Dokumendid | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Mida arvestada, kui soovite Saksamaa turule siseneda ja seal kliente leida, kõnelevad Elo Saari Saksa-Balti Kaubanduskojast ja edukas noor ettevõtja Ardo Kaurit. Ardo räägib, kuidas ta oma firmaga Saksamaale sattus ning sellest, miks tema rattad müüvad seal paremini kui Eestis. Elo keskendub oma jutus ka ka messidele. Lisaks tuleb juttu dokumendimajandusest: templid, faksid ja paberpost on Saksamaal endiselt kasutusel iga päev. 

Õigusuudis

Novembrikuu õigusuudiste teemad

 

  • Uuendati rahvusvaheliste sanktsioonide seadmise regulatsiooni
  • Riigikohus seletas kinkelepingute staatust täitemenetluses
  • Riigikohus selgitas, et töötajal on õigus nõuda tööandjalt tööõnnetuse hüvitise saamiseks toimingute tegemist

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Novembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Uues audiopeatükis 12.11 räägime ettevõtte õiguslikust auditist – mida see endast kujutab, millal seda kindlasti tarvis on ja kuidas auditit planeerida. Lisaks annavad spetsialistid nõu, kuidas aitab hästi ette valmistatud audit säästa nii raha-, aja- kui ka energiakulu. 

Valdkonna uudis

Tööõiguse küsimustele vastavad Teabevara nõuandekeskuses LEXTAL-i spetsialistid

Töötaja on esitanud arstitõendi selle kohta, et praeguses ametis töötamine on talle vastunäidustatud. Tõendi esitas ta põhjusel, et töösuhe lõppeks tööandja algatusel. Millised on tööandja võimalused tööleping üles öelda? 

Töölepinguseaduse § 88 lg 1 p 1 sätestab, et tööandja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda töötajast tuleneval mõjuval põhjusel, mille tõttu ei saa mõlemapoolseid huve järgides eeldada töösuhte jätkamist, eelkõige kui töötaja ei ole pikka aega tulnud toime tööülesannete täitmisega terviseseisundi tõttu, mis ei võimalda töösuhet jätkata (töövõime vähenemine terviseseisundi tõttu). Töövõime vähenemist terviseseisundi tõttu eeldatakse, kui töötaja terviseseisund ei võimalda tööülesandeid täita nelja kuu jooksul. 

Töötaja terviseseisundi hindamisel tuleb seega vaadata, kas töötaja tervislik seisund on võimaldanud tal tööülesandeid senini täita ja kas ta on võimeline tööülesandeid täitma edaspidi. Kui tööandja ütleb töölepingu üles, kaasneb sellega alati vaidlustamise risk. Seega üks võimalus on töötaja saatmine töötervishoiuarsti juurde. Töötervishoiuarst saab hinnata töökeskkonna või töökorralduse sobivust töötajale. Kui ka töötervishoiuarst on vastunäidustusi kinnitanud, siis võib tööandja rakendada TLS § 88 lg 1 p 1, kui tal ei ole töötajale pakkuda teist sobivat tööd.

 

Õigusuudis

Oktoobrikuu õigusuudiste eriväljaanne: millega tuleb arvestada leppeta Brexiti korral?

  • Äriühingud
  • Kohtumenetlus
  • Kaubamärgid

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Oktoobrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

Teabevara uuendus

Sel kuul on teabevaras ilmunud neli uut kohtudokumenti. Peatükist 8.50 leiate võlanimekirja vormi. Võlanimekiri on võlgniku rahaliste kohustuste nimekiri kohtule võlgade ümberkujundamise avalduse esitamise seisuga, milles märgitakse kõigi võlausaldajate nimed, kontaktandmed ning põhinõude ja kõrvalnõuete eeldatavad suurused ja tagatised. 

Võlgnik, kes esitab kohtule võla ümberkujundamise avalduse, on koos menetluse algatamise avaldusega kohustatud esitama ka võlgade ümberkujundamise kava, kus tuleb konkreetselt märkida, mida ta oma võlausaldajatele pakub. Ümberkujundamise kava saate vajadusel peatükist 8.51.

Peatükis 52 on kaebuse näidis kohtutäituri otsuse kohta ja peatükis 53 kaebus kohtuvälise menetleja määruse peale. Täitemenetluse osaline võib kohtutäituri otsuse või tegevuse kohta täitedokumendi täitmisel või täitetoimingu tegemisest keeldumisel esitada kohtutäiturile kaebuse kümne päeva jooksul alates päevast, kui kaebuse esitaja sai teada või pidi teada saama otsuse või toimingu tegemisest, kui täitemenetluse seadustikus ei ole sätestatud teisiti. Kohtuvälise menetleja tegevuse peale sätestab kaebuse esitamise väärteomenetluse seadustiku § 76.

 

Õigusuudis

Septembrikuu õigusuudiste teemad

  • Missugustel juhtudel on tegemist ettevõtte üleminekuga?
  • Kuidas toimub Ühendkuningriigi isikutega seotud käibe maksustamine pärast Brexitit?

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Septembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Veebiuudis

Teabevara oma raadiosaade „Teabevara tund” on olnud Äripäeva raadio eetris peagi juba aasta. Alates septembrist on „Teabevara tund” kavas uuel ajal, kaks korda kuus neljapäeviti kl 15.00. Järgmises saates 5. septembril kõneleb maksuteabevara koostööpartner Einar Rosin KPMGst pensionireformist. 

Juba eetris olnud saateid saate järelkuulata siin.

Teabevara uuendus

Augustis ja septembris avaldame kohtudokumentide vorme. Kohtudokumentide peatükis 8 on nüüd saadaval varanimekiri, mis on võlgniku ja temaga koos elavate perekonnaliikmete vara ning kõigi sissetulekute nimekiri kohtule võla ümberkujundamise avalduse esitamise seisuga. Selle nimekirja esitamise eesmärk on objektiivse pildi loomine võlgniku varalisest seisundist. Vaadake lähemalt peatükist 8.49

Uues audiopeatükis 12.9 on seekord jutuks eraelu lepingud abielust ja vabaabielust kuni pärandi vormistamiseni. 

Teabevara uuendus

Juulikuus avaldasime veel mõned töökeskkonnadokumentide vormid. Peatükist 11.8.11 leiate töökeskkonavoliniku valimise protokolli, peatükist 11.8.12 teate infotahvlile töökeskkonnanõukogu koosseisu kohta. Viimase vormi alus on töötervishoiu ja tööohutuse seaduse §18, kus muu hulgas sätestatakse, et töökeskkonnanõukogu liikmete nimed ja nende volituste kehtimise ajad pannakse välja nähtavale kohale. 

Peatükis 11.8.13 on veel üks infotahvli teate vorm, nimelt töökeskkonnaspetsialisti ja töökeskkonnavoliniku kohta. 

Uues audiopeatükis 12.8 kõneleme puhkuste perioodil aktuaalsel teemal ehk reisikindlustusest. 

Lehed