Logistika ja eksport | Äripäeva teabevara

Logistika ja eksport

Teabevarad

Teabevara uuendus

Logistika ja ekspordi teabevara uues audiopeatükis 13.7 räägib Operaili juht Raul Toomsalu, kuidas ettevõte Soome laienes. Sealset raudteeturgu vallutama minev Operail sai selleks vajaliku raha Soome pangast. Skandaalide tõttu on Eesti pangad rahastamisvõimalusi vähendanud, selgitab ettevõtte juht intervjuus. Kokku investeerib riigifirma Soome laienemisel 50 miljonit euro. „Kui Eestis kasvada ei õnnestu, siis vaatame ringi, kus ja kuidas,” selgitab Toomsalu. Lisaks Soome ärile tuleb juttu ka koostööst Läti partneriga LNG-veduri arendamiseks.

Teabevara uuendus

Uuenenud peatükis 7.3 kõneleme lähemalt Incotermsist ja selle klauslitest. Incoterms on rahvusvahelise kaubanduskoja (ICC — Interantional Chamber of Commerce) egiidi all koostatud ja publitseeritud rahvusvaheliste kaubandusreeglite kogu. Incotermsi ajalugu on pikk. Esimene versioon reeglitest ilmus 1923, esimene versioon Incotermsi nime all 1936. Alates 01. jaanuarist 2020 kehtib viimane versioon Incoterms® 2020, eelmine on pärit 2010. aastast. Uue versiooni jõustudes toimib tükk aega edasi ka eelmine versioon. Tavaliselt on sõlmitud hulk tehinguid, mida veel täidetakse (ka vaidlustatakse). Praktika on näidanud, et ka uute lepingute sõlmimisel on eelmise versiooni tarneklausleid inertsist või teadmatusest veel mitu aastat kasutatud ja nii toome ka välja eelmiste versioonide tähtsamad muudatused. 

Samuti käsitleme kauba väljavedu. Võrreldes kauba sisseveoga reguleeritakse väljavedu palju vähem. See on ka loomulik, sest kauba väljaveol ei teki tavaliselt reaalset maksukohustust ega rakendata kaubanduspoliitilisi või muid meetmeid. Puudutame olulisemaid põhimõtteid kauba tolliterritooriumilt väljatoimetamisel. Vaadake lähemalt peatükist 7.5.3

Õigusuudis

Novembrikuu õigusuudiste teemad

 

  • Uuendati rahvusvaheliste sanktsioonide seadmise regulatsiooni
  • Riigikohus seletas kinkelepingute staatust täitemenetluses
  • Riigikohus selgitas, et töötajal on õigus nõuda tööandjalt tööõnnetuse hüvitise saamiseks toimingute tegemist

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Novembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Ka oktoobris keskendume efektiivsusele. 

Laotööle on iseloomulik koormuse suur kõiku­mi­ne nii nädalate, päevade kui ka tundide lõikes, samas tu­leb kauba käitlemise operatsioonid teha nõu­taval teenindustasemel võimalikult efektiivselt. Lao­protsesse juhtides on vaja jälgida kaupade liikumist ja edastada selle kohta infot ettevõtte teistele all­üksustele. Kuidas laoprotsesse tulemuslikult juhtida, vaadake peatükist 8.4.6

Efektiivsusest räägime ka seoses tööaja kasutamisega. Laotöö eripära ei võimalda laojuhatajal pidevalt jäl­­gida, kuidas on üks või teine töötaja koormatud. Ini­me­sed on töö ajal lao eri kohtades eri toiminguid tegemas. Tööaja optimaalse kasutamise juhised leiate peatükist 8.4.4.

Kuidas laos ka tehnikat efektiivselt kasutada, saate nõu peatükist 8.4.5. Sõltuvalt keerukusest ja automatiseeritusest olla väga kallis. Enne uue tehnika soetamist on vaja selgeks teha, kas seadmed saavad töö­päeva jooksul piisava koormuse. Kui uus seade töö­tab päevas kõigest paar tundi, on investeeringu tasuvus küsitav.

Teabevara uuendus

Äsja ilmunud audiopeatükis 13.6 räägib Alexela juhatuse liige Alan Vaht. Alexela oli esimeste LNG-veokite ostja ning alates 2019. aasta veebruarist veavad nad kõikidesse oma tanklatesse üle Eesti kütust ise. Investeering loodetakse tagasi teenida paari aastaga. Saade on lindistatud kütuseturu septembris toimunud aastakonverentsil. 

Valdkonna uudis

Tööõiguse küsimustele vastavad Teabevara nõuandekeskuses LEXTAL-i spetsialistid

Töötaja on esitanud arstitõendi selle kohta, et praeguses ametis töötamine on talle vastunäidustatud. Tõendi esitas ta põhjusel, et töösuhe lõppeks tööandja algatusel. Millised on tööandja võimalused tööleping üles öelda? 

Töölepinguseaduse § 88 lg 1 p 1 sätestab, et tööandja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda töötajast tuleneval mõjuval põhjusel, mille tõttu ei saa mõlemapoolseid huve järgides eeldada töösuhte jätkamist, eelkõige kui töötaja ei ole pikka aega tulnud toime tööülesannete täitmisega terviseseisundi tõttu, mis ei võimalda töösuhet jätkata (töövõime vähenemine terviseseisundi tõttu). Töövõime vähenemist terviseseisundi tõttu eeldatakse, kui töötaja terviseseisund ei võimalda tööülesandeid täita nelja kuu jooksul. 

Töötaja terviseseisundi hindamisel tuleb seega vaadata, kas töötaja tervislik seisund on võimaldanud tal tööülesandeid senini täita ja kas ta on võimeline tööülesandeid täitma edaspidi. Kui tööandja ütleb töölepingu üles, kaasneb sellega alati vaidlustamise risk. Seega üks võimalus on töötaja saatmine töötervishoiuarsti juurde. Töötervishoiuarst saab hinnata töökeskkonna või töökorralduse sobivust töötajale. Kui ka töötervishoiuarst on vastunäidustusi kinnitanud, siis võib tööandja rakendada TLS § 88 lg 1 p 1, kui tal ei ole töötajale pakkuda teist sobivat tööd.

 

Õigusuudis

Oktoobrikuu õigusuudiste eriväljaanne: millega tuleb arvestada leppeta Brexiti korral?

  • Äriühingud
  • Kohtumenetlus
  • Kaubamärgid

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Oktoobrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

Teabevara uuendus

Uuendatud peatükkides on seekord juttu nõudluse prognoosimisest ja efektiivsest laost ning peatükis 8.3 on loetletud laotöö toimingud. 

Toodete või tee­nus­te nõudlus tarneahela vaheetappides ja lõpptarbijate juu­res juhib paljude strateegiliste ning igapäevaste ot­suste langetamist. Nõudluse prognoosimine aitab raken­da­da logistika peamist põhimõtet – õige kaup õigel ajal õiges ko­has. Prognooside erinevad liigitused ja nõrgad kohad leiate peatükist 5.1

Laotöö ja materjalivoogude efektiivse juhtimisega on võimalik säästa ettevõtte käibe- ja põhivahendeid. Vaadake peatükist 8.4.1, millest sõltub laotöö kvaliteet, millised on eesmärgid ja millistes valdkondades peaks tegema muudatusi, et laotöö oleks efektiivne. 

 

Teabevara uuendus

Uues audiopeatükis 13.5 küsime välisminister Urmas Reinsalult, kuidas peavad ettevõtjad Brexitiks – leppeta või ilma leppeta – valmistuma. Reinsalu sõnul mõjutab leppeta Brexit kõige enam kaupade liikumist. „Tekivad juurde WTO tariifid, kvoodid, tolliformaalsused, maksud. Me hindame, et neid ettevõtjaid, kes on vahetult seotud, kes kauplevad Ühendkuningriigis, on Eestis 3000,” lisas Reinsalu.

Õigusuudis

Septembrikuu õigusuudiste teemad

  • Missugustel juhtudel on tegemist ettevõtte üleminekuga?
  • Kuidas toimub Ühendkuningriigi isikutega seotud käibe maksustamine pärast Brexitit?

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Septembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Lehed