Ettevõtja | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Avaldatud on kommunikatsiooni eksperdi Kaja Tampere kirjutatud ristmeedia alapeatükid 7.8.1. Meediakanalid ja 7.8.2. Näited ristmeedia kasutamise kohta.

Laias laastus saame meediakanaleid jagada massimeedia ja sotsiaalmeedia kanaliteks. Ettevõtete meediamaastikus on kindlasti väga olulised ka ettevõtte enda meediakanalid, mille kaudu toimub oma töötajate teavitamine, enda loo jutustamine omadele. Ettevõtte sisekanalid on äärmiselt oluline osa kogu ristmeedia kontekstis. Ettevõtte loo jutustamine algab selle jutustamisest omadele.

Ettevõtte eluline vajadus on olla pidevalt kursis oma tervisega, nii füüsilise kui ka vaimsega. Füüsiliseks terviseks võib pidada eelkõige materiaalsete ressursside ja tootmisega seotud aspekte. Vaimseks terviseks aga ülekantult ettevõtte suhteid siht- ja sidusrühmadega, kommunikatsiooni ja sõnumite tulemuslikkust, mõju tootemüügiedule, brändi eristumist, samuti ettevõtte-siseseid suhteid ning seda, kuivõrd entusiastlikud on töötajad ettevõtte lugu jutustama.

 

Teabevara uuendus

Uues peatükis 7.8. tutvustab kommunikatsiooni ekspert Kaja Tampere ristmeedia võimalusi ettevõtluses.

Ristmeedia all mõistetakse nähtust, kus meediasisu tootjad eristavad oma tooteid strateegiliselt nõnda, et ühe meediatoote avaldumisvorme jagub rohkem kui ühele meediaplatvormile. Näiteks on olemas teleseriaal, millel on oma veebisait, mobiilirakendus, arvutimäng, koomiks, järjejutt, lauamäng jms. Ristmeedia kasutamine on sisuliselt ühe loo jutustamine erinevates meediakanalites.

Ristmeedia põhimõtete jõuline tulemine nii turundusse, juhitud kommunikatsiooni kui ka igapäeva meediatarbimisse on märk sellest, et pealekasvavad uued põlvkonnad nõuavad oma osa meediamaastikust ja loovad meediatarbimise trende. 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Juunikuu õigusuudiste teemad

 • Mis saab Ühendkuningriigist pärit Eesti elanikest pärast Brexitit?
 • Pikenevad tsiviilõiguslike nõuete aegumistähtajad
 • Riigikohus selgitas väljamakstud dividendide tagasivõitmise võimalusi täitemenetluses

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juunikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Uues peatükis 5.5.3.3. Äritegevuse alustamine Saksamaal kirjutab Mervi Raudsaar, mida tasub silmas pidada Saksamaal ettevõtlusega alustades.

Saksamaa on Eesti ettevõtjatele atraktiivne turu suuruse poolest. Euroopa Liidu kodanikul on õigus Saksamaal viibida kuni kolm kuud, kui on kaasas kehtiv isikutunnistus või reisipass, ning asuda tegema esimesi samme ettevõtlusega alustamiseks. Suuremate koostöölepingute sõlmimisel ja Saksamaal ettevõtte asutamisel on soovitatav kasutada kohalikku õigusteenust või konsultanti, kuna õiguslikud ja maksutingimused võivad liidumaades mõnevõrra erineda. 

Õigusuudis

Maikuu õigusuudiste teemad

 • Muudetakse tulumaksusoodustuste nimekirja pääsemise protseduuri
 • Karmistati vahekohtu otsuse sundtäitmise läbiviimist
 • Kuidas teha tühise osanike otsuse asemel uus, kehtiv otsus

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, maikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Uues peatükis 8.3 kirjutab Mervi Raudsaar organisatsioonisisesest ettevõtlusest, mida nimetatakse ka korporatiivseks ettevõtluseks. Juba tegutseva ettevõtte puhul tähendab organisatsioonisisene ettevõtlus ettevõtlikku mõtteviisi ja selle rakendamist. Seda peetakse oluliseks organisatsiooni edukuse, jätkusuutlikkuse ja konkurentsivõime soodustajaks muutuvas ärikeskkonnas. 

Õigusuudis

Aprillikuu õigusuudiste teemad

 • Töölepingus sisalduva konkurentsipiirangu kehtivus

 • Uuendatakse võimalusi kaubamärkide kaitsmiseks

 • Osaniku vastu nõude esitamine ei eelda osanike otsust

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Uuendatud on peatükki 10.4.4.7. Ärisaladuse hoidmine ja kaitse. Alates 17. detsembrist 2018 jõustus ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus ning kehtima hakkasid sellega seotud muudatused karistusseadustikus ja menetlusseadustikes. 

Võrreldes varasema regulatsiooniga on uus sõnastus laiem ja karistus varasemast rangem. Karistusseadustiku muudatus sätestab, et ärisaladuse ebaseadusliku saamise, kasutamise või avaldamise eest, kui see on toime pandud ärilisel või kahju tekitamise eesmärgil, karistatakse rahalise karistuse või kuni kaheaastase vangistusega. 

Peatüki lõppu on lisatud uus raadiosaade ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadusest. Saatekülaline on advokaadibüroo NJORD vandeadvokaat ja partner Anne Veerpalu. Kuulake, mis uue seadusega muutus ja ehk ka kergemaks läks. Saatejuhid on Kai Miller ja Heidi Saar. 

Õigusuudis

Märtsikuu õigusuudiste teemad

 • Eesti õiguskorda on jõudnud kindlustusühistud

 • Uuendatakse Eesti krediidiasutuste regulatsiooni

 • Vangistus ei tähenda ametikohustuste rikkumist

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Uues peatükis 3.5.1 kirjutab teabevara peatoimetaja Mervi Raudsaar sotsiaalse ettevõtluse praktikatest nii mujal riikides kui ka Eestis. 

Näidetena on toodud Grameen Bank Bangladeshist ja Šotimaal tegutsev kogukonna ettevõte Isle of Gigha Heritage Trust. Tutvustame ka Eesti tublisid sotsiaalseid ettevõtteid ning anname soovitusi, millise sotsiaalse ettevõtluse tugiorganisatsiooniga võiks  erinevate küsimuste puhul ühendust võtta. Lahkame veel sotsiaalse ettevõtluse erinevaid juriidilisi vorme ja analüüsime juhtumi näitel, kuidas luua sotsiaalsele ettevõttele kestlik ärimudel.

Lehed