Teabevara uuendus

Nüüd on teabevaras olemas teate vorm töökeskkonnaspetsialisti määramise kohta, vaadake lähemalt peatükist 11.8.4. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kohaselt peab  tööandja määratud töökeskkonnaspetsialistist tööinspektsiooni kirjalikult või tööinspektsiooni kliendiportaali kaudu teavitama kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kümne päeva jooksul määramisest arvates.

Samuti on kasutamiseks valmis teate vorm töökeskkonna voliniku kohta, kelle kohta tuleb samuti andmed saata edastada tööinspektsiooni kümne päeva jooksul. Selle vormi leiate peatükist 11.8.5.

Uues audiopeatükis 12.5 räägib infoturbespetsialist lihtsatest kuid hädavajalikest asjadest, mida ettevõtte infoturbes silmas pidada. 

Õigusuudis

Aprillikuu õigusuudiste teemad

 • Töölepingus sisalduva konkurentsipiirangu kehtivus

 • Uuendatakse võimalusi kaubamärkide kaitsmiseks

 • Osaniku vastu nõude esitamine ei eelda osanike otsust

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Peatükist 11.8 leiate esmaabi korraldamise auditi, esmaabiandja määramise ja esmaabi teavituse uued vormid.

Kuna dokumendinäidised on seekord seotud tervisega, siis on samal teemal ka audiopeatükk. Selles räägib Eesti üks parimaid neurolooge Katrin Gross-Paju töötajaidki teinekord vaevavast seljavalust ja selle ravimisest. Kuulake peatükki 12.4!

Õigusuudis

Märtsikuu õigusuudiste teemad

 • Eesti õiguskorda on jõudnud kindlustusühistud

 • Uuendatakse Eesti krediidiasutuste regulatsiooni

 • Vangistus ei tähenda ametikohustuste rikkumist

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Sel kuul leiad dokumendinäidiste teabevara peatükist 11.6.12 küsimused, mis aitavad välja selgitada iga töötaja koolitusvajaduse ja koostada vastavalt koolitusplaani. 

Kui tuleb tööd analüüsida, siis sobivad enamasti kas vaatlus, intervjuu, küsitlus, spetsiaalne ametikoha ankeetküsitlus või funktsionaalne tööanalüüs. Parima tulemuse saamiseks kasutatakse tihti nende meetodite kombinatsiooni. Peatükis 11.7 on nüüd olemas ametikoha ankeetküsitlus töötajale ning seda uues vormis. Küsimustikule võid lisada organisatsioonispetsiifilisi küsimusi ning eemaldada mittevajalikud.  

Värskes audiopeatükis 12.3 aga räägime seekord välisvärbamisest ja riigihankest ehitussektoris. 

Teabevara uuendus

Teabevara värskes audiopeatükis 12.2 jagavad kogemusi Kafo e-kaubanduse arendusjuht Urmas Piik ja UX/UI disainistuudio Bit Finer tegevjuht ja asutaja Lauri Post. E-kaubanduse varem ilmunud dokumendinäidiseid leiate 6. peatükist

Õigusuudis

Veebruarikuu õigusuudiste teemad

 • E-riik nõuab lõpuks e-arveid

 • Rahvusvahelise kaubaveo vedaja teavitamata jätmine läheb kalliks maksma

 • Eesti on maailma suurima avatud kaubandustsooni liige

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, veebruari õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tauno Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Jaanuraris muutsime personalitöö dokumentide peatüki 11 liigenundust selliselt, et personalitööga seotud vormid oleksid koondatud ühte kohta. Tutvuge uuendatud peatükkidega alajaotistes värbamine ja tööle asumine, tööleping, isikuandmete kaitse, hoiatus, koolituspoliitika ja muud personalitöö dokumendid

Veebruaris lisame töökeskkonna ja töötervishoiuga seotud dokumendipõhjad. 

Õigusuudis

Jaanuarikuu õigusuudiste teemad

 • Välismaalased saavad asutada osaühingu välismaa pangakontoga

 • Tööandjal on uuest aastast kohustus kanda töötaja kohta töötamise registrisse lisaandmeid

 • Millistel juhtudel peab osanik hääletama majandusaasta aruande poolt?

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, jaanuari õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Detsembris ja jaanuaris uuendame ja täiendame personalitöö peatüki näidiseid ja nende paigutust. Dokumentide sisujuhi näidis peatükis 11.1 on hea ja ülevaatlik tabel kõigi personalitöös vajalike dokumentide asukoha ning säilitamise aja kohta.

Töölepingu lõpetamisse kokkuleppe näidise juures peatükis 11.3.1 on olemas ka töölt lahkuja ankeet, mis võimaldab uuel töötajal sujuvalt üle võtta kõik tööd ja nii jääb ka hindamatu oskusteave firmasse ega lahku koos töölt lahkuva töötajaga. Samast leiate ka üleandmise-vastuvõtmise akti ja lahkumisintervjuu ankeedi.

Lisaks uuendasime koolituse tagasiside lehte ja ettekande näidist juhatusele juhuks, kui töötaja on rikkunud töökohustusi.

 

Lehed