Logistika ja eksport | Äripäeva teabevara

Logistika ja eksport

Teabevarad

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Detsembrikuu õigusuudiste teemad

 • Võlausaldaja huvide kaitse võlgniku maksejõuetuse korral

 • Suureneb kohtutäiturite süsteemi tõhusus ja jätkusuutlikkus

 • Pakkumuse maksumuse põhjendatuse kontroll hankemenetluses
   

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Detsembrikuu uudiskirja autor on advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

Teabevara uuendus

Peatükis 9.9 räägime tarnijate haldamisest. Pikaajaline koostöö iga tarnijaga tähendab üksteise head tundmist ning vastastikust arendamist. Võiks öelda, et arendad nii ka tarnija kvaliteeti. Va­rem peeti kvaliteediks peamiselt tarnitava kauba kv­aliteeti ja tähelepanu pöörati sellele põhiliselt toote välja­ töötamisel, tootmisprotsessi kestel ja väljuva kauba kvaliteedikontrollis.

Tänaseks mõistetakse tarnija kvaliteedi all väga laia omaduste kogumit ning selle alla kuuluvad kriteeriumid või­­vad erinevate tööstusharude ja ettevõtete lõikes suuresti eri­ne­da. Peatükis räägime, kuidas tarnijaid klassifitseerida ja millised on standardelemendid tarnijate soorituse jälgimisel. 

Teabevara uuendus

Teabevara tellijana jõuab uus Teabevara tund Teieni varem kui raadiokuulajateni! 

 

Seekord kõnelevad logistika ja ekspordi teabevara peatoimetaja Fred Märtsoo ning tarneahelaekspert Tarmo Niinepuu tarneahela teenusepakkujatest ehk PLidest. Saate ülevaate PL logistika suundadest, erisusest ja võimalustest, kuidas oma ettevõttele parim lahendus valida. Kuulake värskest audiopeatükist 13.1!

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Novembrikuu õigusuudiste teemad

 • Aktsionäri õigus saada teavet ja tutvuda dokumentidega

 • Piiriülestest maksuskeemidest teavitamise kohustus lükatakse edasi

 • Välisinvesteeringute tausta hakatakse lähemalt uurima

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Novembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK jurist Tarvi Salu.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Äris heade otsuste langetamiseks vajame infot. Juhtimis­otsused peavad põhinema tõepärasel teabel, et õigesti investeerida tootmisseadmetesse või tootearendusse, tuua turule uus toode või teenus, otsustada, kuidas eristuda konkurentidest ja millist strateegiat järgida, kus on ettevõtte kasvuvõimalused ja kuidas neid kasutada, milliseks kujundada ettevõtte kuvand ja oma nägu, millistele turgudele suunata ressursid. Turu-uuringutesse võib suhtuda nagu kindlustusse: kulutame väikese summa, et analüüsida investeeringu arukust, ning see vähendab riske. Kui turu-uuringu tulemuste tõttu loobume kehvast äriideest, hoiame kokku märkimisväärse hulga ressursse. Vaadake lähemalt peatükist 10.1

Ekspordituru valikust räägime peatükis 10.1.1. Ekspordi sihtturu valikul on oluline turgu analüüsida. Korralik analüüs aitab vältida kulukaid vigu, suurendab õige valiku tõenäosust ja näitab, kuidas toodet sihtturul müüa. Eksporditurgude valimine koosneb kolmest etapist:

 • eksporditurgude valik esmaste kriteeriumide alusel (subjektiivne valik);
 • täpne eksporditurgude valik põhjaliku uuringu alusel (objektiivne valik);
 • lõplik eksporditurgude valik, külastades sihtriike ja sealseid partnereid. 

Juttu tuleb, millised on valiku sammud ja põhilised vead.                                                                                                                                                      

 

Teabevara uuendus

Uues audiopeatükis 13.1 räägib Eesti juhtiva ekspedeerimisettevõtte DSV Estonia juhatuse esimees Alvar Tõruke Äriplaan 2021 antud intervjuus, et logistikasektoril on teiste valdkondadega võrreldes läinud siiski hästi ning kurtmiseks justkui põhjust ei ole. Tegime juttu ka sellest, kuidas keerulisel ajal head plaani teha ning kuidas DSV Estonia kriisi kasulikult ära kasutab. 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Oktoobrikuu õigusuudiste teemad

 • Schrems II kohtuotsuse mõju Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelisele andmevahetusele

 • Kahju hüvitamine PRIA toetusest ilmajätmisel

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Oktoobrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Uues audiopeatükis 13.1 räägivad Smarten Logisticsi juhid Mait Miller, Hannes Oks ja Mark Paves, miks on ettevõtetel oma lao pidamise asemel mõistlik see teenus sisse osta.
Kuidas sai Smarten klientide suurenenud nõudlusega hakkama eriolukorra tingimustes? Milline on ladude robotiseerimise seis täna ja tulevikus? Kuidas haldab Smarten e-poodide tagastusi?

Teabevara uuendus

Jätkame hüvitisnõuete ja nende lahendamise teemaga. 

Reklamatsioonide käsitlemine on hea klienditeeninduse tähtis osa, iga lähetamata või valesti lähetatud kaup on ettevõttele märkimisväärne kulu. Oskus reklamatsioone hallata, lahendada ja analüüsida vähendab vigu tarneahelas. Mis on reklamatsiooni käsitlemisel eriti olulised aspektid, kuidas kliendile vastata, milline on tegevus mittevastavuse korral, millised on tagastusreeglid ja kuidas selgitada kahju suurust, sellest kõigest peatükis 12.5.2

Pandiõigus on laopidaja esmane, tõhus ja reaalne (ja võib juhtuda, et ka ainus) õiguskaitsevahend olukorras, kus hoiuleandja on laopidajale võlgu. Praktilise õigusnõustamise kogemuse põhjal saab öelda, et pandiõiguse rakendamine võib tekitada kliendile palju küsimusi ning kujuneda ootamatult pingeliseks – seetõttu on oluline teada ja võtta arvesse pandiõiguse juriidilisi aspekte. Lähemalt peatükis 12.5.3

Heitke pilk ka riigikohtu lahenditele vaidlustes veolepingute üle ja pankrotimenetluse erinevatele aspektidele

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Septembrikuu õigusuudiste teemad

 • Väiksematel riigihangetel osalemine muudeti lihtsamaks
 • Kollektiivleping ei laiene automaatselt tööandjale 

 • Juhatuse liikme karistusõiguslik vastutus äriühingu kohustuste rikkumise eest

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Septembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Lehed