IT juhtimine | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Tänapäeva inimesel on kontod kümnetes erinevates süsteemides, millest osad pakuvad võimalust süsteemi sisse logida turvaliselt ID-kaardiga, mobiil-ID-ga või mõne muu vahendiga, kuid enamus süsteeme nõuavad kasutajanime ja parooli kasutamist. Kasutaja peab suutma iga süsteemi jaoks luua unikaalse parooli, kuid tihti ei suuda tavakasutaja täita turvalise parooli loomiseks esitatud nõudeid. Üheks võimaluseks praeguste paroolikeerukuse nõuetega kõigi oma töö- ja eraeluliste kontode puhul (keskmisel kasutajal on üle 190 erineva parooli) toime tulla, on kasutada paroolihaldurit. Töökontode puhul on selleks vaja tööandja nõusolekut.

Paroolihaldurist lähemalt lugege Ats Onemari kirjutatud peatükist 2.4.8. Paroolihaldur.

Teabevara uuendus

Riik tahab alates 1. juulist saada kaupade ja teenuste eest vaid e-arveid. Miks ta seda tegi? Aga sellepärast, et aega ja raha kokku hoida ning liikuda Põhjamaadega samas trendis. Selle käiguga käivitas riik arvelduse innovatsiooni, lõpetades paberi ja arvete sissetoksimise ajajärgu.

Kuulake peatüki „Majandustarkvara mõiste ja pakkujad“ juurde lisatud videot Mait Sooaru ettekandest 2019. aasta finantskonverentsilt. Videoni jõuate hõlpsalt ka lehekülje päises asuval videonupul klõpsates.
 

Teabevara uuendus

Turvanõrkuste haldus on info- ja küberturvalisust tõstev IT-halduse protsess, kus kontrollitakse taristu perimeetris olevaid ja võrku ühendatud seadmeid teadaolevate turvanõrkuste vastu või kontrollitakse perimeetrit ennast. Turvanõrkuste tuvastamisel võetakse piisavalt olulised neist töösse ja võimalusel kõrvaldatakse või leitakse muu viis nende turvanõrkuste ärakasutamise takistamiseks või raskendamiseks.

Täpsemalt lugege peatükist 2.4.7. Turvanõrkuste haldus

Teabevara uuendus

Infotehnoloogia osakaal ja ärikriitilisus on tänapäeva äritegevuses üha enam kasvanud. Santa Monica Networksi tehnoloogiajuht Erki Kimber ja Elisa ärikliendiüksuse juht Margus Vaino arutlevad, millal lahendada IT-küsimused oma vahenditega ning millal on mõistlik IT-haldus teenusena sisse osta. Saatejuht on Indrek Kald.

https://teabevara.ee/et/app/it-juhtimine/it-strateegiline-juhtimine

 

 

Õigusuudis

Maikuu õigusuudiste teemad

  • Muudetakse tulumaksusoodustuste nimekirja pääsemise protseduuri
  • Karmistati vahekohtu otsuse sundtäitmise läbiviimist
  • Kuidas teha tühise osanike otsuse asemel uus, kehtiv otsus

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, maikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis

Aprillikuu õigusuudiste teemad

  • Töölepingus sisalduva konkurentsipiirangu kehtivus

  • Uuendatakse võimalusi kaubamärkide kaitsmiseks

  • Osaniku vastu nõude esitamine ei eelda osanike otsust

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Kui kulukas on asjade interneti kasutuselevõtt? Äripäeva raadios tuli juttu ettevõtete protsesside digitaliseerimisest asjade interneti ehk võrku ühendatud sensorite, andurite ja seadmete abil. Samuti oli teemaks IT-teenuste sisseostmine firmasse – mis olukorras seda teha ja millal mitte. Teemadest rääkisid Elisa äriarenduse osakonna juht Merli Üle ja ärikliendiüksuse juht Margus Vaino. Kuulake saadet peatüki 1.1.3 lõpust.

Teabevara uuendus

Tänapäeval salvestavad logisid enamik võrgus asuvaid seadmeid. Logid on sageli salvestatud seadmesse ja neid saab seadmes ka vaadata. Selleks et kogu võrgus toimuvast ülevaade saada, tuleb analüüsida paljude erinevate süsteemide logisid. Vähegi suurema võrgu puhul on see keeruline ja mõistliku ajakuluga peaaegu võimatu.

Siin tuleb appi spetsiaalne turbeinfo ja -sündmuste halduse lahendus – security information and event management ehk SIEM, mis võimaldab koguda eri allikates loodud logid ühte süsteemi, et saada ülevaade ning analüüsida terviksüsteemis toimuvaid turvasündmusi ehk hallata logisid keskselt ja mugavalt. SIEM-il on peamiselt kaks eesmärki: pakkuda organisatsioonile keskset ja turvalist logimist ja raporteerimist ning aidata tuvastada, analüüsida ja pehmendada turvaintsidente. 

Lugege pikemalt peatükist 2.4.6.

Õigusuudis

Märtsikuu õigusuudiste teemad

  • Eesti õiguskorda on jõudnud kindlustusühistud

  • Uuendatakse Eesti krediidiasutuste regulatsiooni

  • Vangistus ei tähenda ametikohustuste rikkumist

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Süsteemi logi on süsteemis toimunud sündmuste kronoloogiline salvestus. Korralike logide põhjal on võimalik tuvastada, mis on süsteemis toimunud ja kes on süsteemis mingisuguseid tegevusi teinud. Logisid kasutatakse erineval eesmärgil, tüüpilised logide kasutusvaldkonnad on infoturbe tegevused, süsteemide arendusel süsteemis toimuvate protsesside mõistmine ja probleemide lahendamine ning süsteemide testimine. Logisid saab kasutada ka ebatüüpiliselt, näiteks äri tööprotsesside analüüsiks: kus on pudelikaelad, kus kulutatakse kõige rohkem aega või kus midagi dubleeritakse. Lugege logidest ja logimisest pikemalt peatükist 10.13.

Peatükis 2 on ka uus raadiosaade, kus räägiti küberhügieenist. Selleks et ettevõtetelt raha välja petta, võivad küberkurjategijad kasutada nii keerulisi kui ka primitiivseid skeeme, mängides eelkõige inimliku eksimuse peale. Arutleti, millised on nõuanded, kuidas kaitsta enda ettevõtet selle vastu, et ühel hetkel on raha kontolt läinud või tuleb info päästmiseks mingi summa välja käia. Samuti räägiti sellest, milliseid skeeme petturid praegu õngitsemisel kasutavad.

 

Lehed