Ettevõtja | Äripäeva teabevara
Õigusuudis

Teemad:

 • 2017. aasta 1. novembrist jõustusid ühistranspordiseaduse muudatused
 • 2018. aasta 1. jaanuarist jõustub ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus
 • Sisendkäibemaksu deklareerimine maksupettusena

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, novembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

 

Uuendatud on peatükki 9.5.2. Eetika.

Eetikat saab kirjeldada kui õpetust sellest, kuidas kasutada vabadust. Vabadus tavadest ja kommetest, autoriteetidest ja traditsioonidest on viimase saja aasta jooksul aina avardunud. Selline vabanemine millestki on tekitanud aga ka segadust, milleks oma vabadust kasutada. Just seda aitab selgitada eetika. 

Eetika on praktiline filosoofia ehk filosoofia üks haru, milles rakendatakse filosoofilisi instrumente oma seisukoha põhjendamiseks. Eetika üks eesmärke on sõnastada argumendid kui põhjendatud väited ühe või teise seisukoha kinnitamiseks. Eetika instrumentideks on printsiibid ja väärtused. 

Õigusuudis

Teemad:

 • Töövaidluste lahendamise võimalused muutuvad paindlikumaks
 • Maksuhaldurit tuleb teavitada aktsionärile või osanikule antavatest laenudest
 • Äriühing võib nõuda temaga konkureeriva mittetulundusühingu sundlõpetamist

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, oktoobri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.
 

Teabevara uuendus

 

Uuendatud on peatükki 9.5.1. Moraali liigid. Eestis on õigus ettevõtlusega tegeleda lausa põhiseaduslik õigus. Järelikult pole õigustatud ettevõtluse halvustamine. Ja arulage oleks nõuda, et ettevõtluses tuleb tegutseda omakahjupüüdlikult. Aga milline tegutsemine on moraalne? Selgitame, et moraali liike on mitu ja moraalseks tegutsemiseks seega mitu võimalust. Samas ei ole moraal üksnes maitse asi, sest maitse üle ju ei vaielda, maitse üle kakeldakse. Moraali liikide üle tuleks aga vaielda nii, et õigus ei ole tingimata sellel, kes kõige kõvemini karjub.

Teabevara uuendus

Uuendasime oma tootemarki ja viisime selle vastavusse toote praeguse sisuga. Käsiraamatud alustasid paberväljaandena, mida pikka aega toetas käsiraamatute veeb. Nüüdseks on esikohale tõusnud digitaalne sisu ja võimalused, mida see pakub, seetõttu leidsime, et on aeg muuta ka tootemarki. Edaspidi saate tellitud käsiraamatut kasutada teabevara nime all teabevara.ee.

Oleme aasta jooksul oma digiplatvormi mitmel moel täiendanud. Kui te pole ehk veel kõiki uusi võimalusi märganud, siis vaadake ja proovige järele:

 • Lemmikud – kui klõpsate avatud peatüki päises paremal asuvale tähekesele, lisate selle peatüki oma lemmikutesse. Lemmikuid vaadata, avada, sorteerida ja kustutada saate, kui valite tähekese vasakul asuvast menüüst.
 • PDF-i allalaadimine. Saate peatüki omale arvutisse salvestada pdf-failina, kui klõpsate ülal paremal PDF-i ikoonile.
 • Hinnake peatükki klõpsates peatüki kohal asuvale meeldib/ei meeldi ikoonile ja soovi korral saatke toimetajale ka oma kommentaar.
 • Otsing – otsingu abil leiate sisust kiiresti vajamineva. Tulemusi näidatakse avatud teabevara, kõikide teabevarade ja nõuandekeskuse kohta. Otsida võib ka mitut sõna.

Soovime teile meeldivat kasutuskogemust!

Õigusuudis

Teemad:

 • Muutub sõidukilt erisoodustuse arvestamise, parkimistasu hüvitamise ja töötaja transpordiga seotud maksustamise kord
 • Jõustus riigihangete regulatsiooni reform
 • Äriühingud peavad teavitama äriregistrit tegelikust kasusaajast
 • Raamatupidamise aastaaruande kohustusliku auditi lepingu tähtaeg pikeneb

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, septembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

 

Uues peatükis 3.3.4 vaatame lähemalt, kuidas saaks ettevõte teha koostööd kõrgkoolidega ning toome praktilisi näpunäiteid. 

Üldiselt kardetakse koostööd kõrgkoolidega – liikvel on erinevaid müüte koostööst. Tegelikult võiks aga sellisest koostööst kasu olla nii ettevõttele kui ka kõrgkoolile. Peamised probleemid tekivad, kui jäetakse kooskõlastamata ja ühtlustamata koostöö eesmärk – mis on oluline ettevõttele, mida selle koostööga tahetakse saavutada ning mis on oluline kõrgkoolile. Eesmärgid on kindlasti erinevad, kuid sama kindlalt on olemas ka palju ühist.

Teabevara uuendus

 

Uues peatükis 3.4.3 käsitleb Tiit Elenurm alustavate ettevõtjate koostööd äriinglitega.

Tegevust alustava ettevõtte äriidee võib olla innovaatiline ja rahvusvahelisele kasvule suunatud, kuid eeldab pikaajalist äriarendust, enne kui suudetakse sihtturgudel kavandatud turuosa ja positiivne rahavoog saavutada ning kasumisse jõuda. Krediidiasutustelt laenu saamiseks ei ole innovaatilise idee loodetav tasuvus ja eeldatavad rahavood arenduse algfaasis piisavalt tõendatavad ja äriühingu asutajatel ei pruugi olla ka panga nõutavaid tagatisi krediidi saamiseks.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse tellimuse alusel konsultatsioonifirma Ernst & Youngi (2013) tehtud kapitali kättesaadavuse uuringu raportis tõdeti, et Eesti varajase kasvufaasi ja laienemisfaasi ettevõtetel on arvestatav kasvupotentsiaal ning nad vajavad selle kasutamiseks täiendavaid omakapitaliinvesteeringuid.

Teabevara uuendus

 

Uues peatükis 3.8.1.8 on kirjeldatud kõige kiiremat ja lihtsamat ettevõtte asutamise võimalust ettevõtjaportaali kaudu. See on keskkond, mis võimaldab äriregistrile esitada elektrooniliselt ettevõtte dokumente.

Ettevõtjaportaalis on võimalik asutada kõiki äriühingu vorme, mittetulundusühingut, riigi- või kohaliku omavalitsuse asutust, füüsilisest isikust ettevõtjat, kui kõigil ühinguga seotud isikutel (nt juhatuse liikmed, asutajad, nõukogu liikmed) on digitaalallkirja andmise võimalus. 

 

Õigusuudis

Teemad:

 • Uus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus laiendab kohustusi 
 • Riigikohus selgitas, kas äriühingu koosoleku kokkukutsumise korda on rikutud, kui osanik, kelle suhtes rikkumine on toimunud, tuleb ise koosolekule kohale
 • Riigikohtu hinnangul on ettevõtja klientide kohta käiva teabe konfidentsiaalseks pidamise eelduseks asjaolu, et teabel on kaubanduslik väärtus

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juuni Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Lada Riisna.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Lehed