Õigusuudis

Detsembrikuu õigusuudiste teemad

 • Kauaoodatud selgus tehnovõrkude õigusliku staatuse ja nende talumise tasu teemal

  Pikki aastaid on olnud ebaselge, kas tehnovõrgu rajatised on iseseisvad vallasasjad, kinnisasja olulised osad või mõne õiguse osad. Samuti on siiamaani puudunud tehnovõrgu talumise tasu reguleeriv kord. 1. jaanuaril 2019 jõustub asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus, mis toob kauaoodatud lahenduse tehnovõrgu talumise tasuga seotud probleemidele ning loob selgust tehnorajatiste õiguslikus seisundis.

 • Mida tähendab koondamise olukorras töötajale teise töö pakkumise kohustus?

  Riigikohus selgitas 21. novembri 2018. aasta otsuses number 2-16-708 põhjalikult muu hulgas seda, mida peab tööandja tegema juhul, kui ta lõpetab töölepingu erakorraliselt sel põhjusel, et töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu või muul töö lõppemise juhul (koondamine).

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, detsembri õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Peatükis 9.4 kirjutab Sirli Spelman IT-spetsialistide värbamisest ja valikust. Selle asemel et näha värbamist kui administratiivset protsessi, kus vabale ametikohale valitakse välja parim kandidaat, tuleks värbamist võtta kui müügiprotsessi, mille käigus otsib tööandja turult aktiivselt parimaid kandidaate ja n-ö müüb vaba ametikoha maha.

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) uuendas liidu kohta käivat peatükki 9.6.2. ITL on vabatahtlik organisatsioon, mille peaeesmärk on ühendada Eesti infotehnoloogia- ja telekommunikatsioonifirmasid. Liidu prioriteetsed valdkonnad on mh haridus, tööjõud, poliitika ja majandus ning peatükist saategi lugeda, millised on ITL-i seisukohad nendes valdkondades.

Teabevara uuendus

Teabevarasse on lisandunud põnevat kuulamist. Advokaadibüroo Sorainen jurist ja isikuandmete kaitse ekspert Sandra Mikli rääkis Äripäeva raadios isikuandmete kaitse üldmäärusega loodud võimalustest infoturbe riskide maandamiseks. Saadet saate kuulata peatüki 2.7.1 lõpust.

Värskendasime ka virtuaalse meeskonna peatükke: 9.1.2, 9.1.2.1 ja 9.1.2.2.

Õigusuudis

Novembrikuu õigusuudiste teemad

 • Ema ja isa saavad tulevikus samal ajal vanemapuhkusel viibida

  Riigikogu võttis 17. oktoobril vastu perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seoses teiste seaduste muutmise seaduse, mille kohaselt muutub suuresti vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteem. See on teine samm perehüvitiste süsteemi muudatuste rakendamises. Esimesed muudatused võeti Riigikogus vastu 6. detsembril 2017. aastal.

 • Välismaalased saavad eesti keele omandamise eest riigilt hüvitist

  1. jaanuaril 2019. aastal jõustub uus kodakondsuse seaduse täiendamise seadus, millega antakse Eestis elavatele välismaalastele võimalus sõlmida riigiga keeleõppeleping.

 • Mida teha, kui vara on jäänud üürileandja valdusesse?

  Riigikohus selgitas 31. oktoobri 2018. aasta otsuses number 2-15-1663, kuidas peab üürnik tegutsema, kui üürileandja on omavoliliselt üüriesemele kahju tekitanud ja pärast üürilepingu lõppemist üürniku esemed enda valdusesse jätnud.

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, novembri õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Taavi Kõiv.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis

Oktoobrikuu õigusuudiste teemad

 • Lõpp tankistidele? Valitsus algatas seaduse ajakohastamiseks eelnõu
 • Kas teie üürileping sisaldab keelatud leppetrahvi või liiga suurt viivist?
 • Euroopa Liidu Parlament otsustas: rahapesu peab lõppema

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, oktoobri õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Tarkvaralahendusi loova Eesti IT-ettevõte Ignite personalijuht Sirli Spelman kirjutab peatükis 9.2, kuidas ettevõttes IT-spetsialiste arendada. Ettevõttes ei toimu suur osa õppimisest mitte koolitusel, vaid iga päev inimese töökohal: rakendades oma oskusi, jagades omandatud teadmisi, kuulates kolleegide kogemusi, hoides ennast uuendustega kursis jne.

Teabevara uuendus

Majandustarkvara mõiste on lai ja hägus, enamasti on selle keskmes raamatupidamisprogramm, millele on lisatud mitmesuguseid mooduleid, et rajada infosüsteem, mis toetaks ettevõtte või asutuse äriprotsessi ja hõlmaks ettevõttes liikuvat infot võimalikult täielikult. Peatükkides 7.6.1, 7.6.1.1 ja 7.6.1.2 kirjutatakse muu hulgas sellest, millist majandustarkvara valida ja kuidas seda vahetada, näitena on esile tõstetud Eesti Energia. 

Õigusuudis

Septembrikuu õigusuudiste teemad

 • Riigikogu algatas eelnõu väikeinvestoreid kaitsvate sätete kasutuselevõtuks
 • Alates 1.09.2018 on äriühingud kohustatud esitama äriregistrile tegeliku kasusaaja andmed
 • Riigikohus täpsustas raieõiguse võõrandamise lepingu olemust ja alusetu rikastumise sätete kasutust

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, septembri õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

2018. aasta Pilvekonverentsil andis CTGlobali konsultant ja koolitaja Kaido Järvemets ülevaate pilveteenuste võlust ja valukohtadest ning sellest, miks peaks üks ettevõtte pilveteenuseid kasutama. Põnevat salvestist asjalike näidetega saate kuulata peatüki 10.8 lõpust.

Teabevara uuendus

Äripäeva raadios räägiti küberkuritegevusest ja küberhügieenist ning mida peaks iga ettevõtja neist teemadest teadma. Saate lõpus jagatakse nippe, kuidas küberpäti eest uks kinni lüüa. Kõnelesid EBS-i magistriõppe juht ja välissuhete ning äriarenduse prorektor Toomas Danneberg ning küberturbe ekspert Klaid Mägi ettevõttest CybExer Technologies. Saadet saate kuulata peatükist 2.2.8.

Lehed