Logistika ja eksport | Äripäeva teabevara

Logistika ja eksport

Teabevarad

Õigusuudis

Teemad:

 • Töövaidluste lahendamise võimalused muutuvad paindlikumaks
 • Maksuhaldurit tuleb teavitada aktsionärile või osanikule antavatest laenudest
 • Äriühing võib nõuda temaga konkureeriva mittetulundusühingu sundlõpetamist

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, oktoobri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.
 

Teabevara uuendus

Viies samm VMI juurutamisel on äriprotsesside ja IT joondamine:

 • analüüsi vajalikke muudatusi äriprotsessides, selgita välja uued protsessid. Otsusta, milliseid EDI-sõnumeid partneriga vahetad ning mis kanalite kaudu;

 • vali sobiv VMI-lahendus, mis rahuldab ettevõtte vajadused;

 • kohanda oma IT-süsteem, seadista VMI-lahendus ning testi seda. Lähemalt saab lugeda siit.

Teabevara uuendus

Uuendasime oma tootemarki ja viisime selle vastavusse toote praeguse sisuga. Käsiraamatud alustasid paberväljaandena, mida pikka aega toetas käsiraamatute veeb. Nüüdseks on esikohale tõusnud digitaalne sisu ja võimalused, mida see pakub, seetõttu leidsime, et on aeg muuta ka tootemarki. Edaspidi saate tellitud käsiraamatut kasutada teabevara nime all teabevara.ee.

Oleme aasta jooksul oma digiplatvormi mitmel moel täiendanud. Kui te pole ehk veel kõiki uusi võimalusi märganud, siis vaadake ja proovige järele:

 • Lemmikud – kui klõpsate avatud peatüki päises paremal asuvale tähekesele, lisate selle peatüki oma lemmikutesse. Lemmikuid vaadata, avada, sorteerida ja kustutada saate, kui valite tähekese vasakul asuvast menüüst.
 • PDF-i allalaadimine. Saate peatüki omale arvutisse salvestada pdf-failina, kui klõpsate ülal paremal PDF-i ikoonile.
 • Hinnake peatükki klõpsates peatüki kohal asuvale meeldib/ei meeldi ikoonile ja soovi korral saatke toimetajale ka oma kommentaar.
 • Otsing – otsingu abil leiate sisust kiiresti vajamineva. Tulemusi näidatakse avatud teabevara, kõikide teabevarade ja nõuandekeskuse kohta. Otsida võib ka mitut sõna.

Soovime teile meeldivat kasutuskogemust!

Teabevara uuendus

Logistika ja ekspordi teabevara uues peatükis käsitletakse ostja ja tarnija ühiste eesmärkide ning võtmemõõdikute (KPI) teemat. Kui eesmärgid ja mõõdikud on kokku lepitud, tuleb need kindlasti vormistada kirjalikult lepinguna (või lepingu lisana). Loe lähemalt siit.

Õigusuudis

Teemad:

 • Muutub sõidukilt erisoodustuse arvestamise, parkimistasu hüvitamise ja töötaja transpordiga seotud maksustamise kord
 • Jõustus riigihangete regulatsiooni reform
 • Äriühingud peavad teavitama äriregistrit tegelikust kasusaajast
 • Raamatupidamise aastaaruande kohustusliku auditi lepingu tähtaeg pikeneb

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, septembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Äripäeva “Logistika ja ekspordi käsiraamatu” 58. täienduse kokkuvõte

Head lugejad!

2017. aasta augustikuu täienduses jätkame kaubavarude juhtimise teemal. Baltikumi suurima EDI-operaatori AS-i Telema tegevjuht Hele Hammer kirjutab tarnija kaubavarude juhtimisest.

Tarnija juhitav laovaru (ingl vendor managed inventory – VMI) lahendus on viimasel ajal üks enam kõlapinda leidnud partnerluse vorm. VMI tõhustab varude juhtimist. Eesmärk on kindlustada kauba saadavus ja värskus lõpptarbijale minimaalsete logistikakuludega, hoides samal ajal ka varude taset kogu tarneahelas optimaalsena.

Lepingu näidisena lisame edasimüügilepingu (ingl distributorship agreement). See on mõeldud eelkõige eksportijatele, kellel pole kontorit või müügiagenti välisriigis. Edasimüüja müüb oma nimel ja vastutusel, kuid kauba omand läheb üle alles toote lõpptarbijale müümisel.

 

Head lugemist!

Kairi Kärner
käsiraamatu peatoimetaja

Õigusuudis

Teemad:

 • Uus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus laiendab kohustusi 
 • Riigikohus selgitas, kas äriühingu koosoleku kokkukutsumise korda on rikutud, kui osanik, kelle suhtes rikkumine on toimunud, tuleb ise koosolekule kohale
 • Riigikohtu hinnangul on ettevõtja klientide kohta käiva teabe konfidentsiaalseks pidamise eelduseks asjaolu, et teabel on kaubanduslik väärtus

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juuni Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Lada Riisna.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Edasimüügi lepingut saavad kasutada eksportijad, kel pole oma kontorit või müügiagenti välisriigis. Leping erineb juba varem näidisena lisatud edasimüügilepingust (ingl Consignment Agreement) peamiselt selle poolest, et müüja tasu ei ole protsent kauba lõppmüügihinnast ning kauba müügi hind ei ole kokku lepitud. Kauba müüja (ingl supplier) saab kindla kokkulepitud summa ning edasimüüja saab edasimüügiprotseni valida ise. Edasimüüja müüb oma nimel ja vastutusel, kuid kauba omand läheb üle alles toote lõpptarbijale müümisel. Lepingu näidis on 7. peatüki lisas 13.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Teemad:

 • Töölepingu seaduse muudatused võimaldavad luua paindlikumaid töösuhteid alaealistega 
 • Ostja ei saa samadele puudustele tuginedes pärast hinna alandamist enam lepingust taganeda
 • Riigikohus selgitas, millal võib juhatuse liikme ja tema poolt kontrollitava isiku vaheline tehing olla tühine

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, mai Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Äripäeva “Logistika ja ekspordi käsiraamatu”
57. täienduse kokkuvõte

Head lugejad!

Käsiraamatu 2017. aasta maitäiendus on valminud. Loodetavasti leiate siit enda jaoks kasulikku infot.

Seekord kirjutame kaubavarude juhtimise teemal. Baltikumi suurima e-andmevahetuse ehk EDI-operaatori AS-i Telema tegevjuht Hele Hammer kirjutab peatükis 5.3 varude juhtimisest nii kaubavaru kesklao kui ka otsetarne mudeli kasutamisel.

Lepingu näidisena lisame garantiilepingu, mida saab kasutada ostu-müügitehingutest tulenevate nõuete garanteerimiseks. Garantiiandja annab kauba müüjale garantii, millega tagatakse ostja maksed. Selline kokkulepe annab müüjale suurema kindluse, et tasu kauba eest ei jää saamata.

Rahvusvahelises kaubanduses tuleb kahjuks ette ka juhtumeid, et partnerile on vaja esitada võlanõue, maksekäsu nõue kohtule või pankrotiavaldus. Eelmisel aastal lisasime sellekohased näidised, mida seekord täiendame. Lisame maksekäsu kiirmenetluse avalduse täitmise juhendi ja Euroopa maksekäsu vaidlustamise vormi, kui see on teile või teie partnerile esitatud. Maksekäsu kiirmenetlus on lihtne viis nõuda kohtu kaudu võlad sisse. Avalduse võib esitada oma asukohariigi kohtule.

Näidistena lisame kaubakahjude väljaselgitamisel olulised dokumendid, mida vaidluste korral saab aluseks võtta. Kauba inspekteerimise akti märgitakse kauba kogus, vigastuste ulatus jm. Poolte kokkulepe ekspertiisi näidis on dokument, millega lepitakse kokku, kes ekspertiisi teeb ja see annab pooltele suurema kindluse, et mõlemad aktsepteerivad ekspertiisi tulemusi. Lisame ka ekspertiisiakti näidise.

Järgmine kord jätkame kaubavarude juhtimise teemal ja keskendume tarnija kaubavaru juhtimisele (VMI). Jätkame ka erinevate eksporditurgude käsitlemist.

 

Ilusat saabuvat suve!

Kairi Kärner

peatoimetaja

Lehed