Ettevõtja | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Rasked ajad raputavad meid. Häiriv, tülikas, ebakindel – see on uus argipäev. Küll aga võib just praegune olukord viia meid uute võimaluste ja ideedeni, mille peale tavapärase elu keskel mõtleme liiga ettevaatlikult, kui üldse. Ebakindlates oludes on hädavajalik ligi pääseda toetavale teabele ja juhistele, et hiljem valutult taastuda. Kuidas praeguses ärevas olukorras säilitada avatud meel, sellest saab lugeda juhtimiskonsultandi Eva-Maria Kangro kirjutatud peatükis 3.6.5.5.Teadmatusega toimetulek kriisiolukorras.

Peatüki all saate kuulata Äripäeva raadio saadet „Kuidas juhtida end ja oma ettevõtet edukalt läbi kriisi”, kus räägitakse juhtimisest kriisiolukorras ehk kuidas praeguses määramatus keskkonnas vajalikke, õigeid ja kasulikke otsuseid teha. Samuti tuleb juttu sellest, kuidas juht enda ja oma töötajate tervist saab pingelisel ajal hoida ning milliseid vigu kriisis tegutsemisel vältida. Saatekülalised on Wolf Grupi/Krimelte juhatuse esimees ja Interim Agentuuri Velström Vallner Tohver partner Peeter Tohver ning Interim Agentuuri partner Eela Velström.

Peatüki 3.6.5.4. Uued ärivõimalused eriolukorras alt leiate „Ettevõtlusraadio” saate „Kindlustusühistu kui uus võimalus”, kus räägitakse kindlustusühistust ja sellega seonduvalt uutest võimalustest kindlustusturul. Mida kujutab endast kindlustusühistu ja kellele seda vaja oleks, tutvustavad meile Eesti Kindlustusühistu ÜKS juhatuse liige Tarmo Lääne ning Eesti Omanike Keskliidu juhatuse esimees ja notar Priidu Pärna.

Äripäeva raadio saade „Koroona tõi ettevõtja lauale 7 põletavat probleemi“ on salvestatud peatüki 3.6.5.2. Nõuanded ettevõtjale eriolukorras alla. Saates räägitakse näiteks,  kuidas korraldada aktsionäride ja osanike koosolekuid, kuidas on võimalik sõlmitud lepingutest taganeda, milliseid piiranguid võib eriolukord veel ettevõtte tegevusele kaasa tuua, millised karistused võivad ähvardada, kui nakatanud inimesed ei püsi kodus. Advokaadibüroo Triniti vandeadvokaadid Erki Vabamets, Sandor Elias, Klen Laus ja Risto Käbi, advokaadid Birgitta Ots ja Maarja Pild ning jurist Martin Järve kommenteerivad seitset olulist teemat, millega nad kliente nõustades kokku puutuvad.

Raske on hinnata, kaua kriis kestab ning kui suur on mõju majandusele, kuid töömahu vähenemine ning hirm languse ees sunnib töökorralduse üle vaatama. Raamatupidaja.ee tegi koostöös Attela Advokaadibürooga veebiseminari „Kuidas kriisis ellu jääda?“ Veebiseminari saate vaadata videopeatükist 2.5. Toimetulek eriolukorras.

Teabevara tunni erisaates räägib advokaadibüroo RASK asutaja ja partner Tarmo Peterson saneerimismenetlusest. Kas see võiks olla võluvits pankroti vältimiseks? Kuidas aru saada, et ettevõte ei ole lihtsalt ajutistes makseraskustes? Saates tuuakse palju näiteid praktikast ning räägitakse, mida uut on saneerimismenetluse aspektist oodata seadusandluses.Saade on salvestatud peatüki alla 3.10. Saneerimismenetlus.

Teabevara uuendus

Uues peatükis 3.4.6 kirjutab Mervi Raudsaar, et Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ettevõtluse starditoetus on nüüdseks kolinud Riigi Tugiteenuste Keskuse alla. Starditoetust on võimalik saada alustaval ettevõtjal, kelle ettevõtte asutamisest ei ole möödas rohkem kui 24 kuud. Ettevõte peab olema äriregistrisse kantud äriühing (mitte nt MTÜ). Taotlejal peab olema tehtud osakapitali sissemakse ning taotluse esitamisele eelneva majandusaasta müügitulu ega bilansimaht ei tohi ületada 80 000 eurot.

Starditoetuse abil soovib riik toetada arengupotentsiaaliga alustavate ettevõtete loomist, mille kaudu laiendatakse piirkondlikku ettevõtlust ja eksportijate ridu. Ettevõte kohustub looma kaks uut töökohta – üks hiljemalt esimesel kuul pärast projekti abikõlbliku perioodi lõppu, teine aasta pärast projekti abikõlbliku perioodi lõppu. Töötajale makstav brutopalk on toetuse taotluse esitamise kuupäevale vahetult eelnevaks 1. juuliks Statistikaameti avaldatud aasta keskmisest brutokuupalgast vähemalt 50 protsenti.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Eriolukorras käsitletavad õigusuudiste teemad

 • Töösuhted
  Töötasu ja koormuse vähendamine
  Kaugtöö tegemisega seotud kulud ja töölähetus
  Töötasu hüvitise saamise eeldused
   
 • Lepingulised suhted
  Vääramatu jõud
  Lepinguliste kohustuste vahekorra muutumine
   

 • Üürilepingud
   

 • Ühinguõigus
  Koosolekute korraldamine
   

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Aprillikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

Teabevara uuendus

Uuest peatükist 3.6.5.4 saate infot, millised uued ärivõimalused on eriolukorras tekkinud.

Ettevõtjate põhiküsimused on, kuidas elada üle teadmata pikkusega eriolukord ning mis on uus reaalsus, ehk kuidas minna edasi muutunud maailmas. Kindlasti on selgeks saanud, et senised tarneahelad enam samaväärselt ei toimi ja olukorra normaliseerudes tuleb ettevõtetel ümber hinnata oma hankepoliitika ja senised logistikaskeemid. Ettevõtted, mis siiani on sõltunud ühest hankijast või tarnijast, peavad oma riskide maandamiseks edaspidi leidma mitu tarnijat või hankijat, ning mida tootmisele lähemal nad paiknevad, seda parem. Uuteks müügiargumentideks ongi kujunemas kvaliteet ja tarnekindlus.

Raske on hinnata, kaua kriis kestab ning kui suur on mõju majandusele, kuid töömahu vähenemine ning hirm languse ees sunnib töökorralduse üle vaatama. Raamatupidaja.ee tegi koostöös Attela Advokaadibürooga veebiseminari Kuidas kriisis ellu jääda? Veebiseminari saate vaadata videopeatükist 2.5. Toimetulek eriolukorras.


Õigusuudis

Tööõiguse küsimustele vastavad Teabevara nõuandekeskuses LEXTAL-i spetsialistid

Seadus ütleb, et kui töötaja ei nõustu töötasu vähendamisega, on tal õigus tööleping üles öelda, teatades sellest viis tööpäeva ette. Kas töötajal on õigus tööleping üles öelda ainult nende seitsme kalendripäeva jooksul, mil ta peaks andma oma arvamuse töötasu vähendamise otsuse kohta peale vastava teate kätte saamist? Või kehtib selline õigus terve vähendatud töötasuga töötamise aja, ehk kuni kolm kuud?  

Tõlgendusi on erinevaid, aga levinuim ilmselt see, et  töötajale peab jääma mõistlik aeg, et kaaluda, kas ta nõustub eelseisva ajutise töötasu vähendamisega või mitte. Tööandja töökorralduslikke huve arvestades tuleb töötajal tööleping üles öelda vähemalt viis tööpäeva enne vähendatud töötasu kehtima hakkamist. 

Õigusuudis

Tööõiguse küsimustele vastavad Teabevara nõuandekeskuses LEXTAL-i spetsialistid

Kuidas käituda olukorras, kui võõrtööjõud on läinud puhkusele, aga tööle naasta ei saa, kuna piirid on kinni?

Sellises olukorras oleks kõige mõistlikum sõlmida töötajaga kokkulepe kas tasustamata puhkuse vormistamiseks või lõpetada tööleping poolte kokkuleppel või lühendada kokkuleppel töölepingu tähtaega. Kuna olukord ei ole tekkinud töötaja süül, vaid vääramatu jõu tõttu, siis töölepingu erakorraliseks ülesütlemiseks alust ei ole. Vaieldav on ka tööandja õigus töötasu maksmisest kelduda, kuna TLS § 38 sätestab, et tööandja peab maksma töötajale keskmist töötasu mõistliku aja eest, mil töötaja ei saa tööd teha tema isikust tulenevalt, kuid mitte tahtlikult või raske hooletuse tõttu tekkinud põhjusel, või kui töötajalt ei saa töö tegemist oodata muul tema isikust mittetuleneval põhjusel.

 

Teabevara uuendus

Uues eripeatükis 3.6.5.3. „Ettevõtja tegutsemine kriisiolukorras” toob ettevõtja teabevara peatoimetaja Mervi Raudsaar välja, milliseid meetmeid Eesti ja teised riigid kriisiolukorras plaanivad ning missugused meetmed on juba kasutusele võetud. Peatükki täiendatakse jooksvalt.

Kriisiolukorras on oluline hoida oma ettevõtted eluvõimelisena. Enamik ettevõtjaid näeb sellega praegu tohutut vaeva. Paljudes valdkondades pole ilma riigipoolse abita ka võimalik seda edukalt teha. Mõned riigid on rakendanud lisaks kindlatele sektoritele suunatud meetmeid. Taani võimud on otsustanud maksta näiteks kompensatsiooni suurürituste korraldajatele, kuna üritusi on viiruse leviku tõttu massiliselt ära jäetud. Eesti ei ole sektoripõhiseid meetmeid siiani planeerinud. Peatükis on toodud planeeritud meetmed seisuga 18. märts 2020.

 

 

 

Teabevara uuendus

Uues peatükis 11.5 kirjutab majandusajakirjanik Villu Zirnask, et koroonaviirus COVID-19 on muutunud kõigest paari kuuga tervishoiuprobleemist ka üleüldiseks äri-, majandus- ja rahandusprobleemiks (ja vähestele ettevõtetele võimaluseks).

Sellistele iga ettevõtet valusalt lüüa võivatele riskidele nagu üleilmne epideemia, aitab süsteemselt mõelda Maailma Majandusfoorumi iga-aastane väljaanne „The Global Risks Report”, mis 2020. aastal ilmus juba 15. korda. Ülevaatlikus tabelis on välja toodud globaalsed riskid, mis võivad järgneva kümne aasta jooksul hakata oluliselt mõjutama paljude ettevõtete ja organisatsioonide tegevust.

Peatüki 2.1. „Kriisijuhtimine” alt leiate Äripäeva raadio hommikuprogrammi saate, kus antakse nõuandeid kriisiolukorras. Mitmes kriisis karastunud Äripäeva peadirektor Igor Rõtov võrdles praegust koroonaviiruse tõttu tekkinud kriisi tosina ja paarikümne aasta taguse kriisiga ning analüüsis, mis praeguse seisuga ettevõtjatele terendamas.

Äripäeva raadio saates „Teabevara tund” räägiti sellest, millised omadused ja teadmised on vajalikud edukaks finantsjuhtimiseks. Samuti arutleti finantsjuhtimise arengu, trendide ja tuleviku üle. Saade on salvestatud peatüki 2.3. Finantsjuht kui riskijuht” alla. Saatekülalised on TalTechi ärikorralduse instituudi finantsaruannete analüüsi vanemlektor Paavo Siimann ja majandusajakirjanik Villu Zirnask. 

 

 

Valdkonna uudis

Hea teabevara tellija! 

Äripäeva teabevara tiim pingutab iga päev, et tuua Teieni kõige usaldusväärsem ja olulisem info, mis aitab paremini praeguses kriisiolukorras toimida ja otsuseid langetada. Digiväljaandena on Teie teabevara alati vaid kliki kaugusel. Et vältida asjatuid riske, oleme eriolukorra lõpuni peatanud pabertäienduste saatmise neile, kes on selle võimaluse lisaks tellinud. 

Tuletame ka meelde, et tavapärasemast aktiivsemalt on töös e-nõuandekeskus, kus Teie küsimustele vastavad parimad pikaajalise kogemusega spetsialistid.

Oleme pidevalt toeks, et keerulised olukorrad tänu teabevarale kergelt lahenduse leiaksid.


Hoidke end ja oma tervist! 
Teie Äripäeva teabevara meeskond

Õigusuudis

Hea teabevara tellija! 

Äripäeva teabevara tiim pingutab iga päev, et tuua Teieni kõige usaldusväärsem ja olulisem info, mis aitab paremini praeguses kriisiolukorras toimida ja otsuseid langetada. Digiväljaandena on Teie teabevara alati vaid kliki kaugusel. Et vältida asjatuid riske, oleme eriolukorra lõpuni peatanud pabertäienduste saatmise neile, kes on selle võimaluse lisaks tellinud. 

Tuletame ka meelde, et tavapärasemast aktiivsemalt on töös e-nõuandekeskus, kus Teie küsimustele vastavad parimad pikaajalise kogemusega spetsialistid.

Oleme pidevalt toeks, et keerulised olukorrad tänu teabevarale kergelt lahenduse leiaksid.


Hoidke end ja oma tervist! 
Teie Äripäeva teabevara meeskond

Lehed