IT juhtimine | Äripäeva teabevara
Õigusuudis

Maikuu õigusuudiste teemad:

 • Euroopa Liit muudab ettevõtete loomist ja ümberkorraldamist mugavamaks
 • Huvide konflikt riigihankes ei tähenda pakkuja automaatset väljaarvamist
 • Kui kiiresti peab pankrotimenetluses esitama nõude tunnustamise hagi?

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, mai õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Euroopa Parlamendi heaks kiidetud isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR – general data protection regulation) jõustus 24. mail 2016 ja seda hakatakse kohaldama pärast kaheaastast üleminekuaega ehk alates 25. maist 2018. Määrus asendab seni kehtinud andmekaitsedirektiivi ja on ühtlasi otsekohalduv, mis tähendab, et määrus hakkab asendama mh seni kehtinud Eesti isikuandmete kaitse seadust. Olulisematest muudatustest saate lugeda peatükist 11.4.1.

Õigusuudis

Aprillikuu õigusuudiste teemad:

 • 1. juunil jõustub uus autoveoseadus
 • Kooskõlastamisele saadeti isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadus
 • Riigikohus selgitas üüri tõstmise regulatsiooni

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tauno Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 1999/93/EÜ elektroonilisi allkirju käsitleva ühenduse raamistiku kohta (edaspidi: e-allkirja direktiiv) võeti vastu 1999. aastal ja sellega püüti reguleerida elektrooniliste allkirjade õiguslikku tunnustamist ja sertifitseerimisteenuste osutajate akrediteerimist, samuti edendada elektrooniliste allkirjadega seotud toodete koostoimet. Liikmesriigid rakendasid e-allkirja direktiivi väga erinevalt ja tihti puudus liikmesriikides poliitiline tahe, et nimetatud valdkonda riigi sees arendada. E-allkirjastamisest ja e-tehingutest saate lugeda peatükist 11.5.2.

Õigusuudis

Märtsikuu õigusuudiste teemad:

 • Tulemas on uus küberturvalisuse seadus
 • Haldusmenetlus muutus ajakohasemaks
 • Riigikohus selgitas, millistel juhtudel ei pea juhatus osanikule teavet andma

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Iga algatatav projekt on seotud riskidega. Võime kasutusele võtta kõikvõimalikud meetmed, kuid täielikult riskivabaks ei õnnestu muuta ühtegi projekti. Ikka ja jälle selgub, et kavandatud rahaga ei ole võimalik projekti edukalt lõpetada, tähtajad nihkuvad, lepingupartnerid ei täida õigel ajal kohustusi, projekti eesmärki ei õnnestu saavutada jms. Projekti riskijuhtimisest saate lähemalt lugeda peatükist 3.7.3.

Õigusuudis

Veebruarikuu õigusuudiste teemad:

 • Suurendati töövaidluskomisjoni pädevust
 • Täienes makseteenuste osutamise regulatsioon
 • Töölepingu kirjaliku vormi järgimata jätmisel on õigused ka tööandjal

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, veebruari õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Virtuaalsete meeskondade tekkele on tugeva tõuke andnud eelkõige info- ja kommunikatsioonitehnoloogia areng. Teine oluline mõjutaja on üleilmastumine ja ettevõtete ning organisatsioonide piiriülene tegevus. Virtuaalsus on igapäevaelu osa ja sageli ei kohtuta projektimeeskonna liikmetega päevade kaupa. Vahetu suhtlus puudub, kontakti saadakse telefoni, e-posti, Skype’i või muu suhtluskeskkonna abil. Siiski peab meeskond koostöös jõudma käegakatsutava tulemuseni. Lähemalt saab lugeda uuest peatükist 9.1.2.

Õigusuudis

Jaanuarikuu Õigusuudiste teemad: 

 • Äriühingut saab edaspidi juhtida välismaalt
 • Suureneb reisijate kaitse reisiteenuste kasutamisel
 • Liisinguvõtjal on samasugune õigus esitada nõue kahju tekitanud isiku või tema kindlustusandja vastu nagu liisinguandjal

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, jaanuari Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

IT juhtimise teabevara uut täiendust saab veebis juba lugeda. 

Seekord lisandusid järgmised teemad:

 • ptk 2.2.9. Inimeste häkkimine: sotsiaalmanipulatsiooni ründed IT-maailmas
 • ptk 11.5.11. Litsentsileping
 • ptk 11. Lisa 1. Litsentsilepingu näidis (avaldatud ainult veebis)
 • ptk 11. Lisa 2. Litsentsilepingu näidis vene keeles (avaldatud ainult veebis)

Lehed