Maksud | Äripäeva teabevara
Joel Zernask

Joel on KPMG maksuvaldkonna juht Eestis. Maksunõustajana on Joelile südamelähedased teemad rahvusvaheline maksuplaneerimine ning ühinemiste ja ülevõtmistega seotud küsimused.

Kristjan Lund

Kristjan töötab KPMG-s maksunõustajana. Maksuteabevaras kirjutab Kristjan peamiselt kaudsetest maksudest.

Maike Leppik

Maike on spetsialiseerunud siirdehindade dokumentatsioonide koostamisele ning siirdehindadega seotud maksuvaidlustele ja -nõustamisele.

Mart Tatrik

Mart töötab KPMG-s maksunõustajana. Teabevaras kirjutab ta peamiselt siirdehindade teemal.

Merike Oja

Merike on pikaajalise kogemusega maksunõustaja, kelle vastutusalas on kaudsete maksudega seonduv. Maksuteabevaras kannab ta hoolt selle eest, et lugejateni jõuaks oluline käibemaksust.

Ave Rego

Ave töötab KPMG-s maksunõustajana. Maksuteabevaras kirjutab Ave peamiselt tulumaksust.

Dmitri Kravets

Dmitri töötab KPMG-s maksunõustajana. Maksuteabevaras kirjutab Dmitri peamiselt ettevõtete maksustatavate kulude ja väljamaksete teemal.

Einar Rosin

Einar on KPMG maksunõustaja, kes teabevaras vastutab eelkõige ettevõtete maksustatavaid kulusid ja väljamakseid käsitlevate peatükkide eest.

Mikk Tereping

Mikk on KPMG maksunõustaja, kes jälgib, et maksuteabevara kasutajal oleks olemas ajakohane ülevaade maksukorraldusest.

Kriste Remmelgas

Kriste töötab KPMG-s maksunõustajana. Kriste peamiseks valdkonnaks on töötajate piiriülese liikumisega seotud teemad - maksuküsimused, tööõigus ja immigratsioon. Maksuteabevaras hoiab Kriste ajakohasena tööjõumaksudega seonduva info.

Ingrid Usar

Ingrid on KPMG maksunõustaja, kes  täiendab maksuteabevara vastavalt seadusemuudatustele ning jälgib, et teabevara kasutajal oleks olemas ajakohane informatsioon.

Moonika Roogna
Maksuteabevara peatoimetaja