Finantsjuhtimine | Äripäeva teabevara

Finantsjuhtimine

Teabevarad

Teabevara uuendus

Peatükki 4.7. Ärianalüüs ja -analüütika ning suurandmed on lisandunud näide hotellindusest.

TallinnHotels on Tallinnas kolme hotelli – Hotell Palace, Savoy Boutique Hotell ja Hotell Bern – opereeriv ettevõte, mis kasutab oma hotellide täituvuse ja majandustulemuste parandamiseks ulatuslikku andmeanalüüsi mitme moodsa tarkvara abil. TallinnHotelsi tegevdirektor Ain Käpp tutvustas sellest tõusvat kasu 2017. aasta Pärnu Finantskonverentsil.

Näiteks tarkvara Revinate on mõeldud hotellikülaliste tagasiside kogumiseks ja analüüsimiseks. See saadab pärast külalise lahkumist tema e-posti aadressile rahuloluküsitluse ja teeb laekunud vastustest kokkuvõtte. Lisaks kogub Revinate infot kõigist reisi- ja sotsiaalmeediaplatvormidest, kus külastajad tarkvara kasutaja hotelle mainivad. Internetis avaldatavat infot saab tarkvaral lasta koguda ka konkurentide kohta.

 

Õigusuudis

Teemad:

 • Töövaidluste lahendamise võimalused muutuvad paindlikumaks
 • Maksuhaldurit tuleb teavitada aktsionärile või osanikule antavatest laenudest
 • Äriühing võib nõuda temaga konkureeriva mittetulundusühingu sundlõpetamist

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, oktoobri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.
 

Teabevara uuendus

 

Tormiliselt areneva infotehnoloogia ja kasvavate andmekogude tõttu on finantsaruannete analüüsist ulatuslikuma analüüsi kohta käibel mitu täpselt piiritlemata ja osaliselt kattuvat mõistet.

Uuendatud peatükis 4.7. Ärianalüüs ja -analüütika ning suurandmed on käsitletud ärianalüüsi erinevaid mõisteid, võrreldud suurandmeid tavalise andmekoguga ja selgitatud suurandmeanalüüsi erinevust traditsioonilisest ärianalüüsist.  

 

 

Teabevara uuendus

Uuendasime oma tootemarki ja viisime selle vastavusse toote praeguse sisuga. Käsiraamatud alustasid paberväljaandena, mida pikka aega toetas käsiraamatute veeb. Nüüdseks on esikohale tõusnud digitaalne sisu ja võimalused, mida see pakub, seetõttu leidsime, et on aeg muuta ka tootemarki. Edaspidi saate tellitud käsiraamatut kasutada teabevara nime all teabevara.ee.

Oleme aasta jooksul oma digiplatvormi mitmel moel täiendanud. Kui te pole ehk veel kõiki uusi võimalusi märganud, siis vaadake ja proovige järele:

 • Lemmikud – kui klõpsate avatud peatüki päises paremal asuvale tähekesele, lisate selle peatüki oma lemmikutesse. Lemmikuid vaadata, avada, sorteerida ja kustutada saate, kui valite tähekese vasakul asuvast menüüst.
 • PDF-i allalaadimine. Saate peatüki omale arvutisse salvestada pdf-failina, kui klõpsate ülal paremal PDF-i ikoonile.
 • Hinnake peatükki klõpsates peatüki kohal asuvale meeldib/ei meeldi ikoonile ja soovi korral saatke toimetajale ka oma kommentaar.
 • Otsing – otsingu abil leiate sisust kiiresti vajamineva. Tulemusi näidatakse avatud teabevara, kõikide teabevarade ja nõuandekeskuse kohta. Otsida võib ka mitut sõna.

Soovime teile meeldivat kasutuskogemust!

Õigusuudis

Teemad:

 • Muutub sõidukilt erisoodustuse arvestamise, parkimistasu hüvitamise ja töötaja transpordiga seotud maksustamise kord
 • Jõustus riigihangete regulatsiooni reform
 • Äriühingud peavad teavitama äriregistrit tegelikust kasusaajast
 • Raamatupidamise aastaaruande kohustusliku auditi lepingu tähtaeg pikeneb

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, septembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Valdkonna uudis

Tehnoloogiad, mis praegust digitaalset transformatsiooni toidavad, on olemas olnud kümneid aastaid, kuid just nüüd on aeg, kus nende tehnoloogiate kasutamine päris maailma projektide jaoks on muutunud majanduslikult tõhusaks ja piisavalt lihtsaks, et kasutada neid peaaegu igas äri valdkonnas.

Finantsjuhi töö on peale kulukohtade leida üles ka tulutoovad võimalused organisatsioonis. Aitame teil leida üles need viimased 5% efektiivsust.

Selleks oleme 12. oktoobril Bliss Maja konverentsikeskusesse kutsunud rääkima oma ala eksperdid, kes on oma äri arendanud just suurandmete abil. 

Lähemalt tuleb juttu:

 • Kuidas andmete abil äri ja elu muuta? – Dmitry Turchyn, Microsofti andmeplatvormi ja tehisintellekti juht Kesk- ja Ida-Euroopas
 • Kas robotid teevad paremaid juhtimisotsuseid? – Andres Kukke, Infovara ärianalüüsi juhtivkonsultant
 • Kuidas on Tele2 andmete abil äri edendanud? – Argo Virkebau, Tele2 Eesti tegevdirektor
 • Kuidas erinevad andmeallikad loovad täiendväärtust? – Mart Mägi, Statistikaameti juht
 • Kuidas on Elisa end andmekaitsemääruseks ette valmistanud? – Allan Aedmaa, Elisa Eesti peajurist
 • Kui kaugele võib isikuandmete kasutamisega minna? – Statistikaameti juht Mart Mägi, Nortali suurandmete ja masinõppe valdkonna juht Lauri Ilison, IIZI Kindlustusmaakler ASi tegevjuht Igor Fedotov

Tutvu programmiga ja registreeri SIIN.

Loe seotud lugusid siit:

 

 

 

 

Teabevara uuendus

 

Uuendatud on finantssuhtarvude peatükke 4.5.1, 4.5.2, 4.5.34.5.4 ja 4.5.5.

Villu Zirnask analüüsib kasumlikkuse suhtarve, likviidsussuhtarve, varade kasutamise suhtarve, võlakoormuse suhtarve ning turuväärtuse ja dividendimaksete suhtarve. Lisatud on tabelid nende arvutamise ja tõlgenduse kohta.      

 

Teabevara uuendus

Uuendatud peatükis 4.5 on vaatluse all finantsanalüüsi populaarseim meetod – finantssuhtarvude analüüs. See seisneb mittevõrreldavate finantsnäitajate muutmisel võrreldavateks näitajateks ning nende tõlgendamises. Analüüsi käigus vaadeldakse ettevõtte suhtarvude muutumist ajas ja võrreldakse konkurentide või eeskujude omadega.

Õigusuudis

Teemad:

 • Uus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus laiendab kohustusi 
 • Riigikohus selgitas, kas äriühingu koosoleku kokkukutsumise korda on rikutud, kui osanik, kelle suhtes rikkumine on toimunud, tuleb ise koosolekule kohale
 • Riigikohtu hinnangul on ettevõtja klientide kohta käiva teabe konfidentsiaalseks pidamise eelduseks asjaolu, et teabel on kaubanduslik väärtus

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juuni Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Lada Riisna.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Teemad:

 • Töölepingu seaduse muudatused võimaldavad luua paindlikumaid töösuhteid alaealistega 
 • Ostja ei saa samadele puudustele tuginedes pärast hinna alandamist enam lepingust taganeda
 • Riigikohus selgitas, millal võib juhatuse liikme ja tema poolt kontrollitava isiku vaheline tehing olla tühine

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, mai Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Lehed