Äriõiguse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

4.2.2.2. Otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata (hääletamine kirja teel)

Andres Vutt ja Margit Vutt, täiendanud Eli Lahesoo, Robin Teever ja Piret Jesse

Osaühing on suletud ühing ja mõeldud eelkõige väiksemate äriühingute vormiks, seepärast on seaduses osanikele ette nähtud võimalus võtta otsuseid vastu ka koosolekut kokku kutsumata (ÄS-i § 173 lg 1). Otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata ehk kirjalikuks hääletamiseks on ÄS-i § 173 lõigetes 2–42 kindlad reeglid.