Finantsjuhtimine | Äripäeva teabevara

Finantsjuhtimine

Teabevarad

Teabevara uuendus

Peatükis 7.9.1 on avaldatud Soome Pangas tehtud prognoos, kuidas kliimamuutus hakkab mõjutama laenude tagatisvara väärtust.

Kliimamuutused suurendavad äärmuslike ilmastikunähtuste sagedust. Lisaks kindlustusele, kus see hakkab mõjutama või juba mõjutabki kahjukindlustuse tariife, hakkab see kaugemas perspektiivis mõjutama ka laenutagatiste hindamist. Pangalaenud on sageli tagatud kinnisvaraga. Kui katastroofiline ilmastikunähtus – näiteks üleujutus – hävitab või kahjustab oluliselt vara, siis laenutagatise väärtus kahaneb või lakkab see olemast. Samuti võivad sellised ilmastikunähtused peatada ettevõtte tootmisprotsessi või lüüa segi tarneahela.

High Water, Elbe, Meissen, Emergency, Not, SaviorFoto: Pixabay

Valdkonna uudis

Riigiprokuratuur esitas seitsmele inimesele ja kahele äriühingule süüdistuse kriminaalasjas, millega uuriti hoiu-laenuühistu ERIAL asutaja ja juhtide investeerimiskelmuse ja omastamise kahtlust. Lisaks esitati süüdistus altkäemaksu andmises ja võtmises.

Foto: Andras Kralla

Süüdistuse kohaselt panid hoiu-laenuühistu ERIAL asutaja Ilya ja juhatuse liige Daniela ning Delkona OÜ toime investeerimiskelmuse ning esitasid ERIALi tegevuse kohta valeandmeid. Pettuse teel tekitati hoiustajate ja avalikkuse ees ekslik arusaam ühistu tegeliku varalise seisu kohta. Seda muuhulgas selleks, et kaasata uusi hoiuseid ning väljastada suuremas mahus laene.

Omastamise süüdistus esitati selles, et Ilya, Daniela, Daniel ja Transpire OÜ omastasid Sofja kaasabil kinnisvaratehingute kunstlike hinnamoonutuste abil hoiu-laenuühistust ligi miljon eurot.

Lisaks süüdistatakse Danielat äriühingu osanikele ja audiitorile hoiu-laenuühistu ERIAL kohta valeandmete esitamises, Kristiinat ja Robertit dokumendi võltsimises ning Sofjat dokumendi võltsimisele kaasaaitamises ja võltsitud dokumendi kasutamises.

Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo juht Leho Laur ütleb, et suure mõjuga finantskuritegude puhul on kiire menetluslik sekkumine tähtis, sest kahju võivad kanda sajad või isegi tuhanded inimesed. „Meie üks peamine ülesanne oli viia menetlus läbi kiirelt ja efektiivselt, et hoida ära jätkuvate kuritegude toimepanemine ja iga päevaga kasvav kahju hoiustajatele. Alustasime avalike menetlustoimingute ehk läbiotsimiste ja ülekuulamistega niipea, kui olime rikkumiste kohta kogunud piisavalt tõendeid. Pidasime pidevalt meeles ERIALi hoiustajaid, kes on selles asjas tegeliku kahju kandjad,“ ütles Laur.

ERIALi juhatuse liige ja asutaja lähtusid isiklikust kasust

Riigiprokurör Sigrid Nurme sõnul on prokuratuur kriminaalmenetluses kogutud tõendite põhjal jõudnud veendumusele, et HLÜ ERIAL juhatuse liige ja asutaja ei ole hoiuseid paigutades tegutsenud hoiustajate ega ka HLÜ ERIAL huvides. „Meie hinnangul lähtusid nad isiklikust kasust ning võtsid selle käigus hoiustajatelt ka õiguse laenuühistu otsustes kaasa rääkida. Süüdistuse kohaselt on juba ligi pool aastat vahi all viibiva Ilya eestvedamisel ERIAList õigusliku aluseta välja viidud üle miljoni euro,“ ütles Nurm.

„Hoiustamine peab alati olema kaalutletud finantsotsus. Hoiu-laenuühistu lubas näiteks pangaga võrreldes suuremat tootlust, kuid sellega kaasneb hoiustajale ka suurem kohustus ja vastutus enda hoiusel silma peal hoida. Tootluse kõrval tuleb jälgida, kuhu raha tegelikult paigutatakse ning unustada ei tohi seda, et hoiu-laenuühistu puhul on just hoiustajad need, kes oma huvide eest hea peavad seisma,“ lisas Nurm.

Samuti esitati Ilyale süüdistus altkäemaksu andmises ning Dmitrile altkäemaksu võtmises suures ulatuses. Süüdistuse kohaselt edastas Dmitri politsei töötajana altkäemaksu eest ametialast infot Ilyale.

Politsei- ja Piirivalveameti sisekontrollibüroo juht Priit Pärkna kinnitab, et ametnik vabastati teenistusest vahetult pärast tema kinnipidamist novembris. „Tööalase info väljastamine ja altkäemaksu võtmine on väga tõsised rikkumised, millele lisaks kriminaalmenetluslikule sekkumisele pidime reageerima ka organisatsioonina. Politseinikena peame meile usaldatud infoga ümber käima vastutustundlikult ja tegema oma tööd silmas pidades Eesti inimeste huve. Antud juhul eksis ametnik selle vastu rängalt ning mõistis ka ise, et tema jätkamine politseinikuna on välistatud,“ sõnas Pärkna.

Altkäemaksu võtmise ja andmise eest karistatakse ühe kuni kümneaastase vangistusega. Investeerimiskelmuse ja omastamise eest on seadusandja ette näinud kuni viie aastase vangistuse, äriühingu varalise seisundi kohta ebaõigete andmete esitamise ja dokumendi võltsimise eest kuni aastase vangistuse ning võltsitud dokumendi kasutamise eest kuni kolmeaastase vangistuse.

Allikas: raamatupidaja.ee

Õigusuudis
Õigusuudise teade
  • Ettevõtjatel tuleb pakendimajanduses rohkem vastutust võtta

  • Teekasutustasu sissenõutavuse valguses täpsustati veoauto mõistet

  • Riigikohus selgitas juhatuse liikme vastutust maksuvõla eest

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Maikuu uudiskirja autor on advokaadibüroo TARK vanempartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Videopeatükki 2.9. „Eduka tarkvaraarenduse projekti ettevalmistus” on salvestatud tarkvarafirma Uptime tegevjuhi Eero Tohveri ettekanne Pärnu finantskonverentsil. Ta rääkis, kuidas peaks välja nägema üks edukas tarkvaraarenduse koostöö, mida tuleks kliendil ettevalmistuseks juba enne ära teha ja mida projekti käigus silmas pidada. Samuti seda, kuidas valida endale õige arenduspartner ja mismoodi koostöö nii käima saada, et kõik osapooled sellega rahule jääksid ning millised on arendusprotsessi erinevad etapid ja võimalikud vead.

Peatüki 11.4. „Ettevõtete omandamine, ülevõtmine, ühinemine” alla on salvestatud raadiosaade „Äripäeva fookuses”, kus on vaatluse all ettevõtete ülevõtmise ja ühinemise turuolukord ning trendid. Saatekülalised on kaks pikaaegse kogemusega eksperti: advokaadiüroo Sorainen vandeadvokaat ja tehingute partner Toomas Prangli ning advokaadibüroo Ellex Raidla vandeadvokaat ja tehingute partner Sven Papp.

 

Valdkonna uudis

Küberkuritegevuses areneb praegu kiiresti süvavõltsingute tehnoloogia ning inimesed peavad olema selles osas teadlikumad juba enne sellise võltsinguga kokkupuutumist, hoiatab Luminori finantskuritegevuse tõkestamise Eesti üksuse juht Kaarel Paabut.

Tuleb olla valmis süvavõltsingute äratundmiseks.
Foto: Pixabay

Süvavõltsingute (ingl deep fake) tehnoloogia on Paabuti sõnul praegu veel mängulisel tasandil olev uus tehnoloogia, mis aga juba lähitulevikus hakkab kindlasti kurjategijatele uusi võimalusi pakkuma. „See on praegu kiiresti arenev valdkond, mida esialgu teame rohkem tuntud inimestest tehtud naljavideote põhjal, aga see tehnoloogia pakub palju uusi võimalusi ka manipuleerimisrünneteks,“ selgitas Paabut.

Eestis veel selliseid juhtumeid ei ole, sest tehnoloogia areng pole veel päris sealmaal, aga see liigub sinnapoole pikkade sammudega ning tõenäoliselt on mõne aja pärast juba levinum, nentis Paabut. Ta lisas, et kuna küberkuritegevus areneb suurenenud kaugtöö ajastul pikkade sammudega, peab olema uutest kuritegevuse vormidest teadlik juba enne nende massideni jõudmist. „Inimene peab selliste võltsvideote puhul olema ise väga tähelepanelik ja jälgima, kas videopildis on midagi kummalist, kas temaga suhtleva inimese miimika on vahepeal veider või tundub miski muu kahtlane,“ ütles Paabut.

Süvavõltsingutest ei saa ainult finantskuritegevuse probleem, vaid neid on võimalik kasutada ka näiteks propagandarelvana valeinfo levitamisel. Sellele viitas näiteks Eesti Välisluureamet oma tänavuses aastaraamatus. „Eriti suur oht tekib siis, kui tehnoloogia areng jõuab niikaugele, et suudetakse luua veenvaid ja inimsilmaga tuvastamatuid süvavõltsinguid. See teeks avalikkusele keerulisemaks eristada võltsinfot tegelikust,“ seisab aastaraamatus.

Allikas: finantsuudised.ee 

Valdkonna uudis

Juba kümnendat aastat valivad Äripäev ja BIG4 audiitorbürood aasta mõjukaimat finantsjuhti. Selle aasta kolm finalisti on selgunud. Aasta mõjukaim finantsjuht kuulutatakse välja 9. juunil Pärnu Finantskonverentsil 2021 „Tuleviku teenäitaja”.

Fotol (vasakult paremale): Johan Bergqvist, Martin Kalle ja Meelis Männik.

Aastaid žürii tööd juhtinud Äripäeva strateegiajuhi Toomas Truuverki sõnul on mõjukaima finantsjuhi valimine ellu kutsutud, et tõsta esile neid edukaid valdkonna tõelisi tippe, keda on põhjust tunnustada ja teistele eeskujuks seada.

Finantsjuht jääb tihtipeale tagaplaanile ja tema tegevus on päriselt näha vaid lähematele kolleegidele. Finantsjuhi levinud kuvand on kui stabiliseerija ja asjade korras hoidja. „Meie tahame näidata, et see ei pruugi sugugi nii olla ja tihti teeb suure eeltöö tähtsale läbimurdele ja löödud väravale just nn kaitseliin finantsjuhi eestvedamisel,“ selgitas Truuverk.

BIG4 audiitorbüroode ja Äripäeva esindajad valisidki välja kolm finantsjuhti, kes 2020. aastal silma paistsid. Aasta mõjukaim finantsjuht kuulutatakse välja Pärnu Finantskonverentsil.

2021. aasta nominendid

Martin Kalle – Thermory AS

Thermory on märkamatult viimase kolme aastaga kasvanud suureks ja edukaks Eesti kapitalil põhinevaks eksportivaks puidutööstuse kontserniks. Martinil on sel ajal olnud võimalus oma nõu ja jõuga abiks olla mitmete ühinemiste, jagunemiste ja ülevõtmiste läbiviimisel. Sellesse ajavahemikku jäid kahe konkurendi Thermory AS ja Ha Serv OÜ ühendamine, Soome ettevõtte Siparila Oy omandmine, Thermory AS ja Loo Haldus OÜ ühendamine. Lisaks Thermory ühe toomisüksuse eraldumine tütarettevõttesse Auroomi OÜ ning kõige tipuks kontserni kontrolliva omaniku vahetus 2020. aastal. Peale pidevate muutuste on põhieesmärk olnud kahtlemata igapäevase Thermory finantsvaldkonna sujuva toimise ja kasvu finantseerimise korraldamine.

Johan Bergqvist – Bolt Technology OÜ

Johan asus Bolti finantsjuhi kohale kaks aastat tagasi. Selle aja jooksul on ta andnud hindamatu panuse peakontori tugifunktsioonide ülesehitamisse ja juhtimisse (finants, juriidika, valitsussuhted, personal, jätkusuutlik areng jpm).

Johani juhtimisel on Bolt kaasanud rohkem kui 500 miljonit euro väärtuses investeeringuid ning investorite nimekirja on lisandunud maailma ühed mainekamad nimed nagu D1, Darsana, Euroopa Investeerimispank ja Rahvusvaheline Finantskorporatsioon.

Pandeemia algul langes Bolti käive globaalselt 85%. Johan aitas ettevõttel sõiduteenustelt ümber suunata kullerteenusele, mis nüüdseks moodustab märkimisväärse osa Bolti ärist. Viimase aastaga on Bolti väärtus kasvanud rohkem kui 100%. Kahe aasta jooksul on Bolt teinud läbi hüperkasvu tuhandelt töötajalt kahe tuhandeni, avanud rohkem kui 20 uut turgu ning lansseerinud kergliikurite rendi ja toidu tellimise teenuse ärisuunad.

Meelis Männik – SYNLAB Eesti OÜ

Meelis Männik liitus SYNLABiga 2016. aastal – vahetult pärast seda, kui SYNLABi ja Labco ühinemisel mõne kuu eest oli moodustunud Euroopa laiaulatuslikem ja suurima mahuga laborivõrgustik.

Lisaks oma rollile Eestis koordineeris Meelis ka SYNLABi Soome ja Leedu sõsarettevõtete finantsvaldkonna tegevusi, luues ühtse ja hästitoimiva planeerimise ja aruandluse protsessi peakontoriga. Meelis kandis märkimisväärset vastutust turul liidripositsiooni omavate ettevõtete ostmisprotsessides Soomes ja Rootsis, aidates hiljem neid integreerida regioonaalsesse struktuuri.

Meelisel on Põhjamaade regiooni finantsjuhina ainulaadne kompetents erinevate riikide rahanduse seadusandlusest, nõuetest ja korraldusest. Tema koordineeritav meeskond koosneb oma ala tippspetsialistidest ning kahtlemata loob see tugeva raamistiku ettevõtte stabiilsele ja kindlale arengule.

Pärnu Finantskonverents 2021 „Tuleviku teenäitaja” toimub 8.-9. juunil Pärnus. Tänavusel konverentsil seame pilgud tulevikku.

Laval on Madis Müller, Peeter Koppel, Krista Aas, Stefan Hyttfors, Madis Toomsalu, Robert Kitt, Kristel Volver, Mihkel Tammo, Karmo Piikmann jpt.

Mõjukaimad finantsjuhid läbi aegade

Aja jooksul on tiitli saanud tublid finantsjuhid Kristel Volvel (UP Invest), Margus Kaasik (Eesti Energia), Maigi Pärnik-Pernik (Baltika), Ahti Puur (VKG), Marilin Hein (Eften), Rain Silivask (Graanul Invest), Meelis Paakspuu (LHV), Astrit Viisma-Kass (Magnetic MRO) ja Marko Raid (Tallinna Sadam).

Allikas: finantsuudised.ee 

 

Teabevara uuendus

Uues peatükis 7.9 kirjutab Villu Zirnask üleeuroopalistest suunistest pankade laenuandmisele.

Alates 30. juunist 2021 on pankadel soovituslik järgida Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse (EBA) suuniseid laenude väljastamise ja jälgimise kohta. Uudne on neis nõue lisada oma riskijuhtimise põhimõtetesse keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisalased (environmentalsocial and governance, ESG) tegurid. See tähendab, et ettevõttelaenude krediidiriski hindamisel survestatakse pankasid arvestama keskkonnategureid ja kliimamuutuste võimalikku mõju.

Õigusuudis
Õigusuudise teade
  • Riigikohtu üldkogu asus juhatuse liikme vastutuse osas uuele seisukohale
  • Eestis kehtivat maksuvaba tulu arvestust rakendatakse edaspidi ka EMP riikide residentide suhtes
  • Töötajatele terendavad lisapuhkepäevad

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Aprillikuu uudiskirja autor on advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Täiendatud on peatükki 7.8.2. KredExi kriisikäendused ja -laenud.

KredEx jätkab alates 29. märtsist 2021 erakorraliste kriisimeetmete raames laenude ja käenduste andmist. 2020. aasta lisaeelarve seadusega sihtasutuse KredEx meetmete rahastamiseks ette nähtud vahendite kasutamise tähtaega pikendas valitsus kuni 31. detsembrini 2021. Lepinguid on riigiabi ajutise raamistiku piires võimalik sõlmida ja muuta kuni 30.06.2021.

Valdkonna uudis

1. veebruaril 2021 jõustusid äriseadustiku muudatused, millega pandi teatud tingimustel pankrotiavalduse esitamise kohustus ja sellega kaasnev vastutus ka nõukogu liikmetele ja osanikele, kirjutab TRINITI Eesti vandeadvokaat Mikk Põld.

Nimetatud muudatused on osa üldisest pankrotiõiguse nn minireformist, mille eesmärgiks on muuta pankrotimenetlus efektiivsemaks ja tulemuslikumaks. Põhilised muudatused tehti pankrotiseadusesse, kuid muudeti ka teisi seaduseid, sh äriseadustikku.

Pankrotiavalduse esitamise kohustus oli varasemalt üksnes juhatusel
Varem lasus pankrotiavalduse esitamise kohustus üksnes äriühingu juhatusel. See võis aga kaasa tuua olukorra, kus pankrotiavalduse esitamise kohustust ja vastutust kellelgi otseselt ei olnudki, kui juhatuse liige oli nt tagasi astunud või kui tema volitused olid lõppenud. See omakorda aga vähendas võlausaldajate nõuete täitmise võimalikku määra, kuna pankrotiavalduse esitamisega viivitamine võis süvendada äriühingu maksejõuetust. Võlausaldajal oleks sellisel juhul teoreetiliselt võimalik nõuda pankrotiavalduse esitamise kohustust kandvalt isikult viivitusest tuleneva kahju hüvitamist.

Varasem regulatsioon ei võimaldanud pankrotiavalduse esitamise kohustust ka teistele organitele (nõukogule, osanikele) üle anda, kuna tegemist oli juhatuse pädevusse kuuluva spetsiifilise kohustusega.

Uus regulatsioon laiendab pankrotiavalduse esitamise kohustust
Olukorra lahendamiseks on osaühingute puhul uue regulatsiooniga ette nähtud, et kui osaühingul puuduvad juhatuse liikmed, lasub pankrotiavalduse esitamise kohustus:

  • nõukogu liikmel, välja arvatud juhul, kui ta tõendab, et ta ei teadnud ega pidanudki teadma püsivast maksejõuetusest; või
  • nõukogu puudumisel osanikel juhul, kui osanik teadis või pidi teadma püsivast maksejõuetusest.

Seega peab nõukogu liige ise tõendama, et ta ei teadnud ega pidanudki teadma püsivast maksejõuetusest, ehk et ta on olnud hoolas ning osaniku puhul peab võlausaldaja tõendama, et osanik teadis või pidi teadma püsivast maksejõuetusest, ehk et osanik on olnud hooletu.

Sellise tõendamiskoormise erinevuse põhjuseks on asjaolu, et nõukogu liikme ja osaniku seotud äriühingu juhtimisega on erinev. Nõukogu liige on reeglina äriühingu tegevuse ja olukorraga tihedamalt seotud kui osanik, kes võib olla ka passiivne.

Vastutuse esmaseks eelduseks on juhatuse puudumine
Tasub aga üle korrata, et esimene eeldus nõukogu liikme ja osaniku kohustuse ning sellega kaasneva vastutuse tekkimiseks on juhatuse puudumine. Kui äriühingul on juhatus olemas, siis nõukogu liikme ja osaniku vastutuse küsimust ei teki.

Kuna nõukogu liikmete ja osanike pädevuses on juhatuse valimine, siis saavad nad ka ise kontrollida ja tagada, et äriühingul oleks pidevalt juhatus olemas, ja seeläbi oma vastutuse välistada.

Eelkirjeldatud pankrotiavalduse esitamise kohustuse laiendamine kehtib nii osaühingute, aktsiaseltside kui ka sihtasutuste ja tulundusühistute puhul. Usaldusühingute ja täisühingute puhul seda kohustust ei ole, kuna vähemalt üks osanikest vastutab ühingu kohustuste eest nii või teisiti kogu oma varaga ja nendel ühingutel puudub ka juhatus.

Allikas: finantsuudised.ee

Lehed