Dokumendid | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Juulikuus avaldasime veel mõned töökeskkonnadokumentide vormid. Peatükist 11.8.11 leiate töökeskkonavoliniku valimise protokolli, peatükist 11.8.12 teate infotahvlile töökeskkonnanõukogu koosseisu kohta. Viimase vormi alus on töötervishoiu ja tööohutuse seaduse §18, kus muu hulgas sätestatakse, et töökeskkonnanõukogu liikmete nimed ja nende volituste kehtimise ajad pannakse välja nähtavale kohale. 

Peatükis 11.8.13 on veel üks infotahvli teate vorm, nimelt töökeskkonnaspetsialisti ja töökeskkonnavoliniku kohta. 

Uues audiopeatükis 12.8 kõneleme puhkuste perioodil aktuaalsel teemal ehk reisikindlustusest. 

Teabevara uuendus

Sel kuul on dokumendinäidiste teabevaras ilmunud töökeskkonnanõukogu liikmete ja töökeskkonnaspetsialisti määramise käskkirja vormid. Vaadake lähemalt ja laadige alla peatükkidest 11.8.9 ja 11.8.10

Uues audiopeatükis 12.7 räägib juhtiv õigusnõustaja Kristel Tiits Grant Thorntonist töölepingu lõpetamisest. Kuidas seda korrektselt teha, mida silmas pidada, millal ja kellel tuleb maksta kompensatsiooni. Kuulete põnevaid näiteid ka töövaidluskomisjoni tehtud otsustest.  

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Juunikuu õigusuudiste teemad

 • Mis saab Ühendkuningriigist pärit Eesti elanikest pärast Brexitit?
 • Pikenevad tsiviilõiguslike nõuete aegumistähtajad
 • Riigikohus selgitas väljamakstud dividendide tagasivõitmise võimalusi täitemenetluses

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juunikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Maikuust on teabevara 11 peatüki töötervishoiu ja -keskkonna osas olemas töökeskkonnakoolituste kava, kus on ära toodud näiteks esmaabiandjate ja töökeskkonnavoliniku ning töökeskkonnanõukogu liikme koolituste sagedus ja maht ning alus selliste koolituste nõudmiseks. Samast peatükist leiate ka töökeskkonnanõukogu esimehe valimise protokolli ja töökeskkonnanõukogu koosoleku protokolli

Uues audiopeatükis 12.6 räägime seekord alaealise töölevõtmisega seonduvatest aspektidest, dokumentidest ja toetustest. 

Õigusuudis

Maikuu õigusuudiste teemad

 • Muudetakse tulumaksusoodustuste nimekirja pääsemise protseduuri
 • Karmistati vahekohtu otsuse sundtäitmise läbiviimist
 • Kuidas teha tühise osanike otsuse asemel uus, kehtiv otsus

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, maikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Nüüd on teabevaras olemas teate vorm töökeskkonnaspetsialisti määramise kohta, vaadake lähemalt peatükist 11.8.4. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kohaselt peab  tööandja määratud töökeskkonnaspetsialistist tööinspektsiooni kirjalikult või tööinspektsiooni kliendiportaali kaudu teavitama kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kümne päeva jooksul määramisest arvates.

Samuti on kasutamiseks valmis teate vorm töökeskkonna voliniku kohta, kelle kohta tuleb samuti andmed saata edastada tööinspektsiooni kümne päeva jooksul. Selle vormi leiate peatükist 11.8.5.

Uues audiopeatükis 12.5 räägib infoturbespetsialist lihtsatest kuid hädavajalikest asjadest, mida ettevõtte infoturbes silmas pidada. 

Õigusuudis

Aprillikuu õigusuudiste teemad

 • Töölepingus sisalduva konkurentsipiirangu kehtivus

 • Uuendatakse võimalusi kaubamärkide kaitsmiseks

 • Osaniku vastu nõude esitamine ei eelda osanike otsust

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Peatükist 11.8 leiate esmaabi korraldamise auditi, esmaabiandja määramise ja esmaabi teavituse uued vormid.

Kuna dokumendinäidised on seekord seotud tervisega, siis on samal teemal ka audiopeatükk. Selles räägib Eesti üks parimaid neurolooge Katrin Gross-Paju töötajaidki teinekord vaevavast seljavalust ja selle ravimisest. Kuulake peatükki 12.4!

Õigusuudis

Märtsikuu õigusuudiste teemad

 • Eesti õiguskorda on jõudnud kindlustusühistud

 • Uuendatakse Eesti krediidiasutuste regulatsiooni

 • Vangistus ei tähenda ametikohustuste rikkumist

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Sel kuul leiad dokumendinäidiste teabevara peatükist 11.6.12 küsimused, mis aitavad välja selgitada iga töötaja koolitusvajaduse ja koostada vastavalt koolitusplaani. 

Kui tuleb tööd analüüsida, siis sobivad enamasti kas vaatlus, intervjuu, küsitlus, spetsiaalne ametikoha ankeetküsitlus või funktsionaalne tööanalüüs. Parima tulemuse saamiseks kasutatakse tihti nende meetodite kombinatsiooni. Peatükis 11.7 on nüüd olemas ametikoha ankeetküsitlus töötajale ning seda uues vormis. Küsimustikule võid lisada organisatsioonispetsiifilisi küsimusi ning eemaldada mittevajalikud.  

Värskes audiopeatükis 12.3 aga räägime seekord välisvärbamisest ja riigihankest ehitussektoris. 

Lehed