Ettevõtja | Äripäeva teabevara
Valdkonna uudis

Maksuküsimustele vastavad nõuandekeskuses KPMG Baltics OÜ maksukonsultandid

Eesti ettevõte ostab kauba Inglismaal registreeritud ettevõttelt, mis ei ole käibemaksukohuslane ja mis esitab käibemaksuta arve. Kuidas toimida tehingu deklareerimisel? Eesti ettevõte on käibemaksukohuslane.

Kui ettevõte ostab kaupu ärilistel eesmärkidel teisest EL-i liikmesriigist, peab ostja tehingu deklareerima ja tasuma käibemaksu. Käibemaksu deklareerimine käib vastavalt ostja riigis kehtivale maksumäärale.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Jaanuarikuu õigusuudiste teemad

 • Sellest aastast on maksuhalduril õigus erandjuhtudel vähendada ajatatavalt maksuvõlalt tasumisele kuuluvat intressi tagasiulatuvalt 
 • Käesolevast aastast pikeneb füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg
 • Riigikohus selgitas, mida saab pidada osaühingu juhatuse liikme tagasikutsumist õigustavaks mõjuvaks põhjuseks

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Jaanuarikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Kindsigo Konsultatsioonid OÜ juhataja ja maksukonsultant Aule Kindsigo kajastas raamatupidamiskonverentsil „Maksukarussell” maksumuudatusi. Ettekanne „Maksumuudatused: mida toob aasta 2020?” on salvestatud peatüki 2.4. Mis suunas liigub maksundus? alla.

Raamatupidajate päeva konverentsil 2019 „Maksukarussell” rääkis LEADELL Pilv Advokaadibüroo vandeadvokaat Jaak Siim maksukontrollist. Ettekanne on salvestatud peatüki 2.4. Mis suunas liigub maksundus? alla.

 

Õigusuudis

Detsembrikuu õigusuudiste teemad

 • Maksuvõla kasvavad intressid jäävad endist juhatuse liiget kummitama
 • Lähitulevikus muutub kaupade müügiga seonduv regulatsioon
 • Sportlastest töötajate sotsiaalsed garantiid ja maksud

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Detsembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK jurist Tarvi Salu.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

Teabevara uuendus

Teabevara veebis on avaldatud värske peatükk 5.8.1. Tulemuslik veebipõhiste võrgustike kasutamine. Tänapäeval saab globaalse haardega ettevõtja kontaktide loomiseks ja rahvusvahelises äris vajaliku teabe hankimiseks kasutada veebipõhiseid võrgustikke. Väikesest riigist välisturgudele pürgivate väikeettevõtete rahvusvahelistumist takistab ressursside piiratus, mida aitab ületada võrgustike kasutamine koostöövõimaluste leidmiseks rahvusvaheliste suurfirmadega, sealhulgas müüjaid ja ostjaid vahendavate veebiplatvormidega nagu Amazon.

Peatüki 5.5.3.3. Äritegevuse alustamine Saksamaal all saate kuulata raadiosaadet „Kuidas Saksamaal edukas olla”. Saatest saab nippe ja ideid, kuidas Saksa turule minna ja seal läbi lüüa. Arutletakse, kuidas ettevõte saab Saksamaal jala ukse vahele, mida ärikohtumisel sakslasega kunagi teha ei tohiks ning kas ausus kohtumisel toob ikka alati edu. Saatekülalised on Balti-Saksa kaubanduskoja Eesti juht Tarmo Mutso ning EAS-i investorkonsultant Riina Leminsky, kes esindab Eesti ettevõtteid välismaal.

Õigusuudis

Novembrikuu õigusuudiste teemad

 

 • Uuendati rahvusvaheliste sanktsioonide seadmise regulatsiooni
 • Riigikohus seletas kinkelepingute staatust täitemenetluses
 • Riigikohus selgitas, et töötajal on õigus nõuda tööandjalt tööõnnetuse hüvitise saamiseks toimingute tegemist

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Novembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Uues peatükis 7.3.3.10 käsitleb TÜ Pärnu kolledži õppejõud Gerda Mihhailova disaini teemat eelkõige äri ja ettevõtluse kontekstis. Tänapäeval on disainile omane probleemilahenduskeskne mõtteviis, mida tuntakse disainmõtlemisena, oluliselt majandusliku mõtlemisega kombineeruma hakanud. Selleks, et probleemi lahenduskontseptsioon võtaks arvesse ärivajadusi ja konteksti, on vaja ettevõtja ise ka varakult kaasata koos teiste seotud huvirühmadega disainiprotsessi ning seeläbi saab varakult kaasa rääkida lahenduse väljatöötamisel. 

Peatüki lõppu on lisatud Äripäeva raadio Juhtimislabori saade „Disainmõtlemine – võluvits probleemide lahendamisel?”, kus arutletakse, kuidas ärikujundamist paremaks muuta. Disainmõtlemise metoodika üks silmapaistvamaid juurutajaid Eestis on Luminor Pank. Teemat selgitab Lars-Erik Hion, kes on juhtinud Luminoris teenusedisaini meeskonda. Saatejuht on Kerttu Metsar.

Valdkonna uudis

Tööõiguse küsimustele vastavad Teabevara nõuandekeskuses LEXTAL-i spetsialistid

Töötaja on esitanud arstitõendi selle kohta, et praeguses ametis töötamine on talle vastunäidustatud. Tõendi esitas ta põhjusel, et töösuhe lõppeks tööandja algatusel. Millised on tööandja võimalused tööleping üles öelda? 

Töölepinguseaduse § 88 lg 1 p 1 sätestab, et tööandja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda töötajast tuleneval mõjuval põhjusel, mille tõttu ei saa mõlemapoolseid huve järgides eeldada töösuhte jätkamist, eelkõige kui töötaja ei ole pikka aega tulnud toime tööülesannete täitmisega terviseseisundi tõttu, mis ei võimalda töösuhet jätkata (töövõime vähenemine terviseseisundi tõttu). Töövõime vähenemist terviseseisundi tõttu eeldatakse, kui töötaja terviseseisund ei võimalda tööülesandeid täita nelja kuu jooksul. 

Töötaja terviseseisundi hindamisel tuleb seega vaadata, kas töötaja tervislik seisund on võimaldanud tal tööülesandeid senini täita ja kas ta on võimeline tööülesandeid täitma edaspidi. Kui tööandja ütleb töölepingu üles, kaasneb sellega alati vaidlustamise risk. Seega üks võimalus on töötaja saatmine töötervishoiuarsti juurde. Töötervishoiuarst saab hinnata töökeskkonna või töökorralduse sobivust töötajale. Kui ka töötervishoiuarst on vastunäidustusi kinnitanud, siis võib tööandja rakendada TLS § 88 lg 1 p 1, kui tal ei ole töötajale pakkuda teist sobivat tööd.

 

Õigusuudis

Oktoobrikuu õigusuudiste eriväljaanne: millega tuleb arvestada leppeta Brexiti korral?

 • Äriühingud
 • Kohtumenetlus
 • Kaubamärgid

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Oktoobrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

Õigusuudis

Septembrikuu õigusuudiste teemad

 • Missugustel juhtudel on tegemist ettevõtte üleminekuga?
 • Kuidas toimub Ühendkuningriigi isikutega seotud käibe maksustamine pärast Brexitit?

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Septembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Lehed