Dokumendinäidiste teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad
Tutvustus

9.11. Tööleping (tähtajatu)

1. Töölepingu pooled

1.1. Tööandja: _________________, registrikood ________________, aadress ______________, keda esindab põhikirja alusel juhatuse liige ________________;

1.2. Töötaja: _________________, isikukood __________________, aadress _______________;

2. Tööülesanded

2.1. Töötaja asub tööandja juurde tööle _______...