Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

1.19.1. Kaebuse blankett

Avaldus

Nr _______

____________________________

/avalduse esitamise kuupäev/

1. Kaupleja

Nimi: _______________________________

Tel: ________________________________

Aadress: ____________________________

E-post: ______________________________...