Dokumendinäidiste teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

11.3.5.1. Töölepingu lisa. Töökirjeldus

Märkus. Töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 5 lg 1 p 3 kohaselt on tööülesannete kirjeldus töölepingu kohustuslik osa. TLS-i § 15 lg 2 p 1 ja 2 järgi teeb töötaja kokkulepitud tööd ja täidab töö iseloomust tulenevaid kohustusi kokkulepitud mahus, kohas ja ajal. Nii on üheselt öeldud, et täita tuleb ülesandeid, mis tulenevad töö iseloomust ehk tööandjal ei ole kohustust töötaja tööülesannete kirje...