Ettevõtja | Äripäeva teabevara
Õigusuudis

Juunikuu õigusuudiste teemad

 • Osaühingut eesmärgipäraselt mõjutanud isik peab osaühingule sellega tekitatud kahju hüvitama
 • Osaühingul on õigus nõuda juhatuse liikmelt ülemäärase tasu tagastamist
 • Osanike koosoleku teate kohaletoimetamise riski kannab osanik

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juuni õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

 

Peatükis 9.5.4 annavad Jaanus Noormägi ja Mervi Raudsaar soovitusi moraalseks tegutsemiseks ettevõtjale. 

Ärieetika seisukohalt on äritegevuses olulised nii kutse-eetika kui ka organisatsiooni väärtused ja juhtimine, teisisõnu organisatsioonikultuur. Äritegevuses peame paratamatult tegelema moraalsete küsimustega – kuidas tegutseda moraalselt nii enda kui teiste arvates.

Õigusuudis

Maikuu õigusuudiste teemad:

 • Euroopa Liit muudab ettevõtete loomist ja ümberkorraldamist mugavamaks
 • Huvide konflikt riigihankes ei tähenda pakkuja automaatset väljaarvamist
 • Kui kiiresti peab pankrotimenetluses esitama nõude tunnustamise hagi?

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, mai õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Igapäevaelus ja tavapäraselt tegutsedes ei mõtle me moraalist, ammugi mitte eetikast. Elame ja toimetame oma harjumuste ja tavade kohaselt, elame oma kultuuriruumis. Teisisõnu – me järgime norme neid teadvustamata.

Uuendatud peatükis 9.5.3. „Ärieetika” on Jaanus Noormägi ja Mervi Raudsaar käsitlenud moraalinorme äris.

Normid on meie igapäevaelu taktika. Selle näiteks on etikett ehk viisakus. Viisakus aitab ennast hästi tunda ja teiste vastu hea olla. Peenutsemine on halvas mõttes väikekodanlik. Etiketi eiramise tulemusena võib inimene jääda üsna üksikuks, aga midagi hullu ei juhtu. Kuid näiteks selleks, et sponsoriga viljakalt suhelda, peaks olema parketikõlblik nii välimuse kui ka suhtlusoskuse poolest.

Õigusuudis

Aprillikuu õigusuudiste teemad:

 • 1. juunil jõustub uus autoveoseadus
 • Kooskõlastamisele saadeti isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadus
 • Riigikohus selgitas üüri tõstmise regulatsiooni

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tauno Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

 

Uuendatud peatükis 9.5.5 on käsitletud vastutustundliku ettevõtluse teemat.

Järjest rohkem on hakatud tähelepanu pöörama ettevõtete majanduslikule, sotsiaalsele ja keskkonnamõjule. Sellist lähenemist on hakatud kutsuma ühiskondlikuks vastutuseks ehk vastutustundlikuks ettevõtluseks. On ilmselge, et ettevõtete tegevuse mõju on suurenenud nii tehnoloogiate keerukuse kui ka globaliseerumise tõttu. Seepärast pannakse erilist rõhku ka ettevõtte vastutusele oma tegevuse eest, mis hõlmab nii ettevõtte kaastöölisi ja osanikke ehk majanduslikku heaolu, kui ka mõju looduskeskkonnale ning ühiskonda tervikuna ehk sotsiaalset kapitali.

Õigusuudis

Märtsikuu õigusuudiste teemad:

 • Tulemas on uus küberturvalisuse seadus
 • Haldusmenetlus muutus ajakohasemaks
 • Riigikohus selgitas, millistel juhtudel ei pea juhatus osanikule teavet andma

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

 

Lisatud on peatükk 11.1.1. Käibekapitali juhtimine. Majandusajakirjanik Villu Zirnask tõdeb, et tihti ei osata käibekapitali juhtida, mis viib raskustesse sagedamini kui valed investeerimisotsused. Ettevõtet kõigutada suutvaid suurinvesteeringuid enamasti ei tehta, kuid käibekapitali juhtimine on igapäevane ülesanne.

Eriti oluliseks muutub käibekapitali juhtimine majandus­seisakute või -languste ajal, kui võib juhtuda, et osa ostjaid hakkab sunnitult või tahtlikult maksetega venitama, suure turujõuga tarnijad lühendavad maksetähtaegu ja pangad karmistavad laenutingimusi või keelduvad suurenenud krediidiriskide tõttu üldse laenamast.

Samas võib ka heal ajal isegi kasumlik firma käibekapitali oskamatu juhtimise tõttu raskustesse sattuda, kui ta kasvab väga kiiresti ega suuda kontrollida varude ja debitoorse võla kasvu. Selle tulemusena on ettevõttel palju raha käibevarade all kinni ja puudub raha kohustuste täitmiseks õigel ajal.

Valdkonna uudis

Õigusuudis

Veebruarikuu õigusuudiste teemad:

 • Suurendati töövaidluskomisjoni pädevust
 • Täienes makseteenuste osutamise regulatsioon
 • Töölepingu kirjaliku vormi järgimata jätmisel on õigused ka tööandjal

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, veebruari õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Lehed