Juhiabi | Äripäeva teabevara
Valdkonna uudis

Töötaja tervisemurede hulka kuulub kahjuks tihti seljavalu. Eesti tuntumaid neurolooge Katrin Gross-Paju kõneleb, miks seljavaluga pole mõtet EMOsse minna, kas mädarõika-meekompress aitab ning millal peaks pöörduma arsti poole. Saatekülaline on Eesti tuntumaid neurolooge Katrin Gross-Paju, vestlust juhib Violetta Riidas. 

Teabevara uuendus

Juhiabi on kindlasti üks tubli orgaaniline spämmifilter ja olulist infot ebaolulisest eristav ruuter, kuid säärase organisatsioonikeskmena saab temast ühtlasi häkkerite esmane saakloom. Võimalik, et just juhiabi on ettevõttes see inimene, kes kehtestab esmased küberturbe ja infokaitse reeglid alates sotsiaalmeedias suhtlemise käsulaudadest kuni info ligipääsureegliteni. Vahel on just juhiabi see, kes kontrollib, kas IT-poiss ikka on kõikvõimalikud augud ära lappinud.

Mida sealjuures silmas pidada, lugege infoturbe ekspertide ja IT Koolitus koolitajate Glen Simsoni ja Anto Veldre kirjutatud peatükist 2.9. Küberturvalisus juhiabi töös.

Õigusuudis

Märtsikuu õigusuudiste teemad

 • Eesti õiguskorda on jõudnud kindlustusühistud

 • Uuendatakse Eesti krediidiasutuste regulatsiooni

 • Vangistus ei tähenda ametikohustuste rikkumist

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Peatükk 9.5. Tööjõukulud on uuendatud ja varustatud värskete näidetega, lähtudes 2019. aata maksumääradest.

Õigusuudis

Veebruarikuu õigusuudiste teemad

 • E-riik nõuab lõpuks e-arveid

 • Rahvusvahelise kaubaveo vedaja teavitamata jätmine läheb kalliks maksma

 • Eesti on maailma suurima avatud kaubandustsooni liige

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, veebruari õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tauno Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

17.12.2018 jõustus ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus ja sellega seotud muudatused karistusseadustikus ning menetlusseadustikes. Seaduse eesmärk on Eesti õigusesse üle võtta sätted, mis sisalduvad ärisaladuse kaitse direktiivis 2016/943.

Seadusemuudatusest kirjutavad Advokaadibüroo Magnusson vandeadvokaadid Mirjam Võsu ja Rando Maisvee peatükis 8.7.6.

Õigusuudis

Jaanuarikuu õigusuudiste teemad

 • Välismaalased saavad asutada osaühingu välismaa pangakontoga

 • Tööandjal on uuest aastast kohustus kanda töötaja kohta töötamise registrisse lisaandmeid

 • Millistel juhtudel peab osanik hääletama majandusaasta aruande poolt?

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, jaanuari õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Gripiaeg on käes ja ka muud viirused kimbutavad töötajaid. Sellega seoses tekib rida küsimusi tööandjale. Kas kontoritöötajat võib maksuvabalt näiteks gripi vastu vaktsineerida? Aga puukentsefaliidi? Kas eksootilisse riiki komandeeringusse suunduva töötaja vaktsineerimine käib erisoodustuse alla? Millised dokumendid peavad olemas olema, et erisoodustust ei tuleks tasuda? Kõigest sellest lugege juhiabi teabevara uuest peatükist 5.1.9. Vaktsineerimise maksustamine.

Õigusuudis

Detsembrikuu õigusuudiste teemad

 • Kauaoodatud selgus tehnovõrkude õigusliku staatuse ja nende talumise tasu teemal

  Pikki aastaid on olnud ebaselge, kas tehnovõrgu rajatised on iseseisvad vallasasjad, kinnisasja olulised osad või mõne õiguse osad. Samuti on siiamaani puudunud tehnovõrgu talumise tasu reguleeriv kord. 1. jaanuaril 2019 jõustub asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus, mis toob kauaoodatud lahenduse tehnovõrgu talumise tasuga seotud probleemidele ning loob selgust tehnorajatiste õiguslikus seisundis.

 • Mida tähendab koondamise olukorras töötajale teise töö pakkumise kohustus?

  Riigikohus selgitas 21. novembri 2018. aasta otsuses number 2-16-708 põhjalikult muu hulgas seda, mida peab tööandja tegema juhul, kui ta lõpetab töölepingu erakorraliselt sel põhjusel, et töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu või muul töö lõppemise juhul (koondamine).

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, detsembri õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Rödl & Partner Advokaadibüroo advokaat Verner Silm räägib lahti töölähetuse ja lähetatud töötaja mõisted ning annab ülevaate, milliseid kulusid ja kui suures ulatuses hüvitatakse lähetusse saadetud töötajale. Lugege lähemalt peatükist 11.1.3.

Lehed