Äriõiguse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

4.2.2.1.2. Päevakord

Andres Vutt ja Margit Vutt

Osanike koosoleku päevakorra määrab juhatus, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti. Kui osanike koosoleku kutsuvad kokku osanikud, nõukogu või audiitor, määravad nemad ka koosoleku päevakorra (ÄS § 1711 lg 1). Üldreeglina võib igal koosolekul otsustada vaid neid küsimusi, mis on eelnevalt välja kuulutatud (näidatud koosoleku kokkukutsumise teates) konkreetse koosoleku päevakorrana. Sellise...