Juhiabi | Äripäeva teabevara
Valdkonna uudis

Raamatupidamise käsiraamatu peatoimetaja ning BDO Eesti raamatupidamisteenuste juht Egle Vainula selgitab videoloengus, mida tõi raamatupidamise seaduse muudatus mikro- ja väikeettevõtjatele ning kuidas majandusaasta aruannete lühendatud vormi kasutada.

Kuigi võimalus väiksemas mahus majandusaasta aruandeid esitada on juba väike- ja mikroettevõtjatele teada, on siin mitmeid nüansse, mis võivad tekitada segadust ja niigi pingelist protsessi aeglustada.

Vaadake videoloengut siit.

Õigusuudis

Märtsi Õigusuudiste teemad

 • 2018. aastast on kindlustusandjatel täiendav kohustus kaitsta jaeinvestorit
 • Muudatused kalapüügiseaduses ja keskkonnatasude seaduses
 • Riigikohus muutis oma varasemat praktikat - abikaasade ühisomandisse kuuluvat kinnisasja saab kohtumenetluses koormata keelumärkega ka siis, kui võlgnik on vaid üks abikaasadest

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Google’is otsimine on info hankimisel igapäevane tegevus, kuid suurest infohulgast võib olla päris raske sobivaid tulemusi välja sõeluda. Peatükist 11.4.1 leiate kümme nippi, mis teevad otsimise kiiremaks ja täpsemaks.

Valdkonna uudis

Äripäev ja Sekretar.ee kutsuvad kõiki sekretäre, juhiabisid ning assistente meeleolukale igakevadisele suursündmusele SEKRETÄRIDE PÄEV 2017, mis toimub päev enne rahvusvahelist sekretäride päeva, 25.aprillil Tallinna Kultuurikatlas ja kannab pealkirja „ENESEKINDLALT KEVADESSE!“.

Vaata, mis ootab ees konverentsi külalisi!
http://www.sekretar.ee/uritused/2017/01/26/sekretaride-paev-2017

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Veebruari Õigusuudiste teemad

 • 1. jaanuaril jõustusid sotsiaalmaksuseaduse muudatused
 • 17. detsembril jõustusid Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse muudatused
 • Juhatuse liikme hoolsuskohustuse rikkumine ja äriühingule tekitatud kahju

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, veebruari Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Veebiuudis

Nüüdsest saate peatükke, mille lugemine teil ehk pooleli jäi või mida sagedamini vaja läheb, lemmikuks märkida. Seda saab teha, klõpsates avatud peatüki kohal oleval ribal Lemmikute ikoonil:

Lemmikuid saab kätte Lemmikute kaustast, mille saate avada vasakult menüüst, klõpsates tähekesel:

Lemmikute kaustas saate peatükke endale sobivasse järjekorda seada, lohistades neid hiirega peatüki ees asuvast ristikesest. Samuti saab lemmikuid kaustast kustutada. Pärast muudatuste tegemist klõpsake nupul Salvesta.

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Jaanuari Õigusuudiste teemad

 • Investeerimisfondide seaduse muudatused teevad Eesti fondituru investorite ja fonditeenuse pakkujate jaoks atraktiivsemaks
 • Mikro- ja väikeettevõtete majandusaasta aruannete koostamine muutub lihtsamaks
 • Välismaalaste Eestis töötamise piirangud muutuvad lihtsamaks
 • Riigikohus selgitas äriühingu osaluse kui pankrotivara valitsemise küsimusi

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, jaanuari Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Veebis on ilmunud juhiabi käsiraamat, mida on põhjalikult uuendatud.

 • Muutus käsiraamatu ülesehitus (vt sisukorda) ja välja jäi hulk aegunud materjali;
 • Lisandus tänapäeva juhiabile vajalikke teemasid, mida käsiraamatus varem ei olnud
  • uus alavaldkond on näiteks reisikorraldus, mille kirjutasid reisibüroo EstTravel praktikud;
 • Kuna nüüdne juhiabi pakub dokumendihalduse asemel teabehaldusteenust, lisasime käsiraamatusse suure alajaotise teabehalduse korraldamise kohta
 • Värskendatud on inglisekeelne kirjavahetus ja korrektne eestikeelne ametisuhtlus, mille
  • näited vastavad eesti kirjakeele normile ja seda normi tagavaile usaldusväärsetele allikatele (kirjakeele norm on määratud Eesti Keele Instituudi uusima õigekeelsussõnaraamatuga, Emakeele Seltsi keeletoimkonna otsustega ning keeletoimkonnas heaks kiidetud ortograafiareeglistiku, normatiivse käsiraamatu ja grammatikaga);
 • Suhtekorralduse, tööõiguse, personalitöö ja peatükk on ühendatud kommunikatsiooni-juhtimise, tööõiguse, personalitöö käsiraamatuga – seega jõuab juhiabini värske teave loetletud valdkondi kõige paremini tundvatelt praktikutelt, nagu
  • suhtekorralduse valdkonna suunajailt Eestis (kommunikatsioonijuhtimise käsiraamatu ja ajakirja Kaja peatoimetaja Annela Laaneots);
  • tööõiguse juristidelt (advokaadibüroo Derling OÜ ja vandeadvokaat Toomas Taube);
  • parimatelt personalijuhtidelt, värbajatelt ja organisatsioonikultuuri loojatelt (Sirli Spelman ja Marit Antik Talentor Estonia OÜ-st);
  • raamatupidamise osa on üle vaadanud

Käsiraamatusse on juhiabile kasulikku oskusteavet andnud kogemustega juhiabi nii era- kui ka avalikus sektoris, kahe ministri bürood juhtinud Kersti Sõõrumaa, Tallinna majanduskooli sekretäritöö osakonna juhataja Janne Kerdo, Riina Kütt sotsiaalministeeriumist, Evi Kikas (Tallinna majanduskooli raamatupidamise õpetaja), Jüri Truusa (Eesti Konsultantide Assotsiatsiooni president) ja paljud teised tunnustatud praktikud.

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Detsembri Õigusuudiste teemad

 • Käibemaksukohustuslasena registreerimise piirmäär tõuseb 40 000 eurole
 • Käibemaksupettuste vähendamiseks metallisektoris täiendatakse pöördmaksustamise regulatsiooni 
 • Euroopa Liidu liikmesriikide asutused hakkavad vastastikku tunnustama digiallkirju ja elektroonset identiteeti
 • Riigikohus: kahju hüvitamise nõude leppetrahviga kaetuks lugemisel peab kontrollima, kas leppetrahvi ja kahju hüvitamise eesmärk on kompenseerida sama kahju

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, detsembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus
Veebiuudis

Me uuendame praegu juhiabi käsiraamat sisu ja ülesehitust. Seoses sellega võite kogeda digikäsiraamatu struktuuris mõningat ebaloogilisust. Vabandame ajutise segaduse pärast!

Uue paberväljaande saadame kõigile tellijatele detsembri jooksul.

Lehed