Ettevõtja | Äripäeva teabevara
Õigusuudis

Detsembrikuu õigusuudiste teemad

 • Maksuvõla kasvavad intressid jäävad endist juhatuse liiget kummitama
 • Lähitulevikus muutub kaupade müügiga seonduv regulatsioon
 • Sportlastest töötajate sotsiaalsed garantiid ja maksud

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Detsembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK jurist Tarvi Salu.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

Teabevara uuendus

Teabevara veebis on avaldatud värske peatükk 5.8.1. Tulemuslik veebipõhiste võrgustike kasutamine. Tänapäeval saab globaalse haardega ettevõtja kontaktide loomiseks ja rahvusvahelises äris vajaliku teabe hankimiseks kasutada veebipõhiseid võrgustikke. Väikesest riigist välisturgudele pürgivate väikeettevõtete rahvusvahelistumist takistab ressursside piiratus, mida aitab ületada võrgustike kasutamine koostöövõimaluste leidmiseks rahvusvaheliste suurfirmadega, sealhulgas müüjaid ja ostjaid vahendavate veebiplatvormidega nagu Amazon.

Peatüki 5.5.3.3. Äritegevuse alustamine Saksamaal all saate kuulata raadiosaadet „Kuidas Saksamaal edukas olla”. Saatest saab nippe ja ideid, kuidas Saksa turule minna ja seal läbi lüüa. Arutletakse, kuidas ettevõte saab Saksamaal jala ukse vahele, mida ärikohtumisel sakslasega kunagi teha ei tohiks ning kas ausus kohtumisel toob ikka alati edu. Saatekülalised on Balti-Saksa kaubanduskoja Eesti juht Tarmo Mutso ning EAS-i investorkonsultant Riina Leminsky, kes esindab Eesti ettevõtteid välismaal.

Õigusuudis

Novembrikuu õigusuudiste teemad

 

 • Uuendati rahvusvaheliste sanktsioonide seadmise regulatsiooni
 • Riigikohus seletas kinkelepingute staatust täitemenetluses
 • Riigikohus selgitas, et töötajal on õigus nõuda tööandjalt tööõnnetuse hüvitise saamiseks toimingute tegemist

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Novembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Uues peatükis 7.3.3.10 käsitleb TÜ Pärnu kolledži õppejõud Gerda Mihhailova disaini teemat eelkõige äri ja ettevõtluse kontekstis. Tänapäeval on disainile omane probleemilahenduskeskne mõtteviis, mida tuntakse disainmõtlemisena, oluliselt majandusliku mõtlemisega kombineeruma hakanud. Selleks, et probleemi lahenduskontseptsioon võtaks arvesse ärivajadusi ja konteksti, on vaja ettevõtja ise ka varakult kaasata koos teiste seotud huvirühmadega disainiprotsessi ning seeläbi saab varakult kaasa rääkida lahenduse väljatöötamisel. 

Peatüki lõppu on lisatud Äripäeva raadio Juhtimislabori saade „Disainmõtlemine – võluvits probleemide lahendamisel?”, kus arutletakse, kuidas ärikujundamist paremaks muuta. Disainmõtlemise metoodika üks silmapaistvamaid juurutajaid Eestis on Luminor Pank. Teemat selgitab Lars-Erik Hion, kes on juhtinud Luminoris teenusedisaini meeskonda. Saatejuht on Kerttu Metsar.

Valdkonna uudis

Tööõiguse küsimustele vastavad Teabevara nõuandekeskuses LEXTAL-i spetsialistid

Töötaja on esitanud arstitõendi selle kohta, et praeguses ametis töötamine on talle vastunäidustatud. Tõendi esitas ta põhjusel, et töösuhe lõppeks tööandja algatusel. Millised on tööandja võimalused tööleping üles öelda? 

Töölepinguseaduse § 88 lg 1 p 1 sätestab, et tööandja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda töötajast tuleneval mõjuval põhjusel, mille tõttu ei saa mõlemapoolseid huve järgides eeldada töösuhte jätkamist, eelkõige kui töötaja ei ole pikka aega tulnud toime tööülesannete täitmisega terviseseisundi tõttu, mis ei võimalda töösuhet jätkata (töövõime vähenemine terviseseisundi tõttu). Töövõime vähenemist terviseseisundi tõttu eeldatakse, kui töötaja terviseseisund ei võimalda tööülesandeid täita nelja kuu jooksul. 

Töötaja terviseseisundi hindamisel tuleb seega vaadata, kas töötaja tervislik seisund on võimaldanud tal tööülesandeid senini täita ja kas ta on võimeline tööülesandeid täitma edaspidi. Kui tööandja ütleb töölepingu üles, kaasneb sellega alati vaidlustamise risk. Seega üks võimalus on töötaja saatmine töötervishoiuarsti juurde. Töötervishoiuarst saab hinnata töökeskkonna või töökorralduse sobivust töötajale. Kui ka töötervishoiuarst on vastunäidustusi kinnitanud, siis võib tööandja rakendada TLS § 88 lg 1 p 1, kui tal ei ole töötajale pakkuda teist sobivat tööd.

 

Õigusuudis

Oktoobrikuu õigusuudiste eriväljaanne: millega tuleb arvestada leppeta Brexiti korral?

 • Äriühingud
 • Kohtumenetlus
 • Kaubamärgid

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Oktoobrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

Õigusuudis

Septembrikuu õigusuudiste teemad

 • Missugustel juhtudel on tegemist ettevõtte üleminekuga?
 • Kuidas toimub Ühendkuningriigi isikutega seotud käibe maksustamine pärast Brexitit?

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Septembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Vaadake värsket peatükki 5.8. Ettevõtja rahvusvaheline võrgustumine.

Rahvusvaheline võrgustumine võimaldab globaalseid trende mõista ning nendega seotud uusi ärivõimalusi ja täiendavaid ressursse leida ja kasutada. Ettevõtjad vajavad enda võrgustike laiendamist nii uute äriideede kui ka turgude leidmiseks. Võrgustumine on eriti oluline innovaatilisele kasvuettevõtjale, kes vajab välispartnereid, et äriarendusse lisaressursse kaasata ja enda ideid kiiresti erinevatel turgudel rakendada. 

Peatüki 11.2. „Ettevõtte rahastamine” lõppu on salvestatud laenuturu-teemaline raadiosaade „Finantsuudised fookuses”. Saatest selgub, mida teha ja mida mitte teha pangast laenu küsides. Juttu tuleb siinsest pangandusturust, intressimääradest ja infotehnoloogiaettevõtetest, kes järjest enam pangandusturgu mõjutavad. Saatekülalised on Luminor panga korporatiivpanganduse väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete üksuse juht Sander Klaos ja suurkliendihaldur Simon Renno. Saatejuht on Paavo Siimann.

Veebiuudis

Teabevara oma raadiosaade „Teabevara tund” on olnud Äripäeva raadio eetris peagi juba aasta. Alates septembrist on „Teabevara tund” kavas uuel ajal, kaks korda kuus neljapäeviti kl 15.00. Järgmises saates 5. septembril kõneleb maksuteabevara koostööpartner Einar Rosin KPMGst pensionireformist. 

Juba eetris olnud saateid saate järelkuulata siin.

Teabevara uuendus

Avaldatud on kommunikatsiooni eksperdi Kaja Tampere kirjutatud ristmeedia alapeatükid 7.8.1. Meediakanalid ja 7.8.2. Näited ristmeedia kasutamise kohta.

Laias laastus saame meediakanaleid jagada massimeedia ja sotsiaalmeedia kanaliteks. Ettevõtete meediamaastikus on kindlasti väga olulised ka ettevõtte enda meediakanalid, mille kaudu toimub oma töötajate teavitamine, enda loo jutustamine omadele. Ettevõtte sisekanalid on äärmiselt oluline osa kogu ristmeedia kontekstis. Ettevõtte loo jutustamine algab selle jutustamisest omadele.

Ettevõtte eluline vajadus on olla pidevalt kursis oma tervisega, nii füüsilise kui ka vaimsega. Füüsiliseks terviseks võib pidada eelkõige materiaalsete ressursside ja tootmisega seotud aspekte. Vaimseks terviseks aga ülekantult ettevõtte suhteid siht- ja sidusrühmadega, kommunikatsiooni ja sõnumite tulemuslikkust, mõju tootemüügiedule, brändi eristumist, samuti ettevõtte-siseseid suhteid ning seda, kuivõrd entusiastlikud on töötajad ettevõtte lugu jutustama.

 

Lehed