Äriõigus. Näidised ja kommentaarid | Äripäeva teabevara

Äriõigus. Näidised ja kommentaarid

Teabevarad

Teabevara uuendus

2021. a detsembris jõustusid äriseadustiku muudatused seoses filiaali regulatsiooniga. Teabevaras on täienduse saanud kogu 15. peatükk välismaa äriühingu filiaali asutamise (ptk 15.1), juhtimise (ptk 15.2) ja likvideerimise (ptk 15.3) kohta.

Teabevara uuendus

Jaanuaris vaatame üle välismaa äriühingu filiaali puudutavad peatükid.

Audiopeatükist saate teada, mis on võileiva-efekt. Selleks on olukord, kus firma omanik on ise juhatuses ja loodud nõukogu ei saa ise midagi otsustada, küll aga peab nõukogu otsuste eest vastutama. Jaanuari audiopeatükis tuleb juttu sellest, kuidas erineb nõukogu töö era- ja avalikus sektoris ning kuidas valida nõukogusse neid liikmeid, kes aitaks ettevõtet kasvatada. Arutletakse, kui palju peaks nõukogus liikmeid olema ja milline oleks jätkusuutlik tasustamise viis – kõlavad ka palganumbrid, mida nõukogu liikmed teenivad ühe koosoleku eest.

Õigusuudis
Õigusuudise teade
 • Virtuaalvääringu teenuste regulatsiooni ootavad ees muudatused
 • Mõistliku aja hindamise alused lepingust taganemisel
 • Uus seadusemuudatus võimaldab vähendada maksukohustust

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Jaanuarikuu uudiskirja autor on advokaadibüroo TARK advokaat Katri Tšesnokov.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

 

 • Võlausaldajatel puudub kaebeõigus saneerimisnõustaja tasu vaidlustamiseks
 • Kollektiivlepingu, ametnike hüvitiste ja usaldusisikutega seotud muudatused
 • Juhatuse liikme isiklik vastutus juriidilise isiku võlausaldaja ees
 • Uued nõuded autoveo maastikul

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Detsembrikuu uudiskirja autor on advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Seekordses audiopeatükis 17.1 räägivad Triniti advokaadibüroo vandeadvokaadid Anna Liiv ja Virge Murak sellest, mis juhtub siis, kui töövõtulepingu pooled ei saa enam hästi läbi ja leping tahetakse lõpetada. Keskendutakse ehituslepingute ülesütlemistele ja lepingutest taganemistele ning tehakse kindlaks nende erinevused.
Lisaks tuuakse huvitavaid näiteid pooleliolevatest ehitusvaidlustest ning räägitakse sellest, mis paneb ehitaja ja tellija peaaegu alati pärast möödarääkimisi heal meelel uuesti koostööd tegema.

Teabevara uuendus

Teabevara detsembri peatükis 4.3.24.7 kirjutab Maris Vutt, milline vastutus ja kohustused on juhatuse liikmel, kui äriühingul tekib maksuvõlg. Ta toob näiteid ka ühest hiljutisest riigikohtu lahendist.

Teabevara uuendus

Äriõiguse novembri peatükis 4.3.24.6 kirjutab Maris Vutt juhatuse liikme vastutusest tulenevalt lepingueelsetest läbirääkimistest. Kui äriühing hakkab kolmandate isikutena lepinguid sõlmima, peavad üldreeglina äriühingu nimel läbirääkimisi juhatuse liikmed kui äriühingu seaduslikud esindajad. 

Valdkonna uudis

Autor: Pixabay

Registrite ja Infosüsteemide Keskus võttis e-äriregistri ja e-kinnistusraamatu veebikeskkondades kasutusele andmete automaattõlke tööriista, mis aitab kasutajal tõlkida ekraanil ilmuvad registriandmed reaalajas inglise keelde.

Uus masintõlke lahendus lihtsustab registriandmete mõistmist eesti keelt mitte kõnelevate kodanike jaoks. Tööriist aitab e-kinnistusraamatu kasutajal aru saada detailandmetest, näiteks servituutidest ja hüpoteekidest, ning e-äriregistri kohtumääruste sisust.

Tegemist on närvivõrkudel baseeruva töövahendiga. Masintõlk tekitab seoseid suure andmekogu pealt, mis end ise aja jooksul täiendab, täpsustades sõnavara ja tõstes seeläbi tõlkekvaliteeti. Registri ametlikuks keeleks on siiski eesti keel, mistõttu on tõlgitud tekst informatiivne ega oma õiguslikku tähendust.

Automaattõlke tööriist valmis Eesti, Läti ja Belgia koostöös Euroopa masintõlget kohandava vahevara loomise projekti raames, mille arendas Läti koostööpartner TILDE SIA.

Allikas: raamatupidaja.ee

E-äriregistrist saate lugeda ka teabevara peatükist 1.1.5.

Õigusuudis
Õigusuudise teade
 • Millal ei või juhatuse liige dividende välja maksta?
  Riigikohus selgitas kohtuasja nr 3-19-1161 kohta tehtud 6. oktoobri 2021. aasta kohtuotsuses, et äriühingu juhatuse liige ei või osanike otsuse alusel dividende välja maksta, kui äriühingul on ajatamata maksuvõlg ning maksuvõla tasumiseks ei jätku äriühingu olemasolevast varast.
   

 • Äriühinguga seotud toimingute tegemine muudetakse kallimaks 
  Riigikogu võttis 28. septembril 2021 menetlusse Vabariigi Valitsuse algatatud eelnõu, et muuta riigilõivuseadust, tsiviilkohtumenetluse seadustikku ja teisi seadusi. Seaduste muudatustega soovitakse tõsta kohtu, äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri toimingute riigilõivumäärasid, lihtsustatud menetluste ja maksekäsu kiirmenetluse piirmäära ning piirmäärasid, mis on seotud menetlusosalise edasikaebeõigusega.

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Novembrikuu uudiskirja autor on advokaadibüroo TARK jurist Tarvi Salu.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Mis põhjustab osanikevahelisi tülisid, kuidas vaidlusi ära hoida ning kui ära hoida ei õnnestu, kuidas neist edukalt välja tulla, räägivad teabevara audiopeatükis 17.1 advokaadibüroo Sorainen finants- ja ühinguõiguslike vaidluste valdkonna juht Triin Toom ja kohtuadvokaat Albert Linntam.

Lehed