Logistika ja eksport | Äripäeva teabevara

Logistika ja eksport

Teabevarad

Teabevara uuendus

Kas tahaksid, et kõik, mis sinu laos toimub, oleks sul kogu aeg silme ees ilma, et sa ise kohal oleksid? See on võimalik lausa mobiiliekraanil. Ning sa lihtsalt ei jälgi, vaid saad suure hulga andmeid, mis aitavad tööd korraldada näiteks turvalisuse, tööjõu jaotuse või rentaabluse aspektist – mida sul just vaja on. Telemaatika süsteemidest räägib uues peatükis 8.7.7.3 logistika ja ekspordi teabevara peatoimetaja Fred Märtsoo ning jätkab samal teemal ka peatüki audiolisas koos Crown Europe Põhja-Euroopa müügijuhi Joel Joaga. 

Uuest peatükist 7.3.2.1 leiate Incoterms 2020 tarneklauslite info.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Veebruarikuu õigusuudiste teemad

 • Euroopa Liit lihtsustab Eesti toodete viimist liidu liikmesriikide turgudele
 • Tarbijakaitseseaduse muudatused soosivad ausaid ettevõtjaid ning tugevdavad tarbija huvide kaitset
 • Äriühingu põhjendamata väljamaksed ei ole kinge, kui saadakse vastusooritus

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Veebruarikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vandeadvokaat Tauno Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Pahatihti teeb maailma juhtivatest e-keskkondadest tellitud kaup enne sihtkohta jõudmist tiiru peale poolele maailmale, käies vahepeal läbi laost, mis asub naabervallas ning suundudes sealt taas edasi tuhandete kilomeetrite kaugusel asuvasse järgmisse logistikakeskusesse. Milline oleks kaupade efektiivne liikumine nn asjade interneti visiooni seisukohast? Uues audiopeatükis 13.8 võtab teema vaatluse alla  logistika ja ekspordi teabevara peatoimetaja Fred Märtsoo. 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Jaanuarikuu õigusuudiste teemad

 • Sellest aastast on maksuhalduril õigus erandjuhtudel vähendada ajatatavalt maksuvõlalt tasumisele kuuluvat intressi tagasiulatuvalt 
 • Käesolevast aastast pikeneb füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg
 • Riigikohus selgitas, mida saab pidada osaühingu juhatuse liikme tagasikutsumist õigustavaks mõjuvaks põhjuseks

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Jaanuarikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Automaatõstukitest kõneleb  teabevara uus peatükk 8.7.7.2. Automaatõstukid on seadmed, mis suudavad ruumis iseseisvalt liikuda ja etteantud ülesandeid täita. Automaattõstukid on kasutusel juba 1954. aastast. Alguses olid need suured ja kohmakad ning sobisid ainult suurtele tootmisettevõtetele. Seadmete hind on olnud kõrge ja seetõttu pole olnud mõistlik neid ladudes kasutada. Automatiseerimise arenedes on automaattõstukid enam kättesaadavad, sest lahendused on muutunud odavamaks. 

Kas automaattõstukid võtavad lao üle? Kas neid on põhjust karta? Peatüki audiolisas arutlevad sel teemal peatüki autor Fred Märtsoo ja Crown Europe Põhja-Euroopa müügijuht Joel Joa. 

Õigusuudis

Detsembrikuu õigusuudiste teemad

 • Maksuvõla kasvavad intressid jäävad endist juhatuse liiget kummitama
 • Lähitulevikus muutub kaupade müügiga seonduv regulatsioon
 • Sportlastest töötajate sotsiaalsed garantiid ja maksud

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Detsembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK jurist Tarvi Salu.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

Teabevara uuendus

Logistika ja ekspordi teabevara uues audiopeatükis 13.7 räägib Operaili juht Raul Toomsalu, kuidas ettevõte Soome laienes. Sealset raudteeturgu vallutama minev Operail sai selleks vajaliku raha Soome pangast. Skandaalide tõttu on Eesti pangad rahastamisvõimalusi vähendanud, selgitab ettevõtte juht intervjuus. Kokku investeerib riigifirma Soome laienemisel 50 miljonit euro. „Kui Eestis kasvada ei õnnestu, siis vaatame ringi, kus ja kuidas,” selgitab Toomsalu. Lisaks Soome ärile tuleb juttu ka koostööst Läti partneriga LNG-veduri arendamiseks.

Teabevara uuendus

Uuenenud peatükis 7.3 kõneleme lähemalt Incotermsist ja selle klauslitest. Incoterms on rahvusvahelise kaubanduskoja (ICC — Interantional Chamber of Commerce) egiidi all koostatud ja publitseeritud rahvusvaheliste kaubandusreeglite kogu. Incotermsi ajalugu on pikk. Esimene versioon reeglitest ilmus 1923, esimene versioon Incotermsi nime all 1936. Alates 01. jaanuarist 2020 kehtib viimane versioon Incoterms® 2020, eelmine on pärit 2010. aastast. Uue versiooni jõustudes toimib tükk aega edasi ka eelmine versioon. Tavaliselt on sõlmitud hulk tehinguid, mida veel täidetakse (ka vaidlustatakse). Praktika on näidanud, et ka uute lepingute sõlmimisel on eelmise versiooni tarneklausleid inertsist või teadmatusest veel mitu aastat kasutatud ja nii toome ka välja eelmiste versioonide tähtsamad muudatused. 

Samuti käsitleme kauba väljavedu. Võrreldes kauba sisseveoga reguleeritakse väljavedu palju vähem. See on ka loomulik, sest kauba väljaveol ei teki tavaliselt reaalset maksukohustust ega rakendata kaubanduspoliitilisi või muid meetmeid. Puudutame olulisemaid põhimõtteid kauba tolliterritooriumilt väljatoimetamisel. Vaadake lähemalt peatükist 7.5.3

Õigusuudis

Novembrikuu õigusuudiste teemad

 

 • Uuendati rahvusvaheliste sanktsioonide seadmise regulatsiooni
 • Riigikohus seletas kinkelepingute staatust täitemenetluses
 • Riigikohus selgitas, et töötajal on õigus nõuda tööandjalt tööõnnetuse hüvitise saamiseks toimingute tegemist

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Novembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Ka oktoobris keskendume efektiivsusele. 

Laotööle on iseloomulik koormuse suur kõiku­mi­ne nii nädalate, päevade kui ka tundide lõikes, samas tu­leb kauba käitlemise operatsioonid teha nõu­taval teenindustasemel võimalikult efektiivselt. Lao­protsesse juhtides on vaja jälgida kaupade liikumist ja edastada selle kohta infot ettevõtte teistele all­üksustele. Kuidas laoprotsesse tulemuslikult juhtida, vaadake peatükist 8.4.6

Efektiivsusest räägime ka seoses tööaja kasutamisega. Laotöö eripära ei võimalda laojuhatajal pidevalt jäl­­gida, kuidas on üks või teine töötaja koormatud. Ini­me­sed on töö ajal lao eri kohtades eri toiminguid tegemas. Tööaja optimaalse kasutamise juhised leiate peatükist 8.4.4.

Kuidas laos ka tehnikat efektiivselt kasutada, saate nõu peatükist 8.4.5. Sõltuvalt keerukusest ja automatiseeritusest olla väga kallis. Enne uue tehnika soetamist on vaja selgeks teha, kas seadmed saavad töö­päeva jooksul piisava koormuse. Kui uus seade töö­tab päevas kõigest paar tundi, on investeeringu tasuvus küsitav.

Lehed