IT juhtimine | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Janne Kuklase (Security Software OÜ / CYBERS) keskendub peatükis 2.9.1 töötajate igapäevasele kontrollimisele ja jälgimisele ning selle seosele töötajate privaatsusega. Juttu tuleb jälgimise eesmärgipärasusest ja vajalikkusest, võttes arvesse võimalikke piiranguid ja lahendusi. Teema on muutunud aktuaalseks, kuna isikuandmete kaitse üldmääruse nõuete täitmiseks tuleb ettevõtetel sageli teha ümberkorraldusi oma äriliste eesmärkide saavutamisel.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Märtsikuu õigusuudiste teemad

 • Täiendav vaba päev töötajatele võib tekitada lisakulu tööandjale
 • Võlausaldaja nõudeõiguse ulatus ühisvara jagamisel täitemenetluses
 • Natura looduskaitsealal ehitamise võimalikkus

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Märtsikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Valdkonna uudis

Lepinguõiguse küsimustele vastab Teabevara nõuandekeskuses advokaadibüroo Kaarma&Kaldvee

Kas Weeblys loodud koolitusmaterjalid on autoriõiguse objekt, kui töötaja on loonud sisu tööandja palvel, kuid teinud seda oma isiklikult kontolt?

Töötaja isikliku konto kaudu tööülesande täitmine on töövahendi valik tööandja antud ülesande täitmiseks ega mõjuta autoriõiguse põhimõtteid. Ehk vaatamata sellele, millise vahendiga töötaja tööandja antud ülesande täitis, siis kui tegemist on otseselt töötaja tööülesande täitmisega, lähevad tööandjale teoste varalised õigused automaatselt üle. Teoste isiklikud õigused jäävad aga töötajale ning isiklike õiguste tööandjale kasutada andmiseks on vajalik sõlmida litsentsileping. 

Teabevara uuendus

Isikuandmed on inimese füüsilised, füsioloogilised, geneetilised, vaimsed, majanduslikud, kultuurilised ja sotsiaalsed tunnused. Selliseid andmed koguvad ja töötlevad ka tööandjad – nende hulka kuuluvad ka näiteks töötaja isikukujutis (foto) ja andmed sissetuleku kohta (palgaandmed). Isikuandmete töötlemiseks peab tööandjal olema õiguslik alus, milleks võib olla: nõusolek, lepingu täitmine või lepingueelsed taotlused, juriidiline kohustus, eluliste huvide kaitse, avalikes huvides ülesande täitmine või õigustatud huvi.

Peatükis 11.4.4 toob jurist Toomas Seppel välja töötaja isikuandmete töötlemise tüüpjuhtumid. Iga tegevuse juures on selgitus, mis on töötlemise õiguslik alus ja kui kaua võib vastavaid isikuandmeid säilitada. 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Veebruarikuu õigusuudiste teemad

 • Euroopa Liit lihtsustab Eesti toodete viimist liidu liikmesriikide turgudele
 • Tarbijakaitseseaduse muudatused soosivad ausaid ettevõtjaid ning tugevdavad tarbija huvide kaitset
 • Äriühingu põhjendamata väljamaksed ei ole kinge, kui saadakse vastusooritus

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Veebruarikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vandeadvokaat Tauno Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Saade keskendub seekord infotehnoloogia TOPile. See on sektor, mis aina kasvab ja kasvab, kus palgad on legendaarsed ja kasumid ulmelised. IT-sektor on Eesti eduloo vedur, ent kui kaua see meid veel jaksab vedada? Selle sektori ettevõtjatel on igatahes küllalt põhjusi enesekindel olla. Stuudios on Anton Altement idufirmast Polybius Foundation, Urmas Kõlli Datelist ja Joel Zernask KPMGst. Saatejuht on Äripäeva Infopanga konkurentsiraportite projektijuht Sigrid Kõiv.

Audio leiate 1. peatüki lõpust või audiote alt.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Jaanuarikuu õigusuudiste teemad

 • Sellest aastast on maksuhalduril õigus erandjuhtudel vähendada ajatatavalt maksuvõlalt tasumisele kuuluvat intressi tagasiulatuvalt 
 • Käesolevast aastast pikeneb füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg
 • Riigikohus selgitas, mida saab pidada osaühingu juhatuse liikme tagasikutsumist õigustavaks mõjuvaks põhjuseks

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Jaanuarikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis

Detsembrikuu õigusuudiste teemad

 • Maksuvõla kasvavad intressid jäävad endist juhatuse liiget kummitama
 • Lähitulevikus muutub kaupade müügiga seonduv regulatsioon
 • Sportlastest töötajate sotsiaalsed garantiid ja maksud

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Detsembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK jurist Tarvi Salu.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

Teabevara uuendus

Küpsised muudavad veebilehtede kasutuse kiiremaks ja lihtsamaks – näiteks oleks ilma küpsisteta väga raske täita ostukorvi või mäletada kasutaja eelistusi. Küpsiseid kasutatakse veebilehe külastajate tuvastamiseks, veebilehe kohta statistika pidamiseks ja veebilehe funktsionaalsuse parandamiseks. Kuna küpsiste abil on võimalik jälgida ka kasutaja liikumist veebis, siis kasutatakse neid sageli sihitud reklaami pakkumiseks.

Kuigi küpsised on vältimatult vajalikud veebisaidi põhifunktsioonide tagamiseks, siis võivad küpsised endast kujutada ka arvestatavat privaatsusriski kasutajale või turvariski veebilehele (manipulatsioonid). Kuna veebilehe omanik vastutab oma veebilehe kasutajate andmekaitse tagamise eest, siis tuleks korrastada ning seadusega kooskõlla viia ka küpsiste kasutamine.

Küpsiste kasutamise õiguslikust poolest kirjutab advokaadibüroo Hedman Partners jurist Silja Hundt peatükis 11.4.3. Peatükile on lisatud ka audiofail, kus Teabevara tunni saates arutletakse samal teemal.

Teabevara uuendus

Kui on toimunud turvaintsident, siis:

 • Ärge sattuge paanikasse.
  Kõik puudutatud isikud peaksid säilitama rahu ning vältima abimeetmete kasutamisel liigset kiirustamist.
 • Tegutsege süstemaatiliselt.
  Ebareeglipärasuste esinemisest tuleks viivitamata teavitamisplaani järgi teada anda.
 • Ärge hakake midagi varjama.
  Vastumeetmeid tohib rakendada alles pärast seda, kui pädevad osapooled on andnud vastava korralduse. Kahjude minimeerimiseks tuleb kogu taustteave edastada ilustamata kujul ja ausalt.
 • Hinnake kahju ulatust.
  Koostada tuleks esimene isiklikel kogemustel põhinev hinnang selle kohta, milline võiks olla kahju võimalik suurus, hiljem avalduva kahju suurus, kes on potentsiaalselt puudutatud isikud organisatsiooni sees ja väljaspool ning millised on olukorra võimalikud tagajärjed.
 • Ärge jagage infot kolmandatele isikutele ilma vastutava isiku loata.

Security Software OÜ infoturbe spetsialist Helena Jürgenson annab peatükis 2.5.2.6 ülevaate käitumisest turvaintsidendi korral, alustades turvaintsidendi ennetamisest ja äratundmisest kuni teavitamise, lahendamise ja tagajärgede likvideerimiseni.

Lehed