Ehitus | Äripäeva teabevara
Õigusuudis
Õigusuudise teade
  • Keelati ebaausad kaubandustavad põllumajandustoote ja toidu tarneahelas

  • Kauba ja teenuse hinna märkimine tulevikus

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Oktoobrikuu uudiskirja autor on advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Eesti ehitussektoris on hõivatud ligikaudu 60 000 töötajat, suur töötajate hulk tähendab ka suurt hulka küsimusi. Veebiseminaril (ptk 13.28.) räägitakse töösuhte erinevatest aspektidest ehitussektoris ning analüüsitakse kohtupraktikat.

Teabevara uuendus

Uue videosisuna saab peagi jälgida seminari ehituse töölepingute eripäradest. Veebiseminaril räägitakse töösuhte erinevatest aspektidest ehitussektoris ning analüüsitakse kohtupraktikat.

Teabevara uuendus

Riigikohus tegi 24.03 2021 otsuse, mis puudutab kõiki neid omanikke, kelle kinnistud asuvad avalike veekogude ääres, kus vesi võib n-ö maa ära süüa. Kohus leidis, et kinnistupiirid muutuvad, kui vesi maaüksuse n-ö ära sööb ja seega kinnistu omanik kaotab oma omandi ehk kinnistusse kuuluva maa põhjusel, et avalik veekogu laieneb maaomaniku kinnistule. Lähemalt peatükis 2.1.

Õigusuudis
Õigusuudise teade
  • Kaugmüük muutus lihtsamaks

  • Ettevõtjatele terendavad kaupade müügil täiendavad kohustused

  • Kahju kannatanu nõudeõigus esindusõiguseta tehtud tehingu puhul

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Septembrikuu uudiskirja autor on advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Audiopeatükis 13.27. tuleb juttu fassaadidest, millega puutuvad kokku kõik nii otseselt kui ka kaudselt, sest tegemist on ehitise n-ö näoga. Turule on jõudnud uudne nanotehnoloogiline krohv CT76, mis suudab molekuli tasandil ise end taastada ning säilitada niiviisi oma erksa välimuse aastakümneteks.

Saatekülalised on ehitusmaterjalide müügiga tegeleva ettevõtte Karl Bilder tegevjuht Olle Saare ja turundusjuht Adrian Rannut ning Henkel Balti tehnilise klienditoe juht Andres Mikli.

 

Teabevara uuendus

Järgmises teabevara täienduses selgitatase, kas juhul kui maakatastrisse kantud katastriüksuse piirid hõlmavad avalikku veekogu, tähendab see, et maa omanikule kuulub ka vee all olev ala, või on maaüksuse suurus vähenenud selle maa arvelt, mida vesi katab, ning maaameti katastriskaardil kujutatud piirid on ebatäpsed.

Valdkonna uudis

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, mille eesmärk on tagada ehitussektoris ausam konkurents ja vähendada maksupettusi. Selleks võetakse ehitusplatsil kasutusele uus kontrollisüsteem.„Oleme seisukohal, et ebaausa konkurentsi väljajuurimiseks on seadusemuudatus vajalik,“ ütles Ehitusettevõtjate liidu juhatuse liige Raivo Rand. Maksukorralduse seaduse muutmisega luuakse maksu­ ja tolliametisse e-­rakendus, kuhu ehitusettevõtjad oma alltöövõtjad iga suurema ehitus­objekti puhul märgivad. Samas on idee põhjustanud paljudes ettevõtetes pahameelt, sest peljatakse, et uus kohustus lisab ehitus­ettevõtetele olulisel määral halduskoormust ja toob kaasa lisakulusid.

Allikas: ajakiri Ehitaja; 06–07.21

Teabevara uuendus

Riigikohus käsitles 26.05.2021 asjas nr 3-17-2013 projekteerimistingimuste väljastamist tuulepargi tuulikutele. Alale, kus tuulikuid soovitakse rajada, kehtib üldplaneering, mis näeb ette turbaraba ja pärast maavara ammendumist on võimalik rajada tuulepark. Omavalitsus ei väljastanud projekteerimistingimusi, kuna tuulepark on võimalik rajada alles pärast maavara ammendumist ning maavara väljamine tuulikute alt võtab märksa kauem aega, kui on projekteerimistingimuste mõistlik kehtivusaeg. Lähemalt peatükis 5.2.

Teabevara uuendus

Saates „Teabevara tund“ räägitakse 2021. esimese poolaasta jooksul tehtud Riigikohtu lahenditest ehituse valdkonnas. Ehituse ja riigihanke spetsialist ning õigusbüroo Laesson & Partnerid juht Tuulikki Laesson nendib saates, et õiguspärane ehitamine peab olema lihtsam kui õigusvastane ehitamine.

Kuulake uut audiopeatükki 13.27.

 

Lehed