Dokumendid | Äripäeva teabevara
Õigusuudis
Õigusuudise teade

Juunikuu õigusuudiste teemad

 • Plaanitakse ulatuslikke muudatusi kehtivasse pankrotiseadusesse
 • Arvutivõrgu abil sõlmitud lepingute tõendamine
 • Ärisaladusena käsitatav info

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Juunikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Dokumendinäidiste teabevara tellijana jõuab Teieni värske veebiseminar, kus tunnustatud tööõiguse spetsialist Kristi Sild praktilisi ja kiireid nõuandeid selle kohta, kuidas tegutseda siis, kui töökorralduse muutumise tõttu tuleb tööandjal töötaja töölepingut mis tahes põhjusel muuta.

Saate ka  nõu, kuidas tööleping vajaduse korral ümber vormistada või näiteks koondamise puhul lõpetada. Millal on tarvis poolte kokkulepet ja millal saab töölepingut muuta või lõpetada ühepoolselt? Lähemalt dokumendinäidiste teabevara peatükist 13.3

Teabevara uuendus

Mais ja juunis jõuavad teieni kaubamärkide müügilepingu näidis, õiguste üleandmise akt ja  taotluse vorm patendiametile võõrandamise kande tegemiseks registris. 

Kaubamärkide müügileping käsitleb mitmes riigis registreeritud kaubamärkide ja esitatud kaubamärgitaotluste samaaegset üleandmist. Tegemist on küllalt keerulise lepinguga, mille puhul tuleb arvestada muu hulgas nende riikide õigusakte, kus üleantavad kaubamärgid on registreeritud või kus kaubamärgitaotlused on esitatud. Tavaliselt tuleb lepingu sõlmimise protsessi kaasata nende riikide kaubamärgiadvokaadid (-volinikud), kes valmistavad ette vajalikud vormid kaubamärkide ülemineku registreerimiseks vastavates registrites. Näidise eesmärk on anda mõned pidepunktid, mida tuleks lepingu koostamisel arvesse võtta.

Hoiame teid kindlasti kursis ka hetkeolukorras vajalike dokumendinäidiste ja muu olulisega! 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Maikuu õigusuudiste teemad

 • Juhtidele antakse lisaaega makseraskuste ületamiseks
   
 • Tuleviku äriühingu koosolekul saad hääletada reaalajas, olenemata asukohast
   

 • Kiire abi väikeettevõtjatele ja turismisektori ettevõtjatele
   

 • Kobarseadusega kriisi vastu
   

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Maikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vanempartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

 

Teabevara uuendus

Dokumendinäidiste teabevara eriolukorra peatükis 13.2 on nüüd võimalik vaadata äsjast veebiseminari maksejõuetuse vältimisest. Juttu tuleb, milliseid õiguslikke võimalusi on ettevõtjatel kasutada, et ärid ka raskel ajal veepeal hoida. Samuti jagatakse teavet, milliseid õiguslikke lahendusi on erinevates riikides ettevõtjate toetuseks välja pakutud, milliseid toetavaid meetmeid ja regulatsioone Eestis on kehtestatud ja kavandatakse ning milline võib olla nende mõju. Veebiseminaril esinevad Ellex Raidla advokaadibüroo kohtuvaidluste töögruppi juhtiv partner Arne Ots ja vandeadvokaat Martin Raude.

Teabevara uuendus

Loodetavasti saab eriolukord peagi läbi ja hoo saavad uuesti sisse ka teenindusega seotud sektorid. Hakkame selleks juba valmistuma. Äsja ilmus teabevaras peatükis 7.13 frantsiisileping teenindusasutuse pidamiseks. Nagu ikka, saate sama vormi ka alla laadida. 

Frantsiisilepinguga kohustub üks isik – frantsiisiandja - andma teisele isikule – frantsiisivõtjale - õiguse kasutada frantsiisivõtja majandus- või kutsetegevuses frantsiisiandjale kuuluvat õiguste ja teabe kogumit, muu hulgas õigust frantsiisiandja kaubamärgile, ärilisele tähistusele ja oskusteabele. Frantsiisiandja on kohustatud andma frantsiisivõtjale juhiseid õiguste teostamiseks ning osutama talle püsivalt sellega seotud kaasabi.

Frantsiisilepingud on sarnased kaubamärgi litsentsilepinguga ses osas, et frantsiisivõtja tegutseb frantsiisiandja kaubamärgi all ning frantsiisiandja korraldab kaubamärgi väljatöötamise, kaitsmise ning reklaamimise. Kuid frantsiisileping on litsentsilepingust tunduvalt ulatuslikum seetõttu, et lisaks kaubamärgile annab frantsiisiandja frantsiisivõtjale üle tervikliku süsteemi ehk ärimudeli - näiteks restorani puhul retseptid ja detailsed tegutsemisjuhised, ettekirjutused asutuse arhitektuuri osas, samuti teenindajate riietuse, kasutatavad fraasid või isegi naeratuse suuruse.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Eriolukorras käsitletavad õigusuudiste teemad

 • Töösuhted
  Töötasu ja koormuse vähendamine
  Kaugtöö tegemisega seotud kulud ja töölähetus
  Töötasu hüvitise saamise eeldused
   
 • Lepingulised suhted
  Vääramatu jõud
  Lepinguliste kohustuste vahekorra muutumine
   

 • Üürilepingud
   

 • Ühinguõigus
  Koosolekute korraldamine
   

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Aprillikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

Õigusuudis

Tööõiguse küsimustele vastavad Teabevara nõuandekeskuses LEXTAL-i spetsialistid

Seadus ütleb, et kui töötaja ei nõustu töötasu vähendamisega, on tal õigus tööleping üles öelda, teatades sellest viis tööpäeva ette. Kas töötajal on õigus tööleping üles öelda ainult nende seitsme kalendripäeva jooksul, mil ta peaks andma oma arvamuse töötasu vähendamise otsuse kohta peale vastava teate kätte saamist? Või kehtib selline õigus terve vähendatud töötasuga töötamise aja, ehk kuni kolm kuud?  

Tõlgendusi on erinevaid, aga levinuim ilmselt see, et  töötajale peab jääma mõistlik aeg, et kaaluda, kas ta nõustub eelseisva ajutise töötasu vähendamisega või mitte. Tööandja töökorralduslikke huve arvestades tuleb töötajal tööleping üles öelda vähemalt viis tööpäeva enne vähendatud töötasu kehtima hakkamist. 

Õigusuudis

Tööõiguse küsimustele vastavad Teabevara nõuandekeskuses LEXTAL-i spetsialistid

Kuidas käituda olukorras, kui võõrtööjõud on läinud puhkusele, aga tööle naasta ei saa, kuna piirid on kinni?

Sellises olukorras oleks kõige mõistlikum sõlmida töötajaga kokkulepe kas tasustamata puhkuse vormistamiseks või lõpetada tööleping poolte kokkuleppel või lühendada kokkuleppel töölepingu tähtaega. Kuna olukord ei ole tekkinud töötaja süül, vaid vääramatu jõu tõttu, siis töölepingu erakorraliseks ülesütlemiseks alust ei ole. Vaieldav on ka tööandja õigus töötasu maksmisest kelduda, kuna TLS § 38 sätestab, et tööandja peab maksma töötajale keskmist töötasu mõistliku aja eest, mil töötaja ei saa tööd teha tema isikust tulenevalt, kuid mitte tahtlikult või raske hooletuse tõttu tekkinud põhjusel, või kui töötajalt ei saa töö tegemist oodata muul tema isikust mittetuleneval põhjusel.

 

Valdkonna uudis

Hea teabevara tellija! 

Äripäeva teabevara tiim pingutab iga päev, et tuua Teieni kõige usaldusväärsem ja olulisem info, mis aitab paremini praeguses kriisiolukorras toimida ja otsuseid langetada. Digiväljaandena on Teie teabevara alati vaid kliki kaugusel. Et vältida asjatuid riske, oleme eriolukorra lõpuni peatanud pabertäienduste saatmise neile, kes on selle võimaluse lisaks tellinud. 

Tuletame ka meelde, et tavapärasemast aktiivsemalt on töös e-nõuandekeskus, kus Teie küsimustele vastavad parimad pikaajalise kogemusega spetsialistid.

Oleme pidevalt toeks, et keerulised olukorrad tänu teabevarale kergelt lahenduse leiaksid.


Hoidke end ja oma tervist! 
Teie Äripäeva teabevara meeskond

Lehed