Juht | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Ärimaailmas räägitakse palju tööprotsesside optimeerimisest ja kulude vähendamisest. Jari Kukkoneni artikkel (ptk 4.12.4.) pakub lugejale ülevaate kaheksast raiskamise tegurist meie igapäevatöös, mille peale kulub väärtuslikku tööaega. Alati ei peagi organisatsioon läbi tegema suuri muutusi, kvaliteedijuhtimise tööle võivad aitata kaasa lean-juhtimise tabavad põhimõtted. Juht saab märgata oma asutuses muutmist vajavaid elemente ning suunata töötajaid, et nad oleksid oma tegevustes tähelepanelikumad, oskaksid korrigeerida tööprotsesse ja rakendada nutikat ajajuhtimist.

 

Õigusuudis

Veebruarikuu õigusuudiste teemad

 • E-riik nõuab lõpuks e-arveid

 • Rahvusvahelise kaubaveo vedaja teavitamata jätmine läheb kalliks maksma

 • Eesti on maailma suurima avatud kaubandustsooni liige

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, veebruari õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tauno Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Juhi jaoks on oluline töötajate töövõimekus. Samas on tulemuslik töö saavutatav vaid siis, kui töötaja on piisavalt puhanud. Alati ei pruugi aga puhkus pakkuda rõõmu ja sageli ei taasta see ka energiavarusid. Juba puhkuse planeerimine võib olla närvesööv, sageli ei puhata järjest, vaid osade kaupa, tööga tegeletakse puhkuse ajal ning puhkuselt naastes ootavad ees kuhjunud tööülesanded. Kuidas puhata õigesti, ehk nii, et puhkuse järel saavutatakse kiiresti endine töövorm? Sellest lähemalt teabevara uues peatükis 3.2.6.

Teabevara audiopeatükis (2.2.) on seekord lisatud raadiosaade välistöötajate värbamisest. 

Teabevara uuendus

Teabevara audio- ja videopeatükis 2.2. saab kuulata raadiosaadet välistöötajate värbamisest. 

Vestlusringis osalevad: Killu Vantsi, Siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna nõunik; Kaisa-Triin Kosenkranius, Work in Estonia turundusspetsialist; Pille Room, Arvato Services Estonia personalijuht; Liis Valk, Politsei- ja Piirivalveameti arendusbüroo peaspetsialist.

Õigusuudis

Jaanuarikuu õigusuudiste teemad

 • Välismaalased saavad asutada osaühingu välismaa pangakontoga

 • Tööandjal on uuest aastast kohustus kanda töötaja kohta töötamise registrisse lisaandmeid

 • Millistel juhtudel peab osanik hääletama majandusaasta aruande poolt?

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, jaanuari õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Nagu igas valdkonnas, nii on ka kvaliteedijuhtimissüsteemide vallas toimunud viimasel ajal märkimisväärseid muudatusi. Oluliseim neist on kvaliteedijuhtimissüsteemide standardi ISO 9001:2015 aasta versiooni lõplik juurutamine. Alates 15. septembrist 2018 on kõik kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaati omavad ettevõtted üle läinud 2015. aasta versioonile. See on kaasa toonud sisulisi muudatusi juhtimissüsteemides. Näiteks on fookuses riskipõhine mõtlemine, mille tulemusena saaks vältida või vähendada ettevõtte tulemusi mõjutavaid aspekte. Uuendatud peatükk 4.8. annab ülevaate juhtimissüsteemide kaasaegsete trendide ja standardite kohta.

Tutvuge ka teabevara peatükiga 2, mis on nüüdsest täidetud uue sisuga. Selle peatüki alt leiate edaspidi videoid ja helifaile juhtimise aktuaalsetel teemadel. 

Teabevara uuendus

Teabevara peatükk 2 on täidetud nüüd uue sisuga. Selle peatüki alt leiate edaspidi videoid ja helifaile juhtimise aktuaalsetel teemadel. 

Äripäeva Raadio saates „Äritehnoloogia” räägivad kaugtöö rakendamise väljakutsetest ja kasuteguritest Ave Laas Targa Töö ühingust, Leivo Sepp Microsoftist ja Merli Üle Elisast. Saatejuht on Jürgen Klemm.

Õigusuudis

Detsembrikuu õigusuudiste teemad

 • Kauaoodatud selgus tehnovõrkude õigusliku staatuse ja nende talumise tasu teemal

  Pikki aastaid on olnud ebaselge, kas tehnovõrgu rajatised on iseseisvad vallasasjad, kinnisasja olulised osad või mõne õiguse osad. Samuti on siiamaani puudunud tehnovõrgu talumise tasu reguleeriv kord. 1. jaanuaril 2019 jõustub asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus, mis toob kauaoodatud lahenduse tehnovõrgu talumise tasuga seotud probleemidele ning loob selgust tehnorajatiste õiguslikus seisundis.

 • Mida tähendab koondamise olukorras töötajale teise töö pakkumise kohustus?

  Riigikohus selgitas 21. novembri 2018. aasta otsuses number 2-16-708 põhjalikult muu hulgas seda, mida peab tööandja tegema juhul, kui ta lõpetab töölepingu erakorraliselt sel põhjusel, et töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu või muul töö lõppemise juhul (koondamine).

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, detsembri õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Tööõnnetused juhtuvad sageli paljude pisiasjade halval kokkusattumisel. Seega on väga oluline kogu töökeskkonnaalase töö korraldus ettevõttes detailideni läbi mõelda ja ka ellu rakendada. Teabevara uues peatükis 4.4.14. toodud soovituste järgimine aitab loodetavasti tööõnnetusi ennetada. Artikli autor Priit Siitan tegeleb tööohutuse valdkonnaga juba aastaid, suunates nii töötajate kui ka tööandjate tähelepanu ettevõttes tööohutuse süsteemi ülesehitamise olulistele aspektidele. 

Õigusuudis

Novembrikuu õigusuudiste teemad

 • Ema ja isa saavad tulevikus samal ajal vanemapuhkusel viibida

  Riigikogu võttis 17. oktoobril vastu perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seoses teiste seaduste muutmise seaduse, mille kohaselt muutub suuresti vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteem. See on teine samm perehüvitiste süsteemi muudatuste rakendamises. Esimesed muudatused võeti Riigikogus vastu 6. detsembril 2017. aastal.

 • Välismaalased saavad eesti keele omandamise eest riigilt hüvitist

  1. jaanuaril 2019. aastal jõustub uus kodakondsuse seaduse täiendamise seadus, millega antakse Eestis elavatele välismaalastele võimalus sõlmida riigiga keeleõppeleping.

 • Mida teha, kui vara on jäänud üürileandja valdusesse?

  Riigikohus selgitas 31. oktoobri 2018. aasta otsuses number 2-15-1663, kuidas peab üürnik tegutsema, kui üürileandja on omavoliliselt üüriesemele kahju tekitanud ja pärast üürilepingu lõppemist üürniku esemed enda valdusesse jätnud.

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, novembri õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Taavi Kõiv.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Lehed