Juhiabi | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Tööõiguse spetsialist Kristi Sild jagab veebiseminaril nõuandeid selle kohta, kuidas tegutseda siis, kui eriolukorra töökorralduse muutumise tõttu tuleb tööandjal töötaja töölepingut mis tahes põhjusel muuta. Samuti annab ta nõu, kuidas tööleping vajaduse korral ümber vormistada või näiteks koondamise puhul lõpetada.

Veebiseminari leiate juhiabi teabevara videote alt ja peatüki 8.5 lõpust.

Teabevara uuendus

Ligi 30-aastase staažiga Toyota Balticu assistent Ewa-Kaisa Plakk on kunsti poole kaldu kontorihaldjas, kes tunneb rõõmu oma tööst ja elust ning usub, et head sekretäri on raskem leida, kui keskpärast keskastmejuhti.

Teabevaras ilmunud intervjuus jagab ta oma mõtteid sekretäriametist ja selle eri külgedest: konfliktide lahendamisest, õppimisest, viisakusest ja läbisaamisest juhtidega. Lugege peatükist 1.6.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Maikuu õigusuudiste teemad

 • Juhtidele antakse lisaaega makseraskuste ületamiseks
   
 • Tuleviku äriühingu koosolekul saad hääletada reaalajas, olenemata asukohast
   

 • Kiire abi väikeettevõtjatele ja turismisektori ettevõtjatele
   

 • Kobarseadusega kriisi vastu
   

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Maikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vanempartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Eriolukorras käsitletavad õigusuudiste teemad

 • Töösuhted
  Töötasu ja koormuse vähendamine
  Kaugtöö tegemisega seotud kulud ja töölähetus
  Töötasu hüvitise saamise eeldused
   
 • Lepingulised suhted
  Vääramatu jõud
  Lepinguliste kohustuste vahekorra muutumine
   

 • Üürilepingud
   

 • Ühinguõigus
  Koosolekute korraldamine
   

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Aprillikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

Õigusuudis

Tööõiguse küsimustele vastavad Teabevara nõuandekeskuses LEXTAL-i spetsialistid

Seadus ütleb, et kui töötaja ei nõustu töötasu vähendamisega, on tal õigus tööleping üles öelda, teatades sellest viis tööpäeva ette. Kas töötajal on õigus tööleping üles öelda ainult nende seitsme kalendripäeva jooksul, mil ta peaks andma oma arvamuse töötasu vähendamise otsuse kohta peale vastava teate kätte saamist? Või kehtib selline õigus terve vähendatud töötasuga töötamise aja, ehk kuni kolm kuud?  

Tõlgendusi on erinevaid, aga levinuim ilmselt see, et  töötajale peab jääma mõistlik aeg, et kaaluda, kas ta nõustub eelseisva ajutise töötasu vähendamisega või mitte. Tööandja töökorralduslikke huve arvestades tuleb töötajal tööleping üles öelda vähemalt viis tööpäeva enne vähendatud töötasu kehtima hakkamist. 

Teabevara uuendus

Kriisi ajal on ladus ja tihe kommunikatsioon väga oluline. Leidub palju lahendusi, mis pakuvad võimalust luua tekstipõhiseid vestlusi mitme osapoole vahel (group chat). Ainult tekstipõhine vestlus jääb aga sageli liiga kuivaks ja emotsioonituks – puudub see, mida me tavavestluses mõistame nägemis- ja kuulmismeele abil.  IT-teenuseid pakkuva ettevõte CGI Eesti tarkvaraarhitekt ning ettevõtte sisekoolitaja Villu Roogna annab ülevaate videokoosolekute tasuta tarkvaradest peatükis 1.8

Õigusuudis

Tööõiguse küsimustele vastavad Teabevara nõuandekeskuses LEXTAL-i spetsialistid

Kuidas käituda olukorras, kui võõrtööjõud on läinud puhkusele, aga tööle naasta ei saa, kuna piirid on kinni?

Sellises olukorras oleks kõige mõistlikum sõlmida töötajaga kokkulepe kas tasustamata puhkuse vormistamiseks või lõpetada tööleping poolte kokkuleppel või lühendada kokkuleppel töölepingu tähtaega. Kuna olukord ei ole tekkinud töötaja süül, vaid vääramatu jõu tõttu, siis töölepingu erakorraliseks ülesütlemiseks alust ei ole. Vaieldav on ka tööandja õigus töötasu maksmisest kelduda, kuna TLS § 38 sätestab, et tööandja peab maksma töötajale keskmist töötasu mõistliku aja eest, mil töötaja ei saa tööd teha tema isikust tulenevalt, kuid mitte tahtlikult või raske hooletuse tõttu tekkinud põhjusel, või kui töötajalt ei saa töö tegemist oodata muul tema isikust mittetuleneval põhjusel.

 

Teabevara uuendus

Koondasime ühte peatükki vajaliku info, mida iga juhiabi võiks koroonaviirusest ja sellega seonduvast töökorraldusest teada. Loe lähemalt peatükist 5.1.11.

Teabevara uuendus

Kuigi kõigi meeli hoiab pinges koroonaviirusega seotu, ei saa päriselt unustada ka tavalisi tööga seotud asju.

Eesti Juhi Abi Ühingu esimees Janne Kerdo värskendas peatükki 2. Teabehalduse korraldamine.

Juhiabi teabevara uues peatükis 4.1.3 kirjutab Tallinna Majanduskooli eesti keele õppejõud Kristina Kask sellest, mida tasub kirjatööd tegeval inimesel komade kohta teada. Tekst on alapealkirjadega liigendatud, et oleks võimalik abi otsida just konkreetse vajaduse tekkides. Lisatud on hulk näitelauseid, mis peaksid aitama juhistest paremini aru saada ja neid meelde jätta. Kellelgi meist pole kirjutades nii palju aega, et pidevalt reeglitele mõelda, kirjutame ikka valdavalt nii, nagu käe sees või silma ees on.  

Teabevarasse on lisatud videoseminar  peatüki 11.1. Turvalise ärireisi korraldamine lõppu. Kuigi reisimise, sh ärireiside maailmas on seoses ülemaailmse viirusepuhanguga ärevad ajad, jõuame ju kõik kunagi normaalsusesse tagasi. 10 aasta ärireise korraldanud Gunvor Groupi reisikoordinaator Ruth Simpson jagab kasulikke nippe, kuidas soodsalt ja targalt ärireise korraldada.

 

 

 

Valdkonna uudis

Hea teabevara tellija! 

Äripäeva teabevara tiim pingutab iga päev, et tuua Teieni kõige usaldusväärsem ja olulisem info, mis aitab paremini praeguses kriisiolukorras toimida ja otsuseid langetada. Digiväljaandena on Teie teabevara alati vaid kliki kaugusel. Et vältida asjatuid riske, oleme eriolukorra lõpuni peatanud pabertäienduste saatmise neile, kes on selle võimaluse lisaks tellinud. 

Tuletame ka meelde, et tavapärasemast aktiivsemalt on töös e-nõuandekeskus, kus Teie küsimustele vastavad parimad pikaajalise kogemusega spetsialistid.

Oleme pidevalt toeks, et keerulised olukorrad tänu teabevarale kergelt lahenduse leiaksid.


Hoidke end ja oma tervist! 
Teie Äripäeva teabevara meeskond

Lehed