Personalijuhtimine | Äripäeva teabevara

Personalijuhtimine

Teabevarad

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Teemad:

 • Töölepingu seaduse muudatused võimaldavad luua paindlikumaid töösuhteid alaealistega 
 • Ostja ei saa samadele puudustele tuginedes pärast hinna alandamist enam lepingust taganeda
 • Riigikohus selgitas, millal võib juhatuse liikme ja tema poolt kontrollitava isiku vaheline tehing olla tühine

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, mai Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Läbimõeldud ja professionaalne testimine aitab langetada oluliselt paremaid otsuseid ning võtta tööle inimesi, kellel on nii tööks vajalikud eeldused, töötahe kui ka arengupotentsiaal. Kuidas leida ja valida just enda ettevõtte vajadustele sobivaid teste ning neid praktilises personalitöös kasutada, vaata käsiraamatu peatükist 5.10.1.

Inspireeriva töökeskkonna tüüpmudelisse kuuluvad puu- ja juurviljad ning sporditreeningud tööandja kulul ja tööajast, lahedad ning lapsepõlve meenutavad disainielemendid tööruumides jms. Eesmärk on siduda inimene töö ja töökaaslastega ning seda isegi ajutise kaugtöö korral. Usutakse, et hüvede, soodustuste ja olmemugavuste pakkumine suurendab lojaalsust ning tekitab uhkustunnet sellises koosluses töötamise üle. Unistuste töökeskkonnas peaks saama tööd teha nii, et see on tervislik kehale, arendav vaimule ja kasulik seejuures ka organisatsioonile ning kogukonnale, loe lähemalt peatükist 9.4.

Välismaalase töölevõtmisel on tähtis eelkõige teada, kas isiku Eestis elamist ja töötamist reguleerib välismaalaste seadus või Euroopa Liidu kodaniku seadus. Hiljuti uuendati just välismaalaste seadust, seetõttu on peatükk hea mäluvärskendus, mida välismaalaste töölevõtmisel arvesse võtta. Loe lähemalt peatükist 5.8.

2016. aasta oktoobris korraldati HRConf, Business Software Partner OÜ ja PARE koostöös personalijuhtimise infosüsteemide turu-uuring. Selle peamine eesmärk oli saada ülevaade Eesti personalijuhtimise valdkonnas kasutatavatest tööriistadest, nende rakendamise kogemustest ja kasutajate rahulolust. Küsimused hõlmasid tarkvara eri kasutusvaldkondi (personalijuhtimine, tööajaarvestus, palgaarvestus, koolitamine, värbamine jm), tarkvara rakendamise kiirust ja kvaliteeti, rahuolu koostööpartneri ning klienditoega ja hinnanguid toodete mugavusele. Peatüki 4.10. aluseks on võetud HRConfi blogis avaldatud artiklid.

Käsiraamatu maikuu uuendus on veebis nüüd olemas. Uusi peatükke tähistab sisukorras punane märk. 

Teabevara uuendus

Inspireeriva töökeskkonna tüüpmudelisse kuuluvad puu- ja juurviljad ning sporditreeningud tööandja kulul ja tööajast, lahedad ning lapsepõlve meenutavad disainielemendid tööruumides, näiteks kiiged, lamamisvõrgud, pallimeri, liivakast jms. Moodsaid kontoreid rentivad haldusfirmad arenduslinnakutes pingutavad selle nimel, et tuua lasteaiad, koolid, pangad ja kõikvõimalikud olmemugavused töökohale ja selle vahetusse lähedusse ning kujundada neist moodsa töökeskkonnaga arenduskülakesed. Inspireeriva töökeskkonna kohta loe lähemalt käsiraamatu uuest peatükist 9.4.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Aprilli Õigusuudiste teemad:

 • Äriühingu pankrotiavalduse esitamise kohustuse rikkumine võib juhatuse liikmele kalliks maksma minna
 • Võlgniku maksejõulisuse hindamine
 • Enammakstud tulumaksu tagastusnõue kui töötasunõudega sarnane sissetulek

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Kui inimesele on määratud püsiv töövõimetus korduvhindamise tähtajaga 2017. aastal või hiljem, tuleb tal tähtaja kätte jõudes pöörduda uueks hindamiseks töötukassasse. Töötukassa hindab tema töövõimet uutel alustel ning maksab osalise ja puuduva töövõime korral töövõimetoetust. 

Loe töövõime hindamisest lähemalt personalijuhtimise käsiraamatu uuest peatükist 5.11.4.

Valdkonna uudis

Raamatupidamise käsiraamatu peatoimetaja ning BDO Eesti raamatupidamisteenuste juht Egle Vainula selgitab videoloengus, mida tõi raamatupidamise seaduse muudatus mikro- ja väikeettevõtjatele ning kuidas majandusaasta aruannete lühendatud vormi kasutada.

Kuigi võimalus väiksemas mahus majandusaasta aruandeid esitada on juba väike- ja mikroettevõtjatele teada, on siin mitmeid nüansse, mis võivad tekitada segadust ja niigi pingelist protsessi aeglustada.

Vaadake videoloengut siit.

Õigusuudis

Märtsi Õigusuudiste teemad

 • 2018. aastast on kindlustusandjatel täiendav kohustus kaitsta jaeinvestorit
 • Muudatused kalapüügiseaduses ja keskkonnatasude seaduses
 • Riigikohus muutis oma varasemat praktikat - abikaasade ühisomandisse kuuluvat kinnisasja saab kohtumenetluses koormata keelumärkega ka siis, kui võlgnik on vaid üks abikaasadest

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Veebruari Õigusuudiste teemad

 • 1. jaanuaril jõustusid sotsiaalmaksuseaduse muudatused
 • 17. detsembril jõustusid Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse muudatused
 • Juhatuse liikme hoolsuskohustuse rikkumine ja äriühingule tekitatud kahju

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, veebruari Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Alates 1. maist 2017 alustab töötukassa töötust ennetavate teenuste pakkumisega.

Äsja avaldatud peatükis 5.11.1 annab Margit Paulus, töötust ennetavate meetmete nõunik Eesti Töötukassas,
lühiülevaate

 • tööandjatele ja töötajatele pakutavatest ennetusmeetmetest ning
 • meetmete erisustest töötajatele, kes on sunnitud uue ameti õppima terviseprobleemide tõttu.

Samal teemal vaata ka uusi peatükke:

5.11. Erivajadustega inimesed tööl
5.11.2. Töötukassa teenused erivajadustega inimeste töölesaamise hõlbustamiseks
5.11.3. Toetused tööandjale vähenenud töövõimega inimeste töölevõtmise korral
5.11.4. Töövõime hindamine

 

Veebiuudis

Nüüdsest saate peatükke, mille lugemine teil ehk pooleli jäi või mida sagedamini vaja läheb, lemmikuks märkida. Seda saab teha, klõpsates avatud peatüki kohal oleval ribal Lemmikute ikoonil:

Lemmikuid saab kätte Lemmikute kaustast, mille saate avada vasakult menüüst, klõpsates tähekesel:

Lemmikute kaustas saate peatükke endale sobivasse järjekorda seada, lohistades neid hiirega peatüki ees asuvast ristikesest. Samuti saab lemmikuid kaustast kustutada. Pärast muudatuste tegemist klõpsake nupul Salvesta.

 

Lehed