Logistika ja eksport | Äripäeva teabevara

Logistika ja eksport

Teabevarad

Teabevara uuendus

Seekord käsitleme tarneahela juhtimist ja optimeerimist ning ekspordiga seotud pangateenuseid.

Igal tootmisettevõttel on oma tarneahel olenemata sellest, kas ta tellib toodangu teistelt või on allhankija. Kindlasti on olemas tellija ja tarnija, kellel omakorda on tegevuse lõpptulemust mõjutavad koostööpartnerid. Keerukate ja pikkade tarneahelate korral võivad tarnekulud moodustada kaubakulust üle 30%. Euroopa Liidus on pakkujate rohkuse tõttu veokulusid lihtne optimeerida, aga kolmandates riikides on kaubavedu korraldada keerulisem.

Rahvusvahelise e-kaubandusega tegeleva ettevõtte OÜ NetSolutions asutaja ja OÜ Donleon tegevjuht Henrik Antsov kirjutab ettevõtte tarneahela juhtimisest ning kulude optimeerimisvõimalustest. Politsei- ja piirivalveameti peaostujuht Katrin Leppik toob välja tarneahela optimeerimismudelid ja nende rakendamise.

Rahvusvahelise kaubandusega tegelevatele ettevõtjatele on oluline makseriskide maandamine. Tutvustame pangateenuseid, mis hõlbustavad ja annavad kindlustunnet rahvusvaheliste maksete ning kaubavahetuse korraldamisel. Pikemalt on juttu akreditiivist, inkassost, faktooringust ja pangagarantiist, millest kirjutab AS-i SEB Pank käibekapitali- ja arvelduslahenduse divisjoni direktor Maarja-Maria Aljas.

Kena saabuvat suve!

Kairi Kärner

käsiraamatu peatoimetaja

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Aprilli Õigusuudiste teemad

 • 10. märtsil 2016 jõustusid võlaõigusseaduse muudatused
 • Riigikohus selgitas kinnisasja üürile, rendile või kasutusvaldusesse andmise maksuvabastust
 • Investorite isikuandmete avaldamine ajakirjanduslikul eesmärgil ei riku isiku põhiõigusi

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, aprilli Õigusuudised koostas Tark Grunte Sutkiene vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Märtsi Õigusuudiste teemad

 • 1. märtsil 2016 jõustus uus tarbijakaitseseadus, millega võeti üle Euroopa Liidu direktiiv tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise kohta
 • 10. veebruaril 2016 jõustus maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus
 • Riigikohtu halduskolleegium asus 25.veebruari 2016 kohtuasjas nr 3-3-1-96-15 seisukohale, et riigiasutustel ei ole õigust oma otsuste ja toimingutega viivitada ainult põhjusel, et teine haldusorgan seda taotleb
 • Riigikohtu tsiviilkolleegium käsitles 11. veebruari 2016 kohtuasjas nr 3-2-1-171-15 töövõtulepingu rikkumise tõendatavust ja tõendite hindamata jätmise tagajärgi

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, märtsi Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene vandeadvokaadid Tanel ja Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Veebruari Õigusuudiste teemad

 • Eesti Vabaerakonna fraktsioon esitas jaanuaris riigikogule tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu
 • Riigikohus selgitas sisendkäibemaksu mahaarvamise õiguse eelduseid
 • Pariisi terrorirünnakute järelkajana toimus 25. jaanuaril 2015 Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjoni (ECON) avalik istung, kus arutati digitaalvaluutade õigusliku reguleerimise võimalusi
 • Riigikohus selgitas kohtuasjas nr 3-2-1-163-15, millal ei või kindlustusandja esitada auto omanikule tagasinõuet
 • Euroopa Kohus selgitas mõistet „seotud isikud” tolli seadustikus

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, veebruari Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene vanempartner Aare Tark ja vandeadvokaat Tauno Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Seekord käsitleme Prantsusmaa turgu, liiklus- ja kaskokindlustust ning esindusõigust tehingutes.

TTÜ õppejõud Rünno Lumiste kirjutab Prantsusmaa turust, tutvustust saadavad ettevõtjate kogemused Prantsusmaal ja prantslastega. Prantsusmaa on seni olnud suhteliselt suletud riik ja eelistanud igas valdkonnas oma ettevõtjaid. Viimasel aastakümnel on see muutunud ja ka Eesti ettevõtjatel on hea võimalus Põhjamaade omade jälgedes turule siseneda. Eesti ettevõtjate jaoks on see peaaegu avastamata, kuid tohutu potentsiaaliga turg. Kogemusi jagavad OÜ Puidukoda müügidirektor Kristjan Saks ja Kristjan Kruusmärgi käsitööpalkmaju valmistavast OÜ-st Majand.

Varem oleme käsitlenud vedaja vastutuskindlustust ja kaubakindlustust, aga ei ole tähelepanu pööranud kõige sagedamini kasutatavatele sõidukite liikluskindlustusele ja kaskokindlustusele. Nendest kirjutab OÜ Kindlustuspartner tegevjuht Kadri Nugis.

Jurist Eva Laks (ER Invest OÜ) kirjutab esindusõigusest tehingutes. Lepingute sõlmimisel on oluline, et allkirjastaja on esindusõiguslik isik, vastasel juhul on leping kehtetu. Lisame nii eesti- kui ka ingliskeelse volikirja näidise, mida saab hõlpsasti kasutada. Rahvusvahelises äris ei jõua juhatuse liikmed igale poole ise lepinguid sõlmima ja suur osa tööst käib volikirjade alusel.

Olulise praktilise näitena rahvusvahelises logistikas ja transpordis toome lugejateni ingliskeelse ekspedeerimislepingu. Ekspedeerimisleping sõlmitakse selleks, et osta sisse kogu ettevõtte logistikakorraldus, transport ja kaupadele lisandväärtust andvad laoteenused.

Head lugemist!

Kairi Kärner

käsiraamatu peatoimetaja

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Jaanuari Õigusuudiste teemad

 • 1. jaanuaril jõustunud raamatupidamise seaduse olulisemad muudatused puudutavad mikro- ja väikeettevõtjaid
 • Töötasu alammäär tõusis
 • Riigikohus leidis, et ka emaühingu juristi kui lepingulise esindaja menetluskulud kuuluvad põhjendatud kulutuste hulka ja vajalikus ulatuses väljamõistmisele
 • Riigikohus analüüsis hankija õigust lükata tagasi riigiabi saanud pakkuja pakkumus
 • Riigikohus selgitas eelduseid selleks, et aktsionärid saaksid taotleda ema- või tütarühingus erikontrolli

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, jaanuari Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene vandeadvokaat Rene Frolov ja advokaat Katri Tšesnokov.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Detsembri Õigusuudiste teemad

 • Järgmisest aastast jõustub mitu tulumaksuseaduse muudatust ja aktsiisitõusu
  Muu hulgas suureneb füüsilise isiku maksuvaba tulu, välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär ja antakse eluruumide füüsilisest isikust üürileandjale õigus teha maksustatavast üüritulust mahaarvamisi üürimisega seotud kulude katteks.
 • 2016. aasta alguses jõustuvad välismaalaste seaduse muudatused, millega luuakse Eestis lühiajaliselt või tähtajalise elamisloa alusel viibivale välismaalasele võimalus töötada Eestis ka renditöötajana
 • Riigikohus selgitas juhatuse liikme hoolsuskohustust seoses kontserni huvidega
 • Riigikohus käsitles tüüptingimuste ebamõistlikkust olukorras, kus teenuse osutaja küsib klientidelt tasu arvete saatmise eest

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, detsembri Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene partner Toomas Taube ja advokaat Kristina Promet.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Seekord saate lugeda ja teadmisi täiendada õiguskaitsevahenditest ja tarnijasuhete arendamisest. Esitame ka ekspedeerimislepingu ning ekspedeerija ja vedaja koostöölepingu näidised.

Kui äripartneriga ei õnnestu läbirääkimiste käigus probleeme lahendada, on mitu võimalust nõuda lepingupartnerilt kohustuste täitmist, lepingust taganemist, viivist või kahju hüvitamist. Võimalusi tutvustab ER Invest OÜ jurist, Äripäeva käsiraamatu „Dokumendinäidised äritegevuses“ peatoimetaja Eva Laks.

Nefab Packaging OÜ ostujuht Aleksei Mozessov tutvustab oma uurimust tarnijasuhete arendamisest. Ta põhjendab selle tähtsust, kasulikkust ettevõtja jaoks ja annab ülevaate olukorrast Eesti tootmisettevõtetes.

Praktiliste näidistena esitame ekspedeerimislepingu ning ekspedeerija ja vedaja koostöölepingu näidised. Ekspedeerimisleping on ekspedeerija ja teenuse tellija (kliendi) raamleping. Ekspedeerija ja vedaja koostöölepingus on välja toodud lepinguosaliste peamised õigused ja kohustused ning vastutus.

Head lugemist!

Kairi Kärner

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Novembri Õigusuudiste teemad

 • Justiitsministeerium soovib viia e-residentsuse projekti uuele tasemele ja muuta seda tulevastele eestlastele veelgi ligitõmbavamaks. Ministeeriumi esitatud äriseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus muudaks kooskõlastuste saamisel ja jõustumisel äriühingute juhtimise välismaalt lihtsamaks. Samuti muudetakse ettevõtjasõbralikumaks registrimenetlusi kannete tegemise ja ärinimega seonduva osas.

 • Plaanitav muudatus annaks ettevõtjatele võimaluse ise ajastada äriregistri erinevaid kandeid.

 • Äriühingu nime muutmine ja üleandmine muutub lihtsamaks.

 • 1. oktoobril jõustunud uus transpordiseadus suurendab konkurentsi liinivedude turul.

 • Riigikohus selgitas kohtuasjas nr 3-3-1-11-15 reegleid, mis kohalduvad kahju hüvitamisele olukorras, kus kohalik omavalitsus on ehitusloa väljastamise venitamisega tekitanud kahju.

 • Uuendatud maksumenetluses ei ole takistusi määrata esi­algsest ja kehtetuks tunnistatud maksuotsusest suurem maksusumma.

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, novembri Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene vandeadvokaat Allar Aru ja advokaat Priit Lember.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Oktoobri Õigusuudiste teemad:

 •  Riigikogu võttis 10. juunil vastu uue kindlustustegevuse seaduse, mis jõustub 1. jaanuaril 2016. Rahandusministeeriumi selgitusel korrastatakse uue seadusega kindlustusturgu ja kaitstakse paremini klientide huve, samuti tagatakse Eesti kindlustusandja usaldusväärsus, jätkusuutlikkus ja maksejõulisus.
 •  Riigikohus selgitas näilike tehingute maksustamist olukorras, kus äriühingule pakub konsultatsiooniteenust ühingu juhtorgani liikme kontrolli all olev teine äriühing ja sellel on töölepingulisele suhtele iseloomulikud tunnused.
 •  Riigikohus käsitles olukorda, kus äriühing loovutas võlanõude teise äriühingu vastu oma juhtorgani liikmele. Võlgnikust äriühing esitas loovutuse kehtivusele vastuväite, leides, et selleks ei olnud seaduses nõutavat äriühingu osanike otsust.
 •  Riigikohus analüüsis tähtajalise töölepingu ülesütlemise tühisuse tuvastamisega seonduvaid asjaolusid, muu hulgas töötajale makstavaid hüvitisi.

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, oktoobri Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene partner Margo Lemetti ja vandeadvokaat Alo Noormets.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Lehed