Ettevõtja | Äripäeva teabevara
Õigusuudis
Õigusuudise teade

Eriolukorras käsitletavad õigusuudiste teemad

 • Töösuhted
  Töötasu ja koormuse vähendamine
  Kaugtöö tegemisega seotud kulud ja töölähetus
  Töötasu hüvitise saamise eeldused
   
 • Lepingulised suhted
  Vääramatu jõud
  Lepinguliste kohustuste vahekorra muutumine
   

 • Üürilepingud
   

 • Ühinguõigus
  Koosolekute korraldamine
   

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Aprillikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

Teabevara uuendus

Uuest peatükist 3.6.5.4 saate infot, millised uued ärivõimalused on eriolukorras tekkinud.

Ettevõtjate põhiküsimused on, kuidas elada üle teadmata pikkusega eriolukord ning mis on uus reaalsus, ehk kuidas minna edasi muutunud maailmas. Kindlasti on selgeks saanud, et senised tarneahelad enam samaväärselt ei toimi ja olukorra normaliseerudes tuleb ettevõtetel ümber hinnata oma hankepoliitika ja senised logistikaskeemid. Ettevõtted, mis siiani on sõltunud ühest hankijast või tarnijast, peavad oma riskide maandamiseks edaspidi leidma mitu tarnijat või hankijat, ning mida tootmisele lähemal nad paiknevad, seda parem. Uuteks müügiargumentideks ongi kujunemas kvaliteet ja tarnekindlus.

Raske on hinnata, kaua kriis kestab ning kui suur on mõju majandusele, kuid töömahu vähenemine ning hirm languse ees sunnib töökorralduse üle vaatama. Raamatupidaja.ee tegi koostöös Attela Advokaadibürooga veebiseminari Kuidas kriisis ellu jääda? Veebiseminari saate vaadata videopeatükist 2.5. Toimetulek eriolukorras.


Õigusuudis

Tööõiguse küsimustele vastavad Teabevara nõuandekeskuses LEXTAL-i spetsialistid

Seadus ütleb, et kui töötaja ei nõustu töötasu vähendamisega, on tal õigus tööleping üles öelda, teatades sellest viis tööpäeva ette. Kas töötajal on õigus tööleping üles öelda ainult nende seitsme kalendripäeva jooksul, mil ta peaks andma oma arvamuse töötasu vähendamise otsuse kohta peale vastava teate kätte saamist? Või kehtib selline õigus terve vähendatud töötasuga töötamise aja, ehk kuni kolm kuud?  

Tõlgendusi on erinevaid, aga levinuim ilmselt see, et  töötajale peab jääma mõistlik aeg, et kaaluda, kas ta nõustub eelseisva ajutise töötasu vähendamisega või mitte. Tööandja töökorralduslikke huve arvestades tuleb töötajal tööleping üles öelda vähemalt viis tööpäeva enne vähendatud töötasu kehtima hakkamist. 

Õigusuudis

Tööõiguse küsimustele vastavad Teabevara nõuandekeskuses LEXTAL-i spetsialistid

Kuidas käituda olukorras, kui võõrtööjõud on läinud puhkusele, aga tööle naasta ei saa, kuna piirid on kinni?

Sellises olukorras oleks kõige mõistlikum sõlmida töötajaga kokkulepe kas tasustamata puhkuse vormistamiseks või lõpetada tööleping poolte kokkuleppel või lühendada kokkuleppel töölepingu tähtaega. Kuna olukord ei ole tekkinud töötaja süül, vaid vääramatu jõu tõttu, siis töölepingu erakorraliseks ülesütlemiseks alust ei ole. Vaieldav on ka tööandja õigus töötasu maksmisest kelduda, kuna TLS § 38 sätestab, et tööandja peab maksma töötajale keskmist töötasu mõistliku aja eest, mil töötaja ei saa tööd teha tema isikust tulenevalt, kuid mitte tahtlikult või raske hooletuse tõttu tekkinud põhjusel, või kui töötajalt ei saa töö tegemist oodata muul tema isikust mittetuleneval põhjusel.

 

Teabevara uuendus

Uues eripeatükis 3.6.5.3. „Ettevõtja tegutsemine kriisiolukorras” toob ettevõtja teabevara peatoimetaja Mervi Raudsaar välja, milliseid meetmeid Eesti ja teised riigid kriisiolukorras plaanivad ning missugused meetmed on juba kasutusele võetud. Peatükki täiendatakse jooksvalt.

Kriisiolukorras on oluline hoida oma ettevõtted eluvõimelisena. Enamik ettevõtjaid näeb sellega praegu tohutut vaeva. Paljudes valdkondades pole ilma riigipoolse abita ka võimalik seda edukalt teha. Mõned riigid on rakendanud lisaks kindlatele sektoritele suunatud meetmeid. Taani võimud on otsustanud maksta näiteks kompensatsiooni suurürituste korraldajatele, kuna üritusi on viiruse leviku tõttu massiliselt ära jäetud. Eesti ei ole sektoripõhiseid meetmeid siiani planeerinud. Peatükis on toodud planeeritud meetmed seisuga 18. märts 2020.

 

 

 

Teabevara uuendus

Uues peatükis 11.5 kirjutab majandusajakirjanik Villu Zirnask, et koroonaviirus COVID-19 on muutunud kõigest paari kuuga tervishoiuprobleemist ka üleüldiseks äri-, majandus- ja rahandusprobleemiks (ja vähestele ettevõtetele võimaluseks).

Sellistele iga ettevõtet valusalt lüüa võivatele riskidele nagu üleilmne epideemia, aitab süsteemselt mõelda Maailma Majandusfoorumi iga-aastane väljaanne „The Global Risks Report”, mis 2020. aastal ilmus juba 15. korda. Ülevaatlikus tabelis on välja toodud globaalsed riskid, mis võivad järgneva kümne aasta jooksul hakata oluliselt mõjutama paljude ettevõtete ja organisatsioonide tegevust.

Peatüki 2.1. „Kriisijuhtimine” alt leiate Äripäeva raadio hommikuprogrammi saate, kus antakse nõuandeid kriisiolukorras. Mitmes kriisis karastunud Äripäeva peadirektor Igor Rõtov võrdles praegust koroonaviiruse tõttu tekkinud kriisi tosina ja paarikümne aasta taguse kriisiga ning analüüsis, mis praeguse seisuga ettevõtjatele terendamas.

Äripäeva raadio saates „Teabevara tund” räägiti sellest, millised omadused ja teadmised on vajalikud edukaks finantsjuhtimiseks. Samuti arutleti finantsjuhtimise arengu, trendide ja tuleviku üle. Saade on salvestatud peatüki 2.3. Finantsjuht kui riskijuht” alla. Saatekülalised on TalTechi ärikorralduse instituudi finantsaruannete analüüsi vanemlektor Paavo Siimann ja majandusajakirjanik Villu Zirnask. 

 

 

Valdkonna uudis

Hea teabevara tellija! 

Äripäeva teabevara tiim pingutab iga päev, et tuua Teieni kõige usaldusväärsem ja olulisem info, mis aitab paremini praeguses kriisiolukorras toimida ja otsuseid langetada. Digiväljaandena on Teie teabevara alati vaid kliki kaugusel. Et vältida asjatuid riske, oleme eriolukorra lõpuni peatanud pabertäienduste saatmise neile, kes on selle võimaluse lisaks tellinud. 

Tuletame ka meelde, et tavapärasemast aktiivsemalt on töös e-nõuandekeskus, kus Teie küsimustele vastavad parimad pikaajalise kogemusega spetsialistid.

Oleme pidevalt toeks, et keerulised olukorrad tänu teabevarale kergelt lahenduse leiaksid.


Hoidke end ja oma tervist! 
Teie Äripäeva teabevara meeskond

Õigusuudis

Hea teabevara tellija! 

Äripäeva teabevara tiim pingutab iga päev, et tuua Teieni kõige usaldusväärsem ja olulisem info, mis aitab paremini praeguses kriisiolukorras toimida ja otsuseid langetada. Digiväljaandena on Teie teabevara alati vaid kliki kaugusel. Et vältida asjatuid riske, oleme eriolukorra lõpuni peatanud pabertäienduste saatmise neile, kes on selle võimaluse lisaks tellinud. 

Tuletame ka meelde, et tavapärasemast aktiivsemalt on töös e-nõuandekeskus, kus Teie küsimustele vastavad parimad pikaajalise kogemusega spetsialistid.

Oleme pidevalt toeks, et keerulised olukorrad tänu teabevarale kergelt lahenduse leiaksid.


Hoidke end ja oma tervist! 
Teie Äripäeva teabevara meeskond

Teabevara uuendus

Uues alapeatükis 3.6.5.2 käsitlevad advokaadibüroo RASK advokaadid lepingulisi suhteid, üürisituatsiooni ja kohtumenetlust praeguses olukorras. COVID-19 agressiivse leviku ning eriolukorra kehtestamisega Eestis ja paljudes teistes riikides kaasneb ka ettevõtetele suur surve oma planeeritud tegevuste ning kohustuste kriitiliseks ülevaatamiseks. Palju on õigusalaseid tüüpküsimusi, mis seotud nii seniste kokkulepete ja õiguslike suhete pidavusega vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel, samuti teisi seadusest tulenevaid määravaid asjaolusid, mida edasise tegevuse planeerimisel on oluline teada ja arvestada.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Märtsikuu õigusuudiste teemad

 • Täiendav vaba päev töötajatele võib tekitada lisakulu tööandjale
 • Võlausaldaja nõudeõiguse ulatus ühisvara jagamisel täitemenetluses
 • Natura looduskaitsealal ehitamise võimalikkus

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Märtsikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Lehed