Ehitus | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Riigikohus tegi 19.06.2020 asjas nr 3-17-2766 lubade väljaandmist reguleeriva põhimõttelist laadi otsuse. Kohus leidis lubade, s.o ehitus- ja kasutusteatise või ehitus- ja kasutuslubade taotlemisel antavate kooskõlastuste osas, et juhul, kui kooskõlastus on seaduse kohaselt kohustuslik, siis ei ole võimalik ilma positiivse kooskõlastuseta asjassepuutuvat luba anda või teatist heaks kiita. Lähemalt täiendatud peatükis 9.1.

Uues audiopeatükis 13.18. räägib AS Glamox müügidirektor Valdo Ruul uusehitiste valgustusprobleemidest.

Teabevara uuendus

Miks on tavapärane, et aasta-kaks peale ehitise valmimist kurdavad seal tööd tegevad inimesed tihti, et valgustusega on midagi halvasti, selgitab audiopeatükis 13.18. AS Glamox müügidirektor Valdo Ruul.

Teabevara uuendus

Audiopeatükis 13.19. saab kuulda, millest sõltub väiksemate päikeseelektrijaamade tootlikkus, millised tingimused kehtivad katusele, kuhu soovitakse paneelid paigaldada ning milline võiks olla optimaalse suurusega jaam eramajade juures. Stuudios on Solar4You OÜ projektijuht Rando Simson. 

Teabevara uuendus

Riigikohus tegi 28.05.2020 asjas nr 3-19-1627 lahendi, millel on tähendus detailplaneeringute kehtetuks tunnistamiste otsustamise puhul. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsuse vaidlustas naaberkrundi omanik põhjusel, et avalikku huvi ei ole arvestatud ning samuti seetõttu, et projekteerimistingimustega lubatud ärihoone varjab naaberkinnistul päikesevalguse ning rikub vaadet. Halduskohus arvas, et tegemist on avalikes huvides esitatud kaebusega ehk populaarkaebusega, mida saab esitada ainult detailplaneeringu kehtestamise otsuse peale, mitte aga kehtetuks tunnistamise otsuse peale, samuti ei saa seda esitada projekteerimistingimuste peale. Lähemalt täiendatud peatükis 5.1.1.7.

Audiopeatükis 13.19. saab kuulda, millest sõltub väiksemate päikeseelektrijaamade tootlikkus ning milline võiks olla optimaalse suurusega jaam eramajade juures. 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Juunikuu õigusuudiste teemad

 • Plaanitakse ulatuslikke muudatusi kehtivasse pankrotiseadusesse
 • Arvutivõrgu abil sõlmitud lepingute tõendamine
 • Ärisaladusena käsitatav info

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Juunikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Sundvaldust saab seada nii tehnovõrkudele ja -rajatistele, kui ka teele. Seetõttu on võimalik määrata eramaal paikneva tee kasutamiseks sundvaldus ehk seada võõrale maale sundvaldus selleks, et tagada avalikkusele vaba juurdepääs kallasrajani, ja inimestele, kes elavad tee ääres, juurdepääs oma majapidamiseni. Eratee jaoks sundvalduse seadmist käsitles Tallinna Halduskohus oma 30.03.2020 otsuses asjas nr 3-19-1365. Lähemalt uues peatükis 2.7.

Uue videosisuna saate peatükis 13.18. jälgida advokaadibüroo Sorainen partner ja vandeadvokaat Karin Madissoni ülevaadet Töötukassa toetustest eriolukorras.

Ehituse teabevaras tulevad edaspidi käsitlemisele järgmised teemad: 

 • energiatõhusus;
 • planeeringute muutuvad nõuded.

 

Teabevara uuendus

Aasta Ehitaja 2019 Sergei Strigin Merko Ehitusest räägib sellest, kuidas tagada parim kvaliteet, rakendades ehitusplatsil põhimõtet „nagu ehitaks endale”.

Kuulake uut audiopeatükki 13.17.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Maikuu õigusuudiste teemad

 • Juhtidele antakse lisaaega makseraskuste ületamiseks
   
 • Tuleviku äriühingu koosolekul saad hääletada reaalajas, olenemata asukohast
   

 • Kiire abi väikeettevõtjatele ja turismisektori ettevõtjatele
   

 • Kobarseadusega kriisi vastu
   

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Maikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vanempartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

 

Teabevara uuendus

Ehituse teabevaras tulevad edaspidi käsitlemisele järgmised teemad: 

 • energiatõhusus;
 • planeeringute muutuvad nõuded;
 • piirangud ehitustegevuse teostamisel.

Audiosisule lisandub Ehitusuudiste saade, kus Aasta Ehitaja 2019 Sergei Strigin räägib sellest, kuidas tagada parim kvaliteet, rakendades ehitusplatsil põhimõtet „nagu ehitaks endale”.

Teabevara uuendus

Projekteerimislepingu puhul on olnud küsimuseks, kas tegemist on käsunduslepinguga või töövõtulepinguga. 2020. aasta märtsis andis Riigikohus sellele vastuse, käsitledes projekteerimislepingut 25.03.2020 otsuses nr 2-16-14644. Lähemalt uues peatükis 12.4.

Advokaadibüroo ATTELA partner ja vandeadvokaat Marko Saagi veebiseminari „Kuidas kriisis ellu jääda?“ saab jälgida uues videopeatükis 13.15.

Lehed