Personalijuhtimine | Äripäeva teabevara

Personalijuhtimine

Teabevarad

Külli Gutmann
peatoimetaja

Külli Gutmann on personalijuhtimise teabevara peatoimetaja ja Talentor Estonia OÜ personaliotsingu konsultant. Talentoris tegeleb ta eelkõige sihtotsinguga (ingl headhunting) ning on korraldanud otsinguid eri valdkondades finantsist, turundusest ja müügist tootmise ja infotehnoloogiani. Enne Talentoriga ühinemist töötas ta väikeettevõtte tegevjuhina. Külli on õppinud inglise filoloogiat ja ärijuhtimist.

Kaia Lainola

Kaia Lainola on Kasvuruum OÜ asutaja, koolitaja ja superviisor. Õppinud haridusteadusi andragoogika suunal ja psühholoogiat. Kaia on Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu liige ja Tallinna Ülikooli külalisõppejõud. Ta on mentorite koolitaja aastast 2005 ja imago suhtetöö nõustaja ning teadveloleku koolitaja. Kõikidel neil tegevusvaldkondadel on üks eesmärk – toetada vaimset, füüsilist ja sotsiaalset heaolu suhete ja tunnetega seotud oskuste arengu kaudu.

Ave-Gail Kaskla-Kuprys

Ave-Gail Kaskla-Kuprys on A-G Projekt OÜ poolt pakutava uudse tööstressi ja läbipõlemist ennetava nõustamisformaadi Võõras Sõber autor ja eestvedaja. Alates 2012. aastast on Ave-Gaili põhitegevuseks olnud ettevõtetele tööohutusalaste riskianalüüside koostamine, sh psühhosotsiaalsete ohutegurite kaardistamine ja tegevuskavade loomine. Alates 2018. aastast lisandus ettevõtete ja nende töötajate töö- ja organisatsioonipsühholoogiaalane nõustamine ja sisekoolitused vaimse tervise ja toimetuleku teemadel. 

Kaire Tammer

Kaire Tammer on Finants ja Marketing OÜ asutaja ja turundusjuht. Kaire tee turundusvaldkonnas sai alguse aastal 2008 ja selle aja jooksul on ta saanud kogemusi väga eripalgelistes ettevõtetes, eri sektorites, töötades koos suurte ja väikeste turundustiimide ning agentuuridega. Turunduses paelub Kairet see, et ta saab aidata ettevõtetel nende toodetes ja teenustes parim esile tuua, et seda lõppkliendile arusaadavalt ja atraktiivselt presenteerida. 

Juba u 10 aastat on Kaire huvi tundnud ka tuleviku töö vastu. 2016. aastal viis ta ellu idee ise endale kaasaegse töökultuuriga töökoht luua. Täna nõustab ta koos oma tiimiga ettevõtteid turundusstrateegiate koostamisel ja ellu viimisel. 

Taavi Tammpere

Taavi Tammpere on digiturundusagentuuri Social Fly looja ja juht. Juba üheksa aastat hoolitseb ta erinevate ettevõtete sotsiaalmeedia kampaaniate õnnestumise eest kas kampaaniaid hallates või ettevõttesiseseid mentorkoolitusi tehes. Social Fly viib läbi individuaalseid mentorprogramme nii algtaseme, statistika tõlgendamise kui ka suuremahuliste reklaamkampaaniate seadistamise teemal. Mentorkoolituste läbiviimisel lähtutakse konkreetse õppija tasemest ja konkreetse ettevõtte vajadustest.
Taavi on lugenud sotsiaalmeedia teemalisi loenguid ka EBS-is. Turundusalase magistritöö kaitses ta TalTechis. 

Karneliia Caramella Press

Karneliia Caramella Press on naine – mitmenäoline ja mitmeteoline. Sotsiaalpedagoog, konsultant-koolitaja, personalijuht, NLP-treener, hüpnoterapeut … naine, ema ja lihtsalt üks õnnelik inimene. Ta on töötanud inimestega erinevates sektorites, suuremates ja väiksemates kollektiivides, töövõtjana ja tööandjana ning seda juba 25 aastat. Selle aja jooksul on ta neli korda seisnud komisjoni ees lõputöid kaitstes. Tänasel päeval on tal rõõm aidata Goldtime’i personalil särada ja leida parimaid lahendusi.
Ta hindab kõiki õpitud teooriaid, aga armastab enam saadud kogemusi ja võimet neid analüüsida. Ta on +1 sammu inimene. Ehk kui olukord on „selline”, mis on selle taga (algpõhjus) ja mis on selles olukorras +1 samm. Karneliia on traditsioonide austaja, aga kui traditsioon enam „ei toida”, on aeg luua uusi teid.
Ta ei karda kukkuda ja eksida, aga ei poolda paigalseisu. Ta ei oota kõigilt ühtset tempot, aga ootab koostööd. Ta ei arva, et keegi on temast halvem või parem, seega soovib kõigilt üksteisega arvestamist.
Ja ta usub endiselt, et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab!

Elar Killumets

Elar Killumets on juhtide ja organisatsioonide arengumentor, aidates neil muutuste ja kiire arenguga tõhusamalt hakkama saada. Elari poolt käsitlevate juhtimisteemade ring on lai, sest tema arendus- ja konsultatsiooniprojektides on reeglina fookuses kogu ettevõte, sealjuures keskendudes olulisematele tulemuslikkust mõjutavatele juhtimisprotsessidele. Tema lähenemise organisatsioonide arengule ja muutustele võib kokku võtta lausega „kui sa näed teist osapoolt või iseennast probleemina, siis sa oled pimeduses, siis ei näe sa süsteemi”. 

Elar on ekspert nii laiaulatuslike strateegiliste küsimuste (nt organisatsiooni kultuuri muutmine, organisatsiooni kohanemisvõime ja paindlikkuse suurendamine) kui ka taktikalisemate väljakutsete (nt silode negatiivsete mõjude elimineerimine, tulemusjuhtimise süsteemi joondamine strateegiliste eesmärkidega) lahendamises. 

Henri Lempu

Henri Lempu on koolitusvaldkonnaga seotud olnud aastast 2010. Algusaastatel moodustasid tema sihtgrupi noored üle maailma, kes tegid vabatahtlikku tööd rahvusvahelises organisatsioonis. Tänaseks on toonasest hobist saanud Henri igapäevatöö TransferWise’is, kus tema vastutusalasse kuuluvad TransferWise’i globaalne sisseelamisprogramm, juhtide koolitamine ja personali arengu toetamine. Lisaks sellele on Henrile südamelähedased ka teemad, nagu enesereflektsioon, tagasisidestamine ning suures pildis õppe- ja arenguvõimaluste loomine kõigile, olenemata nende rollist või asukohast.

Sirli Spelman

Sirli Spelman oli personalijuhtimise teabevara peatoimetaja 2013. aasta suvest 2018. aasta suveni. Praegu töötab ta personalijuhina ettevõttes Ignite OÜ. Aastail 2012–2016 töötas Sirli Talentor Estonias, kus ta alustas personaliotsinguspetsialistina (researcher), kuid aastate jooksul omandas kogemusi erinevate personaliotsingute korraldamisel, töötades lõpuks personaliotsingu konsultandina ja vastutades mitmesuguste värbamisprojektide õnnestumise eest. Enne Talentor Estoniaga liitumist töötas Sirli uuringukonsultandi-konsultatsiooniassistendina koolitus- ja arendusettevõttes SELF II. Sirlil on magistrikraad sotsioloogias Tartu ülikoolist ja 2017. aastal omandas ta 5. taseme kutse personalispetsialisti erialal Tallinna Majanduskoolis.

Kristel Tiits

Kristel Tiits on Grant Thorntoni juhtiv õigusnõustaja. Tal on pikaajaline klientide nõustamise kogemus tööõiguse küsimustes, sh vaidluste lahendamine, töölepingud, tööandjate töökorralduse reeglite väljatöötamine ning nõustamine ettevõtete ülemineku ja personali muudatustega seotud küsimustes. Kristel on osalenud due diligence’i korraldamise töörühmades. Tal on kogemus isikuandmete kaitse valdkonnas ja ta on kirjutanud artikleid tööõiguse küsimustes ning teinud koolitusi.

Inga Möllits

Inga Möllits tegi pikalt personalitööd digimeediaettevõttes ning  seejärel tegi kannapöörde valdkonnas – täna on ta personalijuht tootmisettevõttes Bellus Furniture OÜ.

Kõrghariduse psühholoogia erialal on ta omandanud Tartu Ülikoolis ning personalivaldkonnas töötanud alates 2007. aastast. Selle aja jooksul on tema vastutusvaldkonnas  olnud  nii personalialase dokumentatsiooni koostamine  kui ka ettevõtte personalistrateegia loomine tervikuna, selle erinevate osade elluviimine ning toimimise eest vastutamine. Inga on olnud kaasautor Äripäeva Personalijuhtimise käsiraamatu koostamisel ning osalenud erinevate coachingu koolitustel.

Heleen Anderson

Heleen Anderson omab ulatuslikku värbamiskogemust erinevatest sektoritest. Tema kogemus värbamise valdkonnas sai alguse esmatasandi turvatöötajate värbamisest USS Securitys. Hiljem liikus ta edasi kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistide ja juhtide sihtotsingu valdkonda, millega on tegelenud viimased aastad ühes Baltikumi juhtivas värbamisagentuuris CVO Recruitment. Täna tegutseb Heleen ettevõttes värbamispartnerina, viies läbi keerukaid sihtotsinguprojekte nii kohalikele kui ka rahvusvahelistele ettevõtetele, nõustades neid ettevõtte alustamisel ning esmase meeskonna loomisel Eestis. Lisaks sellele huvitab teda muutunud töö olemus ning paindlikud töövormid, mille raames pälvis tema uurimus 2018. aastal tunnustuse Parim Potentsiaal Personalijuhtimises.

Jaanika Rannula

Jaanika on meeskonna coach, superviisor ja koolitaja. Ta on teekaaslaseks juhtidele ja meeskondadele nende muudatuste elluviimisel ning eesmärkide saavutamisel. Selleks koostab ta vajaduste baasil rätsepalahendustena nii lühi- ja pikaajalisi arenguprogramme, viib neid ellu ning analüüsib koos tulemusi ning mõju.

Teda köidavad eneseareng, inimesed, eelkõige aga meeskondades toimuvad protsessid ning sünergia. Ta hindab kõrgelt elukestvat õpet ning seetõttu täiendab end ISCI instituudis superviisori väljaõppes ja Tartu Ülikoolis strateegilise juhtimise magistriõppes. Jaanika usub, et iga inimeses, eriti aga igas meeskonnas peitub hindamatu potentsiaal: olgu need siis teadmised, oskused, ressursid või sisemine tarkus ja kogemused. Tema roll coach’i ja meeskonna arendajana on need ressursid protsessi käigus välja tuua ning muuta teekond eesmärkideni tõhusamaks ning samal ajal väärtuslikumaks. Jaanikal endal on 15 aastane juhtimiskogemus: ta on olnud pikalt ettevõtja, samuti müügi- kui ka tegevjuht mitmes ettevõttes, koolitanud ja juhtinud samal ajal rahvusvahelises ettevõttes Baltikumi ja Soome koolitusmeeskonda. Jaanika omab Erickson International “High Team Performance Coach” (ICF-i poolt tunnustatud) sertifikaati.

Maksim Greinoman

Maksim Greinoman advokaadibüroo Greinoman & Co asutaja ja vandeadvokaat. Pärast Tartu Ülikooli lõpetamist 2000. aastal ja Manchesteri Ülikooli lõpetamist 2003. aastal läbis Maksim praktika Londoni advokaadibüroos Middleton Potts, mis on nüüdseks osa advokaadibüroost Hill Dickinson. Alates 2018.a septembrist täiendab Maksim end Eesti Diplomaatide Koolis. Maksimil on pikaajaline kogemus äriklientide nõustamises ja nende esindamises kohtuvaidlustes. Ta on mitme teaduspublikatsiooni autor.

Edgar Schlümmer

Edgar Schlümmer on üle 10 aasta juhtinud noortevaldkonna kompetentsikeskust, Eesti Noorsootöö Keskust. Keskust on tunnustatud muu hulgas kutse andjana, kaugtööandjana kui ka avalike teenuste uuendajana. Varasemalt on ta töötanud nii avaliku sektori erinevates asutustes kui ka mittetulundussektoris. Edgar omab kogemusi ka valdkondade üleste eesmärkide, programmide ja töögruppide juhtimisel. Tal on haldusjuhtimise magister.

Aet Purk

Aet Purk on töötanud pikka aega konsultandi, personalijuhi ja juhina Swedbankis, Eesti Energias ja EAS-is. Praegu tegutseb ta ettevõtjana Sihiga OÜ-s, aidates ettevõtetel lahendada personalijuhtimise teemasid, seda nii operatiivsel kui ka strateegilisel tasemel. Aet tegeleb ka karjääri- ja juhtimisnõustamise ning koolitamisega. Ta on õppinud Tallinna tehnikaülikoolis (majandus) ja Tartu ülikoolis (psühholoogia) ning kirjutanud magistritöö organisatsioonikäitumisest.

Tiina Drui

Tiina Drui on lõpetanud Tallinna pedagoogikaülikooli kultuuriteaduskonna režii erialal ja õppinud EBS-i magistriõppes rahvusvahelist ärijuhtimist. Ta on ennast täiendanud Nevada ülikooli tippjuhtide arenguprogrammis. Tiina on juhtinud suurettevõtteid nii personalijuhtimise kui ka ärijuhi ametikohal ning olnud edukas äriliste eesmärkide saavutamisel. Eesti Energia personalidirektorina on Tiina peamine fookus toetada juhtimiskvaliteedi parandamise kaudu organisatsiooni liikumist traditsioonilisest tööstusettevõttest rahvusvaheliseks uuenduslikuks tehnoloogiaettevõtteks.

Helve Juusu

Helve Juusu personalialane töö sai alguse andmekaitse inspektsioonist 2012. aastal – seda kogemust on nüüdseks viis aastat. Ta lõpetas 2010. aastal Tallinna ülikoolis sotsioloogia bakalaureuseõppe, mis aitab teda ka  personalitöös.

Signe Heiberg

Signe Heiberg töötab andmekaitse inspektsiooni avalike suhete nõunikuna. Selles ametis on tema põhitöö tuua inimesteni iga päev võimalikult palju olulisi ja uue andmekaitsega seotud teemasid. Varem on ta töötanud omavalitsuses kommunikatsioonispetsialistina, tegutsenud teletoimetaja, produtsendi ja ajakirjanikuna.

Liisa Põldma

Liisa Põldma on LHV personalijuht. Tema peamine ülesanne on kujundada personalistrateegiat ja -poliitikat ning juhtida igapäevast personalitööd puudutavat tegevust. Liisal on kõrgharidus rekreatsioonikorralduse erialal ja praegu on ta lõpetamas TTÜ majandusteaduskonna personalijuhtimise magistriõpinguid. Varem on ta personalijuhtimisega tegelenud jaekaubanduses, infotehnoloogias ja panganduses.

Maris Ojamuru

Maris Ojamuru on Sustinere OÜ asutaja, partner ja nõustaja. Ta on jätkusuutlikkuse ja ühiskondliku vastutuse strateegiate kujundamise ekspert. Marisel on pikaajaline kogemus jätkusuutlikkuse valdkonna juhtimisel finantssektoris ning sotsiaalse innovatsiooni ja strateegilise filantroopia valdkonnas. Ta on Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi CSR Indeksi nõukoja liige ja alates 2007. aastast Heateo SA kogukonna liige.

Marko Siller

Marko Siller on Sustinere OÜ asutaja, partner ja nõustaja. Välise eksperdina on ta aidanud välja selgitada huvirühmade ootusi, analüüsinud kestlikkuse fookusteemasid ning toetanud vastutustundliku tegevuse strateegiate ja aruannete arendamist börsi- ja riigifirmades. Marko on juhtinud KPMG jätkusuutlikkuse nõustamise teenusliini, enne seda Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumit.

Maarja Pild

Maarja Pild on advokaadibüroo Triniti advokaat. Ta nõustab kliente andmekaitse teemal ja annab Tartu ülikooli magistriprogrammis külalisõppejõuna privaatsuse ja andmekaitse õppeainet, mis põhineb Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusel.

Mari-Liis Ivask

Mari-Liis on lõpetanud Tallinna ülikooli magistriõppe organisatsioonikäitumise erialal ja on töökeskkonna teemadega tegelenud alates 2010. aastast, seda nii avalikus kui ka erasektoris. Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultandina tegeleb ta nii tööandjate kui ka töötajate nõustamisega töötervishoiu ja -ohutuse teemal.

Tiina Saar-Veelmaa

Tiina Saar-Veelmaa on psühholoog, koolitaja, konsultant ja nõustaja, kelle peamised uurimisteemad on tööõnn, tasakaalus elu ja terviklik töökultuur. Aastatel 2011–2017 tegutses Tiina tarkvaraarendusettevõtte AS Proekspert tööõnnespetsialistina. Tiina on hariduselt psühholoog ja psühhodraama lavastaja. Peale selle on ta HappyMe.ee ja BlueMonday.ee kaasasutaja.

Kaia Savisto

Kaia Savisto on töötanud asutuse juristina ja personalijuhina erinevates ettevõtetes. 2010. aasta oktoobrist töötab ta töötukassas, kus ta on olnud töövahenduskonsultant ja nõustamisteenuste teenusekonsultant. 2013. aasta novembrist on Kaia töötukassas peaspetsialist koondamistele reageerimise küsimustes. Kaial on magistrikraad õigusteaduses Tartu ülikoolist.

Jaanika Tohv

Jaanika on värbamisfirma Talent Mill (Recruitech OÜ) asutaja ja värbaja. Ta on töötanud 15 aastat personalijuhtimise valdkonnas. Ta on omandanud õigusteaduse bakalaurusekraadi ja õpib praegu Holistika Instituudis terapeudi õppes. Oma arenguteel hindab ta väärtuslikumaks kogemuseks töötamist Stora Ensos personalispetsialistina – see on suurepärane kogemus, et mõista juhi ja meeskonna vaheliste ausate suhete tähtsust. Alates 2014. aastast on Jaanika fookus olnud spetsialistide ja juhtide sihtotsingutel. Koostöös klientidega, kes hindavad oma töötajaid, on ta loonud oma personaliotsingu ettevõttes Talent Mill efektiivsed sihtotsingu põhimõtted, pidevalt ajakohastanud värbamismeetodeid ja loonud toimiva kandidaatide andmebaasi. Tema põhjalik tööstiil võimaldab tagada tulemuslik personaliotsing igale kliendile.

Mait Metelitsa

Mait Metelitsa on Tartu ülikooli psühholoogia doktorant. Tripodis vastutab ta uuringute metoodika arendamise ja nende läbiviimise eest. Mait peab enda peamiseks tugevuseks võimet uuringus kogutud andmeid mõtestada nii sisukate kvantitatiivsete analüüside kui ka keskmisest laiemale lugemusele tuginevate kvalitatiivsete analüüside põhjal.

Katrin Meos

Katrin Meosel on magistrikraad Norra Bergeni ülikooli töökeskkonna hügieeni erialal. Tal on üle kümne aasta praktilist kogemust energeetika ja automaatikaettevõtte ABB AS töötervishoiu ja tööohutuse korraldamisel, viis aastat oli ta ABB Baltikumi keskkonna, töötervishoiu ja tööohutuse juht. Alates 2017. aastast töötab Katrin Swedbanki töötervishoiu ja -ohutuse valdkonna juhina.

Sirle Kalma

Sirle Kalma on advokaat advokaadibüroos Greinoman & Co 2009. aasta veebruarist. Ta on spetsialiseerunud vaidluste lahendamisele nii tsiviil-, haldus- kui ka kriminaalmenetlustes. Personalijuhtimise teabevarasse on ta artikleid kirjutanud alates aastast 2012.

Maarit Vabrit-Raadla

Sinulab OÜ, inimeste juhtimise ja arendamise tarkvara arendusjuht

Maaritil on pikk kogemus personalijuhtimise vallas, ta töötas 2014. aastani ka HR Business Partnerina ABB Baltikumi organisatsioonis. Maarit on aastaid vedanud koolitus- ja konsultatsiooniettevõtet, praktiseerinud juhtide coach’ina, koostanud Leadershipi arenguprogramme ning loonud töötajate arendamise süsteeme eri ettevõtetele. Maaritil on magistrikraad sotsiaalteadustes ning praegu täiendab ta end TTÜ majandusteaduskonna magistrantuuris.

Liisa Raudsepp

Liisa Raudsepp on psühholoog, coach ja professionaalne superviisor. Tripodis töötades on ta meeskonna coaching’ut korraldanud nii avalikus kui ka erasektoris, samuti kolmanda sektori organisatsioonides. Liisa teeb individuaalset coaching’ut, samuti 360-kraadist tagasisidet ning aitab disainida jätkutegevusi rahulolu- ja pühendumuse uuringus osalenud organisatsioonidele ja meeskondadele. Koolitajana õpetab Liisa coaching’u meetodeid, treenib suhtlemisoskusi ja emotsioonide juhtimise oskusi. Liisa on Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu liige ning juhib supervisiooni eetikakoodeksi väljatöötamist.

Kaire Piirsalu-Kivihall

Novicent, partner

Kaire on 17 aastat töötanud reklaami ja turunduse vallas, valdavalt edukate rahvusvaheliste ettevõtetega, näiteks P&G, Masterfoods, Nokia, PwC, Santa Maria, Electrolux. Viimased aastad on ta täiendanud ennast inimressursijuhtimise ja seni ainsana Eestis ka tööheaolu juhtimise vallas. See võimaldab tal mõista tööandjabrändi loomist nii inimressursi juhtimise kui ka turundusliku tegevuse vaatenurgast. Tugevat ja kestvat tööandjabrändi ei saa üles ehitada vaid turunduslikele võtetele tuginedes, küll aga saab nende abil oma tugevusi paremini kommunikeerida ning seeläbi saavutada konkurentide ees edumaa parimate töötajate värbamisel.

Marit Antik

Talentor Estonia, partner ja juhtivkonsultant

Marit Antik on tegelenud personalitööga üle 20 aasta. 2004. aastast on ta enda asutatud personaliotsingu- ja personalitöö teenust pakkuva ettevõtte Talentor Estonia partner ja juhtivkonsultant. Personaliotsingul on ettevõte suunatud peamiselt spetsialistide ja juhtide leidmisele siht-, avaliku- ja andmebaasiotsingu teel. Talentor on esindatud 20 riigis ning eristub konkurentidest innovaatiliste lahenduste poolest – videointervjuud ja internetipõhine kandidaatide esitlemissüsteem. Varem töötas Marit personalijuhina Raepangas/Eesti Forekspangas, Kaupmees & KO-s ning Elisa Eestis. 2000. aastal omandas ta kõrgema hariduse rahvusvahelise ärikorralduse personalijuhtimise õppesuunal Tallinna tehnikaülikoolis.

Taimi Elenurm

Taimi Elenurme töövaldkonnad on tööpsühholoogia, töönõustamine (supervisioon ja coaching) ning psühholoogiliste ohutegurite analüüs ja tervisedendus organisatsioonides. Ta tegutseb tervise arengu instituudi koostööpartnerina vaimse tervise edendamise vallas töökohtadel, EEK Mainori lektori ja TTÜ külalislektorina personalitöö, tööpsühholoogia ja suhtlemisoskuste alal ning Interest Marketing OÜ tööpsühholoog-konsultandina. Taimi on töötanud personalijuhina ehitussektoris ja koolitusjuhina taristu ettevõttes, õppejõuna ning psühhoterapeudina. Taimil on magistrikraadid psühholoogias ja ärikorralduses, ta on ajakirja Personali Praktik toimetuse kolleegiumi liige ning Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu juhatuse liige ja meistersuperviisor-coach.

Kaija Teemägi

Kaija Teemägil on kõrgharidus majanduse, personalitöö ja andragoogika erialal. Personalitöö valdkonnas tegutseb ta aastast 1996. Kaija vastutusalas on olnud kogu töösuhete ja personali väljaõppe dokumentatsioon, praegu vastutab ta personalivaldkonna ja sellega seonduva eest Elisa Eestis.

Pille Näks

Pille Näksil on kõrgharidus personalialal. Ta on pikka aega töötanud panganduse eri valdkondades, samuti telekommunikatsioonifirmas personalispetsialistina. Pille peamised tööülesanded Starmanis on töölepingute haldus ning töötajate nõustamine tööõiguses, peale selle aitas ta luua ettevõttele toimiva aastavestluste korra.

Kadri Seeder

Kadri Seeder on hariduselt sotsioloog (MA) ja tegeleb töövaldkonna aktuaalsete teemade analüüsimisega, samuti tööandjate ja töötajate koolitamise ning nõustamisega. Kadri juhib Palgainfo Agentuuri (Tark Tööandja OÜ), mis korraldab kaks korda aastas suuremahulisi tööturu- ja palgauuringuid ning pakub nende põhjal töötasude turuvõrdlust ning töötajate rahulolu ja pühendumise võrdlevaid uuringuid. Varem (2004-2013) on Kadri töötanud vabakutselise töövaldkonna projektijuhina, sh tegelenud paindliku töökorralduse ja riskirühmade tööturule toomisega. Enne seda töötas Kadri Eesti Tööandjate Keskliidus kommunikatsioonijuhina, Eesti Õliühingus sekretär-raamatupidajana ning kütusefirmas EK personalijuhi abina.

Marili Varjund

Marili Lenk on varem Eesti vabaharidusliidu koolituskeskuse juhatajana töötades tegutsenud täiskasvanute koolituse valdkonnas ning tegelenud mitmete koolitusprojektidega nii riiklikult kui ka rahvusvaheliselt. Ta on töötanud noorte karjäärinõustajana. Marili on lisaks koolitanud sotsiaalmeedia ja karjäärinõustamise teemadel ning korraldanud töötube töötutele ja noortele. Ta on omandanud magistrikraadi Tallinna ülikoolis andragoogika erialal. Personalidisaini konsultandina on tema peamised tegevusalad organisatsioonide nõustamine kogu personalijuhtimise tervikprotsessi ulatuses, olles ettevõttele toeks ja abiks erinevate tegevuste kaudu, näiteks värbamine, koolitamine, uuringud, hindamissüsteemide loomine.

Hanna Jõgi

Hanna Jõgi on PersonaliDisain OÜ tegevjuht, personalijuhtimise strateegiline konsultant, koolitaja ja coach, tegutsedes HR valdkonnas partnerina eelkõige väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele alates 2013. aastast. Lisaks ettevõtte juhtimisele on tema peamine roll PersonaliDisain meeskonnas klientide strateegiline nõustamine ja HR süsteemide arendamine, uuringute juhtimine ning koolitamine ja meeskondade lahenduskeskne coaching.

Marit Alaväli

Marit Alaväli on Ignite OÜ juhatuse liige ja personalijuht. Ta omandas magistrikraadi inimressursside juhtimises ja on töötanud rohkem kui kümme aastat IT-sektoris ning personalitöö valdkonnas. Selle aja jooksul on ta tegelenud nii talentide värbamise, juhtimise, hoidmise kui ka arendamisega. Marit arendas koostöös tarkvaraarenduse meeskonnaga välja värbamistarkvara Recrur, kaasates tootearenduse protsessi teisi tugeva värbamiskogemusega spetsialiste. Recrur (www.recrur.com) on mõeldud personalitöötajale ja värbajale, et hõlbustada igapäevatööd ning säästa värbamisele kuluvat aega.

Madli Ulp

Madli Ulp on töötanud meedia, kommunikatsiooni ja televisiooni vallas. Ta töötas aastaid rahvusringhäälingus ja praegu jagab aega Eesti ning Šveitsi vahel, tegutsedes nii turundusettevõtte Winter Media Group kui ka Genfis asuva Euroopa ringhäälingute liidu heaks. Ta on teinud vabatahtlikku tööd erinevatel kultuuriüritustel, näiteks ERKI Moeshow, PÖFFihunt, Tallinna Linnateatri festival „Talveöö unenägu“ ning üldlaulu- ja tantsupidu. Töös puutub ta sageli kokku personalivaliku ja värbamistöö eripäraga, seetõttu on koostöö tulevikusuundumuste ning selle ala tehnoloogia loojatega tema jaoks uus ja innustav.

Katre Vallner

Eesti Rahvusringhääling, personalispetsialist

Katre on personalitööd teinud alates 1999. aastast, alustades SEBE AS-is personalijuhina ja 2006-2013 töötas ta Talentoris personalikonsultant-juristina. 2013. aasta augustist töötab Katre Eesti Rahvusringhäälingus personalispetsialistina. Ta on lõpetanud Tallinna tehnikaülikooli majandusteaduskonna 1998. aastal ja 2009. aasta kevadel omandas ta samas koolis magistrikraadi õigusteaduskonnas.

Liis Valk

Liis Valk on töötanud migratsioonivaldkonnas alates 2005. aastast, alustades kodakondsuse- ja migratsiooniametis peaspetsialistina. Ta on töötanud operatiivsel tasandil, juhtinud menetlustööd ja tegeleb nüüd strateegilisel tasandil planeerimisega. Praegu töötab Liis politsei- ja piirivalveameti arendusosakonnas elamislubade väljaandmise teenuse planeerijana ning tema ülesanneteks on korraldada elamislubade protsess, koolitada ametnikke ja esindada ametit elamislubade valdkonna õigusloomes. Liisil on magistrikraad õigusteaduses Tartu ülikoolist.