Personalijuhtimine | Äripäeva teabevara

Personalijuhtimine

Teabevarad

Teabevara uuendus

Uuenes peatükk 5.3.3. Personaliotsingu teenuse kasutamine.

Head lugemist!

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Juunikuu õigusuudiste teemad

 • Mis saab Ühendkuningriigist pärit Eesti elanikest pärast Brexitit?
 • Pikenevad tsiviilõiguslike nõuete aegumistähtajad
 • Riigikohus selgitas väljamakstud dividendide tagasivõitmise võimalusi täitemenetluses

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juunikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Eesti tööandjate hulgas on välistööjõu kaasamine viimaste aastate jooksul märkimisväärselt suurenenud. Seda kinnitavad nii siseministeeriumi sisserände statistika kui ka näiteks põige ükskõik millise Tallinna äripiirkonna lõunarestorani, kus on külastajaskond üha rahvusvahelisemaks muutunud. Välisvärbamine ei ole enam üksnes ülemaailmsete korporatsioonide või iduettevõtete pärusmaa. Üha rohkem otsivad töötajaid välismaalt nii hooajaliselt kui püsivalt ka näiteks teenindusettevõtted ja tööstussektor.

Peatükis 5.8.1 kirjeldab MoveMyTalent Relocation Services tegevjuht Laura Sildmäe millised on need aspektid, millega välisvärbamisel arvestama peaks – kuidas tulla toime erinevate kohustuslike registreeringutega ja bürokraatiaga ning kuidas uut töötajat kohanemisel toetada.

Teabevara uuendus

Tööturule on sisenenud Z-generatsioon, kes on sündinud aastal 1995 või hiljem. Nende motivatsioon tekitab eelnevates põlvkondades küsimusi. On nii neid, kes arvavad, et Z-generatsioonil pole midagi ühist eelnevate põlvkondadega, kui ka neid, kes arvavad, et tegemist on pseudoprobleemiga ja mingeid olulisi erinevusi põlvkondade vahel tegelikult pole.

Külli Gutmann kirjutab peatükis 9.1.3 Z-generatsiooni motiveerimisest.

Õigusuudis

Maikuu õigusuudiste teemad

 • Muudetakse tulumaksusoodustuste nimekirja pääsemise protseduuri
 • Karmistati vahekohtu otsuse sundtäitmise läbiviimist
 • Kuidas teha tühise osanike otsuse asemel uus, kehtiv otsus

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, maikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Kuidas praktikanti valida, aidata tal sisse elada, seada temaga koos eesmärke ja anda tagasisidet, nii et kõige tulemuslikumalt ettevõttele välist järelkasvu tagada räägib Eesti Energia näitel personalidirektor Tiina Drui. Tema sõnul on nende ettevõttele oluline, et praktikant oleks uuendusmeelne, algatusvõimeline, ambitsioonikas ja tal oleks tugev soov end oma erialal teostada. Suurt tähelepanu pööratakse praktikajuhendajate kompetentsile, pidades silmas, et juhendaja on tööandja saadik, oma eriala asjatundja ning eeskuju praktikandile. 

Lugege lähemalt peatükist 5.3.6.3. Värbamine, sisseelamine, juhendamine ja tagasiside andmine.

Õigusuudis

Aprillikuu õigusuudiste teemad

 • Töölepingus sisalduva konkurentsipiirangu kehtivus

 • Uuendatakse võimalusi kaubamärkide kaitsmiseks

 • Osaniku vastu nõude esitamine ei eelda osanike otsust

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Advokaadibüroo Eversheds Sutherland Ots & Co partner ja vandeadvokaat Tambet Toomela rääkis personalitöö aastakonverentsil psühholoogilisest ohutegurist ning sellest, mis on tööstress ja missugune on tööandja vastutus töötaja vaimse tervise kaitsel. Kuulake olulist teemat peatüki 12.8 lõpust.

Teabevara uuendus

Välismaalase töölevõtmisel on tähtis teada, kas isiku Eestis elamist ja töötamist reguleerib välismaalaste seadus või Euroopa Liidu kodaniku seadus. Euroopa Liidu kodanik võib Eestis viibida ja töötada kuni kolm kuud alates riiki sisenemisest. Kui EL-i kodanik soovib riiki elama jääda, peab ta hiljemalt kolme kuu möödumisel riiki sisenemisest registreerima Eestis elukoha kohalikus omavalituses. Peatükist 5.8 saate põhjalikult lugeda, mida on välismaalase töölevõtmisel oluline teada.

Peatükis 11.3.11 ajakohastati infot töö- ja puhkeaja kohta. Muu hulgas on kirjas ületunnitöö, summeeritud tööaja, öötöö ja riigipühade ning erinevate puhkuste kohta. Lisatud on häid ja selgitavaid näiteid. 

Samuti uuendati peatükki 5.6, kus on kirjutatud rasedate ja väikelaste vanemate õiguste ning tööandja kohustuste kohta.

Õigusuudis

Märtsikuu õigusuudiste teemad

 • Eesti õiguskorda on jõudnud kindlustusühistud

 • Uuendatakse Eesti krediidiasutuste regulatsiooni

 • Vangistus ei tähenda ametikohustuste rikkumist

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, märtsi õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Lehed