Logistika ja eksport

Teabevarad

Teabevara uuendus

28. novembril oli Äripäeva raadios eetris esimene „Teabevara tund“. Saates rääkis logistika teabevara peatoimetaja Fred Märtsoo ladude ja tõstukite ohutusest. Samal teemal on nüüd ilmunud ka asjalik peatükk.

Laoohutuse puhul tuleb esmalt selgitada välja, mis võib laos ohtu tekitada. Praktilistest tegevustest on kõige lihtsam alustada ohualade märgistamisega. Palju on uuenduslikke lahendusi, näiteks saab märke kuvada valgusega. Ka tõstukitele on olemas ohutussüsteeme, mis aitavad tõstukijuhi töö turvalisemaks teha. Põhilised on näiteks kaamerad, hoiatussignaalid, automaatne kiiruse vähendamine kurvis.

Kõige keerulisemad on aga olukorrad, kus inimesed ja tõstukid peavad töötama lähestikku ja nende liikumisteed pidevalt ristuvad. Helisignaalid, mis lülituvad sisse siis, kui tõstuk tagurdab, hakkavad töötajat kiiresti häirima ning kuna selline süsteem hoiatab ka siis, kui mingit ohtu ei ole, muutub see kiiresti ebaefektiivseks. Peatükist 8.7.6 saate teada, millised lahendused sellises olukorras aitavad, kuulake sama peatüki lõpust ka täispikka raadiosaadet.

Õigusuudis

Detsembrikuu õigusuudiste teemad

 • Kauaoodatud selgus tehnovõrkude õigusliku staatuse ja nende talumise tasu teemal

  Pikki aastaid on olnud ebaselge, kas tehnovõrgu rajatised on iseseisvad vallasasjad, kinnisasja olulised osad või mõne õiguse osad. Samuti on siiamaani puudunud tehnovõrgu talumise tasu reguleeriv kord. 1. jaanuaril 2019 jõustub asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus, mis toob kauaoodatud lahenduse tehnovõrgu talumise tasuga seotud probleemidele ning loob selgust tehnorajatiste õiguslikus seisundis.

 • Mida tähendab koondamise olukorras töötajale teise töö pakkumise kohustus?

  Riigikohus selgitas 21. novembri 2018. aasta otsuses number 2-16-708 põhjalikult muu hulgas seda, mida peab tööandja tegema juhul, kui ta lõpetab töölepingu erakorraliselt sel põhjusel, et töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu või muul töö lõppemise juhul (koondamine).

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, detsembri õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Kuidas on muutunud ladude üür? Millised on viimase aja suundumused lao- ja tootmispindade turul? Millised on praegused populaarsed arenduspiirkonnad? Neist teemadest rääkisid Äripäeva raadios Uus Maa Property Advisors konsultant Kristen Tamm, Favorte OÜ projektijuht Karl Kaeval ja Pindi Kinnisvara hindamise ärisuuna juht Andres Teder. Kuulake saadet peatüki 8.6 lõpust.

Õigusuudis

Novembrikuu õigusuudiste teemad

 • Ema ja isa saavad tulevikus samal ajal vanemapuhkusel viibida

  Riigikogu võttis 17. oktoobril vastu perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seoses teiste seaduste muutmise seaduse, mille kohaselt muutub suuresti vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteem. See on teine samm perehüvitiste süsteemi muudatuste rakendamises. Esimesed muudatused võeti Riigikogus vastu 6. detsembril 2017. aastal.

 • Välismaalased saavad eesti keele omandamise eest riigilt hüvitist

  1. jaanuaril 2019. aastal jõustub uus kodakondsuse seaduse täiendamise seadus, millega antakse Eestis elavatele välismaalastele võimalus sõlmida riigiga keeleõppeleping.

 • Mida teha, kui vara on jäänud üürileandja valdusesse?

  Riigikohus selgitas 31. oktoobri 2018. aasta otsuses number 2-15-1663, kuidas peab üürnik tegutsema, kui üürileandja on omavoliliselt üüriesemele kahju tekitanud ja pärast üürilepingu lõppemist üürniku esemed enda valdusesse jätnud.

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, novembri õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Taavi Kõiv.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Viimane miil, harvem ka viimane kilomeeter, on algsel kujul pärit telekommunikatsioonist ja tähistab juhtmetel baseeruva võrgu viimast lõiku, mis jõuab füüsiliselt välja tarbija ruumidesse. Logistikas on viimane miil kasutusel tarneahelate juhtimise ja transpordi planeerimise terminina ning esimene miil ka inimeste transpordi planeerimises. Lugege viimase miili probleemist pikemalt peatükist 3.3.3.

Teabevara uuendus

Pandiõigus on laopidaja esmane, tõhus ja reaalne (ja võib juhtuda, et ka ainus) õiguskaitsevahend olukorras, kus hoiuleandja on laopidajale võlgu. Praktilise õigusnõustamise kogemuse põhjal saab öelda, et pandiõiguse rakendamine võib tekitada kliendile palju küsimusi ning kujuneda ootamatult pingeliseks – seetõttu on oluline teada ja võtta arvesse pandiõiguse juriidilisi aspekte. Laopidaja pandiõigusest saate pikemalt lugeda peatükist 12.5.3.

Õigusuudis

Oktoobrikuu õigusuudiste teemad

 • Lõpp tankistidele? Valitsus algatas seaduse ajakohastamiseks eelnõu
 • Kas teie üürileping sisaldab keelatud leppetrahvi või liiga suurt viivist?
 • Euroopa Liidu Parlament otsustas: rahapesu peab lõppema

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, oktoobri õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Autoveoseadus reguleerib autovedude korraldamist ja kehtestab nõuded autovedudega seotud inimestele ja ettevõtetele ning kehtestab teiste seadustega kooskõlastatud korra. Autoveoseaduse uus redaktsioon kehtib alates 1. juunist 2018.

Uue autoveoseaduse muudatustest saate lugeda kompaktsest peatükist 6.1.1.9, mille lõpus on ka kasulikku lisamaterjali. Autoveoseadusest ja selle muudatustest kõneldi Äripäeva raadios, saadet saate kuulata sama peatüki lõpust.

Õigusuudis

Septembrikuu õigusuudiste teemad

 • Riigikogu algatas eelnõu väikeinvestoreid kaitsvate sätete kasutuselevõtuks
 • Alates 1.09.2018 on äriühingud kohustatud esitama äriregistrile tegeliku kasusaaja andmed
 • Riigikohus täpsustas raieõiguse võõrandamise lepingu olemust ja alusetu rikastumise sätete kasutust

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, septembri õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Eestis reguleerib tõstukite ja nende juhtide tööd seadmete ohutuse seadus. Samas ei esitata seaduses ladudes ja tootmises kauba liigutamiseks kasutatavatele tõstukitele ega nende juhtidele ühtegi konkreetset nõuet. Seega kehtivad tõstukitele ja nende juhtidele üldised seaduses sätestatud nõuded ja puudub kohustus seadmeid üle vaadata ja juhte koolitada. Teemast saate pikemalt lugeda peatükist 8.7.5. Peatüki lõpus on lisamaterjale ja salvestis konverentsilt „Laoseis 2018”, kus samuti tõstukijuhtide nõuetest räägitakse.

Lehed