Ettevõtja | Äripäeva teabevara
Õigusuudis
Õigusuudise teade

Novembri Õigusuudiste teemad

 • Riigikohus ei peatanud valitud uue Vabariigi Presidendi ametisse astumist
 • Kindlustuslepingu sõlmimisel tasub maakleriga koostööd teha
 • Riigikohus selgitas töölepingu erakorralise ülesütlemise tingimusi

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, novembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vandeadvokaat Tauno Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Kõik digiturunduse peatükid on nüüd veebis olemas.

Peale peatükkide 7.5.1 ja 7.5.2, mis käsitlesid ettevõtja digiturunduse algtõdesid ja strateegia planeerimist, on Teile nüüd kättesaadavad ka järgmised teemad:

 • veebilahendute tegemine (ptk 7.5.3);
 • digimeedia oskuslik kasutamine (ptk 7.5.4);
 • otsimootoritele optimeerimine (ptk 7.5.5);
 • tõmbeturundus ja turunduse automatiseerimine (ptk 7.5.6);
 • sotsiaalmeedia (ptk 7.5.7);
 • mobiiliturundus (ptk 7.5.8);
 • andmete ja tulemuste analüüs (ptk 7.5.9);
 • turundustarkvara (ptk 7.5.10).

Head lugemist ja osavat turustamist!

 

 

 

 

 

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Oktoobri Õigusuudiste teemad

 • Muudatused Vabariigi Presidendi valimise seaduses
 • Uus e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadus
 • Uus perehüvitiste seadus
 • Olulised muudatused töövaidluse lahendamise korras
 • Oluline muudatus töötuskindlustuse seaduses

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, oktoobri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Lada Riisna.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Tulemuslikuks turustamiseks on vaja läbimõeldud turundusstrateegiat.

Ka üksiku turundustegevuse ja -kampaaniatega võib tulemusi saada, kuid kogu tegevuse kooskõlastamine ja sidumine toob üldiselt paremad ning pikaajalisemad tulemused. Taktikalise tegevuse peaks lisama turundusplaani, mitte tegema asju eraldi.

Loe, mis peab olema läbimõeldud digiturunduse plaanis, peatükist 7.5.2.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Septembri Õigusuudiste teemad

 • Lihtsustati digi-ID väljastamist ja seeläbi avalike teenuste kasutamist
 • Riigikohtu sõnul peab erikontroll võimaldama osanikel saada erapooletu spetsialisti arvamus ühingut puudutavate varaliste küsimuste kohta

 • Riigikohus märkis, et äriseadustikus sätestatud teabe- ja tutvumisõigus ei peaks erikontrolli asendama

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, septembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Järgmises täienduses käsitleme digiturundust. Peatükk 7.5.1 juhatab teema sisse.

Kui soovitakse hea toote müüki või teenuse osutamist võimendada ja ettevõtte kasvu turundusega juhtida või niisugust toodet või teenust turul laialt veel ei teata, võib digiturundus olla õige valik edu saavutamiseks.

Eriti suurt kasu võib digiturundus tuua eksportivatele ettevõtetele, sest veebi kaudu on võimalik jõuda enam kui kolme miljardi tarbijani. Paljud ettevõtted panustavadki nüüd ainult digiturundusele ja -meediale. Internet võib traditsioonilistest turunduskanalitest palju tulemuslikum olla, seepärast on see ka üks kulutõhusamaid lahendusi alustavatele ettevõtetele.

Digi- ehk internetiturundus on lai mõiste. Sinna alla kuuluvad allpool nimetatud tegevused ja võimalused.

 • Strateegia 
 • Veebilehe arendamine 
 • Digimeedia 
 • Optimeerimine otsingumootoritele, sh sisuturundus
 • Kliendikeskne tõmbeturundus (ingl inbound marketing) ja turunduse automatiseerimine
 • Sotsiaalmeedia, sh sotsiaalne müük
 • Meiliturundus
 • Mobiiliturundus, sh SMS‑id, asukoha- ja kasutajapõhised reklaamid, sisu kohandamine eri seadmetele
 • Tulemuste analüüs, järelduste tegemine, tegevuse optimeerimine
 • Tehnoloogia võimaluste kasutamine
Teabevara uuendus

Hea ettevõtja!

Ettevõtja käsiraamatu augusti algul ilmuva täienduse jaoks oleme uuendanud mitut peatükki. 

Saneerimismenetluse keskseks küsimuseks on see, millal võib saneerimismenetlusest kasu olla ja kuidas see üldiselt kulgeb. Peatükki 3.10, mis käsitlebki saneerimismenetlust ettevõtetes, on lisatud eduka saneerimise näide.

Uuendasime ka peatükke 6.1.9.2 „Töötasu suurus“, 6.1.10.2 „Tööandja vastutus“, 6.1.11 „Töövaidluste lahendamine“ ning 6.1.13.11 „Tööandja vastutus ja muud tagajärjed isikuandmete töötlemise nõuete rikkumise korral“.

Ilusat suve!

Triin Kask

käsiraamatu peatoimetaja

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Juuni Õigusuudiste teemad

 • 1. novembril 2016 jõustuvad tulumaksuseaduse muudatused
 • Riigikohus selgitas, et nõukogu töökorraga ei tohi piirata nõukogu liikme teabeõigust ega dokumentidega tutvumise õigust
 • Riigikohus selgitas, et tarbijat ebamõistlikult kahjustav viivisemäär on tühine

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juuni Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Peatükid “Töötasu suurus“, “Tööandja vastutus“, “Töövaidluste lahendamine“ ning “Tööandja vastutus ja muud tagajärjed isikuandmete töötlemise nõuete rikkumise korral“, mis jõuavad lugejateni paberil augusti algul ilmuva täiendusega, on veebis juba uuendatud.

Head lugemist!

Teabevara uuendus

Andke teada, kuidas teile loetu meeldis!

Nüüd saate veebis iga peatüki lõpus valida, kas peatükk meeldis teile või mitte ja soovi korral lisada kommentaari, mida võiksime paremini teha.

Ootame teie tagasisidet!

Lehed