IT juhtimine | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Maarja Pild ja Maarja Lehemets Triniti advokaadibüroost räägivad e-äri tähtsamatest õiguslikest aspektidest, sealhulgas kolmest dokumendist, mis peavad e-kaupmehe või teenusepakkuja veebilehel kindlasti olema ja sellestki, miks e-poes maksma viiva nupul ei tohi seista „Kinnita tellimus“. Äripäeva saadet juhib Karl-Eduard Salumäe.

Audio leiate IT juhtimise audiote alt või peatüki 11.3. E-kaubandus lõpust.

Teabevara uuendus

IT juhtimise teabevara uues peatükis tutvustab AgileCoach.ee sõltumatu konsultant ja sertifitseeritud Scrum Master Merle Randlepp agiilset tarkvaraarendust toetavaid tööriistu. Sobiva tööriista valimisel tuleb jälgida, et tarkvara ei jääks n-ö kitsaks kingaks ega hakkaks pärssima agiilset mõtteviisi ja kultuuri. Teiselt poolt on oluline, et tarkvara ei uputaks kasutajaid üle ebaolulise funktsionaalsusega, mida meeskond oma töös ei plaani kunagi kasutada. Agiilseks arenduseks sobiva projektihalduse tarkvara valik on lai ja mitmekesine ning leidub ka tasuta versioone, mis sobivad väikestele tiimidele. Kõigest lähemalt loe siit.

Järgmises uuenduses kirjutab CVO Recrutimenti värbamispartner Heleen Anderson sihtotsingust ja closing’ust IT spetsialistide värbamisel.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Juunikuu õigusuudiste teemad

 • Plaanitakse ulatuslikke muudatusi kehtivasse pankrotiseadusesse
 • Arvutivõrgu abil sõlmitud lepingute tõendamine
 • Ärisaladusena käsitatav info

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Juunikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Teabevara tunnis käisid külas infoturbe analüütik Ats Onemar Cybersist ja sama firma tehniline juht Aleksei Zjabkin. Saate teemaks oli pilveteenuste olemus ja turvalisus. Kasutajatena puutume pilveteenustega iga päev kokku, kui siseneme internetti. Saates räägitakse, mida peaks teadma, et end sealt turvaliselt tunda ja millega tuleks arvestada ettevõtetel, et tagada andmete turvalisus pilveteenust kasutades.

Saate leiad peatüki 10.8.1 lõpust.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Maikuu õigusuudiste teemad

 • Juhtidele antakse lisaaega makseraskuste ületamiseks
   
 • Tuleviku äriühingu koosolekul saad hääletada reaalajas, olenemata asukohast
   

 • Kiire abi väikeettevõtjatele ja turismisektori ettevõtjatele
   

 • Kobarseadusega kriisi vastu
   

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Maikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vanempartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

 

Teabevara uuendus

IT arenduses in kasutusel on mitmeid agiilseid meetodeid: Scrum, Kanban, XP (Extreme Programming), Lean, Crystal, FDD (Feature Driven Development), eri meetodite omavahelised hübriidid jne. Kaks enimlevinud meetodit on Scrum ja Kanban: eri uuringute andmetel on Scrumi kasutamise osakaal üle 50%, Kanbanil ja selle hübriididel u 15% ringis. Teabevara uues peatükis võrdleb neid AgileCoach.ee sõltumatu konsultant ja sertfifitseeritud Scrum Master (PSM I) Merle Randlepp.

Teabevara uuendus

Isikuandmete (GDPR) trahvidega on juba kaks aastat hirmu külvatud. Mis on juhtunud tegelikult, milliste rikkumiste eest on ettevõtteid karistatud ja mida õppida teiste vigadest? 2020. aasta veebruari seisuga on Euroopa Liidu liikmesriikides trahve määratud ligi kahesajale ettevõttele. Menetlusi on kordades rohkem, kuid otsuseid ei ole veel avalikastatud. Teeme ülevaate isikuandmete rikkumiste juhtumitest, mis on rikkumise põhjuseks ja kuidas oleks saanud vigu vältida. Fookus on rikkumistel, mis on põhjustatud tehnoloogia vale kasutuse või puudulike turvanõuete tõttu.

Veebiseminari viib läbi advokaadibüroo Hedman Partners vandeadvokaat Toomas Seppel.

Veebiseminari leiate IT juhtimise videote alt või peatüki 11.4.1. Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR) lõpust.

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Eriolukorras käsitletavad õigusuudiste teemad

 • Töösuhted
  Töötasu ja koormuse vähendamine
  Kaugtöö tegemisega seotud kulud ja töölähetus
  Töötasu hüvitise saamise eeldused
   
 • Lepingulised suhted
  Vääramatu jõud
  Lepinguliste kohustuste vahekorra muutumine
   

 • Üürilepingud
   

 • Ühinguõigus
  Koosolekute korraldamine
   

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Aprillikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

Õigusuudis

Tööõiguse küsimustele vastavad Teabevara nõuandekeskuses LEXTAL-i spetsialistid

Seadus ütleb, et kui töötaja ei nõustu töötasu vähendamisega, on tal õigus tööleping üles öelda, teatades sellest viis tööpäeva ette. Kas töötajal on õigus tööleping üles öelda ainult nende seitsme kalendripäeva jooksul, mil ta peaks andma oma arvamuse töötasu vähendamise otsuse kohta peale vastava teate kätte saamist? Või kehtib selline õigus terve vähendatud töötasuga töötamise aja, ehk kuni kolm kuud?  

Tõlgendusi on erinevaid, aga levinuim ilmselt see, et  töötajale peab jääma mõistlik aeg, et kaaluda, kas ta nõustub eelseisva ajutise töötasu vähendamisega või mitte. Tööandja töökorralduslikke huve arvestades tuleb töötajal tööleping üles öelda vähemalt viis tööpäeva enne vähendatud töötasu kehtima hakkamist. 

Teabevara uuendus

Leidub palju lahendusi, mis pakuvad võimalust luua tekstipõhiseid vestlusi mitme osapoole vahel (group chat). Ainult tekstipõhine vestlus jääb aga sageli liiga kuivaks ja emotsioonituks – puudub see, mida me tavavestluses mõistame nägemis- ja kuulmismeele abil. Eriti kriisi ajal on kõikide tööde juures ladus ja tihe kommunikatsioon kõige olulisem. IT-sektori töötajatele on videokoosolekud ja -nõupidamised juba aastaid olnud igapäevase elu osa. IT-teenuseid pakkuva ettevõte CGI Eesti tarkvaraarhitekt ning ettevõtte sisekoolitaja Villu Roogna annab ülevaate videokoosolekute tasuta tarkvaradest peatükis 1.8

Lehed