Juhiabi | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Juhiabi teabevara uues audiopeatükis 11.6 on külas Meriliis Kotkas ja Taavi Puuorg Eesti seiklusfirmast 360 KRAADI. Räägitakse erinevatest seiklusmatkadest ja ideedest, mida Eesti looduses ette võtta.

Teabevara uuendus

Juhiabi teabevara seekordne peatükk 5.1.12 keskendub puhtusele. See sõna on sel aastal saanud oluliselt rohkem tähelepanu kui kunagi varem. Kas õhk on puhas, kas ruum on puhas, kas see pind on puhas, kas mu käed on puhtad? Puhtus tähendab tervist. Nii nagu tervis ja ohutus on pugenud tööandjate väärtuspakkumistesse, nii on seal kanda kinnitamas ka puhtus. Täpsemalt kirjutab SOL Baltics OÜ personali- ja kvaliteedijuht Evely Gorobinski.

Teabevara uuendus

Juhiabi teabevara oktoobri peatükis tuleb juttu puhtusest. SOL Baltics OÜ Baltikumi personali- ja kvaliteedijuht Evely Gorobinsky kirjutab, kuidas on puhtus seotud tööandjate väärtuspakkumistega.

Novembris kirjutab Evelin Andrespok kommunikatsioonist virtuaalsete tiimidega.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Oktoobrikuu õigusuudiste teemad

  • Schrems II kohtuotsuse mõju Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelisele andmevahetusele

  • Kahju hüvitamine PRIA toetusest ilmajätmisel

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Oktoobrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Tihtipeale tuleb ette olukordi, et juriidilise isiku seadusjärgne esindaja, kes soovib teha tehingut, ei saa tehingu tegemises isiklikult osaleda ning seetõttu on vaja teha tahteavaldus, sest juriidilise isiku seadusjärgsel esindajal on samal ajal vaja viibida mujal. Sellise olukorra hõlbustamiseks (ehk tehingut teha sooviva isiku tegevuse hõlbustamiseks) on välja töötatud õigusinstituut, mida nimetatakse volituseks. Volitus on tehinguga antud esindusõigus, mis teeb võimalikuks tehingu tegemise esindaja kaudu. Kui esindajale on antud tehingu tegemiseks volitus ja esindaja teeb tehingu esindatava nimel, siis kehtib volituse alusel tehtud tehing esindatava suhtes täpselt selliselt, nagu oleks esindatav ise selle tehingu teinud.

Volikirja näidise leiate peatükist 2.3.7.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Septembrikuu õigusuudiste teemad

  • Väiksematel riigihangetel osalemine muudeti lihtsamaks
  • Kollektiivleping ei laiene automaatselt tööandjale 

  • Juhatuse liikme karistusõiguslik vastutus äriühingu kohustuste rikkumise eest

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Septembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Seekordses audiopeatükis tuleb juttu stressist – algab kool, puhkused on lõppenud, linn on taas täitunud ummikutega. Psühholoog, organisatsioonikultuuri disainer ja tööõnne uurija Tiina Saar-Veelmaa räägib, kuidas hakkama saada iseenda, pereliikmete, töökaaslaste ja ülemustega. Jutuks on ka ajutist leevendust pakkuvad sõltuvusained, nagu alkohol ja tubakas. 

Kuula uuest audiopeatükist 6.5.6.

Teabevara uuendus

Seekordses audiopeatükis räägib tunnustatud näitleja Ursula Ratasepp, miks ta otsustas minna Tallinna Ülikooli eripedagoogikat õppima. Saatest saab teada, miks minna eduka karjääri kõrvalt õppima ning mida annab enesetäiendamine küpsemas eas. Ursula Ratasepp räägib, miks ta usub elukestvasse õppesse ja kuidas tagada, et endaga igav ei hakkaks.

Kuula uuest audiopeatükist 8.12.

Teabevara uuendus

Paljudes ettevõtetes esineb niinimetatud passiivset kliendikesksust. See tähendab, et sõnades öeldakse, et klient on oluline, kuid küsimus, millistes tegevustes ühe või teise töötaja kliendikesksus väljendub, jääb tihtipeale vastuseta. 

Paljudes ettevõtetes käib pidev eesliini ja toetavate üksuste vaheline „lükka-tõmba” mäng. Üksused, kes iga päev klientidega töötavad, annavad endast parima. Siiski põrkuvad nad pidevalt ebaefektiivsete protsesside, toetavate üksuste nõrga toe või muude takistuste vastu. Paljudes ettevõtetes on klientide rahulolu näitaja seatud eesmärgiks vaid eesliinile. See tähendab, et rahulolunäitaja langedes öeldaks klienditeenindajatele: „Võtke midagi ette!” 

Kas ettevõte, kus mingi osa töötajatest on passiivselt kliendikesksed, saab tegelikult kliendikeskselt toimida? Sellest kirjutab juhiabi teabevara peatükis 11.5. Kliendikesksuse arendus OÜ asutaja ja konsultant Katri Rohesalu.

Teabevara uuendus

1. juulist 2020 hakkas kehtima uus vanemahüvitiste liik: isa täiendav vanemahüvitis. Sellega kaasneb töötavatele isadele 30-päevane isapuhkus oma tööandja juurest. Samast kuupäevast alates muutus paindlikumaks ka vanemahüvitiste maksmise periood. Vanemahüvitise maksmist saab vastavalt vanema soovile kalendrikuude kaupa peatada ja jätkata.

Mida peab isapuhkustest ja hüvitistest teadma ning kuidas saab vanemahüvitiste maksmist peatada ja jätkata lugege täpsemalt Juhiabi teabevara peatükist 8.11. Vanemahüvitised.

Lehed