Finantsjuhtimine | Äripäeva teabevara

Finantsjuhtimine

Teabevarad

Õigusuudis

Hea teabevara tellija! 

Äripäeva teabevara tiim pingutab iga päev, et tuua Teieni kõige usaldusväärsem ja olulisem info, mis aitab paremini praeguses kriisiolukorras toimida ja otsuseid langetada. Digiväljaandena on Teie teabevara alati vaid kliki kaugusel. Et vältida asjatuid riske, oleme eriolukorra lõpuni peatanud pabertäienduste saatmise neile, kes on selle võimaluse lisaks tellinud. 

Tuletame ka meelde, et tavapärasemast aktiivsemalt on töös e-nõuandekeskus, kus Teie küsimustele vastavad parimad pikaajalise kogemusega spetsialistid.

Oleme pidevalt toeks, et keerulised olukorrad tänu teabevarale kergelt lahenduse leiaksid.


Hoidke end ja oma tervist! 
Teie Äripäeva teabevara meeskond

Teabevara uuendus

Lisatud on värske peatükk 10.3.12. „Globaalsete riskide juhtimine”. Praegu on maailmas enim kõneainet tekitav risk uue koroonaviiruse COVID-19 mõju. See viirus on muutunud kõigest paari kuuga tervishoiuprobleemist ka üleüldiseks äri-, majandus- ja rahandusprobleemiks (ja vähestele ettevõtetele võimaluseks). 

Sellistele iga ettevõtet valusalt lüüa võivatele riskidele nagu üleilmne epideemia, aitab süsteemselt mõelda Maailma Majandusfoorumi iga-aastane väljaanne „The Global Risks Report”, mis 2020. aastal ilmus juba 15. korda. Ülevaatlikus tabelis on välja toodud globaalsed riskid, mis võivad järgneva kümne aasta jooksul hakata oluliselt mõjutama paljude ettevõtete ja organisatsioonide tegevust.

Peatüki 2.3. „Finantsjuht kui riskijuht” alt leiate Äripäeva raadio saate „Teabevara tund”, kus räägitakse sellest, millised omadused ja teadmised on vajalikud edukaks finantsjuhtimiseks, samuti käsitletakse finantsjuhtimise arengut, trende ja tulevikuväljavaateid. Saatekülalised on finantsjuhtimise eksperdid Paavo Siimann ja Villu Zirnask. Saadet juhivad Äripäeva teabevara toimetaja Kai Koks ja Finantsuudised.ee juht Bret Metsküla.

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Märtsikuu õigusuudiste teemad

 • Täiendav vaba päev töötajatele võib tekitada lisakulu tööandjale
 • Võlausaldaja nõudeõiguse ulatus ühisvara jagamisel täitemenetluses
 • Natura looduskaitsealal ehitamise võimalikkus

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Märtsikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus
Valdkonna uudis

Juba üheksandat aastat valivad Äripäev ja BIG4 audiitorbürood aasta mõjukaimat finantsjuhti. Selle aasta kuus finalisti on selgunud, aasta mõjukaim finantsjuht kuulutatakse välja 27. augustil Pärnu Finantskonverentsil. Artiklit aasta mõjukaima finantsjuhi nominentide kohta saad lugeda teemaveebist finantsuudised.ee

Peatüki 7. Ettevõtte rahastamine alla on salvestatud konverentsiettekanne laenude deklareerimisest ja maksustamisest. Advokaadibüroo ATTELA partner ja vandeadvokaat Marko Saag selgitas konverentsil „Mis muutub raamatupidaja töös aastal 2020”, et laenu andmisel tuleb eristada äriõiguslikku piirangut ning maksuõiguslikku käsitlust.

 

Valdkonna uudis

Raamatupidamise küsimustele vastavad Teabevara nõuandekeskuses Maret Güldenkoh ja Tõnis Elling

Kas skonto kasutamisel tuleb korrigeerida ka arve käibemaksu?

Saan aru, et käsitlete skontot kui hinnaalandust. Peate lähtuma lepingutest ning konkreetsest kaubast/tootest ja samuti sellest, kas on tegemist hinnaalandusega konkreetsele isikule või kõikidele tarbijatele. Seejärel saab alles käsitleda käibemaksuarvestust.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Veebruarikuu õigusuudiste teemad

 • Euroopa Liit lihtsustab Eesti toodete viimist liidu liikmesriikide turgudele
 • Tarbijakaitseseaduse muudatused soosivad ausaid ettevõtjaid ning tugevdavad tarbija huvide kaitset
 • Äriühingu põhjendamata väljamaksed ei ole kinge, kui saadakse vastusooritus

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Veebruarikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vandeadvokaat Tauno Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Uues alapeatükis 3.1.2. „Väikeettevõtete eesmärk ja rahandusteooriad” kirjutab Villu Zirnask, et rahanduse kontseptsioonid ja meetodid on enamasti välja töötatud suuri ettevõtteid silmas pidades. Sageli on majandusteadlaste järelduste aluseks börsiettevõtted, sest nende kohta on saadaval kõige enam avalikku informatsiooni. Enamik ettevõtteid ei ole aga suured – eriti Eestis, kus suurem osa ettevõtteid on mikro- ja väikeettevõtted. 

Värskes alapeatükis 3.1.3. „Investorite ja teiste väliste huvirühmade ootused ettevõtte infole” käsitletakse nõustamisfirma EY 2019. aasta novembris avaldatud uuringuraportit „Does corporate reporting need a culture shock?”, millest selgub, et maailma suurfirmad tunnevad kasvavat survet pakkuda investoritele ja teistele huvirühmadele enamat kui finantsinfo.

Alapeatükis 3.1.4 tutvustatakse Briti Akadeemia 2019. aasta sügisel avaldatud raportit „Eesmärgipärase äri põhimõtted” („Principles for Purposeful Business”, alla laaditav aadressilt www.thebritishacademy.ac.uk/programmes/future-of-the-corporation), mis võtab kokku uurimisprogrammi „Future of the Corporation” tulemused. Programmi eesmärk oli töötada välja raamistik äri reformiks, mis vastaks praegustele sotsiaalsetele, poliitilistele ja keskkonnaalastele probleemidele ning toetuks uuema aja märkimisväärsetele tehnoloogilistele ja teaduslikele arengutele.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Jaanuarikuu õigusuudiste teemad

 • Sellest aastast on maksuhalduril õigus erandjuhtudel vähendada ajatatavalt maksuvõlalt tasumisele kuuluvat intressi tagasiulatuvalt 
 • Käesolevast aastast pikeneb füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg
 • Riigikohus selgitas, mida saab pidada osaühingu juhatuse liikme tagasikutsumist õigustavaks mõjuvaks põhjuseks

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Jaanuarikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Uuendatud on peatükki 3. Ettevõtte eesmärgid ja finantsteabe esitamine. Kõige üldisemalt öeldes on finantsjuhi ülesanne 1) koguda, korrastada ja esitada finantsteavet ning 2) teha selle finantsteabe baasil otsuseid, mis kuuluvad tema vastutusalasse, samuti abistada teisi juhtkonna liikmeid nende vastutusalasse kuuluvate ja finantsteabele toetuvate otsuste tegemisel.

Värskendatud on ka peatükki 3.1.1. Omanike rikkuse suurendamine vs. kõigi sidusrühmadega arvestamine. Inimesed kalduvad tegema asju, mille eest nad saavad tasu. Kui töötajad saavad aru, mille alusel neid hinnatakse, püüavad nad just seda näitajat arvestades oma tegevust oluliselt parandada. Seepärast on ääretult oluline, et ettevõttes kasutatavad planeerimise, mõõtmise ja motiveerimise näitajad oleksid põhjalikult läbi mõeldud – olenemata sellest, kas nad lähtuvad omanike rikkuse maksimeerimise või kõigi sidusrühmade heaolu suurendamise eesmärgist.

Kindsigo Konsultatsioonid OÜ juhataja ja maksukonsultant Aule Kindsigo kajastas raamatupidajate päeva konverentsil „Maksukarussell” maksumuudatusi aastal 2020. Ettekanne „Maksumuudatused: mida toob aasta 2020?” on salvestatud peatüki 2.4. „Mis suunas liigub maksundus?” alla.

 

Õigusuudis

Detsembrikuu õigusuudiste teemad

 • Maksuvõla kasvavad intressid jäävad endist juhatuse liiget kummitama
 • Lähitulevikus muutub kaupade müügiga seonduv regulatsioon
 • Sportlastest töötajate sotsiaalsed garantiid ja maksud

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Detsembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK jurist Tarvi Salu.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

Lehed