Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

11. Riiklik järelevalve

Alates 1. juulist 2014 reguleerib riiklikku järelevalvet korrakaitseseadus (KorS). Seaduse järgi on korrakaitse avalikku korda ähvardava ohu ennetamine, kahtluse korral ohu väljaselgitamine, tõrjumine ja avaliku korra rikkumise kõrvaldamine.

Riiklik järelevalve on korrakaitseorgani tegevus ohu ennetamiseks, väljaselgitamiseks ja tõrjumiseks ...