Finantsjuhtimine | Äripäeva teabevara

Finantsjuhtimine

Teabevarad

Teabevara uuendus

Lisatud on uued krüptoraha ja krüptožetoone käsitlevad peatükid 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3, 7.6.4, 7.6.5, 7.6.6 ja 7.6.7.

Krüptoraha peamine funktsioon on olla pankadest sõltumatu maksevahend. Erinevalt krüptorahast on krüptožetoonidel lisaks vahetusväärtusele teisigi omadusi, mille programmeerib žetooni emiteerija, lähtudes oma äriprotsessi või ärimudeli vajadustest. Žetoon võib esindada õigust mingile varale või mingi äritegevusega seotud kasumile (osale kasumist), õigust idufirma äritegevuses usutavasti looma hakatavatele hüvedele või paremal juhul juba loodavatele hüvedele (näiteks andmemajutuse ruumile).

Õigusuudis

Märtsikuu õigusuudiste teemad:

 • Tulemas on uus küberturvalisuse seadus
 • Haldusmenetlus muutus ajakohasemaks
 • Riigikohus selgitas, millistel juhtudel ei pea juhatus osanikule teavet andma

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Uues peatükis 7.6. ICO-d ehk krüptožetoonide esmapakkumised käsitleme kõige moodsamat kapitali hankimise viisi – ICO-sid ehk krüptožetoonide esmapakkumisi.

Krüptožetoonide esmapakkumine (ingl initial coin offering, ICO) on alustavate ettevõtete rahastamise viis. Seda on võimalik kasutada idufirmades, mille ärimudelis saab mingil viisil rakendada plokiahelat (ingl blockchain) ja plokiahelal põhinevat krüptoraha.

Õigusuudis

Veebruarikuu õigusuudiste teemad:

 • Suurendati töövaidluskomisjoni pädevust
 • Täienes makseteenuste osutamise regulatsioon
 • Töölepingu kirjaliku vormi järgimata jätmisel on õigused ka tööandjal

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, veebruari õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

 

Uuendatud peatükkides 4.7.3. Ärianalüütika tööriistad ja 4.7.4. Ärianalüütika tööriistade valimine antakse ülevaade ärianalüütika tööriistadest ning jagatakse soovitusi, milliseid ärianalüütika tööriistu valida.  

Selleks, et organisatsioonist ja teda ümbritsevast keskkonnast kogutavate andmete alusel tarku otsuseid teha, vajavad lõppkasutajad vastavaid tööriistasid, s.t tarkvara. Viimasel ajal pakuvad äritarkvara tootjad neid enamasti tervikliku platvormi osana või tööriistade komplektina. Ühest küljest tagab see, et kõik tööriistad, andmebaasid ja äriprotsesside registreerimise süsteemid töötavad enam-vähem sujuvalt koos, aga teisest küljest teeb äritarkvara vahetamise keeruliseks ja kulukaks. Kuna tegemist on kiiresti areneva valdkonnaga, tasub ka konkureeriva äritarkvara tootjate ning start-up‘ide pakutavatel lahendustel silma peal hoida.

See, millised tööriistad on vajalikud, võimalikud ja parimad, sõltub organisatsiooni tegevusalast, kasutatavast infotehnoloogilisest platvormist, aga ka kasutajate IT-oskustest. Ideaalis peaksid lõppkasutajad ärianalüütika tööriistadega ilma IT-asjatundjate abita hakkama saama – tegema kõikvõimalikke päringuid, nende tulemusi visualiseerima ja analüüsima, teadmata, mis on SQL, NoSQL jmt. Praktikas jõutakse selle ideaali lähedale vaid erandjuhtudel.

 

Õigusuudis

Jaanuarikuu Õigusuudiste teemad: 

 • Äriühingut saab edaspidi juhtida välismaalt
 • Suureneb reisijate kaitse reisiteenuste kasutamisel
 • Liisinguvõtjal on samasugune õigus esitada nõue kahju tekitanud isiku või tema kindlustusandja vastu nagu liisinguandjal

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, jaanuari Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

 

Uuendatud on peatükki 4.7.2. Ärianalüütika arhitektuur. 

Ärianalüütika eeldab, et ettevõttes on kasutusel vähemalt majandustarkvara, mis kogub tootmise, müügi- ja raamatupidamisandmeid ning tööriistad, mis võimaldavad lõppkasutajatel neid analüüsida. Suuremates ja ärianalüütika alal edasijõudnumates ettevõtetes on lisaks sellele andmeladu ning suurandmeid kasutavates ettevõtetes veel Hadoopi andmeklastrid (failisüsteem, mis on mõeldud väga suurte andmete salvestamiseks) või muud suurandmete baasid.

Õigusuudis

Detsembrikuu Õigusuudiste teemad: 

 • 2018. aasta jaanuarist on börsitehinguid tegevatel ettevõtetel vaja LEI-koodi
 • Jaanuaris jõustub töötajale tervist edendava tegevuse maksuvaba hüvitamist lubav regulatsioon
 • Aktsionäril on õigus nõuda dividendi jaotamata jätmise ja kasumi pahatahtliku kõrvalejuhtimisega tekitatud kahju hüvitamist

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, detsembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

 

Uuendatud on peatükki 4.7.1. Ärianalüütika ja suurandmete kasutamise edu alused.

Moodsa ärianalüütika ja suurandmete kasutamine eeldab ettevõttelt investeeringuid IT-sse nii rahalises kui ka ajalises mõttes. Selleks et asi ennast õigustama hakkaks, peab ettevõte lisaks ühe või teise tarkvara rakendamisele omaks võtma teatud töökultuuri ning lähendama äri- ja IT-inimesi.

Õigusuudis

Teemad:

 • 2017. aasta 1. novembrist jõustusid ühistranspordiseaduse muudatused
 • 2018. aasta 1. jaanuarist jõustub ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus
 • Sisendkäibemaksu deklareerimine maksupettusena

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, novembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Lehed