Äriõiguse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

3.2.3. Ostueesõigus osa omandamisel

Sander Kärson

Peamiselt piirab osade kolmandatele isikutele võõrandamist ÄS-i § 149 lõikes 2 sisalduv ostueesõigus, mis on sisuliselt käsutuskeelu nõrgendatud vorm. Seaduse kohaselt on osa võõrandamisel kolmandale isikule teistel osanikel ostueesõigus ühe kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamisest, kui põhikirjaga ei ole ostueesõigust välistatud. Äriseadustikus reguleerimata küsimustes kohalduvad ostueesõigusel võlaõigusseaduse sätted. 
...