IT juhtimine | Äripäeva teabevara
Õigusuudis
Õigusuudise teade

Jaanuarikuu õigusuudiste teemad

 • Sellest aastast on maksuhalduril õigus erandjuhtudel vähendada ajatatavalt maksuvõlalt tasumisele kuuluvat intressi tagasiulatuvalt 
 • Käesolevast aastast pikeneb füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg
 • Riigikohus selgitas, mida saab pidada osaühingu juhatuse liikme tagasikutsumist õigustavaks mõjuvaks põhjuseks

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Jaanuarikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis

Detsembrikuu õigusuudiste teemad

 • Maksuvõla kasvavad intressid jäävad endist juhatuse liiget kummitama
 • Lähitulevikus muutub kaupade müügiga seonduv regulatsioon
 • Sportlastest töötajate sotsiaalsed garantiid ja maksud

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Detsembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK jurist Tarvi Salu.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

Teabevara uuendus

Küpsised muudavad veebilehtede kasutuse kiiremaks ja lihtsamaks – näiteks oleks ilma küpsisteta väga raske täita ostukorvi või mäletada kasutaja eelistusi. Küpsiseid kasutatakse veebilehe külastajate tuvastamiseks, veebilehe kohta statistika pidamiseks ja veebilehe funktsionaalsuse parandamiseks. Kuna küpsiste abil on võimalik jälgida ka kasutaja liikumist veebis, siis kasutatakse neid sageli sihitud reklaami pakkumiseks.

Kuigi küpsised on vältimatult vajalikud veebisaidi põhifunktsioonide tagamiseks, siis võivad küpsised endast kujutada ka arvestatavat privaatsusriski kasutajale või turvariski veebilehele (manipulatsioonid). Kuna veebilehe omanik vastutab oma veebilehe kasutajate andmekaitse tagamise eest, siis tuleks korrastada ning seadusega kooskõlla viia ka küpsiste kasutamine.

Küpsiste kasutamise õiguslikust poolest kirjutab advokaadibüroo Hedman Partners jurist Silja Hundt peatükis 11.4.3. Peatükile on lisatud ka audiofail, kus Teabevara tunni saates arutletakse samal teemal.

Teabevara uuendus

Kui on toimunud turvaintsident, siis:

 • Ärge sattuge paanikasse.
  Kõik puudutatud isikud peaksid säilitama rahu ning vältima abimeetmete kasutamisel liigset kiirustamist.
 • Tegutsege süstemaatiliselt.
  Ebareeglipärasuste esinemisest tuleks viivitamata teavitamisplaani järgi teada anda.
 • Ärge hakake midagi varjama.
  Vastumeetmeid tohib rakendada alles pärast seda, kui pädevad osapooled on andnud vastava korralduse. Kahjude minimeerimiseks tuleb kogu taustteave edastada ilustamata kujul ja ausalt.
 • Hinnake kahju ulatust.
  Koostada tuleks esimene isiklikel kogemustel põhinev hinnang selle kohta, milline võiks olla kahju võimalik suurus, hiljem avalduva kahju suurus, kes on potentsiaalselt puudutatud isikud organisatsiooni sees ja väljaspool ning millised on olukorra võimalikud tagajärjed.
 • Ärge jagage infot kolmandatele isikutele ilma vastutava isiku loata.

Security Software OÜ infoturbe spetsialist Helena Jürgenson annab peatükis 2.5.2.6 ülevaate käitumisest turvaintsidendi korral, alustades turvaintsidendi ennetamisest ja äratundmisest kuni teavitamise, lahendamise ja tagajärgede likvideerimiseni.

Teabevara uuendus

Ennustatakse, et aastal 2021 on globaalses võrgus rohkem asjade interneti ehk IoT seadmeid kui mobiiltelefone ja isiklikus kasutuses arvuteid kokku. Ja 70% neist seadmeist on ühendatud mobiilsidevõrku. Milleks me asjade internetti vajame ning kuidas seda äris ära kasutada, räägivad „Äritehnoloogia saates“ telekomi valdkonna idufirma 1oT kaasasutaja ning juht Märt Kroodo ja Elisa Eesti äriarenduse osakonna juht Merli Üle.

Selle saate ja teised IT juhtimise teabevara audiod leiad siit.

Õigusuudis

Novembrikuu õigusuudiste teemad

 

 • Uuendati rahvusvaheliste sanktsioonide seadmise regulatsiooni
 • Riigikohus seletas kinkelepingute staatust täitemenetluses
 • Riigikohus selgitas, et töötajal on õigus nõuda tööandjalt tööõnnetuse hüvitise saamiseks toimingute tegemist

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Novembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Mobiilsed seadmed (telefonid, tahvelarvutid, aga ka sülearvutid) võimaldavad mugavalt tööasjadega kursis olla või teha tööd kontorist eemal. See on tänapäeval aina laienev trend, kuid andmete turvalisuse tagamiseks tuleb organisatsioonil mobiilsete seadmete kasutamise vajadused, riskid ja reeglistik läbi mõelda ning sellest ka kasutajaid teavitada.

Security Software OÜ projektijuht Helena Jürgenson kirjutab peatükis 2.11, millised on peamised ohud mobiilsete seadmete kasutamisel ja mida organisatsioon peaks tegema nende vältimiseks.

Lisaks kuulake 2. peatüki juurest (või audiofailide alt) Äripäeva raadiosaadet „Küberkuritegevusest on saanud räpane konkurentsivõitlus” sellest, milline on ettevõtte juhi roll küberturvalisuse tagamisel. Mis riskid ohustavad, millised on ettevõtete peamised probleemid ning mis on olulisemad trendid. Teemat avavad Telia Eesti IT-juht Taavi Talve ning Telia ärikliendi üksuse direktor Tarmo Kärsna.

Valdkonna uudis

Tööõiguse küsimustele vastavad Teabevara nõuandekeskuses LEXTAL-i spetsialistid

Töötaja on esitanud arstitõendi selle kohta, et praeguses ametis töötamine on talle vastunäidustatud. Tõendi esitas ta põhjusel, et töösuhe lõppeks tööandja algatusel. Millised on tööandja võimalused tööleping üles öelda? 

Töölepinguseaduse § 88 lg 1 p 1 sätestab, et tööandja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda töötajast tuleneval mõjuval põhjusel, mille tõttu ei saa mõlemapoolseid huve järgides eeldada töösuhte jätkamist, eelkõige kui töötaja ei ole pikka aega tulnud toime tööülesannete täitmisega terviseseisundi tõttu, mis ei võimalda töösuhet jätkata (töövõime vähenemine terviseseisundi tõttu). Töövõime vähenemist terviseseisundi tõttu eeldatakse, kui töötaja terviseseisund ei võimalda tööülesandeid täita nelja kuu jooksul. 

Töötaja terviseseisundi hindamisel tuleb seega vaadata, kas töötaja tervislik seisund on võimaldanud tal tööülesandeid senini täita ja kas ta on võimeline tööülesandeid täitma edaspidi. Kui tööandja ütleb töölepingu üles, kaasneb sellega alati vaidlustamise risk. Seega üks võimalus on töötaja saatmine töötervishoiuarsti juurde. Töötervishoiuarst saab hinnata töökeskkonna või töökorralduse sobivust töötajale. Kui ka töötervishoiuarst on vastunäidustusi kinnitanud, siis võib tööandja rakendada TLS § 88 lg 1 p 1, kui tal ei ole töötajale pakkuda teist sobivat tööd.

 

Õigusuudis

Oktoobrikuu õigusuudiste eriväljaanne: millega tuleb arvestada leppeta Brexiti korral?

 • Äriühingud
 • Kohtumenetlus
 • Kaubamärgid

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Oktoobrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

Teabevara uuendus

Microsoft Eesti juht Mart Mäe ja Elisa Eesti ärikliendiüksuse juht Margus Vaino arutlevad teemal modernne kontorikeskkond ja targa töö vahendid: mis on digitaalsed töökohad ja kuidas need ärile kasuks tulevad, kuidas tööaega efektiivsemalt kasutada ning millised tehnoloogilised võimalused on tiimitööks eri ettevõtete vahel.

Lehed