Juhiabi | Äripäeva teabevara
Õigusuudis

Novembrikuu õigusuudiste teemad

 • Ema ja isa saavad tulevikus samal ajal vanemapuhkusel viibida

  Riigikogu võttis 17. oktoobril vastu perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seoses teiste seaduste muutmise seaduse, mille kohaselt muutub suuresti vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteem. See on teine samm perehüvitiste süsteemi muudatuste rakendamises. Esimesed muudatused võeti Riigikogus vastu 6. detsembril 2017. aastal.

 • Välismaalased saavad eesti keele omandamise eest riigilt hüvitist

  1. jaanuaril 2019. aastal jõustub uus kodakondsuse seaduse täiendamise seadus, millega antakse Eestis elavatele välismaalastele võimalus sõlmida riigiga keeleõppeleping.

 • Mida teha, kui vara on jäänud üürileandja valdusesse?

  Riigikohus selgitas 31. oktoobri 2018. aasta otsuses number 2-15-1663, kuidas peab üürnik tegutsema, kui üürileandja on omavoliliselt üüriesemele kahju tekitanud ja pärast üürilepingu lõppemist üürniku esemed enda valdusesse jätnud.

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, novembri õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Taavi Kõiv.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Paljud meist veedavad suurema osa päevast arvuti taga istudes ja mõni jääb samale kohale ka lõunasöögiks. Pidevalt ühel kohal istumine viib keha asenditesse, mis põhjustavad luu- ja lihaskonna probleeme, eriti kaelas, õlavöötmes, seljas ja randmetes. Me saame paremaks selles, mida harjutame, ehk liikumine teeb meist paremad liikujad ning mitteliikumine teeb meist väga head mitteliikujad. See aga ei ole kasulik ei töötajale ega tööandjale.

Vaadake videost kolme lihtsat harjutust, mida igapäevaselt kontoris teha ja lugege, miks peaks end päeva jooksul liigutama (5.2.2. Kontorivõimlemine ja liikumispauside vajalikkus).

 

Õigusuudis

Oktoobrikuu õigusuudiste teemad

 • Lõpp tankistidele? Valitsus algatas seaduse ajakohastamiseks eelnõu
 • Kas teie üürileping sisaldab keelatud leppetrahvi või liiga suurt viivist?
 • Euroopa Liidu Parlament otsustas: rahapesu peab lõppema

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, oktoobri õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Juhiabid puutuvad oma töös igapäevaselt kokku erineva profiiliga inimestega ning tihtipeale ka erinevate emotsioonidega. Koolitaja Jaanus Kangur tuleb appi ning annab peatükis 7.5 head nõu, kuidas keerukatest situatsioonidest võitjana välja tulla.

Esmakordselt on juhiabi teabevarasse lisatud ka audio (veebis), mille leiate peatüki juurest, milles koolitaja Ene Seidla räägib toimetulekust konfliktsete olukordadega.

Teabevara uuendus

Edukas koosolek eeldab piisavat ettevalmistust, koosoleku head juhtimist ning järeltegevusi, mis tagavad kokkulepitud tegevuste elluviimise. Koosolekud on kulukad, arvestades kõikide kohalviibijate ajakasutust, seega on oluline veenduda, et iga inimene ja iga minut lisaks koosolekule väärtust.

Ametikohtumiste ja koosolekute korraldamine võib tunduda väga lihtne, ent me kõik oleme ilmselt osalenud koosolekutel, millel puudub kindel päevakava, mis läheb üle aja või tundub täieliku ajaraiskamisena. Hästi korraldatud ärikohtumine võib positiivselt mõjutada ettevõtte mainet või inimeste ja osakondade vahelisi suhteid. 

Kõigest lähemalt lugege Juhiabi teabevarast, peatükk 6.3.1 Ametikohtumiste korraldamine.

Õigusuudis

Septembrikuu õigusuudiste teemad

 • Riigikogu algatas eelnõu väikeinvestoreid kaitsvate sätete kasutuselevõtuks
 • Alates 1.09.2018 on äriühingud kohustatud esitama äriregistrile tegeliku kasusaaja andmed
 • Riigikohus täpsustas raieõiguse võõrandamise lepingu olemust ja alusetu rikastumise sätete kasutust

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, septembri õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Tööajaarvestus on üks nendest valdkondadest, kus tavad ja praktika muutuvad aeglaselt. Kaks peamist suunda selles vallas on täielik liberaliseerimine või täielik kontroll ja nende variatsioonid võivad eksisteerida ka ühe ettevõtte sees. Näiteks juhtkonnal on vaba graafik, aga tootmise töölistel on kolm rangelt reguleeritud töövahetust.

 • Täielik liberaliseerimine: ettevõte ei tunne huvi, kui kaua, millal ja kus töötaja oma tööd teeb. Haigused, puhkused jms ei mängi rolli nii kaua, kuni töö on õigeks tähtajaks tehtud. Töötaja saab kokkulepitud tasu kätte nii kaua, kuni ettevõte on tulemustega rahul.
 • Tugev kontroll: iga minut loeb ja eesmärk on saavutada 90% või suurem kontroll töötaja tegevuse üle. Millisele tegevusele ja millistele projektidele töötaja aega kulutab, on väga oluline. Tööajaarvestus ja tööajaanalüüs toimub pidevalt.

Loe lähemalt peatükist 8.10. Tööajaarvestus – ettevõtte ja töötaja vaheliste ausate suhete alus

Teabevara uuendus

Teabevara uues peatükis (8.9) räägib personalikonsultant ja coach Hanna Jõgi töötajate koolitamisest ja arendamisest.

Enamik organisatsioone koolitavad oma inimesi rohkemal või vähemal määral. Samas on ikka ja jälle kuulda nurinat, et koolitusest ei ole mingit kasu: „pärast koolitust on kõik varsti jälle tagasi nii nagu enne”. Koolitus iseenesest ei ole imevahend muutuste tekitamiseks – selleks on vaja rohkem pingutusi teha nii eeltöö kui ka järeltegevuse asjus ja eelkõige valida sobiv arendamisviis.

Teabevara uuendus

Korrektselt läbiviidud koosoleku juurde kuulub ka protokollimine. Protokoll võib olla:

 • sõnasõnaline (koosoleku käik salvestatakse);
 • kokkuvõttev (koosoleku käiku kirjeldatakse kokkuvõtlikult);
 • lühiprotokoll (protokollitakse päevakord ja vastuvõetud otsused).

Juhiabi teabevara uues täienduses peatükis 3.1.1 kirjeldab protokollimist lähemalt Helina Prints, lisatud ka protokolli näidis.

Õigusuudis

Juunikuu õigusuudiste teemad

 • Osaühingut eesmärgipäraselt mõjutanud isik peab osaühingule sellega tekitatud kahju hüvitama
 • Osaühingul on õigus nõuda juhatuse liikmelt ülemäärase tasu tagastamist
 • Osanike koosoleku teate kohaletoimetamise riski kannab osanik

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juuni õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Lehed