Ettevõtja | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

 

Uues peatükis 11.2.5. Ühisrahastuse roll alustavas ettevõttes käsitlevad Külliki Tafel-Viia ja Silja Lassur põhjalikult ühisrahastuse kui investeerimisvõimaluse arengut.

Kapitali kaasamise võimekus on alustava ettevõtte jaoks üks kriitilistest eduteguritest, eriti faasis, kus soovitakse liikuda laienemise suunas. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse tellimusel konsultatsioonifirma Ernst & Youngi (2013) tehtud kapitali kättesaadavuse uuringu raportis tõdeti, et Eesti varajase kasvufaasi ja laienemisfaasi ettevõtete valmisolek kolmandatelt osapooltelt kapitali kaasata on vähene, sest teadlikkus omakapitaliinvesteeringute võimalustest on ebapiisav. Äriinglitelt kapitali kaasamine on Eestis valdavalt olnud võimalus tehnoloogiavaldkonna (kiirelt kasvavatele) ettevõtetele. Teiste ettevõtlusvaldkondade võimalused kapitali kaasata on oluliselt laienenud tänu ühisrahastuse arengule.

Õigusuudis

Jaanuarikuu Õigusuudiste teemad: 

 • Äriühingut saab edaspidi juhtida välismaalt
 • Suureneb reisijate kaitse reisiteenuste kasutamisel
 • Liisinguvõtjal on samasugune õigus esitada nõue kahju tekitanud isiku või tema kindlustusandja vastu nagu liisinguandjal

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, jaanuari Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis

Detsembrikuu Õigusuudiste teemad: 

 • 2018. aasta jaanuarist on börsitehinguid tegevatel ettevõtetel vaja LEI-koodi
 • Jaanuaris jõustub töötajale tervist edendava tegevuse maksuvaba hüvitamist lubav regulatsioon
 • Aktsionäril on õigus nõuda dividendi jaotamata jätmise ja kasumi pahatahtliku kõrvalejuhtimisega tekitatud kahju hüvitamist

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, detsembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Ettevõtete ja kõrgkoolide koostöö peatükis 3.4.4 on toodud ülevaade, millised on erinevad võimalused koostöö alustamiseks ja arendamiseks. Kirjeldatud on koostöö probleemkohti ning arutletud nende ennetamise võimaluste üle. Lisatud on praktilised näpunäited, mida peaks koostööd otsides ja arendades silmas pidama. Teadusarenduse koostööks ei pea olema suurettevõte, vaid ka väikeettevõtetel on sellisest koostööst kasu.

Moraali 9.5.1 ja eetika 9.5.2 teemalistes peatükkides arutleme, mis on üldse moraal ja kas on üks moraal või on erinevad moraalisüsteemid, ning kuidas need mõjutavad meie igapäevaelu ja äriotsuseid. Kui teine osapool ei mõtle nii nagu mina, siis kas ta käitub ebamoraalselt või on tema otsuse aluseks lihtsalt teine moraalisüsteem? Loodetavasti saavad selgemaks nii eetika mõiste kui ka olemus, ning mõistame ka selle rakendamist.

Õigusuudis

Teemad:

 • 2017. aasta 1. novembrist jõustusid ühistranspordiseaduse muudatused
 • 2018. aasta 1. jaanuarist jõustub ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus
 • Sisendkäibemaksu deklareerimine maksupettusena

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, novembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

 

Uuendatud on peatükki 9.5.2. Eetika.

Eetikat saab kirjeldada kui õpetust sellest, kuidas kasutada vabadust. Vabadus tavadest ja kommetest, autoriteetidest ja traditsioonidest on viimase saja aasta jooksul aina avardunud. Selline vabanemine millestki on tekitanud aga ka segadust, milleks oma vabadust kasutada. Just seda aitab selgitada eetika. 

Eetika on praktiline filosoofia ehk filosoofia üks haru, milles rakendatakse filosoofilisi instrumente oma seisukoha põhjendamiseks. Eetika üks eesmärke on sõnastada argumendid kui põhjendatud väited ühe või teise seisukoha kinnitamiseks. Eetika instrumentideks on printsiibid ja väärtused. 

Õigusuudis

Teemad:

 • Töövaidluste lahendamise võimalused muutuvad paindlikumaks
 • Maksuhaldurit tuleb teavitada aktsionärile või osanikule antavatest laenudest
 • Äriühing võib nõuda temaga konkureeriva mittetulundusühingu sundlõpetamist

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, oktoobri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.
 

Teabevara uuendus

 

Uuendatud on peatükki 9.5.1. Moraali liigid. Eestis on õigus ettevõtlusega tegeleda lausa põhiseaduslik õigus. Järelikult pole õigustatud ettevõtluse halvustamine. Ja arulage oleks nõuda, et ettevõtluses tuleb tegutseda omakahjupüüdlikult. Aga milline tegutsemine on moraalne? Selgitame, et moraali liike on mitu ja moraalseks tegutsemiseks seega mitu võimalust. Samas ei ole moraal üksnes maitse asi, sest maitse üle ju ei vaielda, maitse üle kakeldakse. Moraali liikide üle tuleks aga vaielda nii, et õigus ei ole tingimata sellel, kes kõige kõvemini karjub.

Teabevara uuendus

Uuendasime oma tootemarki ja viisime selle vastavusse toote praeguse sisuga. Käsiraamatud alustasid paberväljaandena, mida pikka aega toetas käsiraamatute veeb. Nüüdseks on esikohale tõusnud digitaalne sisu ja võimalused, mida see pakub, seetõttu leidsime, et on aeg muuta ka tootemarki. Edaspidi saate tellitud käsiraamatut kasutada teabevara nime all teabevara.ee.

Oleme aasta jooksul oma digiplatvormi mitmel moel täiendanud. Kui te pole ehk veel kõiki uusi võimalusi märganud, siis vaadake ja proovige järele:

 • Lemmikud – kui klõpsate avatud peatüki päises paremal asuvale tähekesele, lisate selle peatüki oma lemmikutesse. Lemmikuid vaadata, avada, sorteerida ja kustutada saate, kui valite tähekese vasakul asuvast menüüst.
 • PDF-i allalaadimine. Saate peatüki omale arvutisse salvestada pdf-failina, kui klõpsate ülal paremal PDF-i ikoonile.
 • Hinnake peatükki klõpsates peatüki kohal asuvale meeldib/ei meeldi ikoonile ja soovi korral saatke toimetajale ka oma kommentaar.
 • Otsing – otsingu abil leiate sisust kiiresti vajamineva. Tulemusi näidatakse avatud teabevara, kõikide teabevarade ja nõuandekeskuse kohta. Otsida võib ka mitut sõna.

Soovime teile meeldivat kasutuskogemust!

Õigusuudis

Teemad:

 • Muutub sõidukilt erisoodustuse arvestamise, parkimistasu hüvitamise ja töötaja transpordiga seotud maksustamise kord
 • Jõustus riigihangete regulatsiooni reform
 • Äriühingud peavad teavitama äriregistrit tegelikust kasusaajast
 • Raamatupidamise aastaaruande kohustusliku auditi lepingu tähtaeg pikeneb

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, septembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Lehed