Logistika ja eksport | Äripäeva teabevara

Logistika ja eksport

Teabevarad

Õigusuudis

Tööõiguse küsimustele vastavad Teabevara nõuandekeskuses LEXTAL-i spetsialistid

Seadus ütleb, et kui töötaja ei nõustu töötasu vähendamisega, on tal õigus tööleping üles öelda, teatades sellest viis tööpäeva ette. Kas töötajal on õigus tööleping üles öelda ainult nende seitsme kalendripäeva jooksul, mil ta peaks andma oma arvamuse töötasu vähendamise otsuse kohta peale vastava teate kätte saamist? Või kehtib selline õigus terve vähendatud töötasuga töötamise aja, ehk kuni kolm kuud?  

Tõlgendusi on erinevaid, aga levinuim ilmselt see, et  töötajale peab jääma mõistlik aeg, et kaaluda, kas ta nõustub eelseisva ajutise töötasu vähendamisega või mitte. Tööandja töökorralduslikke huve arvestades tuleb töötajal tööleping üles öelda vähemalt viis tööpäeva enne vähendatud töötasu kehtima hakkamist. 

Teabevara uuendus

Kuidas logistikavaldkonna erinevatel sektoritel praegu läheb ja mida oodata, sellest on juttu uutes audiopeatükkides. 

Eripeatükis 14.1 räägib Eesti Elektroonikatööstuste Liidu juht Arno Kolk Eesti ekspordist veerandi moodustava valdkonna kriisiplaanist. Tööstust on kriis seni säästnud.

Tugevad elavad kriisi üle, taastuvad ja hakkavad uues olukorras taas edukalt tööle, hindab aga Autoettevõtete Liidu juht Villem Tori, kellega tehtud intervjuud kuulete teabevaraa eripeatükis 14.2

Õigusuudis

Tööõiguse küsimustele vastavad Teabevara nõuandekeskuses LEXTAL-i spetsialistid

Kuidas käituda olukorras, kui võõrtööjõud on läinud puhkusele, aga tööle naasta ei saa, kuna piirid on kinni?

Sellises olukorras oleks kõige mõistlikum sõlmida töötajaga kokkulepe kas tasustamata puhkuse vormistamiseks või lõpetada tööleping poolte kokkuleppel või lühendada kokkuleppel töölepingu tähtaega. Kuna olukord ei ole tekkinud töötaja süül, vaid vääramatu jõu tõttu, siis töölepingu erakorraliseks ülesütlemiseks alust ei ole. Vaieldav on ka tööandja õigus töötasu maksmisest kelduda, kuna TLS § 38 sätestab, et tööandja peab maksma töötajale keskmist töötasu mõistliku aja eest, mil töötaja ei saa tööd teha tema isikust tulenevalt, kuid mitte tahtlikult või raske hooletuse tõttu tekkinud põhjusel, või kui töötajalt ei saa töö tegemist oodata muul tema isikust mittetuleneval põhjusel.

 

Teabevara uuendus

Tugevad elavad kriisi üle, taastuvad ja hakkavad uues olukorras taas edukalt tööle, hindab Autoettevõtete Liidu juht Villem Tori. Hetkel on suurimad mured järjekorrad piiridel, mille lahendamisega tegeletakse. „Ma ei usu, et veod üldse katkevad.“ Kuulake intervjuud värskes audiopeatükis 14.1!

Teabevara uuendus

Praeguses eriolukorras on üks tähtsamaid aspekte riskide juhtimine. Täiendatud peatükid 12.3.1 Ajariskid, 12.3.4 Riskide jagamine ja leping ning 12.3.5 Rahvusvaheline koostöö ja riskide vältimine on rasketes tingimustes loodetavasti abiks. 

Logistikas mõistetakse ajariski all olukorda, kus tegevus ei mahu planeeritud aja piiridesse. Kui kaup ei jõua ettenähtud kohta õigeks ajaks, toob see kaasa kahju kauba omanikule, saajale ja ka teistele protsessis osalejatele. Õigusaktid ei reguleeri täpselt ette nähtud veoaega. Veoaeg on normeeritud üksnes raudteevedudel SMGS kokkuleppega, kus ettenähtud veoajad sõltuvad veo kaugusest. Lähemalt juba peatükkides. 

Valdkonna uudis

Hea teabevara tellija! 

Äripäeva teabevara tiim pingutab iga päev, et tuua Teieni kõige usaldusväärsem ja olulisem info, mis aitab paremini praeguses kriisiolukorras toimida ja otsuseid langetada. Digiväljaandena on Teie teabevara alati vaid kliki kaugusel. Et vältida asjatuid riske, oleme eriolukorra lõpuni peatanud pabertäienduste saatmise neile, kes on selle võimaluse lisaks tellinud. 

Tuletame ka meelde, et tavapärasemast aktiivsemalt on töös e-nõuandekeskus, kus Teie küsimustele vastavad parimad pikaajalise kogemusega spetsialistid.

Oleme pidevalt toeks, et keerulised olukorrad tänu teabevarale kergelt lahenduse leiaksid.


Hoidke end ja oma tervist! 
Teie Äripäeva teabevara meeskond

Õigusuudis

Hea teabevara tellija! 

Äripäeva teabevara tiim pingutab iga päev, et tuua Teieni kõige usaldusväärsem ja olulisem info, mis aitab paremini praeguses kriisiolukorras toimida ja otsuseid langetada. Digiväljaandena on Teie teabevara alati vaid kliki kaugusel. Et vältida asjatuid riske, oleme eriolukorra lõpuni peatanud pabertäienduste saatmise neile, kes on selle võimaluse lisaks tellinud. 

Tuletame ka meelde, et tavapärasemast aktiivsemalt on töös e-nõuandekeskus, kus Teie küsimustele vastavad parimad pikaajalise kogemusega spetsialistid.

Oleme pidevalt toeks, et keerulised olukorrad tänu teabevarale kergelt lahenduse leiaksid.


Hoidke end ja oma tervist! 
Teie Äripäeva teabevara meeskond

Valdkonna uudis

Eesti startup Sixfold tegi kaardi, mis näitab reaalajas Euroopa piiridel toimuvat. Saab vaadata, kuidas kaubaveod üle piiri liiguvad või ei liigu.
https://sixfold.com/news/covid-19-impact-on-logistics-sixfold-publishes-real-time-information-on-border-delays

Teabevara uuendus

Uues audiopeatükis 13.9 keskendume seekord bio- ja gaasiliste kütuste kasutamisele transpordis. Oma kogemust jagab alates 2020. aastast ühistranspordi biometaanile üle viinud Tartu abilinnapea Raimond Tamm. Biokütuste võimalustest ja tulevikust räägib ASi Alexela juht Aivo Adamson.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Märtsikuu õigusuudiste teemad

  • Täiendav vaba päev töötajatele võib tekitada lisakulu tööandjale
  • Võlausaldaja nõudeõiguse ulatus ühisvara jagamisel täitemenetluses
  • Natura looduskaitsealal ehitamise võimalikkus

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Märtsikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Lehed