Juhiabi | Äripäeva teabevara
Valdkonna uudis

Alates 1. oktoobrist 2019 muutub kord, kuidas hüvitatakse tööandjatele osalise või puuduva töövõimega töötaja (sh töövõimetuspensionäri) ja alaealise töötaja puhkusetasu.

Siiani hüvitas sotsiaalkindlustusamet tööandjale igas kalendriaastas töölepinguseaduse järgi ette nähtud 35 kalendripäevasest põhipuhkusest seitsme kalendripäeva puhkusetasu. Seda tehti olenemata sellest, millal töötaja tööle asus või millal tuvastati tal osaline või puuduv töövõime.

Alates 1. oktoobrist 2019 hüvitatakse aga tööandjatele puhkusetasu tööle asumise ja töösuhte lõpetamise kalendriaastal võrdeliselt töötatud ajaga. Seega, kui töötaja ei ole töötanud terve kalendriaasta jooksul, peab tööandja kalendriaasta lõpus lähtuma puhkuse jäägi arvutamisel proportsionaalselt töötatud ajast.

Lisaks jõustus alates 1. juulist 2019 muudatus, mille kohaselt hüvitab sotsiaalkindlustusamet tööandjale puhkepäevade tasu ka juhul, kui puhkepäevad on töölepingu lõpetamisel kasutamata jäänud. Seaduse järgi peab tööandja väljateenitud, kuid kasutamata jäänud puhkusetasu töötajale hüvitama. Riik hüvitab omakorda selle tööandjale.

Lisaks osalise- või puuduva töövõimega töötaja ja alaealise töötaja puhkusetasule saab sotsiaalkindlustusameti vahendusel taotleda ka isapuhkuse, lapsepuhkuse, puudega lapse vanema lapsepuhkuse ja tasustatud hoolduspuhkuse eest makstud tasu ning lapse rinnaga toitmise vaheaegade eest säilitatud keskmise töötasu hüvitamist. Rohkem infot leiab sotsiaalkindlustusameti kodulehel.

Kirjutas: Piret Meemann, sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna nõunik

Uudis on refereeritud Tööandjate Keskliidu kodulehelt

Teabevara uuendus

Moodsad ettevõtted pakuvad oma töötajatele moodsa aja hüvesid nagu paindlik tööaeg, kodukontori ja kaugtöö võimalus, sportimine tööandja toetusel ja palju muud. Aga mida pakkuda neile töötajaile, kes kontoris kohapeal on? Kas ainult ergonoomiline töökeskkond on piisav? Tasuta kohv ja tee? Pinksilaud ja massaažitool kontorinurgas?

Kuidas elavdada tööelu vähese vaeva ja väikese eelarvega? Juhiabi teabevara peatoimetaja Sigrid Veskioja jagab peatükis 5.2.3 häid nippe, mida selleks tehakse Äripäevas.

Õigusuudis

Septembrikuu õigusuudiste teemad

  • Missugustel juhtudel on tegemist ettevõtte üleminekuga?
  • Kuidas toimub Ühendkuningriigi isikutega seotud käibe maksustamine pärast Brexitit?

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Septembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Taimi Elenurm jätkab siseettevõtluse teemal. 

Siseettevõtluse edendamiseks organisatsioonides on ettevõtluskõrgkooli Mainor ärijuhtimise eriala üliõpilaste arvates peamised viis tegurit:

  • juhtkonna toetus ja mitmekülgne teave ärivõimalustest ja väljakutsetest;
  • iseseisvuse võimaldamine ning rutiinse töö vähendamine;
  • aeg süvenemiseks, keskendumiseks ning parima tulemuseni jõudmiseks;
  • bürokraatlike kohustuste ja tehnilise töö delegeerimine toetavale tehnilisele personalile;
  • lisaressursside ja motivaatorite pakkumine siseettevõtlusega tegelejatele.

Loe lähemalt juhiabi teabevara peatükist 10.3.1

Veebiuudis

Teabevara oma raadiosaade „Teabevara tund” on olnud Äripäeva raadio eetris peagi juba aasta. Alates septembrist on „Teabevara tund” kavas uuel ajal, kaks korda kuus neljapäeviti kl 15.00. Järgmises saates 5. septembril kõneleb maksuteabevara koostööpartner Einar Rosin KPMGst pensionireformist. 

Juba eetris olnud saateid saate järelkuulata siin.

Teabevara uuendus

Mimesuguste firmaürituste planeerimisel ja korraldamisel on juhiabil sageli suurem või väiksem roll kanda ja mõnikord ongi üritused tema vastutada. Enne peo planeerimist tuleks mõelda ka  sellele, kas näiteks suvepäevad on üritusturundus, kuidas planeerida edukat üritust, millal pöörduda üritusturunduse agentuuri poole, kuidas kujuneb ürituse eelarve ja millal hakata üritust planeerima, milline peaks olema ürituse kutse ja mida teha, et üritus jääks meelde? Neile küsimustele vastavad Äripäeva saates Eve Peeterson üritusturundusagentuurist Orangetime ja Tanel Lillepalu üritusturundusagentuurist Jolos. Saatejuht on Uku Nurk.

Saate leiate peatüki 3.6.1. Nõuandeid peo korraldamiseks lõpust või klõpsates nupul Audio.

Teabevara uuendus

Kujutage ette olukorda, kus juht läheb kolmeks nädalaks puhkusele ja tema töö võtab üle juhiabi. Puhkusele mineval juhil on tema ametipositsioonist tulenev võim, mida juhiabil ei ole. Kui sellises meeskonnas juhtub olema „staar”, kes lubab endale ebameeldivat käitumist või vähest pingutamist, siis kuidas saaks juhiabi sellist inimest juhtida?

Peatükis 7.6. Kuidas juhtida, kui te ei ole juht? räägib koolitaja Kaido Pajumaa, mida taolises olukorras ette võtta.

Teabevara uuendus

 

Kuulake 2019. aasta kevadel toimunud Sekretäride päeva ettekannet, kus tööõnnespetsialist Tiina Saar-Veelmaa jagab sekretäridele põnevate mudelite ja praktiliste näidete läbi ideid, kuidas just nemad saavad olla ettevõtte tööõnne disainerid. Audio leiate peatüki 5.2. Inspireeriv töökeskkond lõpust või klõpsates juhiabi teabevara nupul Audio.

Teabevara uuendus

Kui tahta midagi uut teha, ei pea asutama uut ettevõtet, siseettevõtluse kaudu saab ideesid teostada senise tööandja vahendite ja toetusega. Siseettevõtlus annab võimaluse tööprotsesside, teenuste ja toodete parandamiseks ning täiustamiseks organisatsiooni sees töötajate endi ideede alusel.

Siseettevõtja eelistest ja võimalustest ärimaastikul kirjutab tööpsühholoog ja EEK Mainori lektor Taimi Elenurm peatükis 10.3.

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Juunikuu õigusuudiste teemad

  • Mis saab Ühendkuningriigist pärit Eesti elanikest pärast Brexitit?
  • Pikenevad tsiviilõiguslike nõuete aegumistähtajad
  • Riigikohus selgitas väljamakstud dividendide tagasivõitmise võimalusi täitemenetluses

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juunikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Lehed