Õigusuudis

Detsembrikuu õigusuudiste teemad

 • Kauaoodatud selgus tehnovõrkude õigusliku staatuse ja nende talumise tasu teemal

  Pikki aastaid on olnud ebaselge, kas tehnovõrgu rajatised on iseseisvad vallasasjad, kinnisasja olulised osad või mõne õiguse osad. Samuti on siiamaani puudunud tehnovõrgu talumise tasu reguleeriv kord. 1. jaanuaril 2019 jõustub asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus, mis toob kauaoodatud lahenduse tehnovõrgu talumise tasuga seotud probleemidele ning loob selgust tehnorajatiste õiguslikus seisundis.

 • Mida tähendab koondamise olukorras töötajale teise töö pakkumise kohustus?

  Riigikohus selgitas 21. novembri 2018. aasta otsuses number 2-16-708 põhjalikult muu hulgas seda, mida peab tööandja tegema juhul, kui ta lõpetab töölepingu erakorraliselt sel põhjusel, et töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu või muul töö lõppemise juhul (koondamine).

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, detsembri õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Töölepingu seaduse § 88 lg (3) sätestab, et tööandja võib töölepingu töötaja kohustuse rikkumise või tema töövõime vähenemise tõttu üles öelda, kui ülesütlemisele on eelnenud tööandja hoiatus. Eelnevat hoiatamist ei ole ülesütlemise eeldusena vaja, kui töötaja ei saa kohustuse rikkumise erilise raskuse tõttu või muul põhjusel seda hea usu põhimõtte järgi tööandjalt oodata.

Hoiatuse vormi ja advokaadibüroo Kaarma & Kaldvee juristi Elena Lassi vastavad selgitused leiate teabevaras äsja ilmunud peatükis 11.1.

Õigusuudis

Novembrikuu õigusuudiste teemad

 • Ema ja isa saavad tulevikus samal ajal vanemapuhkusel viibida

  Riigikogu võttis 17. oktoobril vastu perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seoses teiste seaduste muutmise seaduse, mille kohaselt muutub suuresti vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteem. See on teine samm perehüvitiste süsteemi muudatuste rakendamises. Esimesed muudatused võeti Riigikogus vastu 6. detsembril 2017. aastal.

 • Välismaalased saavad eesti keele omandamise eest riigilt hüvitist

  1. jaanuaril 2019. aastal jõustub uus kodakondsuse seaduse täiendamise seadus, millega antakse Eestis elavatele välismaalastele võimalus sõlmida riigiga keeleõppeleping.

 • Mida teha, kui vara on jäänud üürileandja valdusesse?

  Riigikohus selgitas 31. oktoobri 2018. aasta otsuses number 2-15-1663, kuidas peab üürnik tegutsema, kui üürileandja on omavoliliselt üüriesemele kahju tekitanud ja pärast üürilepingu lõppemist üürniku esemed enda valdusesse jätnud.

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, novembri õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Taavi Kõiv.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Teabevara personalitöö peatükist 11 leiate värskelt koostatud töökorralduse reeglid, kus on eraldi välja toodud isikuandmete kaitse punktid. Vaadake lähemalt peatükist 11.18.

Õigusuudis

Oktoobrikuu õigusuudiste teemad

 • Lõpp tankistidele? Valitsus algatas seaduse ajakohastamiseks eelnõu
 • Kas teie üürileping sisaldab keelatud leppetrahvi või liiga suurt viivist?
 • Euroopa Liidu Parlament otsustas: rahapesu peab lõppema

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, oktoobri õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Septembris leiate uute dokumentidena näidise juhuks, kui maksekäsule on esitatud määruskaebus ning tuleb anda oma seisukoht sellele määruskaebusele, kommenteeritud näidis ja dokumendivorm on peatükis 8.46.

Peatükist 8.47 saate vajadusel alla laadida ingliskeelse volikirja kohtumenetluse jaoks, peatükist 8.49 aga võlgade ümberkujundamise avalduse.

Alates sellest kuust valmib dokumendinäidiste teabevara koostöös advokaadibürooga Kaarma & Kaldvee ning peatoimetajad on vandeadvokaat ja partner Rait Kaarma ja jurist Elena Lass.

Õigusuudis

Septembrikuu õigusuudiste teemad

 • Riigikogu algatas eelnõu väikeinvestoreid kaitsvate sätete kasutuselevõtuks
 • Alates 1.09.2018 on äriühingud kohustatud esitama äriregistrile tegeliku kasusaaja andmed
 • Riigikohus täpsustas raieõiguse võõrandamise lepingu olemust ja alusetu rikastumise sätete kasutust

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, septembri õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Dokumendinäidiste teabevara peatükist 11.17 leiate nüüd ettevõtte privaatsuspoliitikat kajastava dokumendi vormi. Selle dokumendiga annate ettevõtjana teada, kuidas kogute, kasutate, avaldate, edastate ja säilitate klientide, töötajate ja külaliste isikuandmeid.

Teabevara värskes peatükis 12.1 aga saate kuulata, mis on rahvusvahelised vandekohtud ja mis kasu võiks neist olla ettevõtjal. 

 

Teabevara uuendus

Dokumendinäidiste teabevara arhiivinduse peatükis on värskelt ilmunud ettevõtte ostu-ja müügiarvete liikumise korralduse selgitus, vt ptk 10.9. Peatükis 8 ehk kohtudokumentides uuendasime füüsilise isiku menetlusabi taotluse vormi ning teatist taotleja ja tema perekonnaliikmete isikliku ja majandusliku seisundi kohta, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja arbitraažikohtu arbitraažimaksu ja honoraride juhendit ja kokkulepet võlgnevuse tasumiseks täitemenetluses. Peatükis 8.45 on nüüd teade avaldaja esindaja andmete muutumisest.

Teabevara uuendus

Teabevara peatükis 5.15 räägib advokaadibüroo Cobalt advokaat Lembit Tedder vahenditest ja viisidest, kuidas üürileandja saab ennetada ja lahendada rahalisi vaidlusi üürnikega.

Lehed