Logistika ja eksport | Äripäeva teabevara

Logistika ja eksport

Teabevarad

Teabevara uuendus

Äripäeva “Logistika ja ekspordi käsiraamatu”
57. täienduse kokkuvõte

Head lugejad!

Käsiraamatu 2017. aasta maitäiendus on valminud. Loodetavasti leiate siit enda jaoks kasulikku infot.

Seekord kirjutame kaubavarude juhtimise teemal. Baltikumi suurima e-andmevahetuse ehk EDI-operaatori AS-i Telema tegevjuht Hele Hammer kirjutab peatükis 5.3 varude juhtimisest nii kaubavaru kesklao kui ka otsetarne mudeli kasutamisel.

Lepingu näidisena lisame garantiilepingu, mida saab kasutada ostu-müügitehingutest tulenevate nõuete garanteerimiseks. Garantiiandja annab kauba müüjale garantii, millega tagatakse ostja maksed. Selline kokkulepe annab müüjale suurema kindluse, et tasu kauba eest ei jää saamata.

Rahvusvahelises kaubanduses tuleb kahjuks ette ka juhtumeid, et partnerile on vaja esitada võlanõue, maksekäsu nõue kohtule või pankrotiavaldus. Eelmisel aastal lisasime sellekohased näidised, mida seekord täiendame. Lisame maksekäsu kiirmenetluse avalduse täitmise juhendi ja Euroopa maksekäsu vaidlustamise vormi, kui see on teile või teie partnerile esitatud. Maksekäsu kiirmenetlus on lihtne viis nõuda kohtu kaudu võlad sisse. Avalduse võib esitada oma asukohariigi kohtule.

Näidistena lisame kaubakahjude väljaselgitamisel olulised dokumendid, mida vaidluste korral saab aluseks võtta. Kauba inspekteerimise akti märgitakse kauba kogus, vigastuste ulatus jm. Poolte kokkulepe ekspertiisi näidis on dokument, millega lepitakse kokku, kes ekspertiisi teeb ja see annab pooltele suurema kindluse, et mõlemad aktsepteerivad ekspertiisi tulemusi. Lisame ka ekspertiisiakti näidise.

Järgmine kord jätkame kaubavarude juhtimise teemal ja keskendume tarnija kaubavaru juhtimisele (VMI). Jätkame ka erinevate eksporditurgude käsitlemist.

 

Ilusat saabuvat suve!

Kairi Kärner

peatoimetaja

Teabevara uuendus

Logistika ja ekspordi käsiraamatu peatükki 12. Riskide juhtimine ja probleemide käsitlemine lisandus kuus uut dokumendinäidist:

 • Euroopa Liidu maksekasumenetluse täitmise juhend
 • Euroopa Liidu maksekasu vaidlustamise vorm
 • kauba kontrollimise akt
 • kokkulepe ekspertiisi tellimiseks
 • ekspertiisiakt
 • garantiileping.

Vaata dokumendinäidiseid siit

Teabevara uuendus

Varude juhtimise põhimõtted on läbinud mitu arenguetappi. Varude juhtimise meetodid saab liigitada klassikalisteks ja uuenduslikeks. Tavapäraselt otsustab varude asendamise ostja. Üha levinum on aga „pea peale pööratud” mudel ehk varude asendamise otsus on usaldatud tarnijale või hoopis kolmandale osalisele. Loe varude juhtimisest käsiraamatu peatükist 5.3.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Aprilli Õigusuudiste teemad:

 • Äriühingu pankrotiavalduse esitamise kohustuse rikkumine võib juhatuse liikmele kalliks maksma minna
 • Võlgniku maksejõulisuse hindamine
 • Enammakstud tulumaksu tagastusnõue kui töötasunõudega sarnane sissetulek

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Valdkonna uudis

Raamatupidamise käsiraamatu peatoimetaja ning BDO Eesti raamatupidamisteenuste juht Egle Vainula selgitab videoloengus, mida tõi raamatupidamise seaduse muudatus mikro- ja väikeettevõtjatele ning kuidas majandusaasta aruannete lühendatud vormi kasutada.

Kuigi võimalus väiksemas mahus majandusaasta aruandeid esitada on juba väike- ja mikroettevõtjatele teada, on siin mitmeid nüansse, mis võivad tekitada segadust ja niigi pingelist protsessi aeglustada.

Vaadake videoloengut siit.

Õigusuudis

Märtsi Õigusuudiste teemad

 • 2018. aastast on kindlustusandjatel täiendav kohustus kaitsta jaeinvestorit
 • Muudatused kalapüügiseaduses ja keskkonnatasude seaduses
 • Riigikohus muutis oma varasemat praktikat - abikaasade ühisomandisse kuuluvat kinnisasja saab kohtumenetluses koormata keelumärkega ka siis, kui võlgnik on vaid üks abikaasadest

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Äripäeva “Logistika ja ekspordi käsiraamatu” 56. täienduse kokkuvõte

Austatud lugejad!

Oleme lisanud käsiraamatule täiesti uue peatüki „Väliskaubanduse olemus ja tugistruktuurid“. Peatükis kirjutame väliskaubanduse trendidest ning Eesti ekspordist ja impordist, samuti on edaspidi plaanis analüüsida erinevate tootegruppide kaupa võimalusi ja arenguid.

Käesolevas lisas on toodud välja Eesti väliskaubanduse hetkeseis ja lugeja soovidele vastu tulles pööratud konkreetsemalt tähelepanu eksportivatele ettevõtjatele suunatud toetusmeetmetele. Iga arengule suunatud ettevõtja leiab kindlasti enda jaoks midagi kasulikku.

Seekordses täienduses olen koostanud praktiliste näidistena nii eesti- kui ka ingliskeelse konfidentsiaalsuslepingu (ingliskeelne leping on kättesaadav veebis). Confidentiality agreement on väliskaubanduses sageli kasutatav, kui on tegemist pikaajalise koostöö või suuremahulisema projektiga. See sõlmitakse kaubanduspartnerite läbirääkimiste faasis või ka pärast koostöölepingu sõlmimist. Lepingud on mõeldud kasutamiseks kaubaomaniku (sh edasimüüja) ja logistikateenuse pakkuja või transpordiettevõtte vahel või ka ostu-müügipartnerite vahel ärisaladuste hoidmise ja ühtmoodi mõistmise eesmärgil.

 

Lugupidamisega

Kairi Kärner

käsiraamatu peatoimetaja

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Veebruari Õigusuudiste teemad

 • 1. jaanuaril jõustusid sotsiaalmaksuseaduse muudatused
 • 17. detsembril jõustusid Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse muudatused
 • Juhatuse liikme hoolsuskohustuse rikkumine ja äriühingule tekitatud kahju

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, veebruari Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Lisasime peatükki 7 konfidentsiaalsuslepingu, millega pooled kinnitavad, et tagavad ja hoiavad partneri ja tema klientide ärisaladusi. Konfidentsiaalsusleping eeldab, et teenuseosutaja ja klient sõlmivad kaubandustegevuse põhilepingu (ost-müük, ekspedeerimine vms). Mida suuremahulisemad ja kõrgema riskiastmega on tehingud, seda enam konfidentsiaalsuslepingut kasutatakse. Konfidentsiaalsuslepingut kasutatakse eelkõige pikemaajalise koostöö korral.

Veebiuudis

Nüüdsest saate peatükke, mille lugemine teil ehk pooleli jäi või mida sagedamini vaja läheb, lemmikuks märkida. Seda saab teha, klõpsates avatud peatüki kohal oleval ribal Lemmikute ikoonil:

Lemmikuid saab kätte Lemmikute kaustast, mille saate avada vasakult menüüst, klõpsates tähekesel:

Lemmikute kaustas saate peatükke endale sobivasse järjekorda seada, lohistades neid hiirega peatüki ees asuvast ristikesest. Samuti saab lemmikuid kaustast kustutada. Pärast muudatuste tegemist klõpsake nupul Salvesta.

 

Lehed