Juht | Äripäeva teabevara
Õigusuudis

Septembrikuu õigusuudiste teemad

  • Riigikogu algatas eelnõu väikeinvestoreid kaitsvate sätete kasutuselevõtuks
  • Alates 1.09.2018 on äriühingud kohustatud esitama äriregistrile tegeliku kasusaaja andmed
  • Riigikohus täpsustas raieõiguse võõrandamise lepingu olemust ja alusetu rikastumise sätete kasutust

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, septembri õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Negatiivsete sõnumite edastamine kuulub juhi tööülesannete hulka ja on vajalik organisatsiooni jätkusuutlikkuse tagamiseks, kuid nende edastamine ei ole kunagi kerge. Negatiivse sõnumi edastamisel tuleb alati arvestada kolme osapoolega: sõnumi saaja, sõnumi edastaja ja organisatsioon tervikuna. Teabevara uus peatükk (10.2.2.) tutvustab negatiivse sõnumi edastamise kolmefaasilist protsessi. Nendeks faasideks on ettevalmistus, sõnumi edastamine ja üleminek. Samuti antakse ülevaade tegevustest, mis on olulised negatiivse sõnumi koostamisel ja edastamisel, ning viisidest, kuidas sõnumi edastamisel raskustega toime tulla.

Teabevara uuendus

Juhi teabevara uues artiklis (9.12.1.) käsitleme nii noorte inimeste erinevuste kui ka noorte juhtimise teemat. Z-generatsioon läheb kiiresti kaasa tehnoloogiliste uuendustega, mis viib neid aina kaugemale eelmiste põlvkondade arusaamadest ja harjumustest. Artiklis on välja toodud Z-generatsiooni väärtused, nende ajataju, aga ka läbipõlemisohud. Samuti jagame juhile näpunäiteid, kuidas hoolitseda noorte vaimse tervise eest. 

Kuulake ka Äripäeva juhtimislabori saadet „Kuidas kasutada võimu õigesti ja tõhusalt“, milles jagavad oma kogemusi Kai Realo ja Kaja Kallas (ptk 5.1. meediarubriigis). 

 

 

Teabevara uuendus

Äripäeva juhtimislabori saates „Kuidas kasutada võimu õigesti ja tõhusalt“ jagavad oma kogemusi Kai Realo ja Kaja Kallas. Esimesena räägib pikaajalise tippjuhikogemusega Kai Realo, millised on tema tähelepanekud ja õppetunnid võimu doseerimisel juhtimises. Poliitik Kaja Kallas räägib, kuidas ta on toime tulnud maailmas, kus võimumängud on tavalised – kuidas ta on end kehtestanud ja milliseid omadusi endas arendanud.

Saate leiate juhi teabevara ptk 5.1. meediarubriigis.

 

Teabevara uuendus

Sel suvel alustame artiklite sarjaga, mis käsitleb juhtide jaoks aktuaalset kvaliteedijuhtimise teemat (ptk 4.8.1.). Kvaliteedijuhtimise sertifikaadid on paljudel ettevõtetel – kas aga nõuete täitmiseks või sisulisel eesmärgil? Siseaudiitor Siiri Antsmäe selgitab, kuidas on seotud riskide juhtimine, protsesside hindamine ja kvaliteedijuhtimissüsteem, ning miks võiks ettevõttel kvaliteedijuhtimissüsteemi vastu huvi olla. Peatükis käsitletakse ka, millised on riiklikud regulatsioonid kvaliteedijuhtimise süsteemi sertifitseerimise osas ning millistest eesmärkidest tuleb lähtuda, kui organisatsioonil tekib vajadus luua ja registreerida kvaliteedijuhtimise süsteem. 

Tutvuge ka juhi teabevara uue meediarubriigiga – koolitajad Viktoria Saat ja Mihkel Reinsalu vestlevad võimu eri liikidest Äripäeva raadio saates „Kas tipus olla on paratamatult üksildane?” (ptk 5.7.).

 

 

Õigusuudis

Juunikuu õigusuudiste teemad

  • Osaühingut eesmärgipäraselt mõjutanud isik peab osaühingule sellega tekitatud kahju hüvitama
  • Osaühingul on õigus nõuda juhatuse liikmelt ülemäärase tasu tagastamist
  • Osanike koosoleku teate kohaletoimetamise riski kannab osanik

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juuni õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Andmekaitseekspert Kärt Salumaa artikkel teabevara uuenduses (ptk 4.1.9.) tutvustab lugejale aktuaalset teemat – andmekaitseseaduse muudatusi. Kärt Salumaa, kes on olnud ise üks GDPR-i riigisisesesse õigusesse rakendamise kontseptsiooni autoritest ning viimastel aastatel tegelenud aktiivselt paljude GDPR-i puudutavate õiguslike küsimuste lahendamisega, tutvustab juhtidele muudatuste kontseptuaalset sisu, sest keskastmejuhid on just need inimesed, kes peavad uue määruse detailid ühelt poolt ellu viima ja teisalt neid kontrollima. 

Paljude organisatsioonide juhtidele on suureks peavaluks töötajate motiveerimine ja muudatuste läbiviimine. Et mõista alluvate motivatsiooni, tuleb analüüsida, millist mõtteviisi ma ise kasutan ning kas olen orienteeritud uutele väljakutsetele ja saavutustele. Teaduspõhine ja samas lihtne diagnostiline vahend, mida on Eestis tutvustanud Tallinna Ülikooli hariduspsühholoogid Grete Arro ja Kati Aus, aitab paremini mõista, miks töötajad lähevad muudatustega kaasa või mitte (ptk 8.14.).

Töötaja või juhi rollis ei saa sageli valida, kellega suhelda. Sotsiaalsed suhted avalduvad erinevates rollides, mida alluvad või kolleegid endale võtavad kas teadlikult või ise endale aru andmata. Margus Salumets rõhutab, et neid rolle tuleb märgata ja sekkuda, vastasel juhul kipuvad need võimust võtma nii töötaja enda kui ka terve üksuse üle (ptk 4.1.8.).

Teabevara uuendus

2018. aasta 25. mai on erakordse tähtsusega päev kõigile isikuandmete kaitse huvilistele, sest just sel päeval hakatakse kohaldama uut isikuandmete kaitse üldmäärust ingliskeelse lühendiga GDPR (General Data Protection Regulation). Nimetatud regulatsioon kohaldub kõigile, kes isikuandmeid ühel või teisel moel töötlevad – st teevad mingeid toiminguid isikuandmetega, nagu näiteks nimi, e-posti aadress, telefoninumber, aadress või eelistused teatud teenuse kasutamisel. Sellisteks toiminguteks võivad olla isikuandmete andmebaasis hoidmine või andmebaasi isikuandmete suhtes päringute tegemine, kliendile e-kirja saatmine, tema isikuandmete lugemine või muutmine või mis tahes muud toimingud, mida isikuandmetega on võimalik läbi viia. 

Isikuandmete kaitse valdkonna muudatustest kirjutab uues peatükis 4.1.9. andmekaitseekspert Kärt Salumaa. 

Õigusuudis

Maikuu õigusuudiste teemad:

  • Euroopa Liit muudab ettevõtete loomist ja ümberkorraldamist mugavamaks
  • Huvide konflikt riigihankes ei tähenda pakkuja automaatset väljaarvamist
  • Kui kiiresti peab pankrotimenetluses esitama nõude tunnustamise hagi?

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, mai õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Õppiv organisatsioon kõlab ilmselt tuttava kujundina. Õppimise ja arengu väärtustajana lihtsalt ei saa eksida – see on moes ja see on mõistlik. Samas võib õppimisele fookuse seadmine jääda sõnakõlksuks. Kuidas mõelda õppimisest ja arengust nii, et sellest oleks kasu? Mis on õppimisest mõtlemisel oluline?

Lugege lähemalt Grete Arro ja Kati Ausi kirjutatud peatükis 8.14.

Lehed