Juhiabi | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Kauaaegne inglise kelle õpetaja ja tõlk Ingrid Lepp täiendas inglisekeelsete ametikirjade näidiseid.
Korrektselt koostatud ja vormistatud kiri on nii ettevõtte kui ka kirja saatja visiitkaart.

Inglisekeelse ametisuhtluse kohta vaata lähemalt ptk-st 5.3.

Teabevara uuendus

Äripäeva „Juhiabi käsiraamatu” 62. täienduse kokkuvõte

Sel korral jagab Estraveli turundusjuht Janika Ritson Sulle näpunäiteid, kuidas turvaliselt ärireise korraldada.
Ärireisile minnes soovitakse keskenduda eesootavatele tööülesannetele ning on väga oluline, et reisiasjad oleksid korraldatud läbimõeldult. Janika jagab Sulle nõuanded, millest kinni pidades saad teha kõik endast oleneva selleks, et tööreis sujuks turvaliselt ka juhul, kui kõik ei lähe täpselt plaani järgi.

Kauaaegne inglise keele õpetaja ja tõlk Ingrid Lepp täiendas ingliskeelsete ametikirjade näidiseid.
Korrektselt koostatud ja vormistatud kiri on nii ettevõtte kui ka kirja saatja visiitkaart.

Tee rahuldustpakkuva töö juurde käib teadmiste ja enese mõistmise kaudu. Ei tähenda ju juhiabi amet midagi muud kui võimalust aidata teisel teha midagi, mida ta vajab.
Äripäeva juhiabi käsiraamat on teadmiste omandamisel Sinu abiline.

Palun kirjuta aadressil kasiraamat@aripaev.ee teemadest, millest soovid järgmistes uuendustes lugeda. Armas lugeja, käsiraamat on just Sinu nägu!

Ela oma tööelu põnevaks!

 

Kaunist kevadet ja suve

Kersti Sõõrumaa

käsiraamatu peatoimetaja

Teabevara uuendus

Andke teada, kuidas teile loetu meeldis!

Nüüd saate veebis iga peatüki lõpus valida, kas peatükk meeldis teile või mitte ja soovi korral lisada kommentaari, mida võiksime paremini teha.

Ootame teie tagasisidet!

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Mai Õigusuudiste teemad

 • 10. aprillil jõustusid autoriõiguse seaduse muudatused
 • Riigikohus selgitas, et kõik vahekohtu lahendid peavad läbima tunnustamismenetluse
 • Bitcoin`idega kauplemine allub rahapesuvastasele regulatsioonile ja riiklikule järelevalvele

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, mai Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

 

Autor annab nõu

Töötamise registris kaovad lähiajal seni kehtinud töötamise liigid

 • „KEHTETU Juhtimis- ja kontrollorgani liige tasudes kuumääralt SM”,
 • „KEHTETU VÕS leping tasudes kuumääralt SM”,
 • „KEHTETU Juhtimis- või kontrollorgani liige” ja „KEHTETU VÕS leping”.

Nende asemel hakkavad kehtima töötamise liigid

 • „UUS Juhtimis- või kontrollorgani liige” ja
 • „UUS VÕS leping”.

Seni kehtinud töötamise liigid liidetakse uute töötamise liikidega automaatselt ja tööandjad ise midagi muutma ei pea.

Kui soovite registreerida uusi töötajaid, siis valige e-maksuametis/e-tollis nende töötamise liikide korral „UUS Juhtimis- või kontrollorgani liige” või „UUS VÕS leping”. Failist laadides või masinliidese kaudu andmeid edastades tuleb kasutada veel vanade liikide ID-d.

NB! Alates 1. jaanuarist 2016 määratakse ravikindlustus uute töötamise liikide korral TSD-l deklareeritud sotsiaalmaksusumma alusel.

Töötamise registrist kaovad sotsiaalmaksu kuumääraga seotud töötamise liigid

Alates 2016. aastast juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikme ning võlaõigusliku lepingu (VÕS) alusel töötavatele inimeste ravikindlustuse algamine ja kestmine seotakse lahti töötamise registri (TÖR) kannetest – see hakkab sõltuma sotsiaalmaksu deklareerimisest deklaratsioonil TSD. 

Seoses sellega kaovad TÖRist sotsiaalmaksu kuumääraga seotud lepinguliigid:

 • juhtimis-, kontrollorgani liige tasudes kuumääralt SM
 • VÕS leping tasudes kuumääralt SM
 • viisa alusel – juhtimis-, kontrollorgani liikme tasu, tasudes kuumääralt SM
 • viisa alusel – VÕS leping, tasudes kuumääralt SM

Alles jäävad töötamise liikidena võlaõiguslik leping, juhtimis- ja kontrollorgani liikme leping ning samad liigid viisa alusel. Maksu- ja Tolliamet (MTA) asendab automaatselt TÖRis olevad kaotatavad töötamise liigid vastavalt allesjäävate liikidega nt „juhtimis-, kontrollorgani liikme tasu, tasudes kuumääralt SM” asendatakse töötamise liigiga „juhtimis- ja kontrollorgani liikme leping”.

Õigus ravikindlustusele

Õigus ravikindlustusele on ühe või mitme võlaõigusliku lepingu alusel teenustasusid ning juriidilise isiku juhtumis- ja kontrollorgani liikme tasusid saavatel isikutel, kelle eest üks või mitu juriidilist isikut deklareerivad sotsiaalmaksu ühes kuus kokku vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses ehk 2016. aastal 128,70 eurot kuus (11.01.2016 esitatavas TSDs 2015. a detsembri kohta 117,15 eurot).

Sotsiaalmaksu TSD-l deklareerimise kord ei muutu (VÕS-i lepingu ja juhatuse liikme puhul tekib sotsiaalmaksu kohustus juhul, kui tehakse tegelik väljamakse, mis ka deklareeritakse).

Pärast TSD saamist MTA esitab haigekassale deklareeritud andmed isikute kohta, kelle kohta on deklareeritud väljamakseid vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses, summeerituna kõigilt juhatuse liikme ja VÕS lepingu tasudelt.

Ravikindlustuse tekitab isikule haigekassa pärast MTA-lt andmete saamist järgmisel päeval.

Ravikindlustus peatub järgmisel päeval pärast isiku eest sotsiaalmaksu tähtpäevaks deklareerimata jätmist. Peatunud kindlustuskaitse jätkub järgmisel päeval pärast deklareeritud sotsiaalmaksu andmete laekumist haigekassasse.

Et vältida töövõtjate ja juhatuse liikmete ravikindlustuse katkemist, palutakse TSD deklaratsioonid esitada kindlasti õigel ajal!

Ravikindlustuse tingimuste muudatustega saab lähemalt tutvuda haigekassa kodulehel,
ravikindlustust puudutavates küsimustes pöörduda haigekassa infotelefonile +372 669 6630 või 16363.

Allikad: maksu- ja tolliamet ja sekretär.ee (12.04.2016)

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Aprilli Õigusuudiste teemad

 • 10. märtsil 2016 jõustusid võlaõigusseaduse muudatused
 • Riigikohus selgitas kinnisasja üürile, rendile või kasutusvaldusesse andmise maksuvabastust
 • Investorite isikuandmete avaldamine ajakirjanduslikul eesmärgil ei riku isiku põhiõigusi

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, aprilli Õigusuudised koostas Tark Grunte Sutkiene vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

E-kirjavahetuses näivad eesti ja inglise keele reeglid segamini olevat. Suurim eeskuju on olnud inglise keel oma reeglitega, kuid teise keele reeglitel on oma ajalugu, mis ei kattu kokkulepetega eesti keele kohta. Näiteks kui inglise keeles kirjutajatele on koma kasutamine kirja alguses ja lõpus selle keele loomulik osa, siis meil pole see reeglitega kooskõlas. Keeletoimetaja tuletab meelde, kuidas eesti keele reeglite järgi kirja algust ja lõppu vormistada (vt ptk 5.1.3).

Teabevara uuendus

Juhiabi eetikakoodeksi järgmine on soovitatav kõigile sekretäritöö tegijatele. Sekretäri-juhiabi töö on kutsetegevus, mis aitab organisatsioonil lahendada asjaajamise ja suhtlemise probleeme ja kindlustab ettevõtte edukuse.

Vaata uut ptk-d 1.2.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Märtsi Õigusuudiste teemad

 • 1. märtsil 2016 jõustus uus tarbijakaitseseadus, millega võeti üle Euroopa Liidu direktiiv tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise kohta
 • 10. veebruaril 2016 jõustus maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus
 • Riigikohtu halduskolleegium asus 25.veebruari 2016 kohtuasjas nr 3-3-1-96-15 seisukohale, et riigiasutustel ei ole õigust oma otsuste ja toimingutega viivitada ainult põhjusel, et teine haldusorgan seda taotleb
 • Riigikohtu tsiviilkolleegium käsitles 11. veebruari 2016 kohtuasjas nr 3-2-1-171-15 töövõtulepingu rikkumise tõendatavust ja tõendite hindamata jätmise tagajärgi

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, märtsi Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene vandeadvokaadid Tanel ja Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Käsiraamatusse on juhiabidele mõeldes kirjutatud levinumatest keelevigadest ja sellest, kuidas käänata välismaist firma-, inimese ja kohanime.

 

Lehed