Maksud | Äripäeva teabevara
Joel Zernask

Joel on KPMG maksuvaldkonna juht Eestis. Maksunõustajana on Joelile südamelähedased teemad rahvusvaheline maksuplaneerimine ning ühinemiste ja üle võtmistega seotud küsimused.

Maike Leppik

Maike on spetsialiseerunud siirdehindade dokumentatsioonide koostamisele ning siirdehindadega seotud maksuvaidlustele ja -nõustamisele.

Merike Oja

Merike on pikaajalise kogemusega maksunõustaja, kelle vastutusalas on kaudsete maksudega seonduv. Maksukäsiraamatus kannab ta hoolt selle eest, et lugejateni jõuaks oluline käibemaksust.

Ave Rego

Ave töötab KPMG-s maksunõustajana. Maksukäsiraamatus kirjutab Ave peamiselt tulumaksust.

Olga Lavrova

Olga töötab KPMG-s maksunõustajana. Maksuteabevaras vastutab Olga kaudsete maksude peatükkide eest.

Einar Rosin

Einar on KPMG maksunõustaja, kes teabevaras vastutab eelkõige ettevõtete maksustatavaid kulusid ja väljamakseid käsitlevate peatükkide eest.

Mikk Tereping

Mikk on KPMG maksunõustaja, kes jälgib, et maksuteabevara kasutajal oleks olemas ajakohane ülevaade maksukorraldusest.

Ene Liis Lisovik

Ene Liis töötab KPMG-s maksunõustajana. Ene Liisi peamiseks valdkonnaks on töötajate piiriülese liikumisega seotud teemad - maksuküsimused, tööõigus ja immigratsioon. Maksukäsiraamatus hoiab Ene Liis ajakohasena tööjõumaksudega seonduva info.

Ingrid Usar

Ingrid on KPMG maksunõustaja, kes  täiendab maksuteabevara vastavalt seadusemuudatustele ning jälgib, et teabevara kasutajal oleks olemas ajakohane informatsioon.

Mart Tatrik

Mart töötab KPMG-s maksunõustajana. Teabevaras kirjutab ta peamiselt siirdehindade teemal.

Jaanus Martin

Jaanus töötab KPMG-s maksunõustajana. Jaanuse peamiseks valdkonnaks on tulumaks ning jälgib kohtulahendeid.

Moonika Roogna
Maksuteabevara peatoimetaja