Juht | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

2018. aasta 25. mai on erakordse tähtsusega päev kõigile isikuandmete kaitse huvilistele, sest just sel päeval hakatakse kohaldama uut isikuandmete kaitse üldmäärust ingliskeelse lühendiga GDPR (General Data Protection Regulation). Nimetatud regulatsioon kohaldub kõigile, kes isikuandmeid ühel või teisel moel töötlevad – st teevad mingeid toiminguid isikuandmetega, nagu näiteks nimi, e-posti aadress, telefoninumber, aadress või eelistused teatud teenuse kasutamisel. Sellisteks toiminguteks võivad olla isikuandmete andmebaasis hoidmine või andmebaasi isikuandmete suhtes päringute tegemine, kliendile e-kirja saatmine, tema isikuandmete lugemine või muutmine või mis tahes muud toimingud, mida isikuandmetega on võimalik läbi viia. 

Isikuandmete kaitse valdkonna muudatustest kirjutab uues peatükis 4.1.9. andmekaitseekspert Kärt Salumaa. 

Õigusuudis

Maikuu õigusuudiste teemad:

 • Euroopa Liit muudab ettevõtete loomist ja ümberkorraldamist mugavamaks
 • Huvide konflikt riigihankes ei tähenda pakkuja automaatset väljaarvamist
 • Kui kiiresti peab pankrotimenetluses esitama nõude tunnustamise hagi?

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, mai õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Õppiv organisatsioon kõlab ilmselt tuttava kujundina. Õppimise ja arengu väärtustajana lihtsalt ei saa eksida – see on moes ja see on mõistlik. Samas võib õppimisele fookuse seadmine jääda sõnakõlksuks. Kuidas mõelda õppimisest ja arengust nii, et sellest oleks kasu? Mis on õppimisest mõtlemisel oluline?

Lugege lähemalt Grete Arro ja Kati Ausi kirjutatud peatükis 8.14.

Õigusuudis

Aprillikuu õigusuudiste teemad:

 • 1. juunil jõustub uus autoveoseadus
 • Kooskõlastamisele saadeti isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadus
 • Riigikohus selgitas üüri tõstmise regulatsiooni

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tauno Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Ilmselt on vähe juhte, kes ei oleks ühel või teisel puhul omaette mõelnud, kas nad on kedagi tööle võttes vea teinud, sest pidevalt korduvad samalaadsed probleemid. Esimene küsimus, mis enamasti meelde tuleb, on: mida saab teha selleks, et muuta inimene organisatsioonile sobivamaks? Või oleks ehk mõistlikum inimesest hoopis vabaneda? Kõigist juhtimisega seotud teemadest ilmselt kõige keerulisem on inimsuhete juhtimine. Vastastikuses läbikäimises tekkivate emotsioonide osa käitumise juhtimisel on kõikehõlmav ja alahinnatud. 

Lähemalt uues peatükis 4.1.8.

Õigusuudis

Märtsikuu õigusuudiste teemad:

 • Tulemas on uus küberturvalisuse seadus
 • Haldusmenetlus muutus ajakohasemaks
 • Riigikohus selgitas, millistel juhtudel ei pea juhatus osanikule teavet andma

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Valdkonna uudis

Teabevara uuendus

Uues peatükis 8.3.1. kirjutab happyme.ee looja ning aaretesaar.ee koolitaja Tiina Saar-Veelmaa arenguvestluse tähtsusest tänapäeva töökultuuris. 

Võrreldes 17 aasta taguse ajaga, on tööturg ja ootused tööelule oluliselt muutunud. Märksõnadeks on paindlikkus, piirideta karjäär, võrdsus töösuhtes, töödisain jne. Ometi on suur osa arenguvestlustest jäänud samaks, ikka mõõdavad need pigem tulemusi ja on rohkem kaldu ettevõtte huvide kui töötaja poole.

Kui keskenduda vaid mõõdikutele, hindamisele, sihtide seadmisele, siis takistame sellega inimese kogu potentsiaali avaldumist, tema tegelike võimete rakendamist ja uute võimaluste nägemist. Arenguvestlus hakkab töötaja jaoks tööle siis, kui ta tunneb, et on selles võrdne partner, et tööandja soovib teda õnnelikuks teha ning usaldab töödisainis ka töötajat ennast.

Õigusuudis

Veebruarikuu õigusuudiste teemad:

 • Suurendati töövaidluskomisjoni pädevust
 • Täienes makseteenuste osutamise regulatsioon
 • Töölepingu kirjaliku vormi järgimata jätmisel on õigused ka tööandjal

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, veebruari õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Tänapäeval on muutunud normiks, et altpoolt tulev initsiatiiv on teretulnud. Töötajad ootavad võimalusi, et oma mõtteid juhiga jagada. Ka juhid on juba harjunud töötajate aktiivsusega ja sellega, et töötajad jagavad oma arusaamu organisatsiooni käekäigust. Paljude organisatsioonide juhid peavad töötajate initsiatiivi uueks lojaalsuse näitajaks.

Lähemalt peatükis 10.2.1.

Lehed