Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

11.2.1. Ehitiste seadustamine ehitisregistri kaudu

1. juulist 2015 jõustunud ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus näeb ette ehitisregistri andmete korrastamise, mille käigus kantakse ehitisregistrisse sinna seni kandmata ehitised, eelkõige hooned.

Ehitiste ehitisregistrisse kandmise alus on:

  • ajakohased ortofotod, millelt kantakse ehitisregistrisse ehitise ehitisealune pin...