selgitas 31. oktoobri 2018. aasta otsuses number 2-15-1663, kuidas peab üürnik tegutsema, kui üürileandja on omavoliliselt üüriesemele kahju tekitanud ja pärast üürilepingu lõppemist üürniku esemed enda valdusesse jätnud.

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, novembri õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Taavi Kõiv.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

9. peatükis uuenes lisa 6, kus on esitatud on Äripäeva töötajate üldine motivatsioonisüsteem. Osakonniti võidakse rakendada ka täiendavaid motiveerimise meetmeid ja tasustamissüsteemi. 

 

Õigusuudis

Oktoobrikuu õigusuudiste teemad

 • Lõpp tankistidele? Valitsus algatas seaduse ajakohastamiseks eelnõu
 • Kas teie üürileping sisaldab keelatud leppetrahvi või liiga suurt viivist?
 • Euroopa Liidu Parlament otsustas: rahapesu peab lõppema

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, oktoobri õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

2016. aasta lõpus alustati Elisa Kristiine kontoris müügispetsialistide kuuetunnise juhtprojektiga, mida kasutatakse praegu viies Tallinna ja ühes Pärnu esinduses ning mis on hästi vastu võetud töömudel. Peatükist 9.3.4 saate töökorraldusest rohkem lugeda.

Uuenes ka personalitöö valdkonna kutsestandardite peatükk 3.1.2.

Kuidas saaks värbamist ja sellega seotud tegevusi turgutada ja teha seda nii, et kaoksid iganenud arusaamad klassikalisest värbamisprotsessist? LHV personalijuht kirjutab sellest teemast pikemalt peatükis 5.1.2.

Teabevara uuendus

Väga suuri muutusi pole pärast isikuandmete kaitse üldmääruse kehtima hakkamist olnud, aga mõnest uuest nõudest on mõistlik teada. Kui jagada aeg kaheks — enne ja pärast isikuandmete kaitse üldmäärust —, siis enne olid isikuandmetega ümberkäimise põhimõtted eesmärgipärasus ja minimaalsus. Pärast 25. maid võib selles põhimõttes muuta ehk ainult sõnade järjekorda. Et mõista, mis on tõepoolest teistmoodi, keskendutakse peatükkides 3.2.2, 3.2.2.1 ja 3.2.2.2 ainult uutele nõuetele ning seda ennekõike erasektori kontekstis. Muu hulgas tuleb juttu andmetöötluse põhimõtetest ja sellest, mida pidada silmas värbamisel ja palgalehe saatmisel.

Õigusuudis

Septembrikuu õigusuudiste teemad

 • Riigikogu algatas eelnõu väikeinvestoreid kaitsvate sätete kasutuselevõtuks
 • Alates 1.09.2018 on äriühingud kohustatud esitama äriregistrile tegeliku kasusaaja andmed
 • Riigikohus täpsustas raieõiguse võõrandamise lepingu olemust ja alusetu rikastumise sätete kasutust

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, septembri õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Äripäeva raadios räägiti saates „Fookuses” Eesti parimast tööandjast ja sellest, milline on kõige meeldivam töökeskkond. CV-Online’i korraldatud uuringus valiti parimaks tööandjaks Eesti Energia ja seda juba kuuendat aastat järjest. Teemast kõnelesid Eesti Energia personalidirektor Tiina Drui, CV-Online`i turundusjuht Rain Resmeldt Uusen, värbamisjuht Maris Martin ja värbamise projektijuht Reili Purkas. Saadet saate kuulata peatüki 9.4 lõpust.

Teabevara uuendus

Eesti Energia personalidirektor Tiina Drui kirjutas juulikuus sellest, kuidas kavandatakse Eesti Energias välist järelkasvu. Ta laiendab teemat ja kirjutab uues peatükis 5.3.5.1 välise järelkasvu vajaduste hindamisest ja planeerimisest. Muu hulgas soovitab ta sõnastada selge eesmärgi, miks on ettevõttel tarvis välist järelkasvu kavandada, milliseid meetodeid planeerimisel kasutada jne.

Teabevara uuendus

Eesti Energias tegeletakse paljude valdkondadega ja ettevõttes töötavad oma ala tõelised professionaalid. Selleks et teadmised ja professionaalsus säiliks ja areneks, pööratakse suurt tähelepanu järelkasvule. Järelkasvu kasvatatakse nii oma töötajate seast kui ka väljastpoolt ettevõtet. Eesti Energia järelkasvu kavandamisest saate pikemalt lugeda peatükist 5.3.5.

Vastutustundlik ettevõtlus on ettevõtte juhtimise viis, mis toetab ettevõtte kestlikku arengut, võttes arvesse selle sotsiaalseid, loodus- ja majanduskeskkondlikke mõjusid huvirühmadele ja ühiskonnale laiemalt. Vastutustundlik ettevõtlus algab inimesest – töötajast, juhist, omanikust. Teemast saate pikemalt lugeda peatükist 3.13.

Personalijuhtimise teabevaral on juulikuust uus peatoimetaja, kelleks on Talentor Estonia OÜ personaliotsingu konsultant Külli Gutmann. Talentoris tegeleb ta eelkõige sihtotsinguga (ingl headhunting) ja on korraldanud otsinguid eri valdkondades finantsist, turundusest ja müügist tootmise ning infotehnoloogiani. Enne Talentoriga ühinemist töötas ta väikeettevõtte tegevjuhina. Külli on õppinud inglise filoloogiat ja ärijuhtimist.

Lehed