Dokumendid | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Augustis ja septembris jõuavad Teieni pretensioon kaubamärgi kohta ja pretensioon tööstusdisaini kohta. 

Pretensiooni näidis kaubamärgi kohta on mõeldud juhuks, kui registreeritud kaubamärgiga identset tähist kasutatakse identsetel kaupadel (teenustel) võrreldes kaupadega (teenustega), millel kasutamiseks on kaubamärk registreeritud.

Kaubamärgiseaduse (KaMS) § 14 kohaselt on kaubamärgiõiguse rikkumisega tegemist ka siis, kui kasutatakse sarnast tähist (st mitte identset) identsetel või samaliigilistel kaupadel (teenustel) või identset tähist samaliigilistel kaupadel (teenustel). Siiski peab tarbija sel juhul arvatavasti tähise ja/või kaubamärgi ka ära vahetama. Seega peab tähist ja kaubamärki ning nendega tähistatavaid kaupu ja teenuseid (hüpoteetilise) tarbija seisukohast lähtudes võrdlema. Niisugune võrdlus põhineb mitmeetapilisel ning keerukal analüüsil, mistõttu pretensiooni koostamine tuleks sellisel juhul jätta kogemusega spetsialisti (patendivolinik, kaubamärgiadvokaat) ülesandeks.

Teabevara uuendus

Uues audiopeatükis 12.15 toome Teieni näiteid kohtupraktika „pärlitest”, mille puhul tekib küsimus, kas kohtud ikka peavad selliste asjadega tegelema või mis näitavad, mille kõige üle saab kohtus vaielda ja millega kohtud peavad rinda pistma. Lisaks tuleb juttu kummalistest seadustest ja õiguspraagist. 

Teabevara uuendus

Teabevara uues peatükis 7.16 on ilmunud taotluse vorm patendiametile võõrandamise kande tegemiseks registris.

Kaubamärkide müügi korral peaks protsess toimuma põhimõtteliselt järgmiselt:

1. sõlmitakse kaubamärkide müügileping;

2. allkirjastatakse õiguste üleandmise akt;

3. esitatakse taotlus patendiametile võõrandamise kande tegemiseks kauba- ja teenindusmärkide registris (käesolev näidis). Kui vastava taotluse esitajaks on ostja, siis tuleb taotlusele lisadaloovutamist või õiguste üleminekut tõendav dokument (kaubamärgiseaduse § 501 lg 3).

Seda näidist saate kasutada ka muude tööstusomandi objektide kohta registris võõrandamise kande tegemise taotlemiseks.

Teabevara uuendus

Uues audiopeatükis 12.14 keskendume e-äri tähtsamatele õiguslikele aspektidele. Saate teada, millised kolm dokumenti peavad kaupmehe või teenusepakkuja veebilehel kindlasti olema. Aga ka näiteks seda, miks ei tohi e-poes maksma viiva nupu nimi olla „Kinnita tellimus“. Kui e-pood on koroonakriisi ajal kiiruga valminud või lihtsalt asjatundmatult tehtud, võib sel lisaks tehnilistele puudustele olla ka juriidilisi auke, selgitavad Maarja Pild ja Maarja Lehemets Triniti advokaadibüroost. 

Teabevara uuendus

Peatükis 7.15 ilmus äsja õiguste üleandmise akt. Seda näidist võib vaadelda tervikus näidistega „Kaubamärkide müügileping” ja „Taotlus võõrandamise kande tegemiseks registris”.

Kaubamärkide müügi korral peaks protsess toimuma põhimõtteliselt järgmiselt:

1. sõlmitakse kaubamärkide müügileping, vt vastav näidis;

2. allkirjastatakse õiguste üleandmise akt (see näidis);

3. esitatakse taotlus patendiametile võõrandamise kande tegemiseks kauba- ja teenindusmärkide registris (vt vastav näidis). Kui vastava taotluse esitajaks on ostja, siis tuleb taotlusele lisada loovutamist või õiguste üleminekut tõendav dokument (kaubamärgiseaduse § 501 lg 3).

Samas võib siinset näidist kasutada ka muude varaliste õiguste, patendi jt üleandmiseks.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Juunikuu õigusuudiste teemad

 • Plaanitakse ulatuslikke muudatusi kehtivasse pankrotiseadusesse
 • Arvutivõrgu abil sõlmitud lepingute tõendamine
 • Ärisaladusena käsitatav info

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Juunikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Dokumendinäidiste teabevara peatükis 7.14 on ilmunud uus kaubamärkide müügileping. See käsitleb mitmes riigis registreeritud kaubamärkide ja esitatud kaubamärgitaotluste samaaegset üleandmist. Tegemist on küllalt keerulise lepinguga, mille puhul tuleb arvestada muu hulgas nende riikide õigusakte, kus üleantavad kaubamärgid on registreeritud või kus kaubamärgitaotlused on esitatud. Tavaliselt tuleb lepingu sõlmimise protsessi kaasata nende riikide kaubamärgiadvokaadid (-volinikud), kes valmistavad ette vajalikud vormid kaubamärkide ülemineku registreerimiseks vastavates registrites. Näidise eesmärk on anda mõned pidepunktid, mida tuleks lepingu koostamisel arvesse võtta.

Eestis kaubamärkide üleandmisel tuleb silmas pidada, et registreeritud kaubamärgi suhtes võib ainuõigust teostada ainult kaubamärgiomanikuna kauba- ja teenindusmärkide registrisse kantud isik. Registreeritud kaubamärgi võõrandamine või üleminek jõustub vastava muudatuse registrisse kandmise kuupäeval (kaubamärgiseaduse § 18 lg 3). 

Teabevara uuendus

Dokumendinäidiste teabevara tellijana jõuab Teieni värske veebiseminar, kus tunnustatud tööõiguse spetsialist Kristi Sild praktilisi ja kiireid nõuandeid selle kohta, kuidas tegutseda siis, kui töökorralduse muutumise tõttu tuleb tööandjal töötaja töölepingut mis tahes põhjusel muuta.

Saate ka  nõu, kuidas tööleping vajaduse korral ümber vormistada või näiteks koondamise puhul lõpetada. Millal on tarvis poolte kokkulepet ja millal saab töölepingut muuta või lõpetada ühepoolselt? Lähemalt dokumendinäidiste teabevara peatükist 13.3

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Maikuu õigusuudiste teemad

 • Juhtidele antakse lisaaega makseraskuste ületamiseks
   
 • Tuleviku äriühingu koosolekul saad hääletada reaalajas, olenemata asukohast
   

 • Kiire abi väikeettevõtjatele ja turismisektori ettevõtjatele
   

 • Kobarseadusega kriisi vastu
   

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Maikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vanempartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

 

Teabevara uuendus

Dokumendinäidiste teabevara eriolukorra peatükis 13.2 on nüüd võimalik vaadata äsjast veebiseminari maksejõuetuse vältimisest. Juttu tuleb, milliseid õiguslikke võimalusi on ettevõtjatel kasutada, et ärid ka raskel ajal veepeal hoida. Samuti jagatakse teavet, milliseid õiguslikke lahendusi on erinevates riikides ettevõtjate toetuseks välja pakutud, milliseid toetavaid meetmeid ja regulatsioone Eestis on kehtestatud ja kavandatakse ning milline võib olla nende mõju. Veebiseminaril esinevad Ellex Raidla advokaadibüroo kohtuvaidluste töögruppi juhtiv partner Arne Ots ja vandeadvokaat Martin Raude.

Lehed