Joel Zernask

Joel Zernask on ligi 15 aastat nõustanud Eesti ja rahvusvahelisi kliente kohalikes ja rahvusvahelistes maksuküsimustes. Ta on Eestis üks tunnustatumaid eksperte ühinemiste ja omandamiste maksunõustamise ning rahvusvahelise maksustruktureerimise vallas. Koostöös KPMG finantsspetsialistide, tehingute nõustamise ekspertide ja advokaatidega pakub Joel oma klientidele laiapõhjalist tuge kõikvõimalikes äriolukordades. Ühtlasi on Joel kogenud lektor, kommentaator ning aktiivne osaleja mitmetes maksuõiguse ja ettevõtluse arendamise töörühmades.

Kristjan Lund

Kristjan töötab KPMG-s maksunõustajana. Maksukäsiraamatus kirjutab Kristjan peamiselt rahvusvahelisest maksustamisest.

Maike Leppik

Maike on spetsialiseerunud siirdehindade dokumentatsioonide koostamisele ning siirdehindadega seotud maksuvaidlustele ja -nõustamisele.

Mart Tatrik

Mart töötab KPMG-s maksunõustajana. Käsiraamatus kirjutab ta peamiselt siirdehindade teemal.

Merike Oja

Merike on pikaajalise kogemusega maksunõustaja, kelle vastutusalas on kaudsete maksudega seonduv. Maksukäsiraamatus kannab ta hoolt selle eest, et lugejateni jõuaks oluline käibemaksust.

Anti Saluste

Anti töötab KPMG-s maksunõustajana. Maksukäsiraamatus kirjutab Anti peamiselt tollimaksust ja aktsiisidest.

Einar Rosin

Einar on KPMG maksunõustaja, kes Maksukäsiraamatus vastutab eelkõige ettevõtete maksustatavaid kulusid ja väljamakseid käsitlevate peatükkide eest.

Mikk Tereping

Mikk on KPMG maksunõustaja, kes jälgib, et Maksukäsiraamatu lugejal oleks olemas ajakohane ülevaade maksukorraldusest.