Personalijuhtimine | Äripäeva teabevara

Personalijuhtimine

Teabevarad

Õigusuudis

Aprillikuu õigusuudiste teemad

 • Töölepingus sisalduva konkurentsipiirangu kehtivus

 • Uuendatakse võimalusi kaubamärkide kaitsmiseks

 • Osaniku vastu nõude esitamine ei eelda osanike otsust

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Advokaadibüroo Eversheds Sutherland Ots & Co partner ja vandeadvokaat Tambet Toomela rääkis personalitöö aastakonverentsil psühholoogilisest ohutegurist ning sellest, mis on tööstress ja missugune on tööandja vastutus töötaja vaimse tervise kaitsel. Kuulake olulist teemat peatüki 12.8 lõpust.

Teabevara uuendus

Välismaalase töölevõtmisel on tähtis teada, kas isiku Eestis elamist ja töötamist reguleerib välismaalaste seadus või Euroopa Liidu kodaniku seadus. Euroopa Liidu kodanik võib Eestis viibida ja töötada kuni kolm kuud alates riiki sisenemisest. Kui EL-i kodanik soovib riiki elama jääda, peab ta hiljemalt kolme kuu möödumisel riiki sisenemisest registreerima Eestis elukoha kohalikus omavalituses. Peatükist 5.8 saate põhjalikult lugeda, mida on välismaalase töölevõtmisel oluline teada.

Peatükis 11.3.11 ajakohastati infot töö- ja puhkeaja kohta. Muu hulgas on kirjas ületunnitöö, summeeritud tööaja, öötöö ja riigipühade ning erinevate puhkuste kohta. Lisatud on häid ja selgitavaid näiteid. 

Samuti uuendati peatükki 5.6, kus on kirjutatud rasedate ja väikelaste vanemate õiguste ning tööandja kohustuste kohta.

Õigusuudis

Märtsikuu õigusuudiste teemad

 • Eesti õiguskorda on jõudnud kindlustusühistud

 • Uuendatakse Eesti krediidiasutuste regulatsiooni

 • Vangistus ei tähenda ametikohustuste rikkumist

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis

Veebruarikuu õigusuudiste teemad

 • E-riik nõuab lõpuks e-arveid

 • Rahvusvahelise kaubaveo vedaja teavitamata jätmine läheb kalliks maksma

 • Eesti on maailma suurima avatud kaubandustsooni liige

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, veebruari õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tauno Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Esimesi töötajate arvamusküsitlusi hakati tegema juba 1920. aastatel. Pikka aega kasutati peamiselt töötajate rahulolu uuringut, aga tänapäeval on uuringud palju mitmekülgsemad ning iga organisatsioon saab valida sobiva meetodi ja lahenduse oma vajaduste põhjal. Uurida saab näiteks töötajate rahulolu, pühendumust, tööõhkkonda, tööandja brändi ja stressitaset.

Peale nende on hakatud tegema ka pulsiuuringuid, sest kord aasta või kahe jooksul tehtavat töötajate rahulolu uuringut peetakse vananenud viisiks töötajate arvamuse ja hinnangu saamiseks. Seetõttu on loodud küllaltki palju uusi teenuseid, mille abil saab jälgida töötajate meelestatust kas iga päev, nädal või kuu.

Neist teenustest ja paljust muust kasulikust saate lugeda peatükist 10.4.

Äripäeva raadios rääkisid Estraveli juht Anne Samlik ja Grant Thorntoni juhtivnõustaja Katrin Oblikas tööandja brändingust ning jagasid oma kogemust ja soovitusi. Arutleti, mida teha, et inimesed tunneksid end tööl hästi. Anne Samliku sõnul on oluline, et inimesed oleksid päevas vähemalt kaks korda õnnelikud – tööle tulles ja töölt ära minnes. Kuulake saadet peatüki 3.12 lõpust.

Uuenes ka kalendaarse tööajafondi arvestus 2019. aasta kohta peatüki 7 lisas.

Teabevara uuendus

Tööstressist ja läbipõlemisest räägitakse üha rohkem. Tihti kasutatakse tööstressi ja läbipõlemist sama seisundi tähistamiseks. Siiski ei saa neid kahte samastada, kuigi paljud tunnused on sarnased. Lugege peatükist 12.8.3, kuidas tööstressi ära tunda ja kelle probleem see tegelikult on. Sama peatüki lõpus on ka raadiosaade, kus rääkis psühholoog Rita Rätsepp läbipõlemisest, ületöötamisest ja sellest, kuidas pea pärast tööpäeva lõppu töömõtetest tühjaks saada ja natuke ka oma mõtteid kuulda.

Peatükis 6.7.3 kirjutatakse, millised on lisavõimalused, kuidas planeerida töötaja karjääri ja suurendada lojaalsust. Autor Tiina Saar-Veelmaa tõstab esile kaheksat karjääristiili: teiste seas vertikaalne ja horisontaalne karjäär, ametikohta ja kannapöördega karjäär. Näiteks tähendab kaleidoskoopkarjäär seda, et inimesel on samal ajal mitu töörolli – tarkvaraanalüütik võib lugeda ülikoolis loenguid ja olla ka jahimees või omada väikest õllepruulikoda.

Õigusuudis

Jaanuarikuu õigusuudiste teemad

 • Välismaalased saavad asutada osaühingu välismaa pangakontoga

 • Tööandjal on uuest aastast kohustus kanda töötaja kohta töötamise registrisse lisaandmeid

 • Millistel juhtudel peab osanik hääletama majandusaasta aruande poolt?

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, jaanuari õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Mis muutub 1. jaanuarist töötervishoiu seaduses? Äripäeva raadios rääkis vandeadvokaat Tambet Toomela, millised muudatused uuest aastast töötervishoiu ja tööohutuse seaduses kehtima hakkavad ning mida toovad need kaasa töötajale ja tööandjale. Kuulake saadet peatükist 12.

Peatükis 3.1.4 kirjutatakse strateegilisest personalijuhtimisest. Strateegiline personalijuhtimine on see osa, mis loob organisatsioonile lisaväärtust pikas plaanis. Sellised tegevused on näiteks tööjõuvajaduse pikaajaline planeerimine, töötajate arendamine ja järelkasvu planeerimine. Strateegilise personalijuhtimise tegevused aitavad ettevõtte väärtust suurendada ja olla tööjõuturul konkurentsivõimeline.

Äripäeva raadios räägiti ka kaugtöö rakendamise väljakutsetest ja selle võimalikust kasutegurist. Vestlesid Ave Laas Targa Töö ühingust, Leivo Sepp Microsoftist ja Merli Üle Elisast. Kuulake saadet peatüki 3.11.1 lõpust.

Õigusuudis

Detsembrikuu õigusuudiste teemad

 • Kauaoodatud selgus tehnovõrkude õigusliku staatuse ja nende talumise tasu teemal

  Pikki aastaid on olnud ebaselge, kas tehnovõrgu rajatised on iseseisvad vallasasjad, kinnisasja olulised osad või mõne õiguse osad. Samuti on siiamaani puudunud tehnovõrgu talumise tasu reguleeriv kord. 1. jaanuaril 2019 jõustub asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus, mis toob kauaoodatud lahenduse tehnovõrgu talumise tasuga seotud probleemidele ning loob selgust tehnorajatiste õiguslikus seisundis.

 • Mida tähendab koondamise olukorras töötajale teise töö pakkumise kohustus?

  Riigikohus selgitas 21. novembri 2018. aasta otsuses number 2-16-708 põhjalikult muu hulgas seda, mida peab tööandja tegema juhul, kui ta lõpetab töölepingu erakorraliselt sel põhjusel, et töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu või muul töö lõppemise juhul (koondamine).

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, detsembri õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Lehed