Detailplaneeringu asendamine projekteerimistingimustega | Äripäeva teabevara

Detailplaneeringu asendamine projekteerimistingimustega

Tallinna Ringkonnakohus tegi kohtuasjas nr 3-17-2721 märgilise otsuse, kus muuhulgas leiti järgmist: Planeerimisseaduse § 125 lg 2 p 2 sätestab sõnaselgelt, et projekteerimistingimuste väljastamine on võimalik üksnes juhul, kui ehituslikud ja arhitektuurilised tingimused sisalduvad üldplaneeringus. Põhimõtteliselt on võimalik selliste ehitustingimuste äranäitamine ka mõnes muus dokumendis, kuid see peab üldplaneeringu kehtestamise ajaks olema olemas ning avalikkusel peab olema võimalus selle sisu üle kaasa rääkida viisil, nagu see on tagatud üldplaneeringumenetluses. Lähemalt saate lugeda teabevara täiendatud peatükist 5.1.4.

Uues audiopeatükis 13.7. tehakse aga juttu riigihangete praktikat muutvatest kohtuotsustest.