Ettevõtja | Äripäeva teabevara
Õigusuudis

Aprillikuu õigusuudiste teemad:

 • 1. juunil jõustub uus autoveoseadus
 • Kooskõlastamisele saadeti isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadus
 • Riigikohus selgitas üüri tõstmise regulatsiooni

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tauno Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

 

Uuendatud peatükis 9.5.5 on käsitletud vastutustundliku ettevõtluse teemat.

Järjest rohkem on hakatud tähelepanu pöörama ettevõtete majanduslikule, sotsiaalsele ja keskkonnamõjule. Sellist lähenemist on hakatud kutsuma ühiskondlikuks vastutuseks ehk vastutustundlikuks ettevõtluseks. On ilmselge, et ettevõtete tegevuse mõju on suurenenud nii tehnoloogiate keerukuse kui ka globaliseerumise tõttu. Seepärast pannakse erilist rõhku ka ettevõtte vastutusele oma tegevuse eest, mis hõlmab nii ettevõtte kaastöölisi ja osanikke ehk majanduslikku heaolu, kui ka mõju looduskeskkonnale ning ühiskonda tervikuna ehk sotsiaalset kapitali.

Õigusuudis

Märtsikuu õigusuudiste teemad:

 • Tulemas on uus küberturvalisuse seadus
 • Haldusmenetlus muutus ajakohasemaks
 • Riigikohus selgitas, millistel juhtudel ei pea juhatus osanikule teavet andma

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

 

Lisatud on peatükk 11.1.1. Käibekapitali juhtimine. Majandusajakirjanik Villu Zirnask tõdeb, et tihti ei osata käibekapitali juhtida, mis viib raskustesse sagedamini kui valed investeerimisotsused. Ettevõtet kõigutada suutvaid suurinvesteeringuid enamasti ei tehta, kuid käibekapitali juhtimine on igapäevane ülesanne.

Eriti oluliseks muutub käibekapitali juhtimine majandus­seisakute või -languste ajal, kui võib juhtuda, et osa ostjaid hakkab sunnitult või tahtlikult maksetega venitama, suure turujõuga tarnijad lühendavad maksetähtaegu ja pangad karmistavad laenutingimusi või keelduvad suurenenud krediidiriskide tõttu üldse laenamast.

Samas võib ka heal ajal isegi kasumlik firma käibekapitali oskamatu juhtimise tõttu raskustesse sattuda, kui ta kasvab väga kiiresti ega suuda kontrollida varude ja debitoorse võla kasvu. Selle tulemusena on ettevõttel palju raha käibevarade all kinni ja puudub raha kohustuste täitmiseks õigel ajal.

Valdkonna uudis

Õigusuudis

Veebruarikuu õigusuudiste teemad:

 • Suurendati töövaidluskomisjoni pädevust
 • Täienes makseteenuste osutamise regulatsioon
 • Töölepingu kirjaliku vormi järgimata jätmisel on õigused ka tööandjal

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, veebruari õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

 

Uues peatükis 11.2.5. Ühisrahastuse roll alustavas ettevõttes käsitlevad Külliki Tafel-Viia ja Silja Lassur põhjalikult ühisrahastuse kui investeerimisvõimaluse arengut.

Kapitali kaasamise võimekus on alustava ettevõtte jaoks üks kriitilistest eduteguritest, eriti faasis, kus soovitakse liikuda laienemise suunas. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse tellimusel konsultatsioonifirma Ernst & Youngi (2013) tehtud kapitali kättesaadavuse uuringu raportis tõdeti, et Eesti varajase kasvufaasi ja laienemisfaasi ettevõtete valmisolek kolmandatelt osapooltelt kapitali kaasata on vähene, sest teadlikkus omakapitaliinvesteeringute võimalustest on ebapiisav. Äriinglitelt kapitali kaasamine on Eestis valdavalt olnud võimalus tehnoloogiavaldkonna (kiirelt kasvavatele) ettevõtetele. Teiste ettevõtlusvaldkondade võimalused kapitali kaasata on oluliselt laienenud tänu ühisrahastuse arengule.

Õigusuudis

Jaanuarikuu Õigusuudiste teemad: 

 • Äriühingut saab edaspidi juhtida välismaalt
 • Suureneb reisijate kaitse reisiteenuste kasutamisel
 • Liisinguvõtjal on samasugune õigus esitada nõue kahju tekitanud isiku või tema kindlustusandja vastu nagu liisinguandjal

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, jaanuari Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis

Detsembrikuu Õigusuudiste teemad: 

 • 2018. aasta jaanuarist on börsitehinguid tegevatel ettevõtetel vaja LEI-koodi
 • Jaanuaris jõustub töötajale tervist edendava tegevuse maksuvaba hüvitamist lubav regulatsioon
 • Aktsionäril on õigus nõuda dividendi jaotamata jätmise ja kasumi pahatahtliku kõrvalejuhtimisega tekitatud kahju hüvitamist

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, detsembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Ettevõtete ja kõrgkoolide koostöö peatükis 3.4.4 on toodud ülevaade, millised on erinevad võimalused koostöö alustamiseks ja arendamiseks. Kirjeldatud on koostöö probleemkohti ning arutletud nende ennetamise võimaluste üle. Lisatud on praktilised näpunäited, mida peaks koostööd otsides ja arendades silmas pidama. Teadusarenduse koostööks ei pea olema suurettevõte, vaid ka väikeettevõtetel on sellisest koostööst kasu.

Moraali 9.5.1 ja eetika 9.5.2 teemalistes peatükkides arutleme, mis on üldse moraal ja kas on üks moraal või on erinevad moraalisüsteemid, ning kuidas need mõjutavad meie igapäevaelu ja äriotsuseid. Kui teine osapool ei mõtle nii nagu mina, siis kas ta käitub ebamoraalselt või on tema otsuse aluseks lihtsalt teine moraalisüsteem? Loodetavasti saavad selgemaks nii eetika mõiste kui ka olemus, ning mõistame ka selle rakendamist.

Lehed