Ettevõtja | Äripäeva teabevara

Ettevõtja

Õigusuudis
Õigusuudise teade
 • Riigikohtu üldkogu asus juhatuse liikme vastutuse osas uuele seisukohale
 • Eestis kehtivat maksuvaba tulu arvestust rakendatakse edaspidi ka EMP riikide residentide suhtes
 • Töötajatele terendavad lisapuhkepäevad

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Aprillikuu uudiskirja autor on advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis
Õigusuudise teade
 • Riiigikogu võttis vastu autoriõiguse seaduse muutmise seaduse

 • Võeti vastu käibemaksuseaduse ja tolliseaduse muutmise seadus

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Märtsikuu uudiskirja autor on advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis
Õigusuudise teade
 • Osanike ja nõukogu roll äriühingu pankrotimenetluse algatamisel

 • Tööandja täiendavad kohustused seoses töötervishoiu ja -ohutusega

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Veebruarikuu uudiskirja autor on advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tauno Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis
Õigusuudise teade
 • Üürilepingutes hakkab kehtima suurem kokkuleppevabadus
 • Tulumaksuseaduse muutmisega saavad mittetulundusühingud liikmetele tulumaksuvabalt toetust maksta
 • Riigikohus selgitas osanike koosoleku protokolli allkirjastamisega seonduvat 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Jaanuarikuu uudiskirja autor on advokaadibüroo TARK advokaat Katri Tšesnokov.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

 

Teabevara uuendus

Värskes peatükis 9.6.1.6. Pingete vähendamise mõju töö tulemuslikkusele kirjutab juhtimissüsteemide arendusjuht ja koolitaja Kristjan Rotenberg sellest, et Eesti ettevõtete tootlikkust on tarvis arendada. Arutelude keskmes on sageli just tootmisprotsessid ja nendega seotud optimeerimise ja arendamise meetodid. Kuid kas ei ole jäetud kahe silma vahele n-ö mittetootvat tööd tegevad inimesed – kontoritöötajad? Tähelepanu on küll protsesside digiteerimisel, andmetöötluse automatiseerimisel ja tarkvaralistel robotitel, kuid paljude Eesti ettevõtete jaoks on see maailm endiselt alles tuleviku teema.

Videopeatükis 2.9. Kuidas pidada keerulisi vestlusi suhteid säästval viisil tõdeb Aeternumi konsultant-koolitaja Signe Kiisk, et maailmas on üle pika aja taas olukord, kus juhtidel tuleb tavapärasest rohkem anda sõnumeid, mida keegi kuulda ei taha. „Pean Sinu palka kärpima”, „Pean Sinu töötunde vähendama”, „Pead hakkama tegema rohkem tööd, aga palk jääb samaks”, „Pean sind koondama” jne. Enamiku juhtide jaoks on sellised vestlused keerulised ja emotsionaalselt kurnavad. Signe jagab oma ettekandes teiega nippe, kuidas ennast sellisteks vestlusteks emotsionaalselt paremini ette valmistada ning annab nõu, kuidas edastada sõnum nii, et see võimalikult vähe haiget teeks. Ettekanne on salvestatud Pärnu finantskonverentsil 2020.

 

Teabevara uuendus

Värskes peatükis 9.2.5. Ettevõtja enesearengu lõksud toob koolitaja ja coach Chanet Siret Simonen välja need ohud, mis varitsevad liigsel enesearenguga tegelemisel. 

Eneseabilõks (selfcaretrap) on olukord, kus ettevõtja varjub pideva enesearenguga tegelemise taha ega astu reaalseid samme oma ettevõtte edu nimel. Eneseabilõksudeks on vastutuse ära andmine, pidev vigade otsimine ja parandamine, õige hetke ootamine, liigne enese heaolule keskendumine, kergete tulemuste eeldamine ja suurema pildi mittenägemine.

 

 

 

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Detsembrikuu õigusuudiste teemad

 • Võlausaldaja huvide kaitse võlgniku maksejõuetuse korral

 • Suureneb kohtutäiturite süsteemi tõhusus ja jätkusuutlikkus

 • Pakkumuse maksumuse põhjendatuse kontroll hankemenetluses
   

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Detsembrikuu uudiskirja autor on advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

Teabevara uuendus

Videopeatükki 2.7. Kuidas päriselt head toodet ja teenust pakkuda? on salvestatud ettekanne Pärnu Finantskonverentsilt 2020. Ettevõtja ja koolitaja, teenusedisaini eestkõneleja Kaarel Mikkin avaldab saladuse, mille järgi hästi toimivad tooted ja teenused on nähtamatud. See ettekanne sai osalejatelt kõige kõrgemad tagasisidepunktid.

Videopeatükis 2.8. Priit Põldoja 10 õppetundi ettevõtjana saate vaadata Pärnu juhtimiskonverentsil 2020 salvestatud ettekannet, kus Inbanki asutaja Priit Põldoja rääkis oma kogemusest ettevõtjana, kelleks ta hakkas suhteliselt hilja – alles 40-aastaselt.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Novembrikuu õigusuudiste teemad

 • Aktsionäri õigus saada teavet ja tutvuda dokumentidega

 • Piiriülestest maksuskeemidest teavitamise kohustus lükatakse edasi

 • Välisinvesteeringute tausta hakatakse lähemalt uurima

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Novembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK jurist Tarvi Salu.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Oktoobrikuu õigusuudiste teemad

 • Schrems II kohtuotsuse mõju Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelisele andmevahetusele

 • Kahju hüvitamine PRIA toetusest ilmajätmisel

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Oktoobrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Lehed