Dokumendinäidiste teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

5. Võlgade sissenõudmine

Võlg on igapäevases majanduskäibes tavaline nähtus. Enamasti tekivad võlad majanduskäibes osalejate vahel sõlmitud lepingutest. Seega on elementaarne, et iga lepingu sõlmimisel tuleks mõelda, sõltumata sellest, kas vastaspooleks on juriidiline isik või tarbija, milliseid vaidlusi lepingu täitmine võib endaga kaasa tuua. Muude küsimuste kõrval tuleks iga lepingu sõlmimisel selgelt kokku leppida: