Äriõigus. Näidised ja kommentaarid | Äripäeva teabevara

Äriõigus. Näidised ja kommentaarid

Teabevarad

Teabevara uuendus

Kuulake uut audiopeatükki 17.15! Seekord on jututeemaks ettevõtete koondumine. Saate teada, millistel juhtudel satuvad koondumistehingud konkurentsiameti kontrolli ja kui suure aja- ning energiakuluga peab ettevõte arvestama. Lisaks veel nippe, milliseid vigu teevad ettevõtjad konkurentsiametisse pöördumisel ja kuidas neid vigu ära hoida. Nõu annavad konkurentsiameti koondumiste kontrolli osakonna juhataja Külliki Lugenberg ja advokaadibüroo Triniti partner ja konkurentsiõiguse valdkonna juht ning Eesti Advokatuuri konkurentsiõiguse komisjoni esimees Tanel Kalaus.  

Valdkonna uudis

Tööõiguse küsimustele vastavad Teabevara nõuandekeskuses LEXTAL-i spetsialistid

Töötaja on esitanud arstitõendi selle kohta, et praeguses ametis töötamine on talle vastunäidustatud. Tõendi esitas ta põhjusel, et töösuhe lõppeks tööandja algatusel. Millised on tööandja võimalused tööleping üles öelda? 

Töölepinguseaduse § 88 lg 1 p 1 sätestab, et tööandja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda töötajast tuleneval mõjuval põhjusel, mille tõttu ei saa mõlemapoolseid huve järgides eeldada töösuhte jätkamist, eelkõige kui töötaja ei ole pikka aega tulnud toime tööülesannete täitmisega terviseseisundi tõttu, mis ei võimalda töösuhet jätkata (töövõime vähenemine terviseseisundi tõttu). Töövõime vähenemist terviseseisundi tõttu eeldatakse, kui töötaja terviseseisund ei võimalda tööülesandeid täita nelja kuu jooksul. 

Töötaja terviseseisundi hindamisel tuleb seega vaadata, kas töötaja tervislik seisund on võimaldanud tal tööülesandeid senini täita ja kas ta on võimeline tööülesandeid täitma edaspidi. Kui tööandja ütleb töölepingu üles, kaasneb sellega alati vaidlustamise risk. Seega üks võimalus on töötaja saatmine töötervishoiuarsti juurde. Töötervishoiuarst saab hinnata töökeskkonna või töökorralduse sobivust töötajale. Kui ka töötervishoiuarst on vastunäidustusi kinnitanud, siis võib tööandja rakendada TLS § 88 lg 1 p 1, kui tal ei ole töötajale pakkuda teist sobivat tööd.

 

Õigusuudis

Oktoobrikuu õigusuudiste eriväljaanne: millega tuleb arvestada leppeta Brexiti korral?

  • Äriühingud
  • Kohtumenetlus
  • Kaubamärgid

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Oktoobrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

Teabevara uuendus

Osalusoptsioonid on levinud mitmel pool maailmas, aga kuidas on lood Eestis? Meie seadustes ei ole osalusoptsiooni mõistet defineeritud, tulumaksuseaduses on osalusoptsioone siiski mõistet sisustamata mainitud rohkem kui kümnel korral. Eelmisel aastal muutis riigikogu osalusoptsioonide maksustamise senisest paindlikumaks. Töötajatele antavatest optsioonidest ning nende kasutamisest kõneleb äriõiguse teabevara koostööpartneri, advokaadibüroo NJORD maksujurist Anne-Lii Kask. Küsib Äripäeva teabevara vanemtoimetaja Heidi Saar. Kuulake uut audiopeatükki 17.13 ja heitke pilk ka hiljuti ilmunud samateemalisele peatükile 3.9!

 

Teabevara uuendus

Septembris on äriõiguse teabevara tähelepanu notari ametitoimingutel ja äriregistriga seotud tegevustel. 

Äriseadustiku kohaselt kehtib osaühingu osade võõrandamise, pantimise ja aktsionäride tähtsamate üldkoosolekute suhtes notariaalse tõestamise nõue, mis tagab äriühingule kaitse.  Näiteks on aktsiaseltsil olemas kaitse õigusvastase ülevõtmise vastu sellega, et  aktsionäride üldkoosoleku protokoll peab olema notariaalselt tõestatud nõukogu valimisel, tagasikutsumisel ja põhikirjas selle kohta muudatuste tegemisel. Selgitame notari osa tehinguosaliste esindajana ning toome välja ametiisikud, kes võivad notarit asendada. Kogu teabe leiate peatükkidest

 

Õigusuudis

Septembrikuu õigusuudiste teemad

  • Missugustel juhtudel on tegemist ettevõtte üleminekuga?
  • Kuidas toimub Ühendkuningriigi isikutega seotud käibe maksustamine pärast Brexitit?

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Septembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Veebiuudis

Teabevara oma raadiosaade „Teabevara tund” on olnud Äripäeva raadio eetris peagi juba aasta. Alates septembrist on „Teabevara tund” kavas uuel ajal, kaks korda kuus neljapäeviti kl 15.00. Järgmises saates 5. septembril kõneleb maksuteabevara koostööpartner Einar Rosin KPMGst pensionireformist. 

Juba eetris olnud saateid saate järelkuulata siin.

Teabevara uuendus

Augustis räägime osakapitali vähendamisest. Tegemist on vastupidise menetlusega osakapitali suurendamisele – see tähendab, et liigne osakapital viiakse osaühingust välja. Praktiliselt on vaja reguleerida kapitali vähendamist selleks, et kaitsta võlausaldajate huve. Osakapitali lihtsustatud vähendamine on võimalik vaid kahjumi katmiseks ja sellisel juhul ei saa osanikele väljamakseid teha. Eelduseks on kahjumi olemasolu, reservkapitali ja muude reservide (näiteks ülekursi) puudumine ning eesmärgiks kahjumi vähendamine. Lähemalt peatükkides 5.3 ja 5.3.1

Juuli alguses teatas tegevuse lõpetamisest investoritelt üle 500 000 euro kaasanud logistika-idufirma Shipitwise. Miks nii läks, mis paljutõotanud ärimudeliga juhtus ja mida arvasid investorid, sellest uues audiopeatükis 17.12

Teabevara uuendus

Äsja ilmunud uues peatükis 3.9 kõneleme osalusoptsioonidest.

Osalusoptsioonid (share option) on laialt levinud idufirmade ja tehnoloogiaettevõtete hulgas. Eesti seadustes ei ole osalusoptsiooni mõistet defineeritud, aga tulumaksuseaduses on osalusoptsioone mainitud rohkem kui kümnel korral mõistet sisustamata. Sisuliselt on osalusoptsioon ühe isiku õigus osta teatud tingimuste saabumisel optsiooni alusvaraks oleva osaühingu osalus ning teis(t)el isiku(te)l on kohustus see müüa kokkulepitud tingimustel. Rõhutada tuleb, et tegemist on ostja õigusega, mitte ostja kohustusega.

Veel on juulis keskne teema osakapitali suurendamine ja sellekohane otsus ning samuti osakapitali tingimuslik suurendamine. Pärast osakapitali suurendamise ja uute osade väljalaskmise suurendamise (emissiooni) otsuse vastuvõtmist tuleb välja selgitada uute osade omandamiseks õigustatud isikute ring ehk korraldada märkimine, millest põhjalikult peatükis 5.2.2.3

Uues audiopeatükis 17.11 saate kuulata, millega tuleks arvestada, kui soovite ettevõtlusega tegeleda Lähis-Idas. 

 

 

 

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Juunikuu õigusuudiste teemad

  • Mis saab Ühendkuningriigist pärit Eesti elanikest pärast Brexitit?
  • Pikenevad tsiviilõiguslike nõuete aegumistähtajad
  • Riigikohus selgitas väljamakstud dividendide tagasivõitmise võimalusi täitemenetluses

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juunikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Lehed