Logistika ja eksport | Äripäeva teabevara

Logistika ja eksport

Teabevarad

Teabevara uuendus

Pandiõigus on laopidaja esmane, tõhus ja reaalne (ja võib juhtuda, et ka ainus) õiguskaitsevahend olukorras, kus hoiuleandja on laopidajale võlgu. Praktilise õigusnõustamise kogemuse põhjal saab öelda, et pandiõiguse rakendamine võib tekitada kliendile palju küsimusi ning kujuneda ootamatult pingeliseks – seetõttu on oluline teada ja võtta arvesse pandiõiguse juriidilisi aspekte. Laopidaja pandiõigusest saate pikemalt lugeda peatükist 12.5.3.

Õigusuudis

Oktoobrikuu õigusuudiste teemad

 • Lõpp tankistidele? Valitsus algatas seaduse ajakohastamiseks eelnõu
 • Kas teie üürileping sisaldab keelatud leppetrahvi või liiga suurt viivist?
 • Euroopa Liidu Parlament otsustas: rahapesu peab lõppema

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, oktoobri õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Autoveoseadus reguleerib autovedude korraldamist ja kehtestab nõuded autovedudega seotud inimestele ja ettevõtetele ning kehtestab teiste seadustega kooskõlastatud korra. Autoveoseaduse uus redaktsioon kehtib alates 1. juunist 2018.

Uue autoveoseaduse muudatustest saate lugeda kompaktsest peatükist 6.1.1.9, mille lõpus on ka kasulikku lisamaterjali. Autoveoseadusest ja selle muudatustest kõneldi Äripäeva raadios, saadet saate kuulata sama peatüki lõpust.

Õigusuudis

Septembrikuu õigusuudiste teemad

 • Riigikogu algatas eelnõu väikeinvestoreid kaitsvate sätete kasutuselevõtuks
 • Alates 1.09.2018 on äriühingud kohustatud esitama äriregistrile tegeliku kasusaaja andmed
 • Riigikohus täpsustas raieõiguse võõrandamise lepingu olemust ja alusetu rikastumise sätete kasutust

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, septembri õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Eestis reguleerib tõstukite ja nende juhtide tööd seadmete ohutuse seadus. Samas ei esitata seaduses ladudes ja tootmises kauba liigutamiseks kasutatavatele tõstukitele ega nende juhtidele ühtegi konkreetset nõuet. Seega kehtivad tõstukitele ja nende juhtidele üldised seaduses sätestatud nõuded ja puudub kohustus seadmeid üle vaadata ja juhte koolitada. Teemast saate pikemalt lugeda peatükist 8.7.5. Peatüki lõpus on lisamaterjale ja salvestis konverentsilt „Laoseis 2018”, kus samuti tõstukijuhtide nõuetest räägitakse.

Teabevara uuendus

Mobiilse meeskonna juhtimiseks loodud rakendusi on olemas mitmeid, suurimad on Onfleet, Routific, GSMtasks jpt; GSMtasks on kodumaine arendus. Peale GSMtasksi on Eesti rakendused veel Ecofleet Mobile ja GPS Logistika, mis kõik on mõeldud tööülesannete juhtimiseks ning töötaja ja kontori suhtluseks ja infovahetuseks. Eri rakenduste võrdlust saate lugeda peatükist 11.4.3.3.

Millised on mobiilse meeskonna haldusrakenduste kasutuselevõtu peamised eesmärgid ja eelised? Seda saate lugeda peatükist 11.4.3.4.

Teabevara uuendus

Instant Eesti tegevjuht Allan Kääramees rääkis konverentsil „Laoseis 2018” sellest, millised reeglid kehtivad Eesti tõstukijuhtidele. Seejuures kõneles ta veidi ka tõstukitest ja seadme ohutuse seadusest. Kuulata saate 8. peatüki lõpust.

Samal konverentsil rääkis advokaadibüroo Magnusson partner ja vandeadvokaat Rando Maisvee sellest, mis on varalise vastutuse kokkulepe ja kas sellest üldse on ettevõttele abi. Ta esitas sellel teemal ka praktilisi näiteid ning kõneles tööohutusest ja -õnnetustest. Kuulata saate peatükist 8.4.10.

  Teabevara uuendus

  21. sajandi tehnoloogia kiire areng, interneti levik, pidev elu ja tootmise kallinemine ning üha suurenev konkurents on eeldusteks, mis on toonud turule andmesidevõrgul ehk GPRS-il (ingl general packet radio service) põhinevad rakendused. Nende rakenduste eesmärk on optimeerida kulusid, suurendada mahtu ja parandada klienditeeninduse kvaliteeti. GSMvalve OÜ tootejuht Kristo Keiv kirjutab peatükkides 11.4.3, 11.4.3.1 ja 11.4.3.2, millised on peamised probleemid mobiilse meeskonna halduses ja milliseid lahendusi pakuvad andmesidel põhinevad rakendused.

  Teabevara uuendus

  Konverentsil „Laoseis 2018” rääkis Onninen Eesti elektrivaldkonna müügidirektor Arles Taal sellest, millistele säästunõuetele peaks vastama tänapäeva laohoone. Helisalvestist saate kuulata logistika ja ekspordi teabevaras laohoone planeerimise peatükis 8.6.5. Peamiselt oli juttu sellest, millega peaks ladude rajamisel kindlasti kulutõhususe seisukohast arvestama ning kuidas muuta olemasolev ladu kulusäästlikumaks nii, et ei peaks tegema suuri investeeringuid.

  Õigusuudis

  Juunikuu õigusuudiste teemad

  • Osaühingut eesmärgipäraselt mõjutanud isik peab osaühingule sellega tekitatud kahju hüvitama
  • Osaühingul on õigus nõuda juhatuse liikmelt ülemäärase tasu tagastamist
  • Osanike koosoleku teate kohaletoimetamise riski kannab osanik

  Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juuni õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Aare Tark.

  Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

  Lehed