Finantsjuhtimine | Äripäeva teabevara

Finantsjuhtimine

Teabevarad

Veebiuudis

Teabevara oma raadiosaade „Teabevara tund” on olnud Äripäeva raadio eetris peagi juba aasta. Alates septembrist on „Teabevara tund” kavas uuel ajal, kaks korda kuus neljapäeviti kl 15.00. Järgmises saates 5. septembril kõneleb maksuteabevara koostööpartner Einar Rosin KPMGst pensionireformist. 

Juba eetris olnud saateid saate järelkuulata siin.

Teabevara uuendus

Uues peatükis 3.6. Jätkusuutlik finantsjuhtimine käsitleb Villu Zirnask kliimamuutuste mõju finantsjuhtimisele.

Kliimamuutuse leevendamiseks ette võetavad sammud Euroopas puudutavad paljusid elualasid, kõrvale ei jää ka finantsjuhtimine. Raamatupidajatel ja finantsjuhtidel tuleb valmis olla selleks, et mida aasta edasi, seda enam peavad nad hakkama ettevõtte arvepidamises ja rahastamises avama keskkonnasäästlikkuse aspekti.

Pärnu Finantskonverentsil 2019 arutles Ranno Tingas  ettevõtjate ja finantsjuhtidega, mis suunas me liigume ja mis toimub maksumaastikul nii Eestis kui ka Euroopa Liidus. Selle teema kohta saate vaadata videot peatükis 2.4. Mis suunas liigub maksundus?

 

Teabevara uuendus

Täiendatud peatükis 11 on käsitletud ettevõtte väärtuse hindamist. Toodud on ka konkreetne näide toimunud ostu-müügitehingu kohta, millest selgub, kui oluline on professionaalne lähenemine.

Kõige ilmsem vajadus ettevõtte väärtuse hindamiseks tekib siis, kui päevakorras on ettevõtte või selle aktsiapaki ost või müük. Samas asjaolu, et ettevõtte müük pole parajasti plaanis, ei tähenda, et see kunagi hiljem päevakorda ei või tõusta. Kui säärane võimalus on reaalne, tasub firma arendamisel juba varakult mõelda, kuidas ettevõtte juhtimisel tehtavad otsused mõjutavad firma väärtust.

Arvuka omanike hulgaga ettevõtte puhul võib väärtuse hindamist vaja minna selleks, et väikeosanikele näidata, kui hästi või halvasti nende ettevõttel läheb. Dividendide või kasumi suurus annab puuduliku vastuse. Samuti on firma väärtuse hindamine oluline näiteks abieluvara või pärandi jagamisel ning läbirääkimistel laenuandjatega laenutingimuste üle.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Juunikuu õigusuudiste teemad

 • Mis saab Ühendkuningriigist pärit Eesti elanikest pärast Brexitit?
 • Pikenevad tsiviilõiguslike nõuete aegumistähtajad
 • Riigikohus selgitas väljamakstud dividendide tagasivõitmise võimalusi täitemenetluses

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juunikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

2019. aasta Pärnu Finantskonverentsil „Kasvame põhjatäheniˮ käsitleti kasvuteemat. Käibe kasv, kasumi kasv, majanduskasv – kasvust räägitakse igal pool. Miks aga üks ettevõte üldse peaks kasvama? Kui pole kasvu, pole edasiminekut ja mis mõtet on nii üldse äri teha? Kes tahab ellu jääda, peab kasvama. Olgu see siis kasv teise ettevõtte omandamise kaudu või kasv tänu sisemise efektiivsuse tõstmisele. Samuti käsitleti finantskonverentsil erinevaid rahastamisvõimalusi.

Vaadake Eesti Panga asepresidendi Ülo Kaasiku, Riigikantselei strateegiadirektori Henry Kattago, TalTechi majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi lektori Kaido Kepi ettekannete videoid Eesti majandusest ja kasvuvõimalustest peatüki 2 alapeatükkidest:
2.1. Ohud ja võimalused Eesti majanduses

2.2. Riigi pikaajaline konkurentsivõime

2.3. Finantsjuht kui riskijuht

Teabevara uuendus

Uues peatükis 11.2.4 käsitleb Villu Zirnask AS-i Morpheus pankrotimenetlust.

AS-i Morpheus pankrotimenetluses tekkis pankrotihalduri ja endiste juhatuse liikmete vahel vaidlus, kas enne pankrotistumist teisele ettevõttele maha müüdud OÜ Rostaleksi osa on midagi väärt või mitte. Vastusest sõltus, kui suurt kahjuhüvitist oleks pankrotihalduril põhjust juhatuse liikmetelt nõuda. Pikemalt on vaidluse sisu ja käiku selgitatud riigikohtu lahendis 2-14-51896.

 

Õigusuudis

Maikuu õigusuudiste teemad

 • Muudetakse tulumaksusoodustuste nimekirja pääsemise protseduuri
 • Karmistati vahekohtu otsuse sundtäitmise läbiviimist
 • Kuidas teha tühise osanike otsuse asemel uus, kehtiv otsus

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, maikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis

Aprillikuu õigusuudiste teemad

 • Töölepingus sisalduva konkurentsipiirangu kehtivus

 • Uuendatakse võimalusi kaubamärkide kaitsmiseks

 • Osaniku vastu nõude esitamine ei eelda osanike otsust

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Tegevuspõhine kuluarvestus on teenuste, toodete või muude väljundite maksumuse leidmiseks kasutatav meetod, milles kulud arvestatakse teenuse/toote/väljundi maksumusse lähtudes selle loomiseks kasutatud tegevuste mahtudest. Peatükis 5.2.3. Tegevuspõhise kuluarvestuse põhimõisted ja rakendamine on Villu Zirnask välja toonud tegevuspõhise kuluarvestuse rakendamise etapid ja protsessi juurutamise ettevõttes.

Peatükis 7.5.2.1. Dividendide maksustamine alates 1. jaanuarist 2019 kirjutab advokaadibüroo LMP advokaat Birje Kalmus, et 1. jaanuaril 2018 jõustus tulumaksuseaduse säte, mille kohaselt on regulaarsete kasumijaotiste tulumaksumäär 14%. Muudatuse tulemusena on ettevõtjatel kasulikum jaotada kasumit aastate vältel võimalikult stabiilselt, sest nii on tulumaksukohustus väiksem. Esimest korda saab dividende madalama maksumääraga maksustada 2019. aastal.

Peatüki 11.3. Tegevusnäitajad väärtusjuhtimises lõppu on lisatud raadiosaade „Finantsuudised fookuses”, kus räägitakse sellest, kuidas mõjutab tarbimist elanikkonna vananemine: mida see majandusele tähendab, mille poolest erinevad vanemaealised tarbijana ja kuidas võib see mõjutada tarbijakultuuri. Saatekülalised on majandusteadlane Ivar Soone ja Luminor Pensionsi juhatuse liige Martin Rajasalu. Saatejuht on Priit Pokk.

Õigusuudis

Märtsikuu õigusuudiste teemad

 • Eesti õiguskorda on jõudnud kindlustusühistud

 • Uuendatakse Eesti krediidiasutuste regulatsiooni

 • Vangistus ei tähenda ametikohustuste rikkumist

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Lehed