Ettevõtja | Äripäeva teabevara
Õigusuudis

Maikuu õigusuudiste teemad

 • Muudetakse tulumaksusoodustuste nimekirja pääsemise protseduuri
 • Karmistati vahekohtu otsuse sundtäitmise läbiviimist
 • Kuidas teha tühise osanike otsuse asemel uus, kehtiv otsus

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, maikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Uues peatükis 8.3 kirjutab Mervi Raudsaar organisatsioonisisesest ettevõtlusest, mida nimetatakse ka korporatiivseks ettevõtluseks. Juba tegutseva ettevõtte puhul tähendab organisatsioonisisene ettevõtlus ettevõtlikku mõtteviisi ja selle rakendamist. Seda peetakse oluliseks organisatsiooni edukuse, jätkusuutlikkuse ja konkurentsivõime soodustajaks muutuvas ärikeskkonnas. 

Õigusuudis

Aprillikuu õigusuudiste teemad

 • Töölepingus sisalduva konkurentsipiirangu kehtivus

 • Uuendatakse võimalusi kaubamärkide kaitsmiseks

 • Osaniku vastu nõude esitamine ei eelda osanike otsust

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Uuendatud on peatükki 10.4.4.7. Ärisaladuse hoidmine ja kaitse. Alates 17. detsembrist 2018 jõustus ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus ning kehtima hakkasid sellega seotud muudatused karistusseadustikus ja menetlusseadustikes. 

Võrreldes varasema regulatsiooniga on uus sõnastus laiem ja karistus varasemast rangem. Karistusseadustiku muudatus sätestab, et ärisaladuse ebaseadusliku saamise, kasutamise või avaldamise eest, kui see on toime pandud ärilisel või kahju tekitamise eesmärgil, karistatakse rahalise karistuse või kuni kaheaastase vangistusega. 

Peatüki lõppu on lisatud uus raadiosaade ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadusest. Saatekülaline on advokaadibüroo NJORD vandeadvokaat ja partner Anne Veerpalu. Kuulake, mis uue seadusega muutus ja ehk ka kergemaks läks. Saatejuhid on Kai Miller ja Heidi Saar. 

Õigusuudis

Märtsikuu õigusuudiste teemad

 • Eesti õiguskorda on jõudnud kindlustusühistud

 • Uuendatakse Eesti krediidiasutuste regulatsiooni

 • Vangistus ei tähenda ametikohustuste rikkumist

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Uues peatükis 3.5.1 kirjutab teabevara peatoimetaja Mervi Raudsaar sotsiaalse ettevõtluse praktikatest nii mujal riikides kui ka Eestis. 

Näidetena on toodud Grameen Bank Bangladeshist ja Šotimaal tegutsev kogukonna ettevõte Isle of Gigha Heritage Trust. Tutvustame ka Eesti tublisid sotsiaalseid ettevõtteid ning anname soovitusi, millise sotsiaalse ettevõtluse tugiorganisatsiooniga võiks  erinevate küsimuste puhul ühendust võtta. Lahkame veel sotsiaalse ettevõtluse erinevaid juriidilisi vorme ja analüüsime juhtumi näitel, kuidas luua sotsiaalsele ettevõttele kestlik ärimudel.

Õigusuudis

Veebruarikuu õigusuudiste teemad

 • E-riik nõuab lõpuks e-arveid

 • Rahvusvahelise kaubaveo vedaja teavitamata jätmine läheb kalliks maksma

 • Eesti on maailma suurima avatud kaubandustsooni liige

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, veebruari õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tauno Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Uues peatükis 11.2.7. Dividendide maksustamine alates 1. jaanuarist 2019 kirjutab advokaat Birje Kalmus tulumaksumuudatusest.

1. jaanuaril 2018 jõustus tulumaksuseaduse (TuMS) säte, mille kohaselt on regulaarsete kasumijaotiste tulumaksumäär 14%. Tulumaksumuudatuse eesmärk on motiveerida ettevõtjaid jaotama eelnevate perioodide kasumit ja hoidma kasumi jaotamist tulevastel perioodidel aktiivsena. 

Teabevara uuendus

Uues peatükis 3.5. Sotsiaalne ettevõtlus kirjutab Mervi Raudsaar sotsiaalse ettevõtluse tähendusest, jaotusest, juriidilistest vormidest, finantseerimisest ja tugiorganisatsioonidest.

Kui küsida inimestelt, mis on sotsiaalne ettevõtlus, siis tavaliselt peale mõningast pausi tulevad järgmised vastused: sotsiaaltöö; sotsiaalhoolekanne; sotsiaalsed töökohad; ettevõtlus, mis tegeleb sotsiaalse probleemi lahendamisega. Vastused on erinevad ja kindlasti on igas vastuses ka omajagu tõde.

 

Õigusuudis

Jaanuarikuu õigusuudiste teemad

 • Välismaalased saavad asutada osaühingu välismaa pangakontoga

 • Tööandjal on uuest aastast kohustus kanda töötaja kohta töötamise registrisse lisaandmeid

 • Millistel juhtudel peab osanik hääletama majandusaasta aruande poolt?

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, jaanuari õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Lehed