IT juhtimine | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

IT-juhtimise teabevara seekordses peatükis 7.8 kirjutab Andres Kostiv elektroonilistest abimeestest UI/UX disainimaailmas. Ta võtab kokku uued tulijad ja vanad olijad, mis peaksid ideaalis elu palju lihtsamaks muutma.

Teabevara uuendus

Uues audiopeatükis 3.10 tuleb juttu ettevõtete digitaliseerimisest ja sellest, milline on äritarkvara roll selles. Millist äritarkvara valida? Mida arvestada tarkvara juurutamisel? Kas seni kasutusel olevad tarkvarad tuleb prügikasti visata?

Teabevara uuendus

Uues audiopeatükis 3.1.4 on teemaks 5G tulek – lisaks telekommunikatsioonifirmadele peavad 5G tulekut tagant lükkama ka tuleviku kasutajad ise. IT-visionäär Linnar Viik ja Elisa Eesti ärikliendiüksuse juht Margus Vaino räägivad uutest teenustest ja tehnoloogiatest ning riikide kasvavast soovist IT-valdkonda reguleerida. Muu hulgas kuuleb, kuidas Eesti tehnoloogiliste uuendustega suhestub – kas oleme pioneerid või järeljooksjad?

Teabevara uuendus

IT juhtimise teabevaras ilmub oktoobris kaks audiopeatükki.

Esimene neist keskendub 5G tulekule. Räägitakse uutest teenustest ja tehnoloogiatest ning riikide kasvavast soovist IT-valdkonda reguleerida. Teises audiopeatükis räägitakse ettevõtete digitaliseerimisest ja sellest, milline on äritarkvara roll selles.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Oktoobrikuu õigusuudiste teemad

  • Schrems II kohtuotsuse mõju Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelisele andmevahetusele

  • Kahju hüvitamine PRIA toetusest ilmajätmisel

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Oktoobrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Äripäeva infopank on koostanud programmeerimise valdkonna konkurentsiraporti. Konkurentsiraportid näitavad valdkonna trende ja jälgivad üksikute ettevõtete käekäiku. Äripäeva koostatud turuülevaade on hea materjal saamaks pilti lähimatest konkurentidest või peamise koostöövaldkonna ettevõtetest.

Raport põhineb maksu- ja tolliameti poolt kogutud ja avaldatud ettevõtete 2018.–2019. aasta kvartalipõhistel äriandmetel, äriregistri ja statistikaameti infol ning ettevõtjate hulgas läbi viidud küsitlustel. Raportisse on kaasatud ettevõtted, mille aastane müügitulu ületab vaatlusaluses ajavahemikus 200 000 euro piiri. Maksu- ja tolliameti avaldatud ettevõtete käivet puudutav andmestik tugineb ettevõtete käibemaksudeklaratsioonides (KMD) esitatud infole. Infopank on infot analüütiliselt kohandanud, et muuta see võimalikult lähedaseks tegelikele käibenumbritele.

Raportiga saate tutvuda peatükis 12.3.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Septembrikuu õigusuudiste teemad

  • Väiksematel riigihangetel osalemine muudeti lihtsamaks
  • Kollektiivleping ei laiene automaatselt tööandjale 

  • Juhatuse liikme karistusõiguslik vastutus äriühingu kohustuste rikkumise eest

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Septembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Uues audiopeatükis 10.14 tuleb juttu vigade tegemisest tehnoloogia kontekstis: milliseid eksimusi tehakse, kas tehtud vead on lihtsalt lohakus või asi, millest on võimalik ka õppida. Milline on Eesti eksimiskultuur? Vastuseid annavad Telia IT taristu teenuste infrastruktuuri arendusjuht Rain Rebane ning Telia pilve ja IT taristu teenuste arenduse osakonna juht Lauri Mihkelson.

Teabevara uuendus

Seekordses audiopeatükis 4.1.1 räägivad Elisa Eesti IT-teenuste valdkonnajuht Tarmo Linnamägi ja IT tootearendusjuht Norman Ojasoo ettevõtetele vajalikest IT-teenustest.

Juttu tuleb sellest, milliseid IT-teenuseid firmad tavaliselt vajavad ning millest vajadus sõltub. Mida on mõistlik ise oma jõududega teha ja mida sisse osta? Kui palju võib hästi arendatud ja turvaline IT-taristu anda ettevõttele konkurentsieelise? Miks IT-tuge pakkuvad tuhanded ühemehefirmad peagi ajalukku kaovad?

Teabevara uuendus

Intellektuaalse omandi valdkonnas jõuavad Teieni seekord töövõtu- ja autorilepingud tarkvara väljatöötamiseks füüsilisest isikust ainuautoriga ning juriidilisest isikust töövõtjaga. Tarkvaratoote tellimisel tuleb arvestada, et tegemist on autoriõigusega kaitstava teosega. Autoriõigused kuuluvad algselt autorile - teose loonud füüsilisele isikule.

Autori õigused lähevad teisele isikule üle vaid siis, kui need on kirjaliku autorilepinguga sõnaselgelt üle antud. Eristatakse autori isiklikke õigusi (nt õigus teost muuta jne) ning autori varalisi õigusi (nt õigus teose kasutamisele, levitamisele). Vaadake lähemalt peatükkidest 11.2.4.3. ja 11.2.4.4.

Lehed