Personalijuhtimine | Äripäeva teabevara

Personalijuhtimine

Teabevarad

Teabevara uuendus

Uuendasime oma tootemarki ja viisime selle vastavusse toote praeguse sisuga. Käsiraamatud alustasid paberväljaandena, mida pikka aega toetas käsiraamatute veeb. Nüüdseks on esikohale tõusnud digitaalne sisu ja võimalused, mida see pakub, seetõttu leidsime, et on aeg muuta ka tootemarki. Edaspidi saate tellitud käsiraamatut kasutada teabevara nime all teabevara.ee.

Oleme aasta jooksul oma digiplatvormi mitmel moel täiendanud. Kui te pole ehk veel kõiki uusi võimalusi märganud, siis vaadake ja proovige järele:

 • Lemmikud – kui klõpsate avatud peatüki päises paremal asuvale tähekesele, lisate selle peatüki oma lemmikutesse. Lemmikuid vaadata, avada, sorteerida ja kustutada saate, kui valite tähekese vasakul asuvast menüüst.
 • PDF-i allalaadimine. Saate peatüki omale arvutisse salvestada pdf-failina, kui klõpsate ülal paremal PDF-i ikoonile.
 • Hinnake peatükki klõpsates peatüki kohal asuvale meeldib/ei meeldi ikoonile ja soovi korral saatke toimetajale ka oma kommentaar.
 • Otsing – otsingu abil leiate sisust kiiresti vajamineva. Tulemusi näidatakse avatud teabevara, kõikide teabevarade ja nõuandekeskuse kohta. Otsida võib ka mitut sõna.

Soovime teile meeldivat kasutuskogemust!

Teabevara uuendus

Kuidas külvad, nõnda lõikad! Kujuta ette varakevadist päikest, kui paned mulda esimese seemne. Kastad, väetad ja pakud talle sooja hoolitsust ning ootad pingsalt taime tärkamist. Läheb aeg mööda ja taim on juba piisavalt suur ning elujõuline, kuid sul pole enam aega temaga nii palju tegeleda kui tahaksid või peaksid. Asi taandub vaid aeg-ajalt kastmisele ja seegi ununeb vahel. Mis aga juhtub selle taimega? Ilmselt näeb ta varsti veidi väsinud ja koltunud välja, võib-olla vajaks ta ümberistutamist või liigutamist valgemasse kohta ja millalgi on ehk juba liiga hilja temaga tegeleda ning ta närbub.

Kujuta nüüd selle seemne asemel ette oma töötajat, kelle otsimiseks oled kulutanud hulga aega ja vahendeid, et leida parim oma ala spetsialist. Oled panustanud selleks, et teda välja õpetada ja taganud talle parimad töövahendid. Möödub aeg ja tähelepanu „uuele“ töötajale muutub aina väiksemaks, sest ta saab suurepäraselt hakkama ning töötulemustel pole viga. Miks peakski muret tundma? Kuid ühel päeval koputab ta su uksele, avaldus näpus, ja siis võib olla juba liiga hilja midagi ette võtta. Töötajate hoidmine nõuab järjepidevat tööd. Kuidas töötajate lojaalsust kujundada ja hoida, loe teabevara uutest peatükkidest 9.5. ja 9.5.1.

Õigusuudis

Teemad:

 • Muutub sõidukilt erisoodustuse arvestamise, parkimistasu hüvitamise ja töötaja transpordiga seotud maksustamise kord
 • Jõustus riigihangete regulatsiooni reform
 • Äriühingud peavad teavitama äriregistrit tegelikust kasusaajast
 • Raamatupidamise aastaaruande kohustusliku auditi lepingu tähtaeg pikeneb

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, septembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

“Personalijuhtimise käsiraamatu” 77. täienduse kokkuvõte

Ilmunud on meie käsiraamatu suvehõnguline täiendus. Personalimaastikul on ikka ja jälle põnevaid teemasid, millest kirjutada, mistõttu kaasasin seekord ka kaks uut autorit.

Taimi Elenurm jätkab inspireeriva tööõhkkonna teemal. Seekord saab lugeda, mis võivad olla sellise töökeskkonna riskid. Näiteks on Soomes tehtud uuringud alustavate idufirmade töökultuuri teemal toonud välja kummalise ohu: täielikult tööle pühendunud IT-inimesed võivad unustada riiete pesemise ja duši all käimise, sest töö on nii põnev, et argisteks toiminguteks ei jää lihtsalt mahti. Sellest, kuidas niisuguseid ohte vältida ja kuidas leida inspireeriva töökeskkonna ning enesehoidmise tasakaal, saabki lugeda käsiraamatu uuest täiendusest.

Jätkame ka HRConfi, Business Software Partner OÜ ja PARE koostöös korraldatud personalijuhtimise infosüsteemide turu-uuringu tulemuste tutvustamist. Seekord saab täpsemalt teada, millised on talendijuhtimise, koolitamise ja analüüsi levinumad tööriistad, mida uuringus osalenud ettevõtted igapäevatöös kasutavad.

Marit Alaväli ja Madli Ulp võtnud oma südameasjaks avada tänapäeva moodsa maailma värbamistegevuse tagamaid. Tänapäeva maailm liigub järjest enam digistumise suunas, seega miks mitte kasutada tehnoloogilisi uuendusi ka värbamise lihtsustamiseks. Täpsemalt saab lugeda ka tarkvaraarendusettevõtte Ignite ja Eesti personalijuhtide ning värbajate koostöös välja töötatud funktsionaalse e-värbaja Recrur kohta.

Sirle Kalma uuendas peatükki 5.6, mis käsitleb rasedate ja väikelaste vanemate õigusi ning tööandja kohustusi. Igas töökollektiivis tuleb ette, et mõni naistöötaja jääb lapseootele või võetakse tööle vanem, kes kasvatab alla kolmeaastast last. Nii tööandja kui ka rase või väikelast kasvatav vanem peaksid jõudma mõlemaid pooli rahuldavate kokkulepeteni. Õigel ajal teavitamine hoiab ära hilisemad vaidlused ja tööandjal on piisavalt aega, et leida asendustöötaja, kelle saab vajaduse korral välja õpetada.

Katre Vallner uuendas peatükki 4.3, mille sisu on ravikindlustuskaitsega hõlmatud töötajate arvestus ja töövõimetushüvitise maksmine. Töötamise registri andmed on töötamisega kaasnevate sotsiaalsete tagatiste ja madalapalgaliste toetuse määramise alus. Töötamise registrist edastatakse haigekassasse andmed töötajate ravikindlustuse tekkimiseks, peatamiseks ja lõpetamiseks üks kord ööpäevas.

 

Head lugemist!

Sirli Spelman

käsiraamatu peatoimetaja

Teabevara uuendus

Personalijuhtimise oluline ülesanne on leida ja värvata õigeid inimesi. Tõhus ja kvaliteetne värbamine on iga ärilise ettevõtmise edukaks toimimiseks väga tähtis. Tänapäeva maailm liigub üha enam digistumise suunas, seega miks mitte muuta värbamist lihtsamaks tehnoloogiliste uuenduste abil. Personali värbamisest ja värbamistarkvaradest loe käsiraamatu uutest peatükkidest 5.2. ja 5.2.1.

Teabevara uuendus

Suur osa vastajatest (62,8%) peab oma organisatsioonis arenguvestlusi, annab tagasisidet või hindab töötajaid „muu metoodika“ alusel. Kõige levinumad tööriistad selleks on Excel ja Word, mida kasutavad arenguvestluste pidamisel üle poole ettevõtetest. Enamasti ei arvutata kokku, kui palju on kulutatud sellele meetodile töötunde.

Arenguvestluste kogutud andmestikke Wordis ei ole võimalik ühtmoodi töödelda. Talendijuhtimise, koolitamise ja analüüsi tööriistadest loe lähemalt uuest peatükist 4.10.2.

Teabevara uuendus

Kriitikud küsivad, mis juhtub, kui töö ja töökaaslased korporatsioonist või väikeettevõtete konsortsiumist saavad peaaegu ainsaks suhtluskeskkonnaks, kui töökeskkonnas saabki rahuldada suure osa inimlikest vajadustest ja loodud tsitadellist polegi enam vaja väljuda? Soomes tehtud uuringud alustavate idufirmade töökultuurist on toonud välja kummalise ohu: tööle pühendunud IT-inimesed võivad unustada oma rõivaste pesemise ja duši all käimise (sest töö on nii põnev, et sellisteks lihtsateks asjadeks ei jää lihtsalt mahti). Saksamaal tehtud uuringud on näidanud, et töö võib hakata asendama lähisuhteid, armusuhteid tööl on olnud neljandikul Saksamaa töötajaskonnast. Inspireeriva töökeskkonna ohtudest loe lähemalt käsiraamatu uuest peatükist 9.4.2.

Õigusuudis

Teemad:

 • Uus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus laiendab kohustusi 
 • Riigikohus selgitas, kas äriühingu koosoleku kokkukutsumise korda on rikutud, kui osanik, kelle suhtes rikkumine on toimunud, tuleb ise koosolekule kohale
 • Riigikohtu hinnangul on ettevõtja klientide kohta käiva teabe konfidentsiaalseks pidamise eelduseks asjaolu, et teabel on kaubanduslik väärtus

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juuni Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Lada Riisna.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Kõik tööd pakkuvad füüsilised ja juriidilised isikud peavad oma töötajate töösuhte alustamise, peatamise ja lõpetamise registreerima töötamise registris. Töötamine tuleb registreerida töötamise registris hiljemalt tööle asumise hetkeks. Ravikindlustuskaitsega hõlmatud töötajate arvestusest ja töövõimetushüvitise maksmisest loe lähemalt käsiraamatu uuenenud peatükist 4.3.

Teabevara uuendus

Rasedatele, äsjasünnitanud ja last rinnaga toitvatele naistele peab tööandja looma sobivad töö- ja olmetingimused. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded rasedate ja last rinnaga toitvate naiste tööks on kehtestatud valitsuse määrusega. Rasedate ja väikelaste vanemate õigustest ning tööandja kohustustest loe lähemalt peatükist 5.6.

Lehed