Logistika ja eksport | Äripäeva teabevara

Logistika ja eksport

Teabevarad

Teabevara uuendus

Logistika ja ekspordi teabevaras on ilmunud uus peatükk 8.7.7.4, mis räägib virnastajatest. Logistilistes ahelates liigutatavatest või ladustatavatest kaupadest on väga suur osa paigutatud alustele, et neid oleks võimalik lihtsalt ja kiiresti liigutada ning riiulitesse paigutada, vahel ka üksteise peale virnastada. Alustel olevate kaupade virnastamise või riiulitesse paigutamise kõige lihtsamad ja kompaktsemad tõstukid on virnastajad, mis võivad olla nii järelkäidavad, sõiduplatvormilt juhitavad, pealseistavad või -istutavad ning eriti efektiivsed lükandmastiga versioonid.

Teabevara uuendus

Logistika ja ekspordi teabevara seekordses audiopeatükis 13.1 saab kuulata autovedajate aastakonverentsil toimunud debatti diisliaktsiisi tagasitõstmise teemal. Nimelt järgmisel aastal lõpeb diislikütuse aktsiisi ajutise vähendamise tähtaeg ning seetõttu tõuseb aktsiis vanale tasemele ehk kasvab praegusega võrreldes kolmandiku võrra. Transpordiettevõtted üritavad tõusu ära hoida, kartes, et see lööb neid jalust ja teeb riigi hoopis vaesemaks. Valitsus tunnistab selliseid ohte, kuid juhib tähelepanu asjaolule, et statistika neid hirme ei toeta.

Teabevara uuendus

Logistika ja ekspordi teabevara audiosisuna saab juulis kuulata autovedajate aastakonverentsil toimunud tulist debatti diislikütuse tagasitõstmise teemal. Nimelt järgmisel aastal lõpeb diislikütuse aktsiisi ajutise vähendamise tähtaeg ning seetõttu tõuseb aktsiis vanale tasemele ehk kasvab praegusega võrreldes kolmandiku võrra. Transpordiettevõtted üritavad tõusu ära hoida, kartes, et see lööb neid jalust ja teeb riigi hoopis vaesemaks. Valitsus tunnistab selliseid ohte, kuid juhib tähelepanu asjaolule, et statistika neid hirme ei toeta.

 

Teabevara uuendus

Teabevaras on ilmunud täiendatud peatükid tollikorralduse kohta.

Peatükist 7.5.2.7 saate lugeda, mis on ettenägematu olukord ja force majure. Nende puhul on kaubaga lubatud teha toiminguid, mis tavaolukorras on keelatud. Millised need toimingud on, leiate peatükist.

Peatükk 7.5.4.1 kirjeldab, mis on tollivõlg ja kuidas see tekib.

Valdkonna uudis

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas tutvustas valitsusele „Transpordi ja liikuvuse arengukava 2021–2035”, mis kiideti heaks ja saadetakse arutamiseks riigikogule. Transpordi pikka vaadet iseloomustavad arengukava kohaselt mugavad, ohutud, rohelised ja kiired ühendused ning nende koostoime.

Rail Baltic on üks teema, mida arengukava käsitleb.
Autor: Rail Baltic


Arengukava on koostatud 15 aastaks, kuna paljud valdkonnas toimuvad muutused, näiteks Rail Balticu ehitamine või Tallinna-Helsingi tunneli ehituse kaalumine, on pikaajalised protsessid, mille tulemused avalduvad pikema aja jooksul.

Arengukava peamine fookus on transpordivahendite ja -süsteemi keskkonnajalajälje vähendamine, et aidata kaasa kliimaeesmärkide saavutamisele nii aastaks 2030 kui ka 2050.

Arengukava kohaselt soovib riik liikuvuse parandamiseks muuta ühistranspordi kasutamise inimeste jaoks mugavamaks, kiiremaks ja ligipääsetavamaks korraldades ja planeerides seda paremini ja kasutades rohkem digitaliseerimise võimalusi. Samuti on rohkem kavas pöörata tähelepanu jalgrattaga ja jalgsi liikumisele.

Arengukava on kooskõlas riikliku arengustrateegiaga „Eesti 2035”, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo pressiteates.

Allikas: logistikauudised.ee

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade
  • Riigikohus leidis, et tuuleenergia arendamine on avalik huvi
  • Finantsinspektsioon saab õiguse avaldada hoiatusteateid
  • Muutuvad välismaa äriühingu filiaali registreerimise reeglid

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Juunikuu uudiskirja autor on advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

Teabevara uuendus

Logistika ja ekspordi teabevara seekordses audiopeatükis 13.1 räägib DHL Express Eesti juht Kristina Laaneots kullerteenuse turust. Tema sõnul on uutel tulijatel sinna jalga ukse vahele saada küllaltki raske.

„Globaalses plaanis on see turg sedavõrd paigas, et sisuliselt kolm tegijat otsustavad kogu mängu. Kui keegi tahaks veel sinna sekkuda, oleksid investeeringud üüratud,” nendib Laaneots. Ta tõdeb, et ainsad, kellel üldse on mingit mõtet üritada, on need, kellel on taskus konkreetsed eellepingud konkreetsete partneritega, kes garanteerivad aastateks kindla töö ja teenistuse. Sealt edasi on ehk võimalik hakata oma ettevõtmist ka tasapisi laienema.

Valdkonna uudis
Majandus- ja taristuminister Taavi Aas saatis ministeeriumidele ja logistikasektorile kooskõlastamiseks eelnõu, millega muudetakse nelja seadust, muuhulgas kohustada suurte kaubikute omanikke hankima tegevusluba, kui nad teevad rahvusvahelisi kaubavedusid.
 

Tegevusluba tuleb hankida üle 2,5tonnise täismassiga kaubikute omanikel, kes teevad rahvusvahelisi kaubavedusid.
Autor: Volkswagen

Kui seni on pidanud rahvusvahelise kaubaveoga tegelev ettevõtja võtma tegevusloa, kui veol kasutatav auto või autorong ületab 3,5 t lubatud täismassi, siis muudatuse tulemusel peab seda tegema üle 2,5 t lubatud täismassiga.

„Euroopa Liidus üha enam on hakanud levima ärimudel, kus alla 3,5 t kaaluvate kaubikutega konkureeritakse rahvusvahelisel kaubaveoturul koos suurte kaubaveokitega, kuna seni alla 3,5 t sõidukitele tegevusloa kohustus ei kehti. Edaspidi peab üle 2,5 t täismassiga auto rahvusvahelist kaubavedu tegeval ettevõtjal olema tegevusluba ning auto kohta selle ärakiri, et tagada võrdne konkurents ning parandada teenuse kvaliteeti,” ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas. Muudatus puudutab massi poolest peamiselt kaubikuid.

Ühtlasi laieneb eelnõuga nii siseriiklike kui ka rahvusvaheliste vedude puhul rikkumiste ärahoidmise vastutus edaspidi kõikidele kaubaveo osapooltele: nii teenuse tellijale, vedajale kui ka vahendajale (ekspedeerijale).

Veo tellija peab jälgima, et ettevõte, kes pakub talle veoteenust, oleks ka vastavate õigustega ning omama tegevusluba. Eesti ettevõtjate puhul saab seda kontrollida majandustegevuse registrist, välismaa ettevõtete puhul tuleks see välja nõuda veoettevõttelt endalt või riiklikust avalikust registrist. Rikkumise korral võib saada karistada nii vedaja kui ka veo tellija.

Eelnõuga kohustatakse ka autoveosektori tööandjat tagama Eestisse lähetatud sõidukijuhile kehtestatud minimaalsed töötingimused, kui need on soodsamad lähetatud töötaja koduriigis kohaldatavatest töötingimustest. Muudatus ei puuduta Eesti siseriiklikke vedajaid, kuid rahvusvahelisel veol on ka meie vedajatel kohustus järgida välismaal kehtestatud sõidukijuhtide lähetusnõudeid.

Tehnilise muudatusena liigutatakse veodokumendi mõiste liiklusseadusest autoveoseadusesse, antakse juurde täpsem mõiste seletus ning andmekoosseis, mis peab veodokumendis igal juhul kajastuma.

Eelnõuga muudetakse autoveoseadust, liiklusseadust, ühistranspordiseadust ja Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadust, mille tulemusel viiakse Eesti seadusandlus vastavusse Euroopa Liidu I liikuvuspaketiga.

Allikas: logistikauudised.ee

Maanteetranspordi kohta leiate kasulikku infot ka logistika ja ekspordi teabevara peatükist 6.1.1 ja selle alapeatükkidest.

Valdkonna uudis
Tänasest, 14. maist, on Tartu tänavatel saadaval CityBee esimesed 30 sõiduautot. Nõudluse kasvades plaanib ettevõte sõidukiparki Lõuna-Eestis suurendada, teatas ettevõte.
 

CityBee auto Tartus.
Autor: Margus Heinmets

„Tartlased on CityBee sõidukijagamise teenust väga oodanud, mistõttu on meil hea meel, et viimaks on ka lõunaeestlastel võimalik CityBee sõiduautosid kasutada. Usume, et teenus on vajalik nii tartlastele, kes vajavad aeg-ajalt autot linnasisesteks ja ka pikemateks sõitudeks, kui ka tudengitele, kes saavad teha mugavamalt kojusõite või väljasõite,” sõnas CityBee turundusjuht Egert Kivisaar. Ta nentis, et keskmine CityBee kasutaja on 25–45aastane.

Tartu parkimistsoonides on võimalik lõpetada ka Tallinnast alustatud sõitu, misläbi muutub Tartu külastamine suvepuhkustel ka pealinlastele veelgi mugavamaks ja soodsamaks.

„Eelmise aasta statistika näitas, et suvehooajal tõuseb nii ühe sõidu rendiaeg kui ka kilometraaž, mis on märk sellest, et sõidukeid kasutatakse pikemateks väljasõitudeks. Kuigi varem sai Lõuna-Eestisse CityBee sõidukiga sõita, siis pidi tasuma terve rendiperioodi ehk nädalavahetuse eest. Nüüdsest on võimalik sõit lõpetada kohe Tartusse jõudes,” selgitas Kivisaar. Täpselt samamoodi on võimalik Tartust Tallinna sõita.

Esialgu on Tartu tänavatel 30 erineva automargi ja mudeliga sõiduautot. Valikusse kuuluvad nii manuaalkäigukastiga väikesed linnamesilased Fiat 500d kui ka automaatkäigukastiga Volkswageni, Toyota ja Nissani mudelid.

CityBee parkimistsoonid asuvad nii Tartu kesklinnas kui ka elamupiirkondades, samuti suuremate liiklussõlmede juures, nagu Tartu ringtee ja Lõunakeskus. „Parkimistsoonid oleme valinud selle järgi, kus on potentsiaalselt kõige suurem nõudlus sõidu alustamise ja lõpetamise vastu. Kui Tartu elanikud märkavad, et parkimistsoone on vaja laiendada, siis palume sellest julgelt meile teada anda,” lausus Kivisaar. Täpsed parkimisalad on märgitud punasega CityBee mobiilirakenduses.

CityBeel on praegu Eestis 350 sõidukit.

Allikas: logistikauudised.ee

Teabevara uuendus

Logistika ja ekspordi teabevaras on ilmunud uus audiopeatükk 13.1.

Smarteni viimase aja suurimatest väljakutsetest ja sellest, kuidas neid digitaliseerimise abil lahendada, räägivad Columbus Eesti digitaliseerimisekspert Toomas Olli, Smarten Logisticsi logistikajuht Hannes Oks ja Smarten Logisticsi arendusjuht Jarko Lust.

•  Tööjõu väljakutsed – tööjõu kallidus, tööjõuvoolavus, suurenenud haiguspäevade maht.
•  Tarneahela nõuded karmistuvad, eeldatakse sama päeva tarnet ja tarnet väljastuspunktidesse.
•  Tooraine ja kauba kättesaadavus on väljakutse.
•  Ootused kolmandale osapoolele järjest kasvavad ja eeldatakse väga suurt paindlikkust.
•  Hooajalisusest tingitud mahu kasvud ja e-kaubanduse tagastuste hüppeline kasv.
•  Lao noppe efektiivsus ja kiirus – kõige suurem efektiivsuskadu on laos jalutamise aeg.

Lehed