Õigusuudis

Aprillikuu õigusuudiste teemad

 • Töölepingus sisalduva konkurentsipiirangu kehtivus

 • Uuendatakse võimalusi kaubamärkide kaitsmiseks

 • Osaniku vastu nõude esitamine ei eelda osanike otsust

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Uuendatud on peatükki 10.4.4.7. Ärisaladuse hoidmine ja kaitse. Alates 17. detsembrist 2018 jõustus ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus ning kehtima hakkasid sellega seotud muudatused karistusseadustikus ja menetlusseadustikes. 

Võrreldes varasema regulatsiooniga on uus sõnastus laiem ja karistus varasemast rangem. Karistusseadustiku muudatus sätestab, et ärisaladuse ebaseadusliku saamise, kasutamise või avaldamise eest, kui see on toime pandud ärilisel või kahju tekitamise eesmärgil, karistatakse rahalise karistuse või kuni kaheaastase vangistusega. 

Peatüki lõppu on lisatud uus raadiosaade ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadusest. Saatekülaline on advokaadibüroo NJORD vandeadvokaat ja partner Anne Veerpalu. Kuulake, mis uue seadusega muutus ja ehk ka kergemaks läks. Saatejuhid on Kai Miller ja Heidi Saar. 

Õigusuudis

Märtsikuu õigusuudiste teemad

 • Eesti õiguskorda on jõudnud kindlustusühistud

 • Uuendatakse Eesti krediidiasutuste regulatsiooni

 • Vangistus ei tähenda ametikohustuste rikkumist

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Uues peatükis 3.5.1 kirjutab teabevara peatoimetaja Mervi Raudsaar sotsiaalse ettevõtluse praktikatest nii mujal riikides kui ka Eestis. 

Näidetena on toodud Grameen Bank Bangladeshist ja Šotimaal tegutsev kogukonna ettevõte Isle of Gigha Heritage Trust. Tutvustame ka Eesti tublisid sotsiaalseid ettevõtteid ning anname soovitusi, millise sotsiaalse ettevõtluse tugiorganisatsiooniga võiks  erinevate küsimuste puhul ühendust võtta. Lahkame veel sotsiaalse ettevõtluse erinevaid juriidilisi vorme ja analüüsime juhtumi näitel, kuidas luua sotsiaalsele ettevõttele kestlik ärimudel.

Õigusuudis

Veebruarikuu õigusuudiste teemad

 • E-riik nõuab lõpuks e-arveid

 • Rahvusvahelise kaubaveo vedaja teavitamata jätmine läheb kalliks maksma

 • Eesti on maailma suurima avatud kaubandustsooni liige

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, veebruari õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tauno Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Uues peatükis 11.2.7. Dividendide maksustamine alates 1. jaanuarist 2019 kirjutab advokaat Birje Kalmus tulumaksumuudatusest.

1. jaanuaril 2018 jõustus tulumaksuseaduse (TuMS) säte, mille kohaselt on regulaarsete kasumijaotiste tulumaksumäär 14%. Tulumaksumuudatuse eesmärk on motiveerida ettevõtjaid jaotama eelnevate perioodide kasumit ja hoidma kasumi jaotamist tulevastel perioodidel aktiivsena. 

Teabevara uuendus

Uues peatükis 3.5. Sotsiaalne ettevõtlus kirjutab Mervi Raudsaar sotsiaalse ettevõtluse tähendusest, jaotusest, juriidilistest vormidest, finantseerimisest ja tugiorganisatsioonidest.

Kui küsida inimestelt, mis on sotsiaalne ettevõtlus, siis tavaliselt peale mõningast pausi tulevad järgmised vastused: sotsiaaltöö; sotsiaalhoolekanne; sotsiaalsed töökohad; ettevõtlus, mis tegeleb sotsiaalse probleemi lahendamisega. Vastused on erinevad ja kindlasti on igas vastuses ka omajagu tõde.

 

Õigusuudis

Jaanuarikuu õigusuudiste teemad

 • Välismaalased saavad asutada osaühingu välismaa pangakontoga

 • Tööandjal on uuest aastast kohustus kanda töötaja kohta töötamise registrisse lisaandmeid

 • Millistel juhtudel peab osanik hääletama majandusaasta aruande poolt?

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, jaanuari õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis

Detsembrikuu õigusuudiste teemad

 • Kauaoodatud selgus tehnovõrkude õigusliku staatuse ja nende talumise tasu teemal

  Pikki aastaid on olnud ebaselge, kas tehnovõrgu rajatised on iseseisvad vallasasjad, kinnisasja olulised osad või mõne õiguse osad. Samuti on siiamaani puudunud tehnovõrgu talumise tasu reguleeriv kord. 1. jaanuaril 2019 jõustub asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus, mis toob kauaoodatud lahenduse tehnovõrgu talumise tasuga seotud probleemidele ning loob selgust tehnorajatiste õiguslikus seisundis.

 • Mida tähendab koondamise olukorras töötajale teise töö pakkumise kohustus?

  Riigikohus selgitas 21. novembri 2018. aasta otsuses number 2-16-708 põhjalikult muu hulgas seda, mida peab tööandja tegema juhul, kui ta lõpetab töölepingu erakorraliselt sel põhjusel, et töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu või muul töö lõppemise juhul (koondamine).

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, detsembri õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Värske võimalusena saate kuulata ettevõtlusteemalisi raadiosaateid järgmiste alapeatükkide lõpust:

3.3.1. Ettevõtte kasvupotentsiaal ja kasvu motiivid. Raamatupidamisettevõtte Robby & Bobby juhatuse liige Krista Teearu räägib Äripäeva raadios sellest, kuidas end kõige paremini turundada ja oma teenuseid müüa.

3.8.2.1. Äri omandamise ja müümise võimalused. Ettevõtlusraadio saates on jututeemaks ettevõtte juriidika. Räägitakse olukordadest ja juhtumitest, millal tuleks advokaadi poole pöörduda. Saate külaliseks on vandeadvokaat Olavi-Jüri Luik advokaadibüroost LEXTAL.

5.2.2. Strateegia elluviimine. Strateegilise juhtimise eestkõneleja, EBS-i Juhtimiskoolituse Keskuse koolitaja Priit Karjus räägib Äripäeva raadios sellest, kuidas õnnestumine on kättevõtmise asi ja miks enamik Eesti ettevõtteid ei ela kauem kui kolm ja pool aastat.

5.5.1.1. Hiina äritavad. Ettevõtlusega tegelemisest Aasia riikides räägivad Äripäeva raadio saates „Globaalne pilk” elektrirollerite tootja Stigo OÜ tegevjuht Ardo Reinsalu ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja teenuste osakonna juht Piret Potisepp.

7.3.1. Turunduse juhtimise olemus ja etapid. Äripäeva raadio saates „Turundusuudised” räägib agentuuri La Ecwador tegevjuht Heily Aavik Eesti turundusmaastikust. Ta analüüsib agentuuri 20-aastase ajaloo jooksul saadud kogemusi, analüüsib Eesti ettevõtete turundushoiakuid ja rõhutab brändingu tähtsust.

10.4.4.7. Ärisaladuse hoidmine ja kaitse. Euroopa Liidu direktiivist, mis annab parema kaitse ärisaladusele, räägib Äripäeva raadios advokaadibüroo Triniti partner ja vandeadvokaat Villu Otsmann.

11.2.4. Ettevõtluse toetusvõimalused. Ettevõtlusraadio saates räägib ettevõtluskonsultant Krista Kink, millist abi pakub Tallinna ettevõtlusamet alustavatele ettevõtjatele.

Samas peatükis on avaldatud ka Äripäeva raadio saade „Isemajandav Eesti“, kus räägitakse, mis liiki ettevõtlustoetusi on Eestis võimalik saada, kui olulised need on, kuidas mõõta toetuse maksmise efektiivsust ning mis juhtuks, kui toetusi ei makstaks. Saatekülalised on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juht Alo Ivask ja rahvusvaheliselt tunnustatud Eesti käsitööšokolaaditootja Chocolala esindaja Kristi Lehtis.

Lehed