Logistika ja eksport | Äripäeva teabevara

Logistika ja eksport

Teabevarad

Veebiuudis

Nüüdsest saate peatükke, mille lugemine teil ehk pooleli jäi või mida sagedamini vaja läheb, lemmikuks märkida. Seda saab teha, klõpsates avatud peatüki kohal oleval ribal Lemmikute ikoonil:

Lemmikuid saab kätte Lemmikute kaustast, mille saate avada vasakult menüüst, klõpsates tähekesel:

Lemmikute kaustas saate peatükke endale sobivasse järjekorda seada, lohistades neid hiirega peatüki ees asuvast ristikesest. Samuti saab lemmikuid kaustast kustutada. Pärast muudatuste tegemist klõpsake nupul Salvesta.

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Jaanuari Õigusuudiste teemad

 • Investeerimisfondide seaduse muudatused teevad Eesti fondituru investorite ja fonditeenuse pakkujate jaoks atraktiivsemaks
 • Mikro- ja väikeettevõtete majandusaasta aruannete koostamine muutub lihtsamaks
 • Välismaalaste Eestis töötamise piirangud muutuvad lihtsamaks
 • Riigikohus selgitas äriühingu osaluse kui pankrotivara valitsemise küsimusi

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, jaanuari Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Eksporditoetusi maksab PRIA põllumajandustoodete eksportimiseks Euroopa Liidust välja. Eksporditoetuste maksmine võimaldab müüa Euroopa Liidu siseturutooteid maailmaturul soodsama hinnaga.

 

Peatükist 2.2.2 saate teavet selle kohta:

 • mis on eksporditoetuste maksmise eeldus;
 • millal ei ole litsentsi vaja;
 • mis toodetele saab eksporditoetust taotleda;
 • mis on toetuse sertifikaat ja millal seda kasutatakse;
 • millal ei ole toetuse sertifikaati vaja;
 • mille järgi makstakse eksporditoetust;
 • kui palju toetust saab taotleda väikeste eksportijate reservist.

 

 

 

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Detsembri Õigusuudiste teemad

 • Käibemaksukohustuslasena registreerimise piirmäär tõuseb 40 000 eurole
 • Käibemaksupettuste vähendamiseks metallisektoris täiendatakse pöördmaksustamise regulatsiooni 
 • Euroopa Liidu liikmesriikide asutused hakkavad vastastikku tunnustama digiallkirju ja elektroonset identiteeti
 • Riigikohus: kahju hüvitamise nõude leppetrahviga kaetuks lugemisel peab kontrollima, kas leppetrahvi ja kahju hüvitamise eesmärk on kompenseerida sama kahju

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, detsembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Eesti ettevõtete ekspordiprobleemide uuringust on selgunud, et ettevõtted peavad oma suurimaks konkurentsieeliseks kiirust, toodete kvaliteeti ja paindlikkust, mis sageli tuleneb ettevõtete väiksusest ja vähesest automatiseeritusest. Eesti ettevõtete probleemid aga on napid turundusoskused, nõrk kontaktivõrgustik välisturgudel, vähene arendustöö ja puudulik pikaajaline planeerimine, ka vähesed teadmised välisturgudest ning toodete ja teenuste intellektuaalomandi ebapiisav kaitstus. Eesti ettevõtete rahvusvahelistumine ehk koostöö välisfirmadega on nõrk.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) edendab ettevõtlus- ja regionaalpoliitikat Eestis ning on riikliku ettevõtluse tugisüsteemi suurimaid institutsioone, mis pakub ettevõtjatele, teadusasutustele, avalikule ja kolmandale sektorile rahalisi toetusi, nõustamist, koostöövõimalusi ning koolitusi. EAS toetab ekspordivõimeliste ja suuremat lisandväärtust loovate ettevõtete arengut, mille kaugem eesmärk on aidata kaasa Eesti kujunemisele üheks konkurentsivõimelisemaks riigiks maailmas.

Selleks aitab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) alustada ja laiendada eksporti, arendada tooteid, teenuseid ja ärimudeleid ning leida uusi koostööpartnereid nii Eestist kui ka välisriikidest.

Lugege EAS-i pakutavatest toetustest lähemalt peatükkidest 2.2 ja 2.2.1.

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Novembri Õigusuudiste teemad

 • Riigikohus ei peatanud valitud uue Vabariigi Presidendi ametisse astumist
 • Kindlustuslepingu sõlmimisel tasub maakleriga koostööd teha
 • Riigikohus selgitas töölepingu erakorralise ülesütlemise tingimusi

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, novembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vandeadvokaat Tauno Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Äripäeva “Logistika ja ekspordi käsiraamatu” 55. täienduse kokkuvõte

Konkurentsis püsimiseks on oluline ajaga kaasas käia, seetõttu kirjutame aktuaalsetest infotehnoloogilistest lahendustest logistikas. Baltikumi suurima EDI-operaatori AS Telema tegevjuht Hele Hammer kirjutab elektroonilise andmevahetuse ehk e‑andmevahetuse (EDI) teemal. E-andmevahetus on kindlas vormingus äridokumentide edastamine äripartnerite infosüsteemide vahel. Seekord käsitleme järgmisi teemasid: elektroonilise andmevahetuse ja e‑arve standardid, elektroonilise andmevahetuse dokumendid ning tooteandmete ühtlustamine tarneahelas.

Eelmises täienduses kirjutasime pankroti- ja saneerimismenetlusest Euroopa Liidus ning Eestis. Seekord lisame praktilised näidisdokumendid.

 • Pankrotiavalduse näidis, mis Euroopa Liidu reeglite kohaselt esitatakse selle riigi siseõiguse normide järgi, kus riigis ettevõte asub, olenemata sellest, kas võlgnik on Eesti või mõne muu riigi ettevõtja.
 • Nõudeavaldus pankrotimenetluses, mis esitatakse siis, kui pankrotimenetlust on juba alustatud ja pankrotihaldur määrab tähtaja kõikidele võlausaldajatele oma nõuete esitamiseks.
 • Euroopa Liidu maksekäsuavaldus, mis esitatakse võla sissenõudmiseks teisest riigist pärit ettevõtjalt. See on üleeuroopaline vorm, mis esitatakse ettevõtja asukohajärgse riigi kohtule, kes seejärel ka avaldust menetleb.

Euroopa kohtu uute lahendite põhjal võib avalduse esitada Euroopa Liidu riigile ka siis, kui võlgnik asub väljaspool Euroopa Liitu.

Ilusat saabuvat talve!

Kairi Kärner

käsiraamatu peatoimetaja

Teabevara uuendus

Tooteandmete ühtlustamine tarneahelas on aina olulisem teema. Enne kui toode jõuab lõpptarbijani, läbib see tarneahelas mitu lüli. Teekond võib alata tootjast, liikuda sealt importijani, siis hulgimüüjani, sealt jaemüüjani ja lõpuks kliendini. Igal lülil on vaja teavet toote kohta, muidu ei jõua toode lõppkliendini.

Peatükist 11.2.5 saate lugeda sellest, miks on vaja tooteandmeid ühtlustada ja mis lahendused on selleks välja mõeldud.

Lahendus on toote alusandmete jagamine kogu tarneahela jooksul kõigi lülide vahel. Tooteandmete edastamiseks tarneahela ühelt lülilt teisele kasutatakse põhiliselt kaht alusandmete dokumenti: tootekataloogi ja hinnakirja.

Ettevõtted peaksid tooteandmete haldamiseks valima lahenduse, mida on:

 • kerge seadistada;
 • võimalik oma vajaduste järgi kohandada;
 • kerge skaleerida.

Tuntuim tooteandmete ühtlustamise arendaja on organisatsioon GS1. Eestis on näiteks üldlevinud nende välja töötatud vöötkood ehk üleilmne kaubaartikli number GTIN. Logistikas ja kaubanduses kasutatav oluline standard on ka unikaalne asukohakood GLN.

Tooteandmeid võib vahetada äripartnerite vahel ka e‑andmevahetuse operaatori kaudu ja lahendada sel viisil andmete kvaliteedi mured suuremate äripartneritega.

 
Teabevara uuendus

Peatükist 11.2.3 saate lugeda erinevatest e-andmevahetuse standarditest ja mille järgi valida enda ettevõttele sobivaim.

Euroopa Komisjon andis 2014. aasta lõpus Euroopa Standardikomiteele (CEN) ülesande välja töötada Euroopa e‑arve standard. Hinnanguline valmimistähtaeg on 2017. aasta mai. Tõenäoliselt ei kehtestata uut standardit, vaid võetakse kasutusele arve semantiline mudel, mis ühtlustatakse erinevate standarditega. Ka Eesti raamatupidamise seaduse muudatus viitab Euroopa e‑arve uuele standardile.

Milline e‑andmevahetuse standard valida?

Otsustamise juures tasub läbi mõelda allpool toodud küsimused.

 • Milline on sihtturu levinuim standard?
 • Kas eesmärk on ainult e‑arved või on kavas kogu ostu‑müügiprotsess e-andmevahetusele viia?
 • Kas äripartnerid asuvad ettevõttega samas riigis või pigem teistes riikides?
 • Milline on partnerite tehniline võimekus?
 • Mida soovitab e‑andmevahetuse teenuse osutaja?
 • Millised on tööstusharu nõuded?

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Oktoobri Õigusuudiste teemad

 • Muudatused Vabariigi Presidendi valimise seaduses
 • Uus e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadus
 • Uus perehüvitiste seadus
 • Olulised muudatused töövaidluse lahendamise korras
 • Oluline muudatus töötuskindlustuse seaduses

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, oktoobri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Lada Riisna.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Lehed