Logistika ja eksport | Äripäeva teabevara

Logistika ja eksport

Teabevarad

Õigusuudis

Jaanuarikuu Õigusuudiste teemad: 

 • Äriühingut saab edaspidi juhtida välismaalt
 • Suureneb reisijate kaitse reisiteenuste kasutamisel
 • Liisinguvõtjal on samasugune õigus esitada nõue kahju tekitanud isiku või tema kindlustusandja vastu nagu liisinguandjal

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, jaanuari Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis

Detsembrikuu Õigusuudiste teemad: 

 • 2018. aasta jaanuarist on börsitehinguid tegevatel ettevõtetel vaja LEI-koodi
 • Jaanuaris jõustub töötajale tervist edendava tegevuse maksuvaba hüvitamist lubav regulatsioon
 • Aktsionäril on õigus nõuda dividendi jaotamata jätmise ja kasumi pahatahtliku kõrvalejuhtimisega tekitatud kahju hüvitamist

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, detsembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis

Teemad:

 • 2017. aasta 1. novembrist jõustusid ühistranspordiseaduse muudatused
 • 2018. aasta 1. jaanuarist jõustub ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus
 • Sisendkäibemaksu deklareerimine maksupettusena

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, novembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Logistika ja ekspordi teabevara uues lisas jätkame kaubavarude juhtimise teemal. Autor Hele Hammer kirjeldab EDI sõnumeid kolme erineva varude juhtimise mudeli puhul: traditsiooniline varude juhtimine ehk ostja juhitav kaubavaru (BMI); tarnija juhitav kaubavaru ehk VMI protsess ning ostja ja tarnija koostöös juhitav kaubavaru (CMI).

Tarnija juhitav laovaru (VMI) lahendus on viimasel ajal üks enim kõlapinda leidnud partnerluse vorm. Selle eesmärk on vähendada varustamisel lao- ja protsessikulu ning rahuldada tarbimisvajadust võimalikult täpselt.

Kui VMI projekti jaoks on sobivad tooted välja valitud, mahud ja tarnesagedus kokku lepitud, tuleb analüüsida oma äriprotsesse ning viia need kooskõlla uute varude juhtimise põhimõtetega. Sel teemal saate lugeda ja soovi korral loetut ka praktikas kasutusele võtta. Teemast saab lähemalt lugeda peatükkidest 5.3.3.6.; 5.3.3.7.; 5.3.3.8.

Kirjutame ka eksporditurgudest ning seekord analüüsime Hollandi turgu – selle võimalusi Eesti ettevõtjale ning kitsaskohti, mida turule sisenedes ja tegutsedes järgida. Teksti autor on Margot Roose, kes igapäevaselt tegeleb ärinõustamisega Hollandi turule sisenemiseks ning Hollandi ettevõtjatega sisenemiseks Balti- ja Põhjamaade turgudele. Kirjutame ka Woodbright’i kogemusest Hollandi turul.

Õigusuudis

Teemad:

 • Töövaidluste lahendamise võimalused muutuvad paindlikumaks
 • Maksuhaldurit tuleb teavitada aktsionärile või osanikule antavatest laenudest
 • Äriühing võib nõuda temaga konkureeriva mittetulundusühingu sundlõpetamist

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, oktoobri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.
 

Teabevara uuendus

Viies samm VMI juurutamisel on äriprotsesside ja IT joondamine:

 • analüüsi vajalikke muudatusi äriprotsessides, selgita välja uued protsessid. Otsusta, milliseid EDI-sõnumeid partneriga vahetad ning mis kanalite kaudu;

 • vali sobiv VMI-lahendus, mis rahuldab ettevõtte vajadused;

 • kohanda oma IT-süsteem, seadista VMI-lahendus ning testi seda. Lähemalt saab lugeda siit.

Teabevara uuendus

Uuendasime oma tootemarki ja viisime selle vastavusse toote praeguse sisuga. Käsiraamatud alustasid paberväljaandena, mida pikka aega toetas käsiraamatute veeb. Nüüdseks on esikohale tõusnud digitaalne sisu ja võimalused, mida see pakub, seetõttu leidsime, et on aeg muuta ka tootemarki. Edaspidi saate tellitud käsiraamatut kasutada teabevara nime all teabevara.ee.

Oleme aasta jooksul oma digiplatvormi mitmel moel täiendanud. Kui te pole ehk veel kõiki uusi võimalusi märganud, siis vaadake ja proovige järele:

 • Lemmikud – kui klõpsate avatud peatüki päises paremal asuvale tähekesele, lisate selle peatüki oma lemmikutesse. Lemmikuid vaadata, avada, sorteerida ja kustutada saate, kui valite tähekese vasakul asuvast menüüst.
 • PDF-i allalaadimine. Saate peatüki omale arvutisse salvestada pdf-failina, kui klõpsate ülal paremal PDF-i ikoonile.
 • Hinnake peatükki klõpsates peatüki kohal asuvale meeldib/ei meeldi ikoonile ja soovi korral saatke toimetajale ka oma kommentaar.
 • Otsing – otsingu abil leiate sisust kiiresti vajamineva. Tulemusi näidatakse avatud teabevara, kõikide teabevarade ja nõuandekeskuse kohta. Otsida võib ka mitut sõna.

Soovime teile meeldivat kasutuskogemust!

Teabevara uuendus

Logistika ja ekspordi teabevara uues peatükis käsitletakse ostja ja tarnija ühiste eesmärkide ning võtmemõõdikute (KPI) teemat. Kui eesmärgid ja mõõdikud on kokku lepitud, tuleb need kindlasti vormistada kirjalikult lepinguna (või lepingu lisana). Loe lähemalt siit.

Õigusuudis

Teemad:

 • Muutub sõidukilt erisoodustuse arvestamise, parkimistasu hüvitamise ja töötaja transpordiga seotud maksustamise kord
 • Jõustus riigihangete regulatsiooni reform
 • Äriühingud peavad teavitama äriregistrit tegelikust kasusaajast
 • Raamatupidamise aastaaruande kohustusliku auditi lepingu tähtaeg pikeneb

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, septembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Äripäeva “Logistika ja ekspordi käsiraamatu” 58. täienduse kokkuvõte

Head lugejad!

2017. aasta augustikuu täienduses jätkame kaubavarude juhtimise teemal. Baltikumi suurima EDI-operaatori AS-i Telema tegevjuht Hele Hammer kirjutab tarnija kaubavarude juhtimisest.

Tarnija juhitav laovaru (ingl vendor managed inventory – VMI) lahendus on viimasel ajal üks enam kõlapinda leidnud partnerluse vorm. VMI tõhustab varude juhtimist. Eesmärk on kindlustada kauba saadavus ja värskus lõpptarbijale minimaalsete logistikakuludega, hoides samal ajal ka varude taset kogu tarneahelas optimaalsena.

Lepingu näidisena lisame edasimüügilepingu (ingl distributorship agreement). See on mõeldud eelkõige eksportijatele, kellel pole kontorit või müügiagenti välisriigis. Edasimüüja müüb oma nimel ja vastutusel, kuid kauba omand läheb üle alles toote lõpptarbijale müümisel.

 

Head lugemist!

Kairi Kärner
käsiraamatu peatoimetaja

Lehed