Ettevõtja | Äripäeva teabevara
Õigusuudis

Oktoobrikuu õigusuudiste teemad

 • Lõpp tankistidele? Valitsus algatas seaduse ajakohastamiseks eelnõu
 • Kas teie üürileping sisaldab keelatud leppetrahvi või liiga suurt viivist?
 • Euroopa Liidu Parlament otsustas: rahapesu peab lõppema

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, oktoobri õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Uuest peatükist 5.5.3.2. Äritegevuse alustamine Hispaanias saab teada, et selles riigis võtab kõik aega ning äärmiselt olulised on inimestevahelised suhted. Kui näiteks Eestis või Suurbritannias tuntakse esmalt huvi äripartneri professionaalsete oskuste ja saavutuste vastu, siis Hispaanias püütakse esmalt aru saada, milline on äripartner inimesena. Pelgalt kuldne krediitkaart, doktorikraad või muljet avaldav CV ei ava uksi, kui inimliku vahetu suhtluse etapp on läbimata.

Värskes peatükis 11.2.6. Äriühingu tegelik kasusaaja käsitletakse 1. septembril 2018 jõustunud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muudatust. Selle alusel peab äriühingu juhatus äriühingu tegelike kasusaajate kohta andmeid koguma ning need äriregistrile esitama. Tegeliku kasusaaja andmed peavad esitama nii ühemehefirmad kui ka suured kontsernid, samuti mittetulundusühingud ja sihtasutused ning veel mitmed juriidilised isikud hiljemalt 30. oktoobriks 2018. 

 

Õigusuudis

Septembrikuu õigusuudiste teemad

 • Riigikogu algatas eelnõu väikeinvestoreid kaitsvate sätete kasutuselevõtuks
 • Alates 1.09.2018 on äriühingud kohustatud esitama äriregistrile tegeliku kasusaaja andmed
 • Riigikohus täpsustas raieõiguse võõrandamise lepingu olemust ja alusetu rikastumise sätete kasutust

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, septembri õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Täiendatud on peatükki 10.4.4.7. Ärisaladuse hoidmine ja kaitse. Ärisaladuse hoidmise kohustus tuleneb juhatuse liikmetele juba seadusest, kuid siiski on mõningaid ärisaladuse hoidmise asjaolusid otstarbekas reguleerida teenistus­lepingus.

9. juunil 2018 jõustus Eestis uus Euroopa Liidu direktiiv, mis annab parema kaitse ärisaladusele. Peatüki lõppu on lisatud Äripäeva raadiosaate audiofail, kus advokaadibüroo Triniti partner ja vandeadvokaat Villu Otsmann räägib seadusemuudatustest ja sellest, mida see ettevõtjatele tähendab.

Uuendatud peatükis 6.1.13.1. Isikuandmete kaitse üldmääruse muudatused selgitavad Triniti partner ja vandeadvokaat Karmen Turk ning advokaat Maarja Pild, mida andmete kaitse endast kujutab ja kuidas ettevõtjad sellega kõige paremini toime saaksid tulla.

Teabevara uuendus

Uues peatükis 3.4.5. „Iduettevõtluse ökosüsteem” käsitleb Mervi Raudsaar start-up-ettevõtete teemat.

Võime olla uhked oma iduettevõtetele loodud tärkamiskeskkonna üle. Iduettevõtetele soodsa keskkonna loomine ja arendamine on olnud üks riiklikke prioriteete ja selle toetuseks on rakendatud mitmeid Euroopa Liidu rahastatud meetmeid. Selles peatükis annamegi esmalt ülevaate, mis on iduettevõtlus ehk start-up. Selgitame, kas kõik alustavad ettevõtted on iduettevõtted või on neil ka erinevusi. Lisaks vaatame, missuguseid arenguetappe üks iduettevõte läbib, mis on nende etappide fookustegevused ning millised on start-up-kogukonna partnerid, kes nõu ja investeeringutega on nõus iduettevõtteid aitama.

Teabevara uuendus

Uuendatud alapeatükis 5.6 on majandusteadlane Triin Kask käsitlenud innovatsioonistrateegiat ja selle elluviimist

Tänapäeval ei määra enam suurus ettevõtte edukust, vaid uuenduste elluviimise kiirus.

Vastatakse küsimustele:

 • Mis on innovatsioon?
 • Millised on innovatsiooniga seotud väärarusaamad?
 • Mis tüüpi innovatsiooni eksisteerib?
 • Kuidas innovatsioonistrateegiat ellu viia?

Lisaks saate uudse võimalusena vaadata ja kuulata päevakajalisi vestlusi ja diskussioone erinevate ettevõtlusega seotud teemade kohta.

Praegu on valikus kolm maksuteemalist videot Pärnu Finantskonverentsilt 2018: ptk 2.1. Maksupoliitika, ptk 2.2. Millised peaksid maksud olema ettevõtja seisukohast ja ptk 2.3. Maksumuudatuste mõju majanduskasvule.

Finantskonverentsil arutlesid maksuteemade üle nii ettevõtjad, maksuloojad kui ka poliitikud. Tutvuge Argo Virkebau ja Meelis Paakspuu, Dmitri Jegorovi ja Ivo Vanasauna ning Rannar Vassiljevi ja Jürgen Ligi seisukohtadega.

Õigusuudis

Juunikuu õigusuudiste teemad

 • Osaühingut eesmärgipäraselt mõjutanud isik peab osaühingule sellega tekitatud kahju hüvitama
 • Osaühingul on õigus nõuda juhatuse liikmelt ülemäärase tasu tagastamist
 • Osanike koosoleku teate kohaletoimetamise riski kannab osanik

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juuni õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

 

Peatükis 9.5.4 annavad Jaanus Noormägi ja Mervi Raudsaar soovitusi moraalseks tegutsemiseks ettevõtjale. 

Ärieetika seisukohalt on äritegevuses olulised nii kutse-eetika kui ka organisatsiooni väärtused ja juhtimine, teisisõnu organisatsioonikultuur. Äritegevuses peame paratamatult tegelema moraalsete küsimustega – kuidas tegutseda moraalselt nii enda kui teiste arvates.

Õigusuudis

Maikuu õigusuudiste teemad:

 • Euroopa Liit muudab ettevõtete loomist ja ümberkorraldamist mugavamaks
 • Huvide konflikt riigihankes ei tähenda pakkuja automaatset väljaarvamist
 • Kui kiiresti peab pankrotimenetluses esitama nõude tunnustamise hagi?

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, mai õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Igapäevaelus ja tavapäraselt tegutsedes ei mõtle me moraalist, ammugi mitte eetikast. Elame ja toimetame oma harjumuste ja tavade kohaselt, elame oma kultuuriruumis. Teisisõnu – me järgime norme neid teadvustamata.

Uuendatud peatükis 9.5.3. „Ärieetika” on Jaanus Noormägi ja Mervi Raudsaar käsitlenud moraalinorme äris.

Normid on meie igapäevaelu taktika. Selle näiteks on etikett ehk viisakus. Viisakus aitab ennast hästi tunda ja teiste vastu hea olla. Peenutsemine on halvas mõttes väikekodanlik. Etiketi eiramise tulemusena võib inimene jääda üsna üksikuks, aga midagi hullu ei juhtu. Kuid näiteks selleks, et sponsoriga viljakalt suhelda, peaks olema parketikõlblik nii välimuse kui ka suhtlusoskuse poolest.

Lehed